Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 62/2012/NQ-HĐND về dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 62/2012/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Vương Mí Vàng
Ngày ban hành: 14/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/2012/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 14 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khám bệnh, Chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 2 năm 2012 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 82/TTr-UBND ngày 02 tháng 07 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Giang về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành mức giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang, cụ thể như sau:

1. Đối với dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khoẻ: Mức giá bằng 80% mức tối đa quy định tại Thông tư liên tịch số: 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước (Sau đây gọi là Thông tư 04)

2. Đối với dịch vụ giường bệnh: Mức giá bằng 80% mức tối đa quy định tại Thông tư 04;

3. Đối với các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm đã được quy định mức giá tại Thông tư 04:

- Bệnh viện hạng II: Mức giá bằng 80% mức tối đa quy định tại Thông tư 04;

- Bệnh viện hạng III: Mức giá bằng 70% mức tối đa quy định tại Thông tư 04;

- Bệnh viện hạng IV; bệnh viện chưa phân hạng; phòng khám đa khoa khu vực: Mức giá bằng 60% mức tối đa quy định tại Thông tư 04;

- Trạm y tế xã: Mức giá bằng 50% mức tối đa quy định tại Thông tư 04.

4. Đối với việc xây dựng giá các dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật chưa được quy định chi tiết tại Mục C4 trong danh mục khung giá tối đa các dịch vụ khám, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư 04:

a. Xây dựng giá chuẩn theo nguyên tắc:

- Nếu giá chi phí thực tế cao hơn hoặc bằng mức giá tối đa quy định tại Thông tư 04 thì áp dụng bằng mức tối đa quy định tại Thông tư 04;

- Nếu giá chi phí thưc tế thấp hơn mức tối đa quy định tại Thông tư 04 thì áp dụng bằng mức giá chi phí thực tế.

b. Áp dụng mức giá cho các hạng cơ sở y tế:

- Bệnh viện hạng II: Mức giá bằng 80% giá chuẩn;

- Bệnh viện hạng III: Mức giá bằng 70% giá chuẩn;

- Bệnh viện hạng IV; bệnh viện chưa phân hạng; phòng khám đa khoa khu vực: Mức giá bằng 60% giá chuẩn;

- Trạm y tế xã: Mức giá bằng 50% giá chuẩn.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2012.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức giá chi tiết các dịch vụ y tế trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVI - Kỳ hợp thứ năm thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XIII;
- Chính phủ;
- Các bộ: Y tế; Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang;
- Đoàn ĐBQH khoá XIII tỉnh Hà Giang;
- Các Ban HĐND tỉnh
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Trung tâm T.tin - VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Vương Mí Vàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 62/2012/NQ-HĐND về dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.984
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45