Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 53/2012/NQ-HĐND quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động, huấn luyện viên thành tích cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 53/2012/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Huỳnh Đức Hòa
Ngày ban hành: 06/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2012/NQ-HĐND

Lâm Đồng, ngày 06 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 149/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2848/TTr-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thành tích cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế & Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thành tích cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như sau:

1. Chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung tập luyện:

a) Vận động viên, huấn luyện viên cấp tỉnh, ngành:

- Đội tuyển : 150.000 đồng/người/ngày;

- Đội tuyển trẻ : 120.000 đồng/người/ngày;

- Đội tuyển năng khiếu : 90.000 đồng/người/ngày.

b) Vận động viên, huấn luyện viên cấp huyện:

- Đội tuyển : 120.000 đồng/người/ngày;

- Đội tuyển trẻ : 90.000 đồng/người/ngày;

- Đội tuyển năng khiếu : 70.000 đồng/người/ngày.

2. Chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung thi đấu:

a) Vận động viên, huấn luyện viên cấp tỉnh, ngành:

- Đội tuyển : 200.000 đồng/người/ngày;

- Đội tuyển trẻ : 150.000 đồng/người/ngày;

- Đội tuyển năng khiếu : 150.000 đồng/người/ngày.

b) Vận động viên, huấn luyện viên cấp huyện:

- Đội tuyển : 160.000 đồng/người/ngày;

- Đội tuyển trẻ : 120.000 đồng/người/ngày;

- Đội tuyển năng khiếu : 120.000 đồng/người/ngày.

3. Đối với các vận động viên, huấn luyện viên không thuộc các đội tuyển cấp tỉnh, ngành và cấp huyện, vận động viên khuyết tật, khi được cấp có thẩm quyền triệu tập để tập luyện và tham gia thi đấu các giải thể thao thành tích cao, được vận dụng chế độ dinh dưỡng theo mức quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này.

4. Kế hoạch tập luyện và tham gia thi đấu các giải thể thao thành tích cao phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 135/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa VII kỳ họp thứ 16.

Điều 3. Giao UBND tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa VIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 06/7/2012 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 53/2012/NQ-HĐND quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động, huấn luyện viên thành tích cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.369
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.196