Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 35/2015/NQ-HĐND mức hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế Bắc Giang

Số hiệu: 35/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Bùi Văn Hải
Ngày ban hành: 11/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2015/NQ­HĐND

Bắc Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Khám bệnh, Chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến 2010 và tầm nhìn đến 2020;

Theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 219/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 ­ 2020, như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ:

a) Y sỹ là viên chức đang công tác tại trạm y tế xã, phường, thị trấn. Y sỹ là viên chức đang công tác ở các chuyên ngành: Truyền nhiễm, lao, phong, tâm thần, HIV/AIDS, phục hồi chức năng, giải phẫu bệnh, pháp y, chống nhiễm khuẩn tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện được cử đi đào tạo bác sỹ hệ liên thông.

b) Bác sỹ là công chức, viên chức được cử đi đào tạo bác sỹ chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, thạc sĩ các chuyên ngành: Y tế dự phòng, y học gia đình tuyến xã, truyền nhiễm, lao, phong, tâm thần, HIV/AIDS, giải phẫu bệnh, pháp y, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng.

c) Viên chức được cử đi đào tạo phát triển kỹ thuật mới tại tuyến tỉnh, tuyến trung ương và ở ngoài tỉnh.

d) Bác sỹ mới được tuyển dụng được cử đi học bác sỹ nội trú hệ lâm sàng, có cam kết phục vụ tại đơn vị từ 6 năm trở lên, tính từ thời điểm tốt nghiệp bác sỹ nội trú về làm việc.

2. Chế độ hỗ trợ:

Các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này được hưởng nguyên lương, phụ cấp (nếu có) và được hưởng chế độ hỗ trợ như sau:

a) Đối tượng quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1 Điều này được hưởng hỗ trợ: 100% học phí, kinh phí đào tạo theo mức thu của các trường đào tạo; hỗ trợ tiền tài liệu là 1.000.000 (một triệu) đồng/người/năm.

b) Đối tượng quy định tại Điểm c, Khoản 1 Điều này được hưởng hỗ trợ: 100% học phí, kinh phí đào tạo theo hợp đồng đào tạo giữa Sở Y tế với các cơ sở đào tạo ngoài tỉnh hoặc giữa các cơ sở y tế với các cơ sở đào tạo tuyến tỉnh sau khi được sự nhất trí của Giám đốc Sở Y tế; hỗ trợ tiền lưu trú, đi lại, tài liệu 3.000.000 (ba triệu) đồng/người/tháng đối với trường hợp được cử đi đào tạo phát triển kỹ thuật mới ở trung ương và ở ngoài tỉnh từ 01 tháng trở lên; hỗ trợ tiền lưu trú, đi lại, tài liệu 1.000.000 (một triệu) đồng/người/tháng đối với trường hợp được cử đi đào tạo phát triển kỹ thuật mới ở tuyến tỉnh từ 01 tháng trở lên.

c) Đối tượng quy định tại Điểm d, Khoản 1 Điều này được hưởng hỗ trợ 100% học phí, kinh phí đào tạo theo mức thu của các trường đào tạo; hỗ trợ tiền lưu trú, đi lại, tài liệu 1.000.000 (một triệu) đồng/người/tháng.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2020.

Điều 3. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 14 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 35/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 Quy định mức hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.728

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!