Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 32/2012/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 38/2010/NQ-HĐND thu hút bác sỹ, dược sỹ (tốt nghiệp đại học) về tỉnh công tác do tỉnh Hưng Yên ban hành

Số hiệu: 32/2012/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Tạ Hồng Quảng
Ngày ban hành: 10/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2012/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 10 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 38/2010/NQ-HĐND NGÀY 24/3/2010 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XIV VỀ VIỆC THU HÚT BÁC SỸ, DƯỢC SỸ (TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC) VỀ TỈNH CÔNG TÁC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1937/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Đề án thu hút bác sỹ, dược sỹ (tốt nghiệp đại học chính quy) về tỉnh công tác; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tiếp tục thực hiện giai đoạn II và sửa đổi, bổ sung một số Khoản tại Mục I Nghị quyết số 38/2010/NQ-HĐND ngày 24/3/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ 15 về việc thu hút bác sỹ, dược sỹ (tốt nghiệp đại học) về tỉnh công tác, cụ thể như sau:

1. Khoản 1 Mục I Nghị quyết số 38/2010/NQ-HĐND được sủa đổi, bổ sung như sau:

Đối tượng, phạm vi thu hút:

a) Bác sỹ, dược sỹ tốt nghiệp đại học hệ chính quy theo chương trình dài hạn 06 năm đối với bác sỹ, 05 năm đối với dược sỹ tại các trường đại học, học viện y, dược công lập trong nước không yêu cầu hạng xếp loại tốt nghiệp có cam kết tự nguyện về làm việc tại các cơ sở y tế công lập và Trường Cao đẳng Y tế của tỉnh;

b) Bác sỹ, dược sỹ tốt nghiệp đại học chính quy theo chương trình dài hạn tại các cơ sở giáo dục nước ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi đào tạo, được Nhà nước cấp kinh phí đào tạo có cam kết tự nguyện về làm việc tại các cơ sở y tế công lập và Trường Cao đẳng Y tế của tỉnh.

2. Khoản 4 Mục I Nghị quyết số 38/2010/NQ-HĐND được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Chế độ chính sách đối với người được tuyển dụng:

Được hưởng các khoản trợ cấp, hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh, ngoài chế độ tiền lương và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước đối với viên chức, cụ thể như sau:

Trợ cấp thu hút một lần:

- 50 triệu đồng/người đối với trường hợp cam kết tự nguyện vào làm việc tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần kinh, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, trung tâm y tế huyện, trạm y tế các xã, phường, thị trấn;

- 30 triệu đồng/người đối với trường hợp cam kết tự nguyện vào làm việc tại Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên, Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên và các cơ sở y tế tuyến tỉnh còn lại;

- Hỗ trợ tiền lương: 15% cho đủ 100% mức lương bậc 1, hệ số lương 2,34 trong thời gian tập sự 09 tháng đối với bác sỹ, 12 tháng đối với dược sỹ.

b) Được ưu tiên bố trí sử dụng, phân công công việc phù hợp với năng lực, sở trường, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; được ưu tiên về điều kiện làm việc, nghiên cứu khoa học, học tập, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; ưu tiên trong quy hoạch, xem xét bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý của đơn vị.

3. Khoản 5 Mục I Nghị quyết số 38/2010/NQ-HĐND được sửa đổi, bổ sung như sau:

Thời gian thực hiện giai đoạn II chính sách thu hút bác sỹ, dược sỹ (tốt nghiệp đại học chính quy) về tỉnh công tác là 02 năm kể từ ngày 01/01/2013 đến hết ngày 31/12/2014.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, ký họp thứ tư nhất trí thông qua ngày 07/12/2012, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tạ Hồng Quảng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 32/2012/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 38/2010/NQ-HĐND thu hút bác sỹ, dược sỹ (tốt nghiệp đại học) về tỉnh công tác do tỉnh Hưng Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.343

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.78.142