Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định thư số 67/2004/PLQT về Dự án hỗ trợ hệ thống y tế tỉnh Hưng Yên giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại công quốc Luých-xăm-bua

Số hiệu: 67/2004/LPQT Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao Người ký: Nguyễn Hoàng Anh
Ngày ban hành: 02/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI GIAO

 

Số: 67/2004/LPQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập-Tự Do-Hạnh PhúcHà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2004

 

 

Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại công quốc Luých-xăm-bua về Dự án hỗ trợ hệ thống y tế tỉnh Hưng Yên có hiệu lực từ ngày 16 tháng 4 năm 2004./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Nguyễn Hoàng Anh

 

NGHỊ ĐỊNH THƯ

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ ĐẠI CÔNG QUỐC LUÝCH-XĂM-BUA VỀ DỰ ÁN HỖ TRỢ HỆ THỐNG Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là "Chính phủ Việt Nam") và Chính phủ Đại công quốc Luých-xăm-bua (sau đây gọi là "Chính phủ Luých-xăm-bua"),

Cả hai sau đây gọi là "các Bên";

Căn cứ vào:

- Hiệp định khung về hợp tác giữa các Bên về việc thúc đẩy các dự án phát triển, ký ngày 24 tháng 9 năm 2002;

- Chương trình hợp tác định hướng giữa các Bên về hướng dẫn việc thực hiện các Dự án Phát triển giai đoạn 2002 – 2005, ký ngày 24 tháng 9 năm 2002;

- Đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ngày 13 tháng 3 năm 1999;

Đã thỏa thuận như sau:

Điều 1. Phạm vi Nghị định thư

Nghị định thư này liên quan đến một dự án nhằm hỗ trợ hệ thống y tế tỉnh Hưng Yên tại Việt Nam. Dự án này sẽ được thực hiện phù hợp với Văn kiện Dự án của Dự án VIE/017 Hỗ trợ Hệ thống Y tế tỉnh Hưng Yên (sau đây gọi là "Dự án"), do Lux-Development S.A. và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên soạn thảo. Văn kiện Dự án được kèm theo trong phần Phụ lục của Nghị định thư này và là một phần không thể tách rời của Nghị định thư.

Điều 2. Các cơ quan có thẩm quyền về thực hiện

Chính phủ Việt Nam chỉ định Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên là Cơ quan đối tác chính thức để thực hiện Dự án này.

Chính phủ Luých-xăm-bua chỉ định Lux-Development S.A., Cơ quan Hợp tác quốc tế Luých-xăm-bua là Cơ quan thực hiện của Dự án này.

Điều 3. Khoản tài trợ từ phía Chính phủ Luých-xăm-bua

Chính phủ Luých-xăm-bua cam kết đóng góp, trên cơ sở viện trợ không hoàn lại, khoản tiền tối đa là 2.987.200 Euro (hai triệu chính trăm tám mươi bảy ngàn hai trăm Euro) để thực hiện Dự án này. Khoản đóng góp này sẽ chỉ được sử dụng để thực hiện các chi phí cần thiết cho việc thực hiện Dự án theo những nội dung trong Văn kiện Dự án và Phụ lục kèm theo. Quá trình đóng góp sẽ được báo cáo hàng năm của Dự án do Lux-Development S.A. soạn thảo, báo cáo này sẽ được cung cấp cho các Bên.

Điều 4. Điều khoản áp dụng

Nghị định thư này sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh và tuân thủ các quy định của Hiệp định khung về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam và Chính phủ Đại công quốc Luých-xăm-bua, ký ngày 24 tháng 9 năm 2002.

Điều 5. Hiệu lực, bổ sung, giải quyết tranh chấp và chấm dứt hiệu lực

Nghị định thư này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị đến thời điểm các Bên hoàn thành hợp thức các nghĩa vụ theo Nghị định thư này, trừ khi được chấm dứt theo quy định dưới đây.

Nếu một trong các Bên mong muốn sửa đổi Nghị định thư này, Bên đó sẽ tham khảo ý kiến của Bên kia. Bất kỳ sửa đổi nào đối với Nghị định thư này sẽ được thỏa thuận bằng văn bản giữa các Bên.

Mọi tranh chấp phát sinh trong việc thực hiện Nghị định thư này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng giữa các Cơ quan có thẩm quyền hoặc bằng con đường ngoại giao.

Một trong các Bên có thể chấm dứt hiệu lực Nghị định thư này bằng cách thông báo bằng văn bản ba tháng cho Bên kia về ý định chấm dứt hiệu lực.

Để làm bằng, những người ký tên dưới đây, được sự ủy quyền hợp thức của các Bên, đã ký Nghị định thư này.

Làm tại Hà Nội ngày 16 tháng 4 năm 2004, thành hai bản gốc, mỗi bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh, cả hai văn bản có giá trị như nhau./.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ ĐẠI CÔNG QUỐC LUÝCH-XĂM-BUA
Đại Sứ Đặc Mệnh Toàn Quyền
Mắc Un-gơ-hoi-ơ

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao
Vũ Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định thư số 67/2004/PLQT về Dự án hỗ trợ hệ thống y tế tỉnh Hưng Yên giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại công quốc Luých-xăm-bua

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.910

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155