Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 163-TTg năm 1958 về việc hợp nhất bệnh viện Hồng thập tự Liên-xô và bệnh viện B “303” thành một bệnh viện, lấy tên là bệnh viện Hữu nghị Việt Xô trực thuộc Bộ Y tế do Thủ Tướng ban hành

Số hiệu: 163-TTg Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Phủ Thủ tướng Người ký: Phan Kế Toại
Ngày ban hành: 28/03/1958 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 163-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 1958 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC HỢP NHẤT BỆNH VIỆN HỒNG THẬP TỰ LIÊN-XÔ VÀ BỆNH VIỆN B “303” THÀNH MỘT BỆNH VIỆN, LẤY TÊN LÀ BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT XÔ TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ nghị định thư ký kết giữa đại diện Chính phủ Liên bang Cộng hòa Xã hội Xô viết và đại diện Chính phủ nước Việt nam dân chủ cộng hòa tại Hà Nội ngày 28 tháng 01 năm 1958 về việc chuyển giao bệnh viện Hồng thập tự Liên-xô cho Chính phủ nước Việt-nam dân chủ cộng hòa;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Chủ tịch Uỷ ban điều chỉnh biên chế trung ương;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: - Nay hợp nhất bệnh viện Hồng thập tự Liên xô và bệnh viện B “303” thành một bệnh viện lấy tên là Hữu nghị Việt-xô trực thuộc Bộ Y tế.

Điều 2: - Bệnh viện Hữu nghị Việt-xô có nhiệm vụ chữa bệnh cho cán bộ xếp từ bậc 10 trở lên ở thang lương hành chính 17 bậc và cán bộ xếp vào các bậc tương đương ở các thang lương khác. Đối với cán bộ khác thì bộ Y tế sẽ quy định những trường hợp đặc biệt có thể được chữa bệnh ở bệnh viện này.

Điều 3: - Ông Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ quy định chi tiết thi hành nghị định này.

Điều 4: - Ông Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Chủ tịch Uỷ ban điều chỉnh biên chế trung ương chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

K.T THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

 
 


Phan Kế Toại

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 163-TTg năm 1958 về việc hợp nhất bệnh viện Hồng thập tự Liên-xô và bệnh viện B “303” thành một bệnh viện, lấy tên là bệnh viện Hữu nghị Việt Xô trực thuộc Bộ Y tế do Thủ Tướng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.740
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.52.197