Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 790/KH-UBND 2020 thực hiện Chương trình phát triển y dược cổ truyền đến 2030 Lai Châu

Số hiệu: 790/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 21/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 790/KH-UBND

Lai Châu, ngày 21 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN, KẾT HỢP Y DƯỢC CỔ TRUYỀN VỚI Y DƯỢC HIỆN ĐẠI TỈNH LAI CHÂU ĐẾN NĂM 2030

Thực hiện Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030; Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại tỉnh Lai Châu đến năm 2030, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Phát triển toàn diện y dược cổ truyền, tăng cường kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại nhằm bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Phát triển toàn diện y dược cổ truyền

- Tăng cường năng lực về nhân lực, cơ sở vật chất, khám bệnh, chữa bệnh trang thiết bị trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền.

- Đến năm 2025: 90% bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, trung tâm y tế huyện, thành phố có Khoa y, dược cổ truyền; 95% trạm y tế xã, phường, thị trấn và tương đương có triển khai hoạt động tư vấn sử dụng y dược cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe hoặc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền.

- Đến năm 2030: 95% bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, trung tâm y tế huyện, thành phố có Khoa y, dược cổ truyền; 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn và tương đương có triển khai hoạt động tư vấn sử dụng y dược cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe hoặc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền.

- Tăng tỉ lệ khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại ở tất cả các tuyến; đến năm 2025: tuyến tỉnh đạt 20%; tuyến huyện đạt 25% và tuyến xã đạt 30%; đến năm 2030: tuyến tỉnh đạt 25%; tuyến huyện đạt 30% và tuyến xã đạt 40%.

- Tăng tỉ lệ chi trả thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ quỹ bảo hiểm y tế trong tổng số chi phí thuốc điều trị cho người bệnh: Đến năm 2025 tối thiểu là 20% và đến năm 2030 là 30%; trong đó chi phí sử dụng dược liệu sẵn có tại địa phương trong chữa bệnh tối thiểu là 5% trong tổng số chi phí thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền.

- Tăng số lượng đề tài nghiên cứu khoa học về y dược cổ truyền được ứng dụng trong thực tiễn; chú trọng nghiên cứu chứng minh khoa học tác dụng chữa bệnh của y dược cổ truyền và các phương pháp chữa bệnh y dược cổ truyền có giá trị.

- Tăng tỉ lệ dược liệu nuôi trồng trong tỉnh, khuyến khích dược liệu nuôi trồng đạt thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (GACP - WHO); giảm dần tỉ lệ nhập khẩu dược liệu, thuốc cổ truyền.

- Phát triển y dược cổ truyền khối tư nhân, tăng cường vai trò của Hội Đông y tỉnh, huyện.

2.2. Kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại

- Đến năm 2025: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh đưa vào đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y học hiện đại; 100% cán bộ được đào tạo, cập nhật kiến thức sử dụng trang thiết bị hiện đại phục vụ khám, chữa bệnh; 10% các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền tuyến tỉnh được đầu tư mua sắm trang thiết bị sản xuất chế phẩm thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, các thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền sản xuất tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung ứng trên địa bàn tỉnh được quỹ bảo hiểm y tế chi trả.

- Đến năm 2030: 15% các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền tuyến tỉnh được đầu tư mua sắm trang thiết bị bào chế, sản xuất các dạng bào chế hiện đại thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, sản xuất tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung ứng trên địa bàn tỉnh được quỹ bảo hiểm y tế chi trả; 100% bác sĩ y học cổ truyền được đào tạo liên tục, đào tạo chuyên sâu sau đại học các chuyên khoa về y học hiện đại; xây dựng tài liệu chuyên môn về kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại dùng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; tăng tỉ lệ khám bệnh, chữa bệnh, số lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có lồng ghép giữa y dược cổ truyền với y dược hiện đại.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Tổ chức, quản lý

- Giao Ban chỉ đạo chăm sóc sức khoẻ ban đầu tỉnh triển khai, kiểm tra, theo dõi tiến độ Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030.

- Kiện toàn bộ phận y dược cổ truyền tại Sở Y tế để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về y dược cổ truyền.

- Phòng Y tế các huyện, thành phố có cán bộ chuyên trách hoặc bán chuyên trách quản lý nhà nước về y dược cổ truyền trên địa bàn; Trung tâm y tế các huyện, thành phố có cán bộ phụ trách chỉ đạo công tác y dược cổ truyền tại các Trạm y tế xã, phường, thị trấn.

- Thành lập Khoa y học cổ truyền trong các bệnh viện, trung tâm y tế huyện, thành phố đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

- Tổ chức tổ (hoặc bộ phận) y, dược cổ truyền tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn để triển khai hoạt động khám bệnh, chữa bệnh bằng y, dược cổ truyền theo phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ viên chức về y dược cổ truyền tại Trung tâm y tế các huyện, thành phố, trạm y tế các xã, phường, thị trấn có đủ năng lực và trình độ để triển khai các nhiệm vụ quản lý, khám bệnh, chữa bệnh bằng y dược cổ truyền trên địa bàn.

- Tăng cường chỉ đạo Hội Đông y tỉnh để nâng cao công tác quản lý và điều hành các cấp Hội Đông y trên địa bàn, kết hợp với ngành y tế trong quản lý hành nghề của hội viên; hoạt động của Hội gắn liền với hoạt động quản lý và phát triển của ngành y dược học cổ truyền tại địa phương.

2. Phát triển hệ thống khám chữa bệnh

- Phát triển Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh với quy mô 100 giường vào năm 2025 và mở rộng lên 150 giường vào năm 2030 theo định hướng đa khoa, trong đó chú trọng lấy y dược cổ truyền làm nòng cốt, kết hợp với phát triển hệ thống vật lý trị liệu - phục hồi chức năng.

- Xây mới cơ sở hạ tầng Bệnh viện Y học cổ truyền; nâng cấp và đầu tư thiết bị y tế cho Bệnh viện Y học cổ truyền theo hướng Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền.

- Kiện toàn, củng cố và phát triển khoa y dược cổ truyền tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung tâm y tế các huyện, thành phố; tổ y dược cổ truyền tại phòng khám đa khoa khu vực và trạm y tế. Kết hợp hiệu quả giữa y học cổ truyền và y học hiện đại trong điều trị bệnh.

- Khuyến khích thành lập và phát triển các cơ sở khám, chữa bệnh y dược cổ truyền ngoài công lập theo quy định của pháp luật.

3. Phát triển nguồn nhân lực

- Xây dựng Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực y học cổ truyền phục vụ tại các tuyến; đảm bảo đủ nhân lực tham gia hệ thống quản lý, khám bệnh, chữa bệnh bằng y dược học cổ truyền ở các tuyến.

- Thực hiện Quyết định số 1816/QĐ-BYT ngày 26 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ.

- Tăng cường công tác đào tạo nhân lực y học cổ truyền đáp ứng cho công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh và tại các Khoa y học cổ truyền của Bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung tâm y tế các huyện, thành phố.

- Tổ chức đào tạo theo nhiều loại hình: Chính quy, đào tạo liên tục, đào tạo liên thông, liên kết đào tạo, đào tạo cử tuyển đối với những vùng đặc biệt khó khăn nhằm đáp ứng đủ số lượng và chất lượng cán bộ cho y dược học cổ truyền.

- Phấn đấu đến năm 2025, 100% trưởng các Khoa lâm sàng của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh và tại các Khoa Y học cổ truyền của Bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung tâm y tế các huyện, thành phố có trình độ bác sĩ y học cổ truyền.

- Đến năm 2030 đáp ứng đủ nhân lực, đảm bảo số lượng, chất lượng cán bộ hoạt động về y dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh.

- Chuẩn hoá trình độ chuyên môn và cập nhật kiến thức y khoa cho đội ngũ lương y, lương dược, người có bài thuốc gia truyền.

4. Cơ chế chính sách

- Bảo hộ quyền tác giả, quyền sở hữu, khuyến khích các lương y cống hiến và phát huy những bài thuốc hay, cây thuốc quý, những kinh nghiệm phòng và chữa bệnh bằng y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hoá y dược cổ truyền, thực hiện đa dạng hoá các loại hình dịch vụ trong lĩnh vực y dược cổ truyền.

- Thực hiện hợp tác quốc tế trên cơ sở đôi bên cùng có lợi, với các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

- Xây dựng và ban hành chính sách ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư xây dựng cơ sở khám chữa bệnh; phát triển nuôi trồng dược liệu theo quy mô công nghiệp, sản xuất thuốc đông y từ dược liệu và khai thác dược liệu tự nhiên một cách hợp lý.

- Tranh thủ sự hỗ trợ từ các cấp, các ngành, tăng cường sự huy động các nguồn lực từ xã hội hoá, từ nhân dân để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y dược cổ truyền ở tuyến huyện và tuyến xã.

5. Nâng cao chất lượng dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu

- Tổ chức các vùng nuôi, trồng dược liệu theo tiêu chuẩn thực hành tốt nuôi trồng, thu hoạch dược liệu theo quy mô công nghiệp.

- Khuyến khích phát triển thị trường kinh doanh dược liệu và thuốc đông y, thuốc từ dược liệu nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh bằng y dược cổ truyền.

- Khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng thuốc nam, thuốc dân gian, thuốc gia truyền là các bài thuốc của các dân tộc tại địa phương trong chữa bệnh và bảo tồn có hiệu quả.

- Khảo sát, nghiên cứu, điều tra, sưu tầm, thống kê các loại cây, con làm thuốc hiện có tại địa phương chữa bệnh tốt, giá trị kinh tế cao, nhu cầu sử dụng lớn nhằm có kế hoạch tổ chức bảo vệ, khai thác, tái sinh hợp lý và phát triển bền vững.

- Xây dựng và phát triển vườn cây thuốc nam tại các bệnh viện; trung tâm y tế huyện, thành phố; trạm y tế xã, phường, thị trấn ở mức có thể thu hái, chế biến và đáp ứng một phần nhu cầu sử dụng tại chỗ.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu trên địa bàn tỉnh.

6. Công tác thanh tra, kiểm tra

- Tăng cường quản lý các cơ sở hành nghề y dược cổ truyền tư nhân, hạn chế thấp nhất tình trạng bán thuốc rong tại các chợ vùng hẻo lánh; không để tình trạng tuyên truyền, quảng cáo, hành nghề y dược cổ truyền quá khả năng chuyên môn và quá phạm vi quy định.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở khám chữa bệnh y dược cổ truyền và hoạt động mua bán, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu dược liệu, thuốc cổ truyền.

- Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của các cơ sở hành nghề y dược cổ truyền tư nhân; tổng kết, đánh giá hiệu quả sự phối hợp hoạt động giữa các Hội nghề nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực y dược cổ truyền; chú trọng làm tốt công tác thi đua.

7. Tăng cường vai trò của Hội Đông y

- Hội Đông y các cấp củng cố, ổn định tổ chức, nhân lực, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích của Hội; đóng vai trò nòng cốt trong sự nghiệp phát triển nền đông y của tỉnh, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Phát triển hội viên, kết hợp với ngành y tế trong quản lý hành nghề gắn với sự phát triển y dược cổ truyền tại địa phương.

- Hội Đông y tỉnh phối hợp với các ngành liên quan, các địa phương đẩy mạnh sưu tầm, phát hiện, tập hợp các cây, con làm thuốc, quy hoạch bảo tồn gen các cây, con làm thuốc; đặc biệt các cây, con quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật

- Nâng cao nhận thức và vai trò của y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân đối với hệ thống chính trị và cộng đồng.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về y dược cổ truyền; kiến thức cơ bản về y dược cổ truyền, phát động phong trào trồng và sử dụng thuốc nam trong nhân dân.

- Phổ biến Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại tỉnh Lai Châu đến năm 2030; các chế độ chính sách cũng như quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân trong phát triển y dược cổ truyền tại địa phương.

2. Giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể đối với sự phát triển y dược cổ truyền tỉnh Lai Châu;

- Các sở, ngành liên quan xác định rõ nhiệm vụ và xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại tỉnh Lai Châu đến năm 2030;

- Phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thống kê báo cáo, sơ tổng kết thực hiện Kế hoạch.

3. Giải pháp tổ chức và xây dựng chính sách

- Kiện toàn hệ thống quản lý nhà nước về y dược cổ truyền và hệ thống quản lý khám chữa bệnh y dược cổ truyền từ tỉnh đến cơ sở.

- Tăng cường đào tạo cán bộ y dược cổ truyền để đáp ứng nhân lực có chất lượng từ tỉnh đến cơ sở; tổ chức đào tạo để chuẩn hoá đội ngũ lương y, người có bài thuốc gia truyền, hội viên Hội Đông y các cấp.

- Thực hiện các chế độ chính sách của Đảng, Chính phủ trong phát triển y dược cổ truyền; đóng góp ý kiến và đề xuất các giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

4. Giải pháp chuyên môn

- Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trong các Bệnh viện công lập.

- Tăng cường khám chữa bệnh kết hợp y dược cổ truyền tại tuyến y tế cơ sở; tổ chức khai thác, chế biến các nguồn dược liệu tại chỗ để phục vụ bệnh nhân, đẩy mạnh các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng các kỹ thuật mới về y dược cổ truyền, tập trung vào các nội dung sau:

+ Nghiên cứu về tính vị và tác dụng theo y học cổ truyền của các vị thuốc nam, thuốc dân gian, bài thuốc kinh nghiệm được xác định theo y học cổ truyền và y học hiện đại có tác dụng trong điều trị một số bệnh, chứng bệnh;

+ Nghiên cứu lựa chọn về các bài thuốc dân gian, bài thuốc kinh nghiệm được xác định theo y dược cổ truyền và y dược hiện đại có tác dụng trong điều trị một số bệnh, chứng bệnh;

+ Nghiên cứu chứng minh các phương thức chẩn trị và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc an toàn, hiệu quả;

+ Nghiên cứu các chế phẩm thuốc cổ truyền có hiệu quả tốt, an toàn, có ưu thế hơn thuốc hóa dược và có giá trị kinh tế cao;

+ Nghiên cứu khoa học chứng minh an toàn, hiệu quả sử dụng thuốc cổ truyền kết hợp với thuốc hóa dược theo giai đoạn bệnh;

+ Nghiên cứu kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong chẩn đoán bệnh nhằm xây dựng bộ tiêu chí chẩn đoán bệnh, thể bệnh theo y học cổ truyền;

+ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến để bào chế các bài thuốc y học cổ truyền dưới dạng bào chế hiện đại.

- Phát triển các phòng chẩn trị y dược cổ truyền tư nhân trên địa bàn tỉnh.

- Phát huy vai trò của Hội Đông y các tuyến trong việc tham gia ý kiến xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển y dược cổ truyền, phát triển dược liệu, thương mại hóa sản phẩm, thuốc cổ truyền.

- Đẩy mạnh thông tin, truyền thông về thuốc và các phương pháp điều trị của y dược cổ truyền, giúp nhân dân hiểu đúng về tác dụng, hiệu quả của thuốc và các phương pháp điều trị của y dược cổ truyền, về các thành tựu của y dược cổ truyền.

5. Giải pháp huy động nguồn lực đầu tư

- Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước cho đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn, sản xuất, bào chế thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu tại các cở khám bệnh, chữa bệnh;

- Huy động nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương;

- Huy động các nguồn vốn từ nguồn phi Chính phủ;

- Huy động nguồn xã hội hoá;

- Ưu tiên các nguồn kinh phí để sớm khởi công và hoàn thành cơ sở vật chất cho Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh trong giai đoạn 2020-2030;

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống bệnh viện y học cổ truyền toàn quốc giai đoạn 2014 - 2025; ưu tiên dành nguồn lực cho công tác phát triển y tế cơ sở thuộc lĩnh vực y, dược cổ truyền.

6. Giải pháp thi đua

- Đẩy mạnh thi đua phát triển y dược cổ truyền tại các huyện, thành phố với phong trào xây dựng xã tiên tiến về y dược cổ truyền, gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hoá mới và phong trào làng văn hoá sức khoẻ;

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chuẩn Quốc gia về y tế xã, trong đó nâng cao chất lượng chuẩn y dược cổ truyền.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn kinh phí: Kinh phí thực hiện kế hoạch được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Khuyến khích việc xã hội hóa, huy động các nguồn kinh phí hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện kế hoạch.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại tỉnh Lai Châu đến năm 2030;

- Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực y dược cổ truyền;

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và các tầng lớp nhân dân về vai trò của y, dược cổ truyền trong phòng và chữa bệnh;

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu triển khai xây dựng mới Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, nâng cấp khoa y học cổ truyền thuộc bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố.

- Phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y dược cổ truyền.

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, xây dựng đề án hiện đại hoá y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại; tăng cường công tác nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống kê danh mục dược liệu có tại Lai Châu, nghiên cứu và đề xuất xây dựng các vùng chuyên nuôi trồng dược liệu.

- Phối hợp với Sở Công Thương và các ngành có liên quan quản lý chặt chẽ việc mua bán dược liệu, thuốc đông y và thuốc từ dược liệu theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; sản xuất, kinh doanh dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.

2. Sở Tài chính

- Tham mưu UBND tỉnh đảm bảo ngân sách nhà nước thực hiện kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu bố trí ngân sách chi đầu tư phát triển để thực hiện nhiệm vụ phát triển y dược cổ truyền nêu tại kế hoạch này; kiểm tra, hướng dẫn chi tiêu theo chế độ tài chính hiện hành.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh cân đối, phân bổ nguồn vốn đầu tư công cho các chương trình, dự án về phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại. Lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của tỉnh.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế xây dựng và ban hành các quy trình nuôi trồng dược liệu, chỉ đạo phát triển nuôi trồng các loại dược liệu, chú trọng các loại dược liệu có giá trị y tế và kinh tế cao.

- Phối hợp với các ngành liên quan trong việc quy hoạch, phát triển các vùng nuôi trồng dược liệu, các cây, con làm thuốc.

5. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức ngành y tế, y học cổ truyền và công tác quản lý nhà nước đối với Hội Đông y.

6. Sở Công Thương

Phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý hoạt động mua bán dược liệu, thuốc đông y và thuốc từ dược liệu theo quy định; tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại các sản phẩm y dược học cổ truyền.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế trong việc thực hiện việc bảo vệ, khai thác, chia sẻ lợi ích từ nguồn gen dược liệu quý có trong tỉnh.

8. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chỉ đạo tăng cường nghiên cứu khoa học về y dược cổ truyền; ưu tiên bố trí kinh phí để triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về lĩnh vực y dược cổ truyền.

- Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ có liên quan đến các bài thuốc y học cổ truyền, các phương pháp khám và điều trị bằng y học cổ truyền.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Tăng cường thông tin, tuyên truyền về thuốc và các biện pháp điều trị của y dược cổ truyền, giúp nhân dân hiểu đúng về tác dụng, hiệu quả của thuốc và các phương pháp điều trị của y dược cổ truyền.

+ Tuyên truyền quảng bá rộng rãi đến nhân dân lợi ích của y dược cổ truyền, các phương pháp nuôi trồng, sử dụng thuốc y dược cổ truyền và các phương pháp không dùng thuốc trong phòng và chữa bệnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm quảng cáo về y dược cổ truyền trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn theo thẩm quyền.

10. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Sở Y tế liên kết với các trường đại học y dược nhằm tăng cường công tác đào tạo bác sỹ, kỹ thuật viên… chuyên khoa y học cổ truyền.

11. Hội Đông y tỉnh

- Phát triển Hội Đông y tỉnh, thành lập 100% Hội Đông y các huyện, thành phố; vận động hội viên tích cực tham gia công tác kế thừa, bảo tồn và phát triển y dược cổ truyền; chấp hành đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về y dược cổ truyền.

- Nghiên cứu đổi mới cơ chế hoạt động, chủ động, sáng tạo phát huy tiềm năng chuyên môn của các hội viên; đẩy mạnh công tác xã hội hoá để tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

12. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể

Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các ngành có liên quan trong công tác tuyên truyền, giáo dục cho hội viên và nhân dân thấy được lợi ích, ưu điểm của y dược cổ truyền trong chăm sóc sức khoẻ, từ đó phát động các phong trào nuôi trồng, sử dụng thuốc nam và các phương pháp không dùng thuốc trong phòng và chữa bệnh.

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Triển khai thực hiện kế hoạch tại địa phương, đảm bảo các nguồn lực của địa phương để triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành.

- Thực hiện chủ trương xã hội hoá y tế với lĩnh vực y, dược cổ truyền theo quy định.

- Chỉ đạo thành lập Hội Đông y cấp huyện và phát triển hoạt động Hội.

- Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và định kỳ hằng năm gửi báo cáo về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế kết quả thực hiện kế hoạch này.

Căn cứ nội dung Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Hàng năm định kỳ trước 15/6 và 15/12 báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Cục Quản lý Y Dược cổ truyền;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hội Đông y tỉnh;
- VPUBND: V, C, CB;
- Lưu: VT, VX2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 790/KH-UBND ngày 21/04/2020 về thực hiện Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại tỉnh Lai Châu đến năm 2030

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


641

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!