Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 62/KH-UBND 2022 phòng chống tác hại thuốc lá Hà Nội

Số hiệu: 62/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Chử Xuân Dũng
Ngày ban hành: 24/02/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/KH-UBND

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2022

Thực hiện Luật số 09/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII về Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch hoạt động (PCTH thuốc lá) trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nhằm đẩy mạnh và tăng cường hơn nữa sự quan tâm của các ngành, các cấp, các tổ chức và quần chúng đối với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá và tạo môi trường không khói thuốc trên địa bàn Thủ đô.

2. Mục tiêu cụ thể

Mục tiêu 1. Nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Mục tiêu 2. Tăng cường việc thực hiện quy định về môi trường không khói thuốc, cai nghiện, thuốc lá, cấm quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các công ty thuốc lá.

Mục tiêu 3. Tăng cường năng lực cho các cán bộ thanh tra, công an và tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Giải pháp về tổ chức điều hành

- Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá các cấp, các ngành tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch PCTH thuốc lá trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai Kế hoạch PCTH thuốc lá tại các đơn vị, địa phương.

- Tổ chức giao ban định kỳ 01 quý/01 lần để chỉ đạo công tác PCTH thuốc lá trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Tổ chức nghiên cứu đánh giá tình hình triển khai Luật PCTH thuốc lá tại thành phố Hà Nội.

2. Truyền thông về tác hại thuốc lá và thực thi Luật PCTH thuốc lá

- Tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không hút thuốc lá (31/5) và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ 25-31/5 hàng năm với sự tham gia của Bộ Y tế, đại diện các Sở, ngành, đơn vị cùng sự tham gia của phóng viên các cơ quan báo chí của thành phố Hà Nội.

- Tổ chức các chiến dịch truyền thông để phổ biến tới người dân nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi thái độ đối với tình trạng hút thuốc nơi công cộng, kêu gọi sự ủng hộ, hợp tác, thay đổi hành vi về việc hút thuốc nơi công cộng và nơi làm việc.

- Phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội xây dựng và phát sóng các phóng sự chuyên đề việc triển khai thực hiện môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật PCTH thuốc lá tại các đơn vị trên địa bàn. Tuyên truyền trên các báo của Trung ương và Hà Nội về các hoạt động trên địa bàn, việc triển khai kế hoạch của các đơn vị.

- Thiết kế thư mục riêng trên Website của Sở Y tế để trao đổi và chia sẻ thông tin. Cập nhật các văn bản, các hoạt động của Bộ Y tế, các kế hoạch, các hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTH thuốc lá Thành phố và quận, huyện, thị xã.

- In và treo các pano tuyên truyền về PCTH thuốc lá, cấp phát pano, tờ rơi, áp phích, đề can cho 30 quận, huyện, thị xã và các Sở, ngành của Thành phố về nội dung PCTH thuốc lá.

3. Tập huấn về Luật PCTH thuốc lá

- Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho Ban Chỉ đạo 30 quận, huyện, thị xã trong việc xây dựng và triển khai chính sách không hút thuốc lá nơi công cộng và nơi làm việc tại cơ quan đơn vị, thực hiện môi trường không khói thuốc.

- Nâng cao năng lực triển khai thực hiện của thanh tra viên, tuyên truyền viên tại 30 quận, huyện, thị xã và 579 xã, phường, thị trấn về Luật PCTH thuốc lá, tác hại của việc hút thuốc lá thụ động và các văn bản liên quan.

4. Xây dựng và duy trì mô hình điểm về không khói thuốc

- Tiếp tục duy trì mô hình “Môi trường không khói thuốc” tại các cơ quan hành chính và mô hình “Nhà hàng không khói thuốc” trên địa bàn Thành phố.

- Xây dựng và triển khai hoạt động điểm “Điểm du lịch không khói thuốc” tập trung vào các điểm du lịch nổi tiếng tại nội thành như Đn Ngọc Sơn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long,...

- Tiếp tục duy trì điểm tư vấn, điều trị cai nghiện thuốc lá tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.

- Xây dựng các tiêu chí đánh giá để xét thi đua hàng năm, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong công tác PCTH thuốc lá.

5. Duy trì mạng lưới thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm Luật PCTH thuốc lá trên địa bàn Thành phố

- Tổ chức các đợt thanh, kiểm tra và xử phạt các vi phạm về buôn bán, kinh doanh, sử dụng thuốc lá trên địa bàn. Giám sát việc thi hành các quy định cấm hút thuốc lá tại các nơi có quy định cấm hút thuốc lá theo quy định hiện hành.

- Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu thuốc lá, buôn bán thuốc lá giả, thuốc lá nhái nhãn mác và kinh doanh trái phép các sản phẩm thuốc lá. Thực hiện xử phạt nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế được Chính phủ ban hành vào ngày 28/9/2020, chính thức có hiệu lực từ ngày 15/11/2020 và thay thế Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế (Cơ quan thường trực)

- Phối hợp các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tăng cường hoạt động PCTH thuốc lá trên địa bàn Thành phố.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch PCTH thuốc lá năm 2022 chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch hoạt động PCTH thuốc lá năm 2022 và triển khai thực hiện Luật PCTH thuốc lá, các Nghị định xử lý vi phạm trong lĩnh vực PCTH thuốc lá tại cơ quan, ban, ngành, địa phương.

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành tiếp tục triển khai thực hiện quy định cấm hút thuốc trong bệnh viện, cơ sở y tế, trường học; duy trì phong trào thi đua “Không hút thuốc tại bệnh viện” trong toàn ngành y tế; chỉ đạo xây dựng mô hình điểm “Cơ sở y tế không khói thuốc” và “Trường học không khói thuốc”.

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội thực hiện:

+ Phối hợp các Sở, ngành liên quan tổ chức các lớp tập huấn về thực thi Luật PCTH thuốc lá và hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật triển khai hoạt động PCTH thuốc lá cho các đơn vị liên quan.

+ Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai công tác truyền thông về tác hại của sử dụng thuốc lá, Luật PCTH thuốc lá và các quy định xử phạt vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên tờ tin, website của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp; đẩy mạnh công tác truyền thông sâu rộng trong cộng đồng dân cư tại các khu dân cư, tổ dân phố...

+ Chủ động cung cấp thông tin về các hoạt động triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch trên địa bàn Thành phố cho các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, các cơ quan báo chí thực hiện công tác tuyên truyền hiệu quả; đặc biệt trong Ngày thế giới không hút thuốc lá (31/5) và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ 25-31/5 hng năm.

+ Thực hiện sản xuất và cung cấp các tài liệu truyền thông để phân phối đến các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư.

+ Phối hợp các Sở, ban, ngành triển khai hoạt động của nhóm kiểm tra, giám sát và thực thi Luật PCTH thuốc lá trên địa bàn.

+ Xây dựng dự toán kinh phí, tổ chức các hoạt động PCTH thuốc lá từ nguồn của Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá - Bộ Y tế theo đúng quy định.

+ Phối hợp các Sở, ban, ngành thực hiện tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả thực hiện theo đúng quy định.

2. Các Sở, ngành: Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Công an thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

- Ban Chỉ đạo PCTH thuốc lá các Sở, ngành hướng dẫn đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch hoạt động PCTH thuốc lá năm 2022 và triển khai thực hiện theo Luật PCTH thuốc lá, các Nghị định xử lý vi phạm trong lĩnh vực PCTH thuốc lá tại cơ quan, ban, ngành, đơn vị.

- Phối hợp thực hiện thường xuyên công tác truyền thông về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, Luật PCTH thuốc lá và các quy định xử phạt vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên tờ tin, website của các Sở, ngành.

- Phối hợp Sở Y tế tổ chức các lớp tập huấn về Luật PCTH thuốc lá cho cán bộ phụ trách của các đơn vị.

- Phối hợp thực hiện công tác giám sát, thanh, kiểm tra, xử lý đối với vi phạm về hút thuốc lá tại địa điểm đã có quy định cấm theo Luật PCTH thuốc lá.

3. Cục Quản lý Thị trường Hà Nội

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm soát các hành vi buôn lậu thuốc lá, kinh doanh thuốc lá giả, không in cảnh báo sức khỏe, dán tem theo quy định

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố

- Ban Chỉ đạo PCTH thuốc lá của đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động PCTH thuốc lá năm 2022 và triển khai thực hiện Luật PCTH thuốc lá, các Nghị định xử lý vi phạm trong lĩnh vực PCTH thuốc lá tại cơ quan, ban, ngành.

- Tích cực vận động cán bộ, công nhân viên, người lao động và các hội viên tham gia PCTH thuốc lá, gương mẫu, tự giác chấp hành việc không hút thuốc lá nơi công cộng, nơi làm việc; phát động phong trào thi đua “Môi trường công sở không khói thuốc”.

- Phối hợp thực hiện thường xuyên công tác truyền thông về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, Luật PCTH thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên tờ tin, website của các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố.

5. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

- Ban Chỉ đạo PCTH thuốc lá các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, triển khai đến các đơn vị của địa phương.

- Quy định không hút thuốc nơi công sở và nơi làm việc trên địa bàn quận, huyện, thị xã. Xây dựng mô hình điểm, “Nhà hàng, khách sạn không khói thuốc”, “Điểm du lịch không khói thuốc” trên địa bàn.

- Huy động các ban, ngành, đoàn thể các tổ chức Hội tham gia tích cực vận động hội viên không hút thuốc và sử dụng thuốc dưới mọi hình thức.

- Bố trí đội ngũ tuyên truyền viên để tuyên truyền, vận động nhân dân không sử dụng các sản phẩm thuốc lá trong cộng đồng dân cư, trong các lễ hội, đám cưới, đám tang, cuộc vui gia đình... đưa tiêu chí “Không hút thuốc” vào tiêu chuẩn công nhận Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Khu dân cư văn hóa.

- Duy trì hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm Luật PCTH thuốc lá từ quận, huyện, thị xã đến xã, phường, thị trấn; tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát, xử phạt các hành vi vi phạm hút thuốc nơi công cộng trên địa bàn.

- Chủ động huy động nguồn lực, bố trí ngân sách hàng năm để đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống thuốc lá tại địa phương.

- Định kỳ hàng quý báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả thực hiện về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên, yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- UBMTTQVN TP HN;
- Các Sở, ngành, đoàn thể Thành phố;
- Cục QLTT Hà Nội;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Đài PT&THHN; các Báo: HNM, KT&ĐT;
- VPUB: CVP, PCVP;
Các phòng: KGVX, KT, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVXAn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chử Xuân Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 62/KH-UBND ngày 24/02/2022 về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.697

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.72.194
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!