Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 55/KH-UBND 2018 phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm Hà Tĩnh

Số hiệu: 55/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Vinh
Ngày ban hành: 26/02/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 55/KH-UBND

Tĩnh, ngày 26 tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM NĂM 2018

Năm 2017, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều dịch bệnh mới và nguy hiểm phát sinh, gia tăng tại nhiều nước trên thế gii. Dịch bệnh MERS-CoV tiếp tục ghi nhận các trường hợp mắc bệnh ở các quốc gia khu vực Trung Đông, Bệnh cúm A (H7N9) liên tục ghi nhận tại Trung quốc. Ở Việt Nam, sốt xuất huyết đã bùng phát ở Hà Nội, gia tăng ở các tỉnh miền Nam, khu vực Tây Nguyên, ven biển miền Trung và một số tỉnh miền Bắc. Dự báo năm 2018 tình hình dịch bệnh trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam. Để chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2018 như sau:

I. MỤC TIÊU CHUNG

Giảm 5-10% tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm so với trung bình hàng năm giai đoạn 2011 - 2016. Khống chế kịp thời, không để dịch bệnh bùng phát, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

I. Giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm, đáp ứng nhanh và xử lý triệt để các ổ dịch, giảm số mắc và tử vong các bệnh truyền nhiễm, ngăn chặn kịp thời bệnh dịch truyền nhiễm nguy hiểm không để xâm nhập vào địa bàn tnh.

2. Bảo đảm công tác phân tuyến điều trị, giảm quá tải bệnh viện tuyến cuối; thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong, biến chứng.

3. Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân về công tác phòng, chống dịch bệnh.

4. Bảo đm hiệu quả hoạt động phối hợp liên ngành triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, kim tra, giám sát các hoạt động tại địa phương.

5. Đảm bảo kinh phí, thuốc, vật tư, hóa chất, nguồn lực, sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh tại các tuyến.

III. CÁC CHỈ TIÊU CHUYÊN MÔN

- 100% bệnh, dịch bệnh mới phát sinh được phát hiện và xử lý kịp thời.

- 100% đối tượng kiểm dịch y tế biên giới được giám sát, kiểm tra và xử lý y tế theo đúng quy định, không để dịch bệnh xâm nhập qua cửa khẩu.

- 100% cán bộ làm công tác thống kê, báo cáo bệnh truyền nhiễm được tp huấn về giám sát, công tác thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm, nâng cao chất lượng và hướng dẫn sử dụng báo cáo bằng phần mềm qua mạng internet.

Chỉ tiêu đi với một số bệnh truyền nhiễm, cụ thể:

- Bệnh tay chân miệng:

+ Tỷ lệ mắc: ≤ 5/100.000 dân;

+ Không có tử vong.

- Bệnh sốt xuất huyết:

+ Không đề dịch bệnh lớn xảy ra;

+ Tỷ lệ mắc: ≤ 14/100.000 dân;

+ Không có tử vong.

- Bệnh thủy đậu:

+ Tỷ lệ mắc: ≤ 3/100.000 dân;

+ Không có tử vong.

-Bệnh sởi:

+ Không để dịch bệnh lớn xảy ra;

+ Tỷ lệ mắc: ≤ 2/100.000 dân;

+ Không có tử vong.

- Cúm A (H5N1):

+ Giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp thời ổ dịch;

+ Không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng.

- Cúm A (H7N9):

+ Giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp thời ổ dịch;

+ Không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng.

- MERS-CoV:

+ Giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp thời ổ dịch;

+ Không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng.

- Bệnh dại:

+ Khống chế ≤ 2 trường hợp tử vong.

- Bệnh tả:

+ Giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp thời ổ dịch;

+ Không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng.

- Các bệnh truyền nhiễm thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng:

+ Duy trì thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh;

+ Tỷ lệ tiêm vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng đạt ≥ 98% quy mô xã, phường.

- Các bệnh truyền nhiễm lưu hành khác:

+ Giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời dịch bệnh;

+ Không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng.

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tổ chức, chỉ đạo điều hành

- Kiện toàn, củng cố Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp để nâng cao chất lượng, hiệu quả và chủ động trong phòng, chống bệnh dịch, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống và ứng phó khi dịch bệnh xảy ra tại địa phương.

- Tăng cường trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác phòng, chống dịch bệnh, sớm phê duyệt kế hoạch phòng, chống dịch bệnh, cấp và bổ sung kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh và các chương trình mục tiêu Y tế.

- Tăng cường xã hội hóa công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, huy động các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, người dân phối hợp với cơ quan quản lý nhằm phát huy được hiệu quả cao nhất.

2. Chuyên môn kỹ thuật

2.1. Các giải pháp giảm mắc

- Đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống dịch năm 2017, đề xuất các biện pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch năm 2018.

- Duy trì, kiện toàn các đội cơ động chống dịch bệnh tại từng khu vực và các cấp có đủ năng lực và trang thiết bị sẵn sàng thực hiện xử lý ổ dịch, hỗ trợ tuyến trước khi có dịch bệnh xảy ra. Tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh, kịp thời đáp ứng với các tình huống về dịch bệnh.

- Tăng cường giám sát bệnh chủ động tại cửa khẩu, cảng biển và cộng đồng; phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, kịp thời thu dung, cách ly, điều trị, cấp cứu bệnh nhân, xử lý ổ dịch triệt để nhằm hạn chế lây lan và không để bệnh dịch lan rộng, bùng phát. Tập trung các dịch bệnh nguy hiểm (MERS-CoV, cúm A(H5N1), cúm A(H7N9), dịch hạch...) và các bệnh lưu hành có số mắc cao (bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi, sốt rét, dại, liên cầu lợn...).

- Thực hiện tốt việc kiểm tra và xử lý y tế các phương tiện vận tải nhập cảnh từ vùng có dịch tại các cửa khẩu quốc tế, cng biển, đặc biệt lưu ý các phương tiện vận tải đường biển, đường bộ tại cửa khẩu quốc tế, cảng biển, đi về từ vùng có dịch bệnh.

- Thực hiện tốt Chương trình tiêm chủng mở rộng, thường xuyên rà soát đối tượng và tổ chức tiêm vét các loại vắc xin trong tiêm chủng mở rộng, đặc biệt tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đi lại khó khăn, vùng có dân tộc thiểu số sinh sống, các trung tâm bảo trợ xã hội, các cơ sở chăm sóc tập trung tự nguyện, bảo đảm tỷ lệ tiêm các loại vắc xin trong tiêm chủng mở rộng đạt ít nhất 98% quy mô xã, phường trên phạm vi toàn tỉnh.

- Triển khai hiệu quả kế hoạch hoạt động chống dịch bệnh và phòng, chống sốt xuất huyết thuộc Chương trình mục tiêu Y tế:

+ Phối hợp Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tổ chức giám sát trọng điểm lồng ghép bệnh sốt xuất huyết Dengue, bệnh do vi rút Zika và Chikungunya tại Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020 (theo Quyết định số 4607/QĐ-BYT ngày 11/10/2017 của Bộ Y tế).

+ Phối hợp Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tổ chức giám sát trọng điểm Hội chứng cúm (ILI), nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính nặng (SARI), bệnh tay chân miệng tại Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020 (theo Quyết định số 4608/QĐ-BYT ngày 11/10/2017 của Bộ Y tế).

- Tiếp tục thực hiện và duy trì hệ thống giám sát phản ứng sau tiêm chủng đáp ứng theo tiêu chuẩn quốc tế về NRA và triển khai kế hoạch khắc phục các hoạt động theo khuyến cáo của chuyên gia WHO.

- Triển khai các hoạt động về an toàn sinh học và xét nghiệm theo Kế hoạch Nâng cao năng lực hệ thống xét nghiệm bệnh truyền nhiễm thuộc Y tế dự phòng giai đoạn 2016 - 2020.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia; hệ thống báo cáo bệnh truyền nhiễm; phần mềm báo cáo công tác kiểm dịch y tế trên phạm vi toàn quốc.

- Rà soát, xây dựng các quy trình chuẩn các hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu.

- Đánh giá đội ngũ cán bộ, năng lực kiểm dịch y tế của các đơn vị kiểm dịch y tế.

- Tổ chức tập huấn cho các cán bộ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch (cán bộ giám sát, xét nghiệm, cấp cứu điều trị bệnh nhân, xử lý ổ dịch, truyền thông).

- Tổ chức các đoàn đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các huyện trọng điểm; kiểm tra, giám sát tại cửa khẩu về kiểm dịch y tế, tăng cường chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện tốt các quy trình kiểm dịch y tế quốc tế; hưng dẫn các địa phương thực hiện quản lý, sử dụng giá kiểm dịch y tế theo đúng các quy định hiện hành.

2.2. Các gii pháp giảm tử vong

- Tăng cường năng lực cho các cơ sở khám chữa bệnh, tổ chức phân tuyến điều trị, phòng lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám chữa bệnh.

- Tổ chức các đội cấp cứu lưu động để hỗ trợ tuyến dưới. Tập huấn về các phác đồ điều trị, hồi sức cấp cứu, chăm sóc bệnh nhân, phòng lây nhiễm.

- Trang bị phương tiện chn đoán, điều trị, cấp cứu bệnh nhân để đạt mục tiêu giảm tử vong.

- Duy trì tập huấn điều trị bệnh truyền nhiễm tại các bệnh viện tuyến huyện, thành phố, thị xã.

- Triển khai thông điệp truyền thông cho người bệnh, người chăm sóc, gia đình người bệnh về phát hiện sớm các dấu hiệu của bệnh, một số kiến thức cơ bản về phòng bệnh.

3. Truyền thông, giáo dục sc khỏe

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, tiêm chủng.

- Triển khai hiệu quả các hoạt động cộng đồng chung tay phòng, chống dịch bệnh.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động ứng phó, xử lý các tình huống thông tin y tế bất cập, kịp thời cung cấp thông tin bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân.

- Chủ động, thường xuyên cung cấp thông tin kịp thời và chính xác về tình hình dịch bệnh; phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng, hệ thống thông tin và truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh.

- Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, phổ biến kiến thức về các biện pháp phòng bệnh, lợi ích tiêm chủng để vận động Nhân dân chủ động đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, phối hợp và tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

- Tiếp tục tổ chức các chiến dịch tuyên truyền rửa tay bằng xà phòng, chiến dịch vệ sinh môi trường, thực hiện tốt chỉ tiêu 03 công trình vệ sinh; duy trì thực hiện tốt phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe Nhân dân.

4. Đầu tư nguồn lực

Căn cứ tình hình thực tế, Các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các sở, ban, ngành liên quan xem xét, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định kinh phí phục công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm hàng năm và từng giai đoạn.

5. Phối hợp liên ngành

Các sở, ban, ngành: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan phối hp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên người, bệnh từ động vật lây truyền sang người, phòng chng buôn lậu gia cầm, gia súc, các sản phẩm từ gia cầm, gia súc không rõ nguồn gốc xuất xứ; phối hợp giám sát chặt chẽ các đối tượng phải kiểm dịch tại các cửa khẩu.

6. Công tác thanh tra, kiểm tra

- Tổ chức các đoàn công tác thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh, công bố dịch, quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ, công tác y tế trường học, kiểm dịch y tế biên giới, truyền thông - chỉ đạo tuyến,...

- Thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo, phòng chống dịch bệnh, tập trung vào các dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi hoặc bệnh lưu hành có số người bị nhiễm bệnh, tử vong cao như: MERS-CoV, cúm A(H7N9), cúm A(H5N1), tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi, dại... tại các huyện, thành phố, thị xã.

- Kiểm tra, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật cho các bệnh viện về phân tuyến điều trị, phân luồng khám bệnh, cách ly, triển khai các giải pháp phòng, chống lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

- Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các ổ dịch cũ, vùng trọng điểm.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. SY tế - Cơ quan thường trực của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên người:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại các cấp ở địa phương.

- Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh thực hiện việc công bố dịch bệnh truyền nhiễm nhóm B và nhóm C khi có đủ điều kiện công bố dịch bệnh.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp bổ sung ngân sách và huy động nguồn tài trợ để đảm bảo kinh phí hoạt động của các Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường công tác truyền thông nguy cơ, giáo dục sức khỏe, phổ biến kiến thức về các biện pháp phòng bệnh, giáo dục vệ sinh, chú trọng những nơi có nguy cơ cao, nơi tập trung đông người (trường học, khu công nghiệp...).

- Chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ngay từ đầu năm và thực hiện các hoạt động giám sát trọng điểm bệnh truyền nhiễm.

- Chỉ đạo các đơn vị y tế dự phòng, bệnh viện trên địa bàn tỉnh triển khai các hoạt động giám sát trọng điểm.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thu dung, cấp cứu và điều trị dịch bệnh, duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện khi có dịch bệnh.

- Kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh của các đơn vị tại địa phương. Kiện toàn các đội cơ động chống dịch, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khi cần thiết.

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng (thông tin báo cáo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm, giám sát phòng, chống dịch, công bố dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng dịch vụ...).

- Giám sát chặt chẽ tình hình mắc dịch bệnh đến tận xã, phường, thị trấn, thôn, xóm, tổ dân phố và hộ gia đình, các yếu tố nguy cơ, báo cáo kịp thời về Bộ Y tế theo quy định. Triển khai hoạt động xử lý triệt để ổ dịch theo quy định của Bộ Y tế.

- Tăng cường giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu các trường hợp nghi mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhóm A. Kiểm tra, giám sát, xử lý y tế đối với người, phương tiện, hàng hóa tại các ca khẩu.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phối hợp ngành Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh lây từ động vật sang người như Cúm A(H5N1); A(H7N9), bệnh dại... Đặc biệt là Chương trình khống chế bệnh dại giai đoạn 2017 - 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức, triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp chuyên môn nghiệp vụ. Đảm bảo tiêm vắc xin dại trong những tháng cao điểm cho các đàn chó.

- Chuẩn bị đầy đủ các loại hóa chất, dụng cụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh lây từ động vật sang người theo Luật Thú y; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với ngành Y tế trong công tác tuyên truyền và thực hiện truyền thông tại các trường học về phòng, chống dịch bệnh lây qua đường hô hấp, tiêu hóa do tiếp xúc.

- Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, trin khai các hoạt động thu gom phế thải, diệt bọ gậy để phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

- Chỉ đạo cán bộ y tế học đường thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh và kịp thời báo cáo cơ quan y tế đóng trên địa bàn để xử lý triệt để, không để dịch lây lan trong trường học và cộng đồng.

4. SThông tin và Truyền thông

Phối hợp ngành Y tế và ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chđạo các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống các bệnh truyền nhiễm gây dịch trên người và trên các đàn gia cầm theo các tài liệu hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối mức đầu tư ngân sách hàng năm cho hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên người.

6. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh:

Trên cơ sở Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm của tỉnh và chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2018 đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

7. UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Kiện toàn, củng cố Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cấp huyện, tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh truyền nhiễm trên địa bàn quản lý, ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh dựa trên cơ sở đề xuất của ngành Y tế địa phương.

- Chỉ đạo thực hiện giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh đầu tiên tại thôn, xóm, khối phố, xã, phường và hộ gia đình để khoanh vùng và xử lý kịp thời. Triển khai hoạt động xử lý triệt đổ dịch theo đúng Hướng dẫn giám sát và phòng, chống dịch bệnh của Bộ Y tế.

- Tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Huy động sự vào cuộc của các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội...; vận động người dân đưa trẻ đi tiêm chủng và tham gia tích cực công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Chỉ đạo thực hiện tuyên truyền trên hệ thống truyền thông cơ sở, tổ chức truyền thông trực tiếp tại cộng đồng về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, huy động cộng đồng trong các hoạt động tiêm chủng phòng bệnh.

VI. KINH PHÍ

Sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp của các sở, ban, ngành, địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ Kế hoạch này đề xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chng dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Y tế để được hướng dẫn, giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền Sở Y tế tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Cục Y tế dự phòng;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm YTDP tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu VT; KGVX

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 55/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ngày 26/02/2018 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.833

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!