Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4415/KH-BCĐ Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH LONG AN
BCĐ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU TỈNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4415/KH-BCĐ

Long An, ngày 28 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CHIẾN DỊCH DIỆT MUỖI, LĂNG QUĂNG PHÒNG, CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT VÀ BỆNH GÂY RA DO VI RÚT ZIKA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Chthị số 09/CT-BYT ngày 20/10/2016 của Bộ Y tế về việc tổ chức chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng và triển khai công tác phòng chống bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết; công văn số 4302/UBND-KGVX ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác phòng, chống bệnh Zika và sốt xuất huyết; Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh gây ra do vi rút Zika trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường; thực hiện các biện pháp diệt muỗi, lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh gây ra do vi rút Zika.

- Huy động các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả Chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng phòng, chng bệnh sốt xuất huyết và bệnh gây ra do vi rút Zika trên địa bàn tỉnh.

- Giảm tỷ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết và hạn chế đến mức thấp nhất bệnh do vi rút Zika lây lan ra cộng đồng.

2. Mục tiêu cụ thể

- 100% huyện, thị xã, thành phố tổ chức Lễ phát động Chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh gây ra do vi rút Zika.

- 100% xã, phường, thị trấn có triển khai Chiến dịch diệt lăng quăng, treo băng rôn, khẩu hiệu với chủ đề phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh gây ra do vi rút Zika.

- Tham mưu 100% Đảng ủy địa phương chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, đảng viên, đoàn thể từng ấp, khu phố tham gia tích cực Chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng.

- Đảm bảo 100% ổ dịch phát hiện được xử lý đúng quy trình kỹ thuật chống dịch của Bộ Y tế.

- Phấn đấu sau chiến dịch chỉ số HI (nhà có lăng quăng) 20%; chỉ số BI (chỉ số Breteau) 50 đối với các xã, thị trấn, chsố BI 20 đối với các phường.

II. CÁC HOẠT TRIỂN KHAI

1. Tuyến tỉnh

Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu tỉnh phối hợp với UBND huyện Bến Lức tổ chức Lễ phát động Chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh gây ra do vi rút Zika trên địa bàn tnh, cụ thể như sau:

a) Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 01/11/2016 (thứ Ba).

b) Địa điểm: Tại Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ (thị trấn Bến Lức).

c) Nội dung:

- Tổ chức Lễ phát động Chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh gây ra do vi rút Zika.

- Diễu hành hưởng ứng Chiến dịch.

- Tchức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh gây ra do vi rút Zika tại một đơn vị cấp xã trên địa bàn huyện Bến Lức.

d) Đơn vị tổ chức:

- Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu tỉnh (Trung tâm Y tế Dự phòng, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe).

- Đơn vị phối hợp: UBND huyện Bến Lức.

đ) Thành phần đại biểu:

- Tuyến tỉnh: UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam tỉnh; các thành viên Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Văn hóa Xã hội - HĐND tỉnh; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Bệnh viện tuyến tỉnh.

- Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An các cơ quan thông tấn báo chí và truyền thông thường trú trên địa bàn tỉnh.

- Tuyến huyện:

+ Huyện Bến Lức: Huyện ủy, UBND, UBMTTQ, BCĐ CSSKBĐ huyện, Trung tâm Y tế, Phòng Y tế, UBND các xã, thị trấn, Trạm y tế các xã, thị trấn (do UBND huyện Bến Lức mời).

+ Các huyện, thị xã, thành phố: UBND, Phòng Y tế; Trung tâm Y tế.

- Đại biểu khách mời: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhiệt Đới, Bệnh viện Từ Dũ.

2. Tuyến huyện

- Đồng loạt tổ chức Lễ phát động Chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh gây ra do vi rút Zika trên địa bàn vào ngày 08/11/2016.

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh gây ra do vi rút Zika trên địa bàn; treo băng rôn, khẩu hiệu phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh gây ra do vi rút Zika; vận động người dân thực hiện hiệu quả các biện pháp diệt muỗi, lăng quăng như: Thả cá diệt lăng quăng, lật úp các dụng cụ chứa nước không dùng đến; thay nước bình hoa; loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng (chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh chum vại vỡ, lốp/vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá,...); phát tờ rơi khuyến cáo phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh gây ra do vi rút Zika.

- Phân công các thành viên của Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu của huyện, thị xã, thành phố trực tiếp về tuyến xã chỉ đạo, theo dõi, giám sát thực hiện Chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng phòng, chng bệnh sốt xuất huyết và bệnh gây ra do vi rút Zika.

3. Tuyến xã

- Tổ chức Chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh gây ra do vi rút Zika trên địa bàn.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các thông điệp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh gây ra do vi rút Zika trên hệ thống trạm truyền thanh cơ sở, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các cơ quan, đơn vị, nơi tập trung đông dân cư, các tuyến giao thông chính trên địa bàn.

- Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn phối hợp với mạng lưới y tế ấp, nhân viên sức khỏe cộng đồng tổ chức vãng gia, họp nhóm truyn thông giáo dục sức khỏe về bệnh sốt xuất huyết, bệnh gây ra do vi rút Zika và các biện pháp phòng, chng dịch bệnh tại cộng đồng.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí: Tổ chức Lễ phát động Chiến dịch và một số hoạt động diệt muỗi, lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, bệnh gây ra do vi rút Zika tại huyện Bến Lức.

- Các địa phương còn lại tự cân đối, bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động.

(đính kèm bảng dự trù kinh phí)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. SY tế

- Phối hợp với UBND huyện Bến Lức và các đơn vị liên quan tổ chức hiệu quả Lễ phát động Chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh gây ra do vi rút Zika tại huyện Bến Lức.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại công văn số 4302/UBND-KGVX ngày 21/10/2016 về việc thực hiện công tác phòng, chống bệnh Zika và sốt xuất huyết.

- Phối hợp, hỗ trợ các địa phương thực hiện hiệu quả Chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh gây ra do vi rút Zika.

2. Các thành viên Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu tỉnh tham gia chỉ đạo, theo dõi, giám sát công tác tổ chức, thực hiện Chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng tại các địa phương được phân công phụ trách (đính kèm bảng phân công).

3. Sở Tài chính

Cân đối, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An

Phối hợp thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh gây ra do vi rút Zika; Chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết bệnh gây ra do vi rút Zika trên địa bàn tỉnh.

5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh

Thực hiện tốt các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại công văn số 4302/UBND-KGVX ngày 21/10/2016 về việc thực hiện công tác phòng, chống bệnh Zika và sốt xuất huyết; tích cực phối hợp với ngành Y tế thực hiện hiệu quả Chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng trên địa bàn tỉnh.

6. UBND huyện Bến Lức

- Phối hợp với Sở Y tế tổ chức hiệu quả Lễ phát động Chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xut huyết và bệnh gây ra do vi rút Zika vào ngày 01/11/2016.

- Huy động lực lượng, phương tiện tham dự Lễ phát động và diễu hành (700 người, 18 xe ô tô), chọn lộ trình diễu hành phù hợp.

- Chỉ đạo các lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự cho Lễ phát động và diễu hành.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố còn lại

- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tchức Lễ phát động Chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh gây ra do vi rút Zika trên địa bàn vào ngày 08/11/2016.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức tốt Chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng phòng, chống bệnh st xuất huyết và bệnh gây ra do vi rút Zika trên địa bàn.

Kết thúc Chiến dịch, trước ngày 20/11/2016 các sở ngành thành viên Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu tỉnh, Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh (Sở Y tế) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- CT, PCT.UBND tỉnh (Lê Tn Dũng);
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các s, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh;
- Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh;
- Phòng KGVX;
- Lưu: VT, DTh.

TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Lê Tấn Dũng

 

BẢNG PHÂN CÔNG

PHỤ TRÁCH ĐỊA BÀN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU TỈNH
(Kèm theo Kế hoạch số:
4415/KH/BCĐ ngày 28/10/2016 của Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu tỉnh)

STT

Họ và tên

Đơn vị

Phụ trách đơn vị tuyến huyện

1

Ông Lê Tấn Dũng

UBND tỉnh

Phụ trách chung

Ông Lê Thanh Liêm

Sở Y tế

2

Ông Lê Vinh
Bà Đoàn Thị Kim Liên
 Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung

Sở Nội vụ
Sở Y tế
TTYTDP tỉnh

Bến Lức

3

Ông Hồ Văn Dân
Ông Ngô Văn Hiếu Bình

STT&TT
TTYTDP tỉnh

Tân Hưng

4

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo TU
Ông Bùi Thành Phú

Ban Tuyên giáo TU
Sở Y tế

Vĩnh Hưng

5

Ông Võ Công Khán
Ông Ngô Văn Hoàng

Sở Tài chính
TTYTDP tỉnh

TX Kiến Tường

6

Bà Đinh Thị Phương Khanh
 Ông Phạm Văn Luân

Sở NN&PTNT
CCATVSTP

Mộc Hóa

7

Bà Huỳnh Thị Huệ
Ông Lâm Minh Hiền

Sở GD&ĐT
TTYTDP tỉnh

Tân Thạnh

8

Ông Nguyễn Văn Minh
Bà Lê Thị Kim Oanh

Sở Công thương
TTYTDP tỉnh

Thạnh Hóa

9

Bà Huỳnh Thị Huệ
Bà Trần Thị Liễu

Hội LHPN tỉnh
CCDSKHHGĐ

Thủ Thừa

10

Ông Võ Ngọc Đinh
Ông Phạm Hồng Thái

SKH&ĐT
KHTC-SY tế

Tp Tân An

11

Ông Nguyễn Văn Hiền
Trương Thị Tiền

UBMTTQVN tỉnh LA
BVĐKLA

Châu Thành

12

Ông Hoa Thanh Niên
Bà Võ Thị Định

Sở LĐTB&XH
TTCSSKSS tnh

Tân Trụ

13

Ông Lê Văn Hậu

Sở Y tế

Cần Đước

14

Ông Nguyễn Văn Danh
Ông Huỳnh Hữu Dũng

Sở VH,TT&DL
TTYTDP tỉnh

Cần Giuộc

15

Ông Nguyễn Văn Sáu
Ông Mai Thanh Tùng

Hội Nông dân tỉnh
TCCB-SY tế

Đức Hòa

16

Ông Nguyễn Hoài Thanh
Ông Nguyễn Tấn Hiền

Tỉnh đoàn
TTTTGDSK tỉnh

Đức Huệ

 

BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ

PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH DIỆT LĂNG QUĂNG VÀ PHUN HÓA CHẤT TẠI HUYỆN BẾN LỨC
(Kèm theo Kế hoạch số
4415/KH/BCĐ ngày 28/10/2016 của Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu tỉnh)

Stt

Hạng mục

Diễn giải nội dung

Đơn giá

Số Iượng

Thành tiền

Nguồn Kinh phí

Huyện

Tnh

A

Chiến dịch diệt lăng quăng và phun hóa chất chng bệnh do virut Zika tại Bến Lức, bệnh St xuất huyết lần 3/2016

 

 

244.668.000

24.670.000

219.998.000

1

Bồi dưỡng vãng gia

37.209 hộ x 2.000đ

2.000

37.209

74.418.000

 

74.418.000

2

1.000.000 đ/xã x 15 xã

1.000.000

15

15.000.000

 

15.000.000

3

Giám sát chiến dịch

2 người (1huyện,1xã) x 3 ngày x 30.000đ x 15 xã

30.000

90

2.700.000

2.700.000

 

4

Giám sát lăng quăng

2 người (1huyện,1xã) x 2 ngày x 30.000đ x 15 xã

30.000

60

1.800.000

1.800.000

 

5

Điều tra muỗi

2 người x 3 ngày x 30.000đ x 1 Thị trấn

30.000

6

180.000

180.000

 

6

Công phun thuốc máy phun tay

3 người/nhóm phun (kỹ thuật máy, người phun, dẫn đường+ phát loa) x 100.000đ/lần x 10 nhóm/ngày x 6 ngày x 2 lần.

100.000

360

36.000.000

 

36.000.000

7

Công phun thuc máy phun lớn

100.000đ/người/ lần x 10 Khu phố x 2 người x 2 lần

100.000

40

4.000.000

 

4.000.000

8

Xăng chạy máy phun tay

220 lít x 17.000đ/lit

17.000

220

3.740.000

3.740.000

 

9

Xăng (chạy máy phun ln + xe)

70 lít / lần x 2 ln x 17.000đ/ lit

17.000

140

2.380.000

 

2.380.000

10

Xăng xe dẫn đường chạy máy phun lớn

70 lít / lần x 4 lần x 17.000d/ lit (2 lần thông báo trước)

17.000

280

4.760.000

4.760.000

 

11

Hỗ trợ cán bộ dẫn đưng cho xe lớn

Trước phun : 2 người x 2 lần x 100.000đ/lần

100.000

4

400.000

400.000

 

Sau phun: 4 người x 2 lần x 100.000đ

100.000

8

800.000

800.000

 

12

Muối

1 nhóm /1 ký muối x 5.000đ x 468 nhóm

5.000

468

2.340.000

2.340.000

 

13

Tranh bướm

330đ / tờ x 40.000 tờ

330

40.000

13.200.000

 

13.200.000

14

Đèn pin

10 cái x 45.000đ

45.000

10

450.000

450.000

 

15

Loa tay

10 cái x 500.000đ

500.000

10

5.000.000

5.000.000

 

16

Phiếu vãng gia

2.000 phiếu x 500đ/phiếu

500

2.000

1.000.000

1.000.000

 

17

Phát thanh

10.000 đ/lần x 2 lần x 5 ngày/ xã x 15 xã

10.000

150

1.500.000

1.500.000

 

18

Hóa chất diệt mui

75 lít / lần x 500.000đ/lít x 2 lần

500.000

150

75.000.000

 

75.000.000

B

Tchức lễ mít tinh phát động chiến dịchdiệt muỗi, lăng quăng lần 3 năm 2016

 

135.928.000

98.000.000

37.928.000

 

 

Huyện Bến Lức

 

 

 

37.928.000

 

37.928.000

1

Xăng xe ô tô diễu hành

18 xe x 4 lít/xe x 17.000 đ / lít

17.000

72

1.224.000

 

1.224.000

2

Trang trí xe cổ động

Thông điệp và hình ảnh diệt lăng quăng, in màu trên nền hiflex 1.5m x 2m

1.000.000

1

1.000.000

 

1.000.000

3

Xăng xe môtô CSGT dẫn đường

3 xe x 4 lít/xe x 17.000 đ/ lít

17.000

12

204.000

 

204.000

4

Tiền ăn trưa đội giữ trật tự mít tinh, diễu hành

20 người x 50.000 đ/người

50.000

20

1.000.000

 

1.000.000

5

Băng rôn xe diễu hành

In thông điệp chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng (in màu trên nền hiflex 0.8m x 2m) (2 cái/xe x 17 xe ô tô) x 250.000 đ / cái

250.000

34

8.500.000

 

8.500.000

6

Băng rôn lễ phát động

Chất liệu in màu trên nền hiflex 0.5m x 3m có 2 thanh cầm (15 cái x 300.000 đ / cái).

300.000

15

4.500.000

 

4.500.000

7

Băng rôn treo trục đường chính

Chất liệu in màu trên nền hiflex 0.8m x 5m) (10 cái x 500.000 đồng / cái)

500.000

10

5.000.000

 

5.000.000

8

Thuê dẫn chương trình

02 người x 500.000 đ / người

500.000

2

1.000.000

 

1.000.000

9

Nước uống phục vụ đại biểu, lực lượng mít tinh

700 người x 5.000 đ / người

5.000

700

3.500.000

 

3.500.000

10

Tiền thuê sân khấu

Thuê địa điểm, âm thanh, bạt che mưa lớn, ghế ngồi đại biểu, trang trí.

12.000.000

1

12.000.000

 

12.000.000

 

14 huyện còn lại

 

 

 

98.000.000

98.000.000

 

7

Trang trí xe cổ động

(Thông điệp và hình nh PCTHTL chất liệu in màu trên nền hiflex 1.5m x 2m).

600.000

14

8.400.000

8.400.000

 

8

Băng rôn mittinh + diễu hành

Chất liệu in màu trên nền hiflex 0.5m x 3m).

200.000

98

19.600.000

19.600.000

 

9

Nước uống phục vụ đại biểu, lực lượng mít tinh

300 người x 5.000 đ / người

10.000

4.200

42.000.000

42.000.000

 

10

Tiền thuê sân khấu

Thuê địa điểm, âm thanh, bạt che mưa lớn, ghế ngồi đại biểu, trang trí.

2.000.000

14

28.000.000

28.000.000

 

TỔNG CỘNG

380.596.000

122.670.000

257.926.000

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 4415/KH-BCĐ ngày 28/10/2016 tổ chức Chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh gây ra do vi rút Zika trên địa bàn tỉnh Long An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.034

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.225.157