Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 4244/KH-UBND năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ để đạt chỉ tiêu 10 bác sĩ trên 10.000 dân vào năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu: 4244/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lê Văn Bình
Ngày ban hành: 08/10/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4244/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 08 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ ĐỂ ĐẠT CHỈ TIÊU 10 BÁC SĨ TRÊN 10.000 DÂN VÀO NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUN

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII, nhim kỳ 2016-2020;

n cứ Kế hoạch số 93-KH/TU ngày 21/02/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;

Đđạt chỉ tiêu 10 bác sĩ trên 10.000 dân vào năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận ln thứ XIII, nhiệm kỳ 2016-2020, Ủy ban nhân dân tnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

I. Mc tiêu

1. Mục tiêu chung:

Bảo đảm nhân lực bác sĩ hiện có, đồng thời tăng cường thu hút, tuyển dụng bsung bác sĩ cho các đơn vị trong ngành để đạt chỉ tiêu 10 bác sĩ/10.000 dân vào năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XIII và Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

2. Mc tiêu c thể:

a) Trong năm 2019 và năm 2020, tập trung xét tuyển 55 bác sĩ được đào tạo theo địa chỉ sử dụng của tỉnh ngay sau tốt nghiệp để bổ sung cho các đơn vị trong ngành.

b) Thu hút 30 bác sĩ về tnh công tác trong năm 2019 và năm 2020.

II. Đánh giá thực trạng nhân lực Bác hiện nay và dự kiến đến cuối năm 2020

1. Tình hình bác sĩ nghỉ việc: Từ năm 2017 đến nay, toàn ngành y tế có 38 bác sĩ nghviệc, trong đó có 17 bác sĩ nghỉ việc ra làm cho y tế tư nhân tại tỉnh và 21 bác sĩ nghỉ việc đi làm ngoài tnh. Qua tìm hiểu các đơn vị cho biết, ngoài một số trường hợp vì hoàn cảnh gia đình, sức khỏe không đủ điều kiện (mắc bệnh hiểm nghèo), còn lại đa số bác sĩ xin nghỉ việc vì thu nhập thấp không bảo đảm được cuộc sống.

2. Tình hình bác sĩ hiện có và dự kiến đến năm 2020:

Tính đến ngày 30/8/2019, toàn tỉnh có 496 Bác sĩ, bao gồm: trong ngành 432 bác sĩ (Bác sĩ CKII: 36, Thạc sĩ Bác sĩ và Bác sĩ CKI: 138, Bác sĩ: 258); các ngành khác 20 bác sĩ và y tế tự nhân 44 bác sĩ.

Đến cuối năm 2019, bổ sung thêm 41 bác sĩ (nguồn bác sĩ đào tạo liên thông ra trường 16 bác sĩ, đào tạo theo địa chỉ sử dụng 25 bác sĩ). Toàn tỉnh sẽ có 537 Bác sĩ, gồm trong ngành 473 người (Bác sĩ CKII: 36, Thạc sĩ Bác sĩ và Bác sĩ CKI: 138, Bác sĩ: 299); các ngành khác 20 bác sĩ và tư nhân 44 bác sĩ. Đạt tỉ lệ 9,1 bác sĩ/10.000 dân (Quy mô dân số của tỉnh 590.467 dân).

Năm 2020, bổ sung thêm 35 bác sĩ (nguồn bác sĩ đào tạo liên thông ra trường 05 bác sĩ, đào tạo theo địa chỉ sử dụng 30 bác sĩ). Toàn tỉnh sẽ có 572 bác sĩ gồm: trong ngành 508 bác sĩ, các ngành 20 bác sĩ và tư nhân 44 bác sĩ. Đạt 9,64 bác sĩ/10.000 dân (ước Quy mô dân số của tỉnh vào năm 2020 là 593.000 dân).

Như vậy, để đạt chỉ tiêu 10 bác sĩ trên 10.000 dân vào năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIII, ngành Y tế cần phải bổ sung thêm khoản 30 bác sĩ (đã tính bù cho số bác sĩ có thể xin nghỉ việc đến 2020).

III. L trình thc hin:

1) Năm 2019: Xét tuyển 25 bác sĩ đào tạo theo địa chỉ sử dụng ngay sau khi tốt nghiệp ra trường và thu hút 15 bác sĩ đang học việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

2) Năm 2020: Xét tuyển 30 bác sĩ đào tạo theo địa chỉ sử dụng ngay sau khi tốt nghiệp ra trường và thu hút thêm 15 bác sĩ.

IV. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

1. Tăng cường công tác tuyển dụng, sử dụng viên chức:

a) Tăng cường tuyển dụng, sử dụng viên chức phù hp lĩnh vực công tác để khuyến khích, động viên đội ngũ nhân lực y tế phát huy tốt năng lực sở trường trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó tập trung tuyển dụng bác sĩ trong năm 2019 và năm 2020.

b) Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho bác sĩ mới tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2. Thc hin chính sách thu hút cán b y tế:

a) Ngành Y tế tích cực làm việc các Trường Đại học Y, Dược trong cả nước kêu gọi sinh viên tốt nghiệp bác sĩ ra trường về Tỉnh công tác để hưởng chính sách thu hút của tỉnh trong năm 2019 và năm 2020.

b) Kịp thời giải quyết chế độ chính sách thu hút cho cán bộ y tế đã qua tuyển dụng và bác sĩ mới tốt nghiệp ra trường về tỉnh công tác sau khi trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức.

3. Các biện pháp giữ chân cán bộ y tế:

a) Tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ của Bộ Y tế và các Dự án tài trợ, ngành Y tế chủ động làm việc các Trường Đại học Y, Dược có uy tín tổ chức các lớp đào to, bồi dưỡng cho cán bộ y tế nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ hàng năm phù hợp với tình hình thực tế để đạt hiệu quả cao.

b) Thực hiện tốt các chính sách đối với công chức, viên chức theo quy định hiện hành: Khen thưng, luân chuyển, quy hoạch cán bộ, đề bạt, bố trí các chức vụ quản lý nhằm động viên các công chức, viên chức làm việc, nâng cao y đức ...

c) Khuyến khích các đơn vị sự nghiệp y tế có thu, thiết lập quỹ hỗ trợ thu nhập tăng thêm hàng tháng để tăng thu nhập cho bác sĩ đang công tác tại đơn vị nhằm giữ chân bác sĩ.

d) Chủ động trích Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề đội ngũ bác sĩ đang làm nhiệm vụ chăm sóc và điều trị bệnh nhân.

V. T chức thực hiện

1. Sở Y tế:

a) Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tiếp nhận và bố trí công tác đối với sinh viên đào tạo theo địa ch sdụng ngay sau khi tốt nghiệp bác sĩ ra trường đúng quy định.

b) Phối hợp với Sở Tài chính và Sở Tài nguyên Môi trường giải quyết kịp thời chế độ thu hút, đất làm nhà ở đối với cán bộ y tế được thu hút.

c) Tăng cường làm việc với các Trường Đại học Y, Dược trong cả nước có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình chuyên môn tại chỗ cho cán bộ y tế, đặc biệt là bác sĩ đang công tác;

d) Tích cực triển khai các giải pháp thu hút bác sĩ về tỉnh công tác tại các cơ sở y tế công lập theo quy định.

đ) Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thiết lập quỹ hỗ trợ thu nhập tăng thêm hàng tháng để ổn định cuộc sống cho bác sĩ đang công tác tại đơn vị nhằm giữ chân bác sĩ. Bố trí ngân sách đảm bảo việc tchức đào to, bồi dưỡng cán bộ, đào tạo lại và đào tạo liên tục.

2. S Tài chính: Phối hợp với Sở Y tế tham mưu cấp kinh phí thực hiện trên cơ sở các đối tượng đã được UBND tỉnh phê duyệt.

3. Sở Nội vụ: Phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh tiếp nhận và bố trí bác sĩ thuộc diện đào tạo theo địa chỉ sử dụng tốt nghiệp ra trường theo đúng quy định hiện hành và trình cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung biên chế cho các đơn vị y tế có giường bệnh theo định mức quy định.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có phát sinh, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời gửi báo cáo về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh LVB;
- Các Sở: YT, NV, TC, TNMT;
-
UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐVP;
- Lưu: VT, VXNV. NNN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 4244/KH-UBND ngày 08/10/2019 về thực hiện nhiệm vụ để đạt chỉ tiêu 10 bác sĩ trên 10.000 dân vào năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


639

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.28.52