Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 42/KH-UBND 2018 đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm Quảng Ngãi

Số hiệu: 42/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Đặng Ngọc Dũng
Ngày ban hành: 19/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2018

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP và Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 14/11/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia ATTP giai đoạn 2012- 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Quảng Ngãi; trên cơ sở đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 540/TTr-SYT ngày 09/3/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2018, với những nội dung sau:

I. Tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh

Năm 2017, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP), công tác quản lý chất lượng vệ sinh ATTP trên địa bàn tỉnh đã có nhiều sự chuyển biến tích cực. Chính quyền địa phương các cấp tăng cường chỉ đạo, điều hành công tác quản lý ATTP. Người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, tuân thủ các quy định của nhà nước về đảm bảo vệ sinh ATTP; ý thức, thực hành của người tiêu dùng về vệ sinh ATTP cũng được cải thiện rõ nét. Tuy nhiên, công tác quản lý vệ sinh ATTP trên địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại, cụ thể như:

- Chưa kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc nguyên liệu nông sản như: rau, củ, quả, thịt an toàn. Quy hoạch vùng trồng rau, củ, quả an toàn tập trung còn ở quy mô nhỏ, chưa đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng cả về số lượng và chủng loại; chưa có khu giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh thú y.

- Hoạt động lưu thông thực phẩm trên thị trường chưa được kiểm soát chặt chẽ; hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ vẫn còn bày bán trên thị trường, đặc biệt tại các chợ trên địa bàn tỉnh.

- Sự phát triển ngày càng rầm rộ của các loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống, như: thức ăn đường phố, nấu đám tiệc lưu động... cả về quy mô và số lượng; vì vậy, việc kiểm soát chất lượng vệ sinh ATTP đối với các loại hình này còn gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh phí và nguồn nhân lực.

- Lực lượng làm công tác quản lý ATTP giảm dần; thiếu thốn kinh phí hoạt động, trang thiết bị, phương tiện, cơ sở hạ tầng từ tuyến tỉnh, huyện, xã. Tại một số địa phương, chưa có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương trong quản lý ATTP; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác quản lý ATTP chưa chặt chẽ.

- Công tác quản lý, thanh kiểm tra còn nhiều bất cập, như: chồng chéo, trùng lặp, nhưng lại bỏ sót một số lĩnh vực; chưa xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về ATTP, đặc biệt tại tuyến huyện, xã.

- Các hành vi gây mất ATTP của một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngày càng tinh vi, đa dạng gây khó khăn cho công tác phát hiện, quản lý; thói quen, tập tục ăn uống của người dân có nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm (NĐTP) và các bệnh lây truyền qua thực phẩm là rất cao.

II. Căn cứ để xây dựng kế hoạch

- Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP;

- Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 14/11/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia ATTP giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Quảng Ngãi;

- Kế hoạch số 6295/KH-UBND ngày 03/11/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc đảm bảo ATTP trên địa bàn giai đoạn 2016-2020.

- Công văn số 316/UBND-KGVX ngày 18/01/2018 về việc triển khai thực hiện kiến nghị của HĐND tỉnh tại điểm 4, Mục II Thông báo kết luận số 82/TB-HĐND ngày 19/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về vấn đề an toàn thực phẩm.

III. Mục tiêu

1. Nâng cao kiến thức và thực hành về ATTP cho các nhóm đối tượng, phấn đấu đạt tỷ lệ các đối tượng có kiến thức và thực hành đúng về ATTP:

- 85% đối tượng là người quản lý (bao gồm lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể; lãnh đạo UBND các cấp; lãnh đạo các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm).

- 75% đối tượng là người sản xuất, chế biến, vận chuyn, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng.

- 75% đối tượng là người tiêu dùng.

2. Nâng cao năng lực của hệ thống quản lý ATTP

Hoàn thiện, nâng cao năng lực cho hệ thống quản lý ATTP từ cấp tỉnh đến xã; đầu tư, nâng cấp phòng kiểm nghiệm ATTP của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm theo hướng đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, đủ năng lực kiểm nghiệm thực phẩm.

3. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, đánh giá và cấp Giấy chứng nhận (GCN) cơ sở đủ điều kiện ATTP/bản cam kết ATTP cho các cơ sở thực phẩm theo phân công nhiệm vụ quản lý tại Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể:

* Ngành Y tế

85% các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP/Bản cam kết đảm bảo ATTP.

* Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Xây dựng, phát triển vùng sản xuất rau, củ, quả an toàn; 100% cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản được thống kê và tổ chức kiểm tra, đánh giá xếp loại; 60% cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ và cơ sở giết mổ tập trung bảo đảm điều kiện về ATTP; 60% cảng cá, tàu cá từ 90 mã lực trở lên, cơ sở sản xuất nước đá phục vụ chế biến thủy sản, cơ sở thu mua nguyên liệu, cơ sở sơ chế, chế biến nông, lâm thủy sản đạt quy định về điều kiện đảm bảo ATTP.

- 50% tiểu thương tại chợ đầu mối nông sản trên địa bàn được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

* Ngành Công thương

- 60% các cơ sở, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh thực phẩm được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP/Bản cam kết đảm bảo ATTP.

- 100% các siêu thị và 50% tiểu thương tại các chợ trên địa bàn được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

4. Khống chế tỷ lệ ca ngộ độc thực phẩm (NĐTP) được ghi nhận dưới 7 người/100.000 dân. Không để xảy ra vụ NĐTP cấp tính từ 30 người mắc trở lên. 100% vụ NĐTP báo cáo được điều tra, xử lý kịp thời.

IV. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

1. Công tác chỉ đạo và tăng cường năng lực quản lý nhà nước về ATTP

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bảo đảm vệ sinh ATTP. Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí thư; Chỉ thsố 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp số 90/CTrPH/CP-DCTUBTWMTTQVN ngày 30/3/2016 của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN về chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm ATTP 2016-2020. Đưa chỉ tiêu bảo đảm ATTP vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của UBND các cấp để chủ động xây dựng kế hoạch, tìm ra giải pháp phù hợp tại địa phương.

- Kiện toàn và phát huy vai trò, trách nhiệm BCĐ ở các cấp do Chủ tịch UBND làm Trưởng Ban; tổ chức tốt các hoạt động phối hợp liên ngành trong đó ngành Y tế làm đầu mối.

- UBND tỉnh xem xét ban hành Quy định quản lý ATTP đối với loại hình dịch vụ nấu đám tiệc; Kế hoạch quản lý ATTP tại các chợ, siêu thị trên địa bàn.

2. Chuyên môn kỹ thuật

- Thực hiện quy trình quản lý, kiểm tra, kiểm soát ATTP thống nhất từ sản xuất đến lưu thông; xử lý nghiêm các vi phạm về ATTP, tạo sự công bằng giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Tiếp tục triển khai mạnh mẽ, đồng bộ và thường xuyên các hoạt động thông tin, giáo dục và truyền thông thay đi thói quen, hành vi về ATTP. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông, nâng cao chất lượng nhằm hướng đến phù hợp với từng nhóm đối tượng. Chú trọng đến hiệu quả tuyên truyền; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đưa tin về hoạt động ATTP, các vi phạm về ATTP trên các phương tiện truyền thông như: báo, loa, đài phát thanh-truyền hình, website của ngành, đơn vị. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về ATTP: sản xuất kinh doanh rau an toàn, thực phẩm sạch, bếp ăn tập thể an toàn, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố...đảm bảo vệ sinh ATTP.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về phân công nhiệm vụ quản lý tại Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Tránh chồng chéo và bỏ sót trong quản lý, trùng lặp trong thanh kiểm tra. Các cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành nghiêm túc xử lý các hành vi vi phạm về ATTP.

+ Kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; kiểm tra tồn dư hóa chất độc hại, chất cấm trong rau, củ, quả, thịt; kiểm soát chặt chẽ hoạt động giết mổ và điều kiện vệ sinh thú y của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm.

+ Kiểm soát chặt chẽ hàng hóa lưu thông, phân phối trong phạm vi tỉnh; phát hiện và kịp thời ngăn chặn việc vận chuyển, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ; quản lý ATTP tại các chợ và siêu thị trên địa bàn.

+ Kiểm soát chặt chẽ điều kiện vệ sinh ATTP tại các bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giám sát các mối nguy ATTP, đặc biệt là dịch vụ kinh doanh thức ăn đường phố và dịch vụ đám tiệc.

+ Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về ATTP, kiên quyết không để các cơ sở không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thực hiện việc sản xuất, kinh doanh và cung ứng thực phẩm cho người tiêu dùng.

- Quy hoạch xây dựng và phát triển vùng sản xuất rau, củ, quả đảm bảo ATTP; vùng chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh thú y. Hỗ trợ xây dựng vùng sản xuất rau, củ, quả an toàn (khuyến khích áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng vệ sinh ATTP như: VietGAP, VietGAHP); xây dựng, quy hoạch khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, đảm bảo ATTP.

- Nâng cao năng lực phòng, chống NĐTP và các bệnh lây truyền qua thực phẩm:

+ Đẩy mạnh hoạt động lấy mẫu giám sát thường quy, giám sát mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm.

+ Tăng cường cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP/ Bản Cam kết cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; tiếp nhận hợp quy hoặc xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP đối với các sản phẩm thực phẩm.

+ Chủ động, kịp thời xử lý các sự cố về ATTP và có biện pháp khắc phục triệt để.

+ Kịp thời nắm bắt thông tin quản lý từ các cơ quan chuyên môn cấp trên, chia sẻ thông tin với các tỉnh, thành phố khác về xử lý các vấn đề về ATTP.

- Đầu tư nâng cấp 01 phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025 đối với các chỉ tiêu ATTP đủ năng lực để kiểm soát mối nguy ô nhiễm thực phẩm trên địa bàn.

3. Về nguồn lực

- Kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về ATTP các cấp theo hướng tập trung đầu mối, rõ trách nhiệm, đảm bảo về chuyên môn, phương tiện, kinh phí hoạt động, chủ động kiểm soát ATTP tại địa phương, đơn vị quản lý. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành với UBND các huyện, thành phố trong thực hiện pháp luật về ATTP.

- Đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, thanh kiểm tra bảo đảm vệ sinh ATTP trên địa bàn tỉnh, phù hợp với tình hình mới.

- Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý ATTP nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động.

- Tiếp tục duy trì và phát triển mạng lưới cộng tác viên ATTP (Y tế thôn bản, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân...) thực hiện việc giám sát chất lượng, vệ sinh ATTP ở cơ sở.

- Đầu tư kinh phí cho công tác bảo đảm ATTP. Củng cố và tăng cường nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP đủ khả năng đảm nhận công tác quản lý ATTP tại các địa phương.

V. Tổ chức thực hiện

1.Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tổ chức đánh giá việc thực hiện Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, trên cơ sở đó tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế của quy định trên, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về ATTP. Tham mưu kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về ATTP các cấp theo hướng tập trung đầu mối, rõ trách nhiệm, đảm bảo về chuyên môn, phương tiện, kinh phí hoạt động, chủ động kiểm soát ATTP tại địa phương, đơn vị quản lý; đồng thời tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành với UBND các huyện, thành phố trong thực hiện pháp luật về ATTP; thống nhất chỉ đạo công tác quản lý ATTP đối với các siêu thị, chợ trên địa bàn toàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành rà soát, thống kê số lượng các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật về ATTP để có biện pháp hướng dẫn; làm đầu mối tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh; tổng hợp kết quả thực hiện công tác quản lý ATTP, báo cáo việc thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 21-CT/TU của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề ATTP trong tình hình mới báo cáo UBND tỉnh, BCĐ liên ngành về vệ sinh ATTP.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các Sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chỉ tiêu và mức giới hạn an toàn đối với sản phẩm thực phẩm đặc thù của địa phương.

- Chủ trì và phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp- Phát triển nông thôn và các cơ quan là thành viên BCĐ liên ngành về vệ sinh ATTP tỉnh:

+ Xây dựng Kế hoạch đảm bảo vệ sinh ATTP các đợt cao điểm trong năm như: Tết Nguyên đán, Tháng Hành động, Tết Trung thu.

+ Hoàn chỉnh trình UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý ATTP đối với dịch vụ nấu đám tiệc lưu động.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và đạo đức của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phát huy vai trò của người dân, cộng đồng trong việc giám sát về ATTP. Triển khai thực hiện Kế hoạch 7708/KH-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh về đẩy mạnh hoạt động truyền thông về ATTP trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020.

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường các hoạt động chuyên môn về ATTP như truyền thông, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP/Bản Cam kết cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; tiếp nhận hợp quy hoặc xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP đối với các sản phẩm thực phẩm; tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; chủ động giám sát mối nguy mất ATTP; đảm bảo ATTP trong các dịp trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh.

- Phối hợp với Sở Công Thương quản lý ATTP tại các chợ, siêu thị trên địa bàn.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Công thương xây dựng các Kế hoạch, phương án nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Thực hiện quy hoạch vùng trồng rau an toàn, chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ tập trung để việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được thuận lợi và đúng quy định về điều kiện ATTP và vệ sinh thú y.

- Triển khai giám sát ô nhiễm sinh học và tồn dư hóa chất trong sản phẩm nông lâm thủy sản, kịp thời cảnh báo nguy cơ mất ATTP đến người tiêu dùng. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy định đảm bảo vệ sinh ATTP tại các chợ đầu mối nông sản.

- Phối hợp với Sở Y tế thực hiện các nội dung:

+ Đánh giá việc thực hiện Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế của quy định trên, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về ATTP.

+ Kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về ATTP các cấp theo hướng tập trung đầu mối, rõ trách nhiệm, đảm bảo về chuyên môn, phương tiện, kinh phí hoạt động, chủ động kiểm soát ATTP tại địa phương, đơn vị quản lý.

+ Tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành với UBND các huyện, thành phố trong thực hiện pháp luật về ATTP.

+ Thống nhất công tác quản lý ATTP đối với các siêu thị, chợ trên địa bàn toàn tỉnh.

+ Rà soát, thống kê số lượng các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật về ATTP để có biện pháp hướng dẫn.

+ Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý ATTP, việc thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 21-CT/TU của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề ATTP trong tình hình mới

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và đạo đức của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phát huy vai trò của người dân, cộng đồng trong việc giám sát về ATTP. Triển khai thực hiện Kế hoạch 7708/KH-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh về đẩy mạnh hoạt động truyền thông về ATTP trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020.

- Phối hợp với Sở Công Thương quản lý ATTP tại các chợ, siêu thị trên địa bàn.

3. Sở Công Thương

- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các Kế hoạch, phương án nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Chủ trì và phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện/ thành phố quản lý ATTP tại các chợ, siêu thị trên địa bàn (trừ chợ đầu mối, đấu giá nông sản).

- Tăng cường kiểm tra chống sản xuất, vận chuyển và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, tập trung các nhóm mặt hàng: rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến từ bột và tinh bột. Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển thực phẩm từ nơi khác về địa bàn tỉnh, đặc biệt là thực phẩm đến vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và đạo đức của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phát huy vai trò của người dân, cộng đồng trong việc giám sát về ATTP. Triển khai thực hiện Kế hoạch 7708/KH-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh về đẩy mạnh hoạt động truyền thông về ATTP trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020.

- Phối hợp với Sở Y tế thực hiện các nội dung:

+ Đánh giá việc thực hiện Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế của quy định trên, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về ATTP.

+ Kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về ATTP các cấp theo hướng tập trung đầu mối, rõ trách nhiệm, đảm bảo về chuyên môn, phương tiện, kinh phí hoạt động, chủ động kiểm soát ATTP tại địa phương, đơn vị quản lý.

+ Tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành với UBND các huyện, thành phố trong thực hiện pháp luật về ATTP.

+ Thống nhất công tác quản lý ATTP đối với các siêu thị, chợ trên địa bàn toàn tỉnh.

+ Rà soát, thống kê số lượng các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật về ATTP để có biện pháp hướng dẫn.

+ Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý ATTP, việc thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 21-CT/TU của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề ATTP trong tình hình mới

4. Công an tỉnh

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành cử thành viên tham gia đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh ATTP trong các đợt cao điểm (Tết Nguyên đán, Tháng Hành động, Tết Trung thu), phối hợp với các sở, ngành chức năng triển khai công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh ATTP trên địa bàn tỉnh.

- Điều tra, xử lý hình sự các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm khi có dấu hiệu tội phạm, vi phạm hành chính nghiêm trọng về ATTP.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

- Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chỉ tiêu và mức giới hạn an toàn đối với sản phẩm thực phẩm đặc thù của địa phương; triển khai các quy định thực hiện việc chứng nhận, công bố hợp chuẩn, hp quy và các quy định liên quan đến chất lượng, tiêu chuẩn và nhãn sản phẩm thực phẩm; tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng chính sách khuyến khích, thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học tiên tiến trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

- Ưu tiên các đề tài dự án và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thuộc lĩnh vực ATTP.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/ thành phố, các đơn vị trực thuộc quản lý tốt công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trường học, gắn chỉ tiêu đảm bảo vệ sinh ATTP với các chỉ tiêu chuyên môn hàng năm. Không để xảy ra NĐTP, dịch bệnh truyền qua thực phẩm; thực hiện cam kết bảo đảm ATTP theo quy định. Đảm bảo 100% các bếp ăn tập thể, bếp ăn bán trú có hợp đồng với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn và kiểm tra nguồn gốc thực phẩm.

- Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ đảm bảo ATTP, phối hợp tổ chức đào tạo tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về ATTP cho cán bộ quản lý ATTP tại các cơ sở giáo dục có bếp ăn bán trú; tuyên truyền, giáo dục cho học sinh các biện pháp đảm bảo ATTP để các em thực hành đúng về ATTP. Lồng ghép các kiến thức ATTP, vệ sinh cá nhân, văn hóa trong ăn uống, thông qua các môn học, các hoạt động vui chơi, văn hóa, văn nghệ, cắm trại. Phối hợp với đơn vị chức năng của địa phương để giám sát chặt chẽ và giải quyết không để hàng rong xung quanh cổng trường.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng phản ánh chính xác, kịp thời các thông tin về tình hình đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh; thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các mặt hàng, sản phẩm, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đảm bảo ATTP và các cơ sở không đảm bảo ATTP để người tiêu dùng lựa chọn.

- Xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân đưa tin sai lệch làm ảnh hưởng không tốt đến công tác đảm bảo ATTP, gây hoang mang cho người tiêu dùng.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với Sở Y tế và các sở ngành liên quan, UBND huyện, thành phố kiểm tra giám sát đảm bảo vệ sinh ATTP tại các sự kiện văn hóa, du lịch, Lễ hội trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh tuyên truyền các quy định về ATTP tại các khách sạn và khu du lịch thu hút số lượng lớn du khách.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ

Tham mưu đảm bảo các nguồn lực dành cho các hoạt động về đảm bảo vệ sinh ATTP như: hoàn thiện cơ sở vật chất cho các đơn vị quản lý nhà nước về ATTP; nâng cao năng lực cho mạng lưới quản lý và thanh tra ATTP của ngành Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương; đẩy mạnh các hoạt động về quản lý ATTP hiệu quả.

10. Sở Tài nguyên và Môi trường

Căn cứ nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp tăng cường quản lý nguồn ô nhiễm môi trường tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

11. BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh

Theo chức năng, nhiệm vụ, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với các hành vi lưu thông thực phẩm nhập lậu, kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái. Phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về ATTP.

12. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi

Tăng thời lượng phát sóng các nội dung tuyên truyền nhận thức của người dân về ATTP; định hướng và nâng cao nhận thức của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trong đảm bảo ATTP; phối hợp với các sở, ngành liên quan, xây dựng các chương trình chuyên đề, phóng sự chất lượng tạo hiệu quả tích cực trong nâng cao nhận thức, trách nhiệm và đạo đức của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phát huy vai trò của người dân, cộng đồng trong việc giám sát về ATTP. Cập nhật kịp thời, chính xác thông tin về tình hình đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa bàn tỉnh.

13. Các Hội, đoàn thể

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức cho cán bộ nhân viên, hội viên và gia đình, nhân dân tham gia học tập, tìm hiểu các biện pháp đảm bảo ATTP và gương mẫu thực hiện Luật ATTP.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: triển khai công tác vận động, giáo dục phát động và giám sát các phong trào bảo đảm ATTP gn với cuộc vận động xây dựng làng, xã văn hóa ở khu dân cư, nhằm thúc đẩy hình thành hành vi sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu dùng các sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn trong cộng đồng.

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng và tổ chức triển khai công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa bàn. Đưa tiêu chí về ATTP vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hỗ trợ nhân lực, kinh phí cho công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn.

- Tăng cường trách nhiệm quản lý, đảm bảo ATTP; Phối hợp với các sở ngành quản lý hiệu quả đối với loại hình kinh doanh dịch vụ thức ăn đường ph, các chợ trên địa bàn; phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy hoạch vùng rau, củ quả, chăn nuôi, giết mổ an toàn.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và đạo đức của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phát huy vai trò của người dân, cộng đồng trong việc giám sát về ATTP. Triển khai thực hiện Kế hoạch 7708/KH-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh về đẩy mạnh hoạt động truyền thông về ATTP trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020.

- Phối hợp với Sở Y tế thực hiện các nội dung:

+ Đánh giá việc thực hiện Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế của quy định trên, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về ATTP.

+ Kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về ATTP các cấp theo hướng tập trung đầu mối, rõ trách nhiệm, đảm bảo về chuyên môn, phương tiện, kinh phí hoạt động, chủ động kiểm soát ATTP tại địa phương, đơn vị quản lý.

+ Tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành với UBND các huyện, thành phố trong thực hiện pháp luật về ATTP.

+ Thống nhất công tác quản lý ATTP đối với các siêu thị, chợ trên địa bàn toàn tỉnh.

+ Rà soát, thống kê số lượng các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật về ATTP để có biện pháp hướng dẫn.

+ Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý ATTP, việc thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 21-CT/TU của Tỉnh y Quảng Ngãi về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề ATTP trong tình hình mới.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý ATTP trên địa bàn.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, hội, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả về UBND tỉnh (thông qua Sở Y tế) để tổng hợp báo cáo Chính phủ và Bộ Y tế./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT
UBND tnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Cục Hải quan tỉnh;
- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Các
sở, ban, ngành;
- Các Hội, Đoàn thể t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(HQ76).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 42/KH-UBND ngày 19/03/2018 về đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.254

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.111.121
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!