Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch số 3379/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Ban Bí thư và Thông tri số 20-TT/TU ngày 30 tháng 01 năm 2009 của Ban Thường vụ thành ủy về phát triển nền đông y và Hội Đông y thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3379/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 09/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 3379/KH-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 7 năm 2009

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 24-CT/TW NGÀY 04 THÁNG 7 NĂM 2008 CỦA BAN BÍ THƯ VÀ THÔNG TRI SỐ 20-TT/TU NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2009 CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY VỀ PHÁT TRIỂN NỀN ĐÔNG Y VÀ HỘI ĐÔNG Y THÀNH PHỐ

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG Y HỌC CỔ TRUYỀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:

Trong những năm qua, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều hoạt động về y học cổ truyền, đạt được những kết quả và đã có những bước phát triển tích cực:

- Củng cố và hoàn thiện hệ thống y dược học cổ truyền, hệ thống khám chữa bệnh y học cổ truyền nhà nước với hai cơ sở chuyên khoa y học cổ truyền: Viện Y dược học dân tộc, Bệnh viện Y học cổ truyền; khoa y học cổ truyền trong các Bệnh viện đa khoa; hệ thống y dược học cổ truyền tư nhân với 1.004 phòng chẩn trị y học cổ truyền, 385 cơ sở kinh doanh thuốc, 100 cơ sở sản xuất thuốc y học cổ truyền, 40 phòng chẩn trị từ thiện, 2 trung tâm kế thừa y học cổ truyền, góp phần điều trị và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

- Hệ thống y dược học cổ truyền nhà nước đã thực hiện tốt việc kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong chẩn đoán và điều trị, nghiên cứu khoa học, đào tạo, sản xuất đông dược, truyền bá y học cổ truyền Việt Nam trong và ngoài nước.

- Phát triển các phương pháp điều trị dùng thuốc và không dùng thuốc bằng y học cổ truyền, điều trị hiệu quả một số bệnh mạn tính, bệnh ở người lớn tuổi, bệnh khó: 2.000.000 lượt người/năm.

- Hội Đông y thành phố Hồ Chí Minh với 3.500 hội viên, 17/24 quận - huyện hội, 113/322 Chi hội Đông y phường - xã, thị trấn góp phần cùng với Sở Y tế trong việc quản lý hoạt động hành nghề y dược học cổ truyền. Hội Đông y thành phố Hồ Chí Minh cũng góp phần tích cực trong công tác bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn cho hội viên.

- Thành phố Hồ Chí Minh còn có 2 trường: Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh đào tạo Y, Bác sĩ chuyên khoa Y học cổ truyền.

Bên cạnh những kết quả đạt được, sự phát triển y học cổ truyền thành phố Hồ Chí Minh cũng cần củng cố và phát triển một số mặt như:

- Khai thác tiềm năng vốn có của y học cổ truyền, triển khai mô hình du lịch - chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng khám và điều trị bằng y học cổ truyền

- Cơ sở vật chất của hai bệnh viện chuyên khoa y học cổ truyền (Viện Y Dược học dân tộc và Bệnh viện Y học cổ truyền) xuống cấp.

- Tăng cường công tác quản lý hành nghề y dược học cổ truyền tư nhân, quản lý nguồn thuốc y học cổ truyền sản xuất trong nước và nhập từ nước ngoài. Nâng cao chất lượng thuốc.

- Phát triển nguồn nhân lực y học cổ truyền để đáp ứng nhu cầu cán bộ làm công tác y học cổ truyền trong khoa y học cổ truyền của các bệnh viện đa khoa, các phòng y tế quận/huyên, bộ phận khám chữa bệnh y học cổ truyền ở tuyến phường/xã.

II. Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Ban Bí thư và Thông tri số 20-TT/TU ngày 30 tháng 01 năm 2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển nền Đông y và Hội Đông y thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

1. Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước:

- Triển khai Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Ban Bí thư về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới. Thông tri số 20-TT/TU ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về phát triển nền Đông y và Hội Đông y thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình mới cho các cấp chính quyền, lãnh đạo các Sở ngành, Hội Đông y các cấp.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 222/2003/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách quốc gia về Y Dược học cổ truyền; Quyết định số 765/2005/QĐ-BYT ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về phê duyệt kế hoạch thực hiện chính sách quốc gia về Y Dược học cổ truyền đến năm 2010; Chỉ thị số 05/2007/CT-BYT ngày 09 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về tăng cường công tác y, dược học cổ truyền.

- Thực hiện “Kế hoạch thực hiện chính sách quốc gia về y dược học cổ truyền thành phố Hồ Chí Minh 2008 - 2010” đảm bảo lộ trình thực hiện và các chỉ tiêu đề ra, các cơ sở và các đơn vị lập kế hoạch hoạt động cụ thể của từng đơn vị.

- Nâng cao nhận thức về vai trò của đông y trong nhân dân, qua các phương tiện truyền thông đại chúng, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các Cấp ủy Đảng, chính quyền đối với việc phát triển nền Đông y thành phố.

2. Mục tiêu:

- Kiện toàn công tác quản lý Y dược học cổ truyền thành phố Hồ Chí Minh, phát triển theo chủ trương của Đảng và Nhà nước: “Kế thừa, phát huy phát triển y dược học cổ truyền, kết hợp y học hiện đại, xây dựng nền y học Việt Nam hiện đại khoa học và đại chúng”.

- Phát triển ngành Y dược học cổ truyền như một ngành trọng tâm của thành phố, ngang tầm với khu vực để mang lại hiệu quả về kinh tế, đồng thời giới thiệu một nét văn hóa về y học cổ truyền của thành phố.

3. Nội dung:

3.1. Kiện toàn hệ thống khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền:

- Nâng cấp và cải tạo xây dựng hai bệnh viện: Bệnh viện Y học cổ truyền và Viện Y dược học dân tộc thành phố Hồ Chí Minh theo hướng xã hội hóa và đầu tư ngân sách của thành phố thành hai bệnh viện đầu ngành về y dược học cổ truyền để thực hiện tốt công tác chỉ đạo tuyến về y dược học cổ truyền của thành phố Hồ Chí Minh.

• Năm 2009 - 2010 Viện Y dược học dân tộc và Bệnh viện Y học cổ truyền chịu trách nhiệm hỗ trợ cho các khoa y học cổ truyền của 10 bệnh viện đa khoa và 23 bệnh viện quận - huyện về chuyên môn y dược cổ truyền.

- Khoa y học cổ truyền trong các bệnh viện đa khoa, bệnh viện quận - huyện:

Hiện nay thành phố Hồ Chí Minh có 5/10 bệnh viện đa khoa và 5/23 bệnh viện quận - huyện đã có khoa y học cổ truyền (theo Thông tư số 02/1997/TT-BYT ngày 28 tháng 02 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế):

• Năm 2009 - 2010: tất cả các bệnh viện đa khoa và các bệnh viện quận - huyện đều có khoa y học cổ truyền.

• Năm 2011 - 2015: các bệnh viện đa khoa, và bệnh viện quận - huyện sẽ hoàn thiện khoa y học cổ truyền, góp phần vào việc điều trị kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại của bệnh viện.

- Phòng Y tế quận/huyện có 1 cán bộ chuyên trách theo dõi công tác y dược học cổ truyền:

• Năm 2009 - 2010: tất cả Phòng y tế quận - huyện có 1 biên chế là cán bộ y học cổ truyền.

- Trạm Y tế xã/phường có bộ phận khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền do thầy thuốc y học cổ truyền (y sĩ y học cổ truyền hoặc lương y trở lên) trong định biên của trạm y tế phụ trách.

• Năm 2009 - 2010: tất cả Trạm y tế đều có bộ phận khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, phấn đấu đạt 40% số thuốc được sử dụng tại Trạm y tế phường/xã là thuốc y học cổ truyền.

- Phát triển các phương pháp khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong việc chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân; chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe bằng phương pháp không dùng thuốc như tập luyện dưỡng sinh, xây dựng khu điều trị, điều dưỡng cho người lớn tuổi, câu lạc bộ sức khỏe, câu lạc bộ dưỡng sinh; châm cứu, xoa bóp day ấn huyệt bằng phương pháp y học cổ truyền.

- Khuyến khích xây dựng Trung tâm chẩn trị y học cổ truyền kỹ thuật cao.

3.2. Phát triển nguồn đông dược:

- Đảm bảo chất lượng thuốc y học cổ truyền, thuốc có nguồn gốc, thuốc nhập khẩu chính ngạch, tăng cường giám sát chất lượng thuốc nhập khẩu:

• Năm 2009 - 2010: chấn chỉnh các cơ sở kinh doanh thuốc, đảm bảo thuốc có nguồn gốc, có chất lượng.

- Định hướng hiện đại hóa cho các cơ sở sản xuất, phân phối, tồn trữ thuốc y học cổ truyền, đảm bảo chất lượng dược liệu và các chế phẩm đông dược, phục vụ trong nước và tiến tới việc xuất khẩu đông dược ra nước ngoài để hội nhập quốc tế.

• Năm 2009 - 2010: triển khai Quyết định số 15/2008/QĐ/BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 21 tháng 4 năm 2008 về ban hành quy định tạm thời nguyên tắc cơ bản để sản xuất thuốc từ dược liệu giai đoạn tới 31 tháng 12 năm 2010.

- Tuyên truyền vận động các cơ sở kinh doanh và sản xuất đông dược chủ động nguồn dược liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tiến tới thu mua nguồn dược liệu theo mùa, sơ chế dự trữ, đóng gói bảo quản, có hạn dùng, đảm bảo cung ứng đủ dược liệu cho kinh doanh và sản xuất, khi cần sản xuất có ngay. Hỗ trợ Hội Đông y, Viện Y dược học dân tộc, Bệnh viện Y học cổ truyền liên kết hợp tác với các tỉnh, thành trong việc trồng dược liệu.

- Khuyến khích các cơ sở sản xuất thuốc y học cổ truyền đầu tư nâng cấp cơ sở, trình độ chuyên môn, tuân thủ theo quy định nguyên tắc sản xuất thuốc từ dược liệu; phấn đấu đến năm 2010 đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Y tế là cơ sở sản xuất thuốc y học cổ truyền tốt.

- Khuyến khích các cơ sở bán thuốc y học cổ truyền đăng ký “thực hành tốt nhà thuốc”.

Năm 2009 xây dựng một cơ sở bán lẻ thuốc đông dược thành một mô hình chuẩn cho các cơ sở khác học tập nhân điển hình.

- Khuyến khích các đơn vị nhà nước và tư nhân xây dựng đề án thành lập khu công nghệ sơ chế, bào chế, sản xuất thuốc y học cổ truyền với công nghệ và kỹ thuật hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu mua dược liệu và sản xuất, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước và xuất khẩu.

3.3. Nguồn nhân lực:

Xây dựng mô hình đào tạo nguồn nhân lực y học cổ truyền cho thành phố Hồ Chí Minh để đáp ứng cho nhu cầu:

- Cán bộ làm công tác y học cổ truyền tại Trạm y tế phường/xã là lương y hoặc y sĩ y học cổ truyền trở lên.

- Cán bộ y học cổ truyền của tuyến quận/huyện là các Bác sĩ, Dược sĩ được đào tạo từ các trường Đại học y dược.

- Nhân sự của hai bệnh viện (Bệnh viện Y học cổ truyền và Viện Y dược học dân tộc) theo quy định của Bộ Y tế và cho nhu cầu phát triển y học cổ truyền.

- Trưởng các khoa lâm sàng của bệnh viện y học cổ truyền và khoa y học cổ truyền của bệnh viện đa khoa phải có trình độ bác sĩ chuyên khoa cấp I về y học cổ truyền trở lên.

Giải pháp:

- Xem xét cử tuyển những con em lương y, lương dược có trình độ văn hóa 12/12 để đào tạo thành y sĩ y học cổ truyền phục vụ cho những Trạm Y tế xã/phường chưa có cán bộ y học cổ truyền của bộ phận khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại Trạm y tế phường/xã.

- Đào tạo các y sĩ y học cổ truyền đang công tác tại quận/huyện thành Bác sĩ y học cổ truyền.

- Đào tạo chuyên khoa y học cổ truyền cho Bác sĩ đa khoa làm công tác y học cổ truyền.

- Đào tạo đội ngũ kế thừa ngay sau khi tốt nghiệp Bác sĩ, Dược sĩ để tạo nguồn cán bộ y học cổ truyền.

3.4. Nghiên cứu khoa học:

- Nghiên cứu ứng dụng thuốc y học cổ truyền;

- Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp của y học cổ truyền;

- Nghiên cứu ứng dụng lý luận cơ bản của y học cổ truyền;

- Nghiên cứu các giáo trình giảng dạy y học cổ truyền;

- Nghiên cứu kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong chẩn đoán và điều trị các bệnh mạn tính, bệnh khó.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo về chuyên đề y dược học cổ truyền ít nhất hai lần/năm.

3.5. Công tác quản lý hành nghề y dược học cổ truyền:

- Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho những người hành nghề y dược học cổ truyền có đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định được tham gia hành nghề. Cải tiến thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy phép hành nghề.

- Bồi dưỡng chuyên môn và cập nhật nội dung các văn bản quy phạm pháp luật cho những người hành nghề y dược học cổ truyền tư nhân.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; xử lý nghiêm đối với những trường hợp hành nghề đông y đông dược trái pháp luật, lợi dụng danh nghĩa y học cổ truyền để hoạt động kinh doanh, khám chữa bệnh trái phép.

3.6. Tăng cường vai trò của Hội Đông y thành phố Hồ Chí Minh:

- Hội Đông y thành phố Hồ Chí Minh đóng vai trò nòng cốt trong sự nghiệp phát triển nền đông y thành phố, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Hội Đông y thành phố Hồ Chí Minh chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, củng cố tổ chức, ổn định cơ sở vật chất cho hoạt động Hội; phát triển hội viên, kết hợp với ngành y tế thành phố trong quản lý hành nghề của hội viên; hoạt động của Hội phải gắn liền với hoạt động quản lý và phát triển của ngành y dược học cổ truyền thành phố Hồ Chí Minh.

- Tăng cường vai trò của Hội Đông y thành phố Hồ Chí Minh trong hoạt động quản lý và phát triển của ngành y dược học cổ truyền thành phố; quận/huyện Hội phối hợp cùng với Phòng y tế quận /huyện trong việc quản lý hành nghề (giám sát việc hành nghề của hội viên).

- Hội Đông y thành phố Hồ Chí Minh chủ động phối hợp với Sở Y tế tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố trên các lĩnh vực thừa kế và phát triển y dược học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại.

- Sở Y tế, Hội Đông y, Hội Châm cứu, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch liên kết phối hợp xây dựng và hoàn thiện hệ thống tổ chức, chương trình đào tạo các loại hình cán bộ chuyên ngành đông y, trong đó có lương y, lương dược theo quy định của Chính phủ.

- Xây dựng thí điểm Hội Đông y kết hợp với trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Viện Y dược học dân tộc, Bệnh viện Y học cổ truyền thực hiện xã hội hóa lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ hành nghề y dược cổ truyền.

- Xây dựng mô hình dạy nghề và nâng cao chất lượng thầy thuốc hành nghề y dược học cổ truyền cho hội viên.

- Hàng năm Hội Đông y chủ động phối hợp với Sở Y tế tổ chức các Lễ hội truyền thống của Y học cổ truyền như ngày Giỗ cụ Hải Thượng Lãn Ông vào rằm tháng giêng, cũng là ngày được Bộ Y tế công nhận là ngày truyền thống ngành y dược học cổ truyền; Giỗ cụ Tuệ Tĩnh vào rằm tháng hai; Hội Tết y học cổ truyền vào trung tuần tháng chạp hàng năm.

3.7. Công tác tuyên truyền trong lĩnh vực y dược học cổ truyền:

- Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (truyền thanh, truyền hình, báo viết, tờ rơi, tập huấn, hội nghị, hội thảo, Website), các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác y dược học cổ truyền.

- Phổ biến kiến thức thông thường về y dược học cổ truyền (thuốc nam, xoa bóp day ấn huyệt, tập luyện dưỡng sinh...) cho nhân dân. Hướng dẫn ứng dụng các phương pháp đơn giản của y học cổ truyền để phòng và chữa một số chứng bệnh thông thường cho cộng đồng.

- Chống hành vi lợi dụng danh nghĩa y dược học cổ truyền để làm ăn phi pháp và hành nghề mê tín dị đoan.

3.8. Hợp tác quốc tế:

- Tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới về lĩnh vực điều trị, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, sản xuất thuốc y học cổ truyền.

- Tăng cường hợp tác về lĩnh vực đào tạo chuyên ngành y dược học cổ truyền. Tổ chức hội thảo, hội nghị, tham quan, trao đổi kinh nghiệm về công tác phát triển y dược học cổ truyền, nghiên cứu khoa học, sản xuất và lưu hành thuốc.

- Xây dựng cơ sở vật chất để giao lưu, truyền bá về y học cổ truyền như một nét đẹp văn hóa của thành phố.

Bảo tồn khu phố cổ kinh doanh thuốc y học cổ truyền tại quận 5, từng bước chấn chỉnh, củng cố và phát triển để trở thành điểm tham quan, du lịch, giới thiệu sản phẩm thuốc đông dược cho du khách trong nước và người nước ngoài.

4. Tổ chức thực hiện:

4.1. Ủy ban nhân dân các quận - huyện:

- Chỉ đạo ngành y tế địa phương phối hợp với các ngành, các tổ chức xã hội có liên quan quán triệt và triển khai đầy đủ những nội dung của chính sách quốc gia về y dược học cổ truyền đến 2010 và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư và Thông tri số 20-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các Hội Đông y và Hội Châm cứu hoạt động và phát triển, góp phần tích cực vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc phát triển y dược học cổ truyền tại địa phương mình phụ trách, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Đông y và Hội Đông y thành phố Hồ Chí Minh.

4.2. Sở Y tế:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện công tác phát triển nền Đông y và Hội Đông y thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

- Phợp với Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các Sở, ngành có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y dược học cổ truyền.

- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước, các quy chế chuyên môn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và sản xuất kinh doanh thuốc cổ truyền để không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

- Phối hợp với các Sở có liên quan hỗ trợ Viện Y dược học dân tộc và Bệnh viện Y học cổ truyền là chủ đầu tư chính đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng và nâng cấp Viện và Bệnh viện. Đến năm 2015 hai bệnh viện trên sẽ là hai Trung tâm chuyên sâu về y học cổ truyền đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, điều trị, giảng dạy, chỉ đạo tuyến, hội nghị, hội thảo, hợp tác quốc tế ở khu vực các tỉnh phía Nam.

- Mở rộng quan hệ quốc tế về y dược học cổ truyền.

4.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Phối hợp với Sở Y tế cải tiến thủ tục hành chánh trong việc xét cấp giấy phép hành nghề y dược học cổ truyền, tạo hành lang pháp lý về đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp hành nghề y dược học cổ truyền, phát triển hệ thống hành nghề y dược học cổ truyền tư nhân hành nghề theo đúng pháp luật.

4.4. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Y tế có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cán bộ y dược học cổ truyền; tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố xem xét phân bổ nguồn nhân lực y học cổ truyền chuyên trách cho các phòng Y tế quận - huyện, các bệnh viện chưa có khoa y học cổ truyền, các Trạm y tế chưa có bộ phận y học cổ truyền.

4.5. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Ưu tiên triển khai những đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực y dược học cổ truyền, kết hợp y dược học cổ truyền với y học hiện đại, mở rộng quan hệ quốc tế về nghiên cứu, đào tạo, điều trị, sản xuất thuốc và trang thiết bị trong lĩnh vực y dược học cổ truyền.

- Hỗ trợ trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học về y dược học cổ truyền (xét duyệt đề cương, nghiệm thu đề tài, kinh phí) cho các đơn vị Viện Y dược học dân tộc, Bệnh viện Y học cổ truyền, Khoa Y học cổ truyền trong các bệnh viện, Hội Đông y, Hội Châm cứu.

4.6. Hội Đông y thành phố Hồ Chí Minh đóng vai trò nòng cốt trong sự nghiệp phát triển nền Đông y thành phố, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

4.7. Kinh phí triển khai:

- Kinh phí từ ngân sách nhà nước.

- Nguồn kinh phí khác gồm viện trợ, đầu tư nước ngoài, xã hội hóa...

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Căn cứ Kế hoạch này, Thủ trưởng các sở - ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận - huyện triển khai thực hiện có hiệu quả để phát triển ngành Đông y của thành phố trong những năm tới theo đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các sở - ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- Viện Y Dược học Dân tộc;
- Bệnh viện Y học cổ truyền;
- Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch;
- Hội Đông y thành phố;
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX, THKH;
- Lưu:VT (VX-P) H.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch số 3379/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Ban Bí thư và Thông tri số 20-TT/TU ngày 30 tháng 01 năm 2009 của Ban Thường vụ thành ủy về phát triển nền đông y và Hội Đông y thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.729

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32