Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 273/KH-BCĐTƯVSATTP Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành: 13/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH TRUNG ƯƠNG VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 273/KH-BCĐTƯVSATTP

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM” NĂM 2017

Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới, trong đó giao Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các Bộ, Ngành, địa phương tổ chức “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”.

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/05/2016 về tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm, trong đó, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, Ngành tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ nét nhằm bảo đảm an toàn, vệ sinh đối với các loại thực phẩm tươi sống và xử lý dứt điểm việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, sản xuất, chế biến thực phẩm.

Căn cứ thực tế công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong thời gian qua và dự báo diễn biến tình hình năm 2017. Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017 (sau đây gọi tắt là Tháng hành động) sẽ được triển khai như sau:

I. CHỦ ĐỀ “THÁNG HÀNH ĐỘNG” NĂM 2017

“Sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn;

- Kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu”.

Thực phẩm an toàn là nhu cầu thiết yếu và là đòi hỏi chính đáng của mọi người dân. Vấn đề an toàn thực phẩm hiện đang được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội hết sức quan tâm và thực sự là cả hệ thống chính trị đã và đang vào cuộc: Ban Bí thư đã có 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Quốc hội đã ban hành Luật an toàn thực phẩm và hiện đang tổ chức Đợt giám sát tối cao về thực thi chính sách pháp luật về ATTP; Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ký Chương trình phối hợp số 90/CTrPH/CP-ĐCTUBTW MTTQVN ngày 30/3/2016, theo đó các Bộ, Ngành ở trung ương, các cấp chính quyền ở địa phương sẽ phối hợp với Mặt trận tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ quốc để tuyên truyền, vận động và giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhằm đảm bảo các qui định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Chính phủ đã ban hành đầy đủ các văn bản qui phạm pháp luật tổ chức thực thi Luật ATTP và gần đây nhất, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, trong đó gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm từ Trung ương đến địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, Ngành ở Trung ương, chính quyền các cấp ở địa phương đã quyết liệt triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm. Đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, bảo đảm an toàn thực phẩm luôn được coi là công tác trọng tâm ưu tiên của Ngành, tập trung nguồn lực triển khai tổ chức Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trong những năm gần đây và sẽ được tiếp tục trong năm 2017. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đã đạt được một số kết quả bước đầu trong việc ngăn chặn sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn; công tác thông tin truyền thông về an toàn thực phẩm được đẩy mạnh góp phần củng cố niềm tin của người tiêu dùng. Tuy nhiên, tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm còn phức tạp cần tập trung giải quyết một cách cơ bản, tận gốc và có chiều sâu trong thời gian tới.

Nhằm tiếp nối các kết quả đã đạt được trong năm 2016, căn cứ tình hình thực tế trong cộng đồng, Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm Trung ương chọn chủ đề của Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017 là :

“- Sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn;

- Kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu”.

II. MỤC TIÊU

1. Giải quyết căn bản bức xúc nổi cộm hiện nay là sử dụng hóa chất hay cồn công nghiệp trong sản xuất rượu, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; đảm bảo an toàn thực phẩm tươi sống (rau, thịt, thủy sản), trọng tâm giảm thiểu rõ nét mức tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau, quả; tồn dư hóa chất, kháng sinh, ô nhiễm vi sinh vật trong thịt, thủy sản nuôi nhằm cải thiện niềm tin cho người tiêu dùng thực phẩm nông sản, thủy sản;

2. Nâng cao ý thức chấp hành chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm của các tổ chức, cá nhân trong việc sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rượu, các thực phẩm tươi, sống (rau, thịt, thủy sản). Giảm thiểu tình trạng lạm dụng rượu.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, nhập khẩu, lưu thông, buôn bán thực phẩm tươi sống, đặc biệt là các cơ sở giết mổ, cơ sở sơ chế, chế biến, cung ứng rau, thịt, thủy sản. Tăng cường thanh tra, kiểm tra sản xuất, kinh doanh rượu; đặc biệt tại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, các làng nghề.

4. Giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn nói chung và rượu, rau, thịt, thủy sản tươi sống nói riêng.

III. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI

- Thời gian: 15/04/2017 đến 15/5/2017.

- Phạm vi triển khai: Trên phạm vi toàn quốc.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG

Ngoài các hoạt động thường xuyên bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, “Tháng hành động” năm 2017 còn là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông đẩy mạnh các hoạt động vì chất lượng ATTP và chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể và các bệnh truyền qua thực phẩm do sử dụng sản phẩm thực phẩm không an toàn nói chung và do sử dụng rượu, rau, thịt, thủy sản tươi sống nói riêng.

Gắn trách nhiệm của UBND các cấp để tập trung sự chỉ đạo và bố trí nguồn lực cho công tác an toàn thực phẩm; nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa chính quyền ở địa phương và các đoàn thể chính trị xã hội trong đảm bảo an toàn thực phẩm; phát huy ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Với chủ đề chính của năm 2017 như đã nêu, các hoạt động chính được triển khai như sau:

1. Tổ chức triển khai “Tháng hành động”

1.1. Tại Trung ương: Các thành viên Ban chỉ đạo Liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm Trung ương, các Bộ, ngành tham dự hội nghị, lễ phát động “Tháng hành động” năm 2017 của các địa phương.

1.2. Tại địa phương: Các địa phương tổ chức hội nghị hoặc lễ phát động triển khai “Tháng hành động” ở các tỉnh/ thành phố, quận/huyện, xã/phường.

Thời gian: Từ ngày 15/4 đến 20/4/2017

2. Triển khai chiến dịch truyền thông bảo đảm an toàn thực phẩm (xem phụ lục I)

2.1. Tại Trung ương

- Huy động các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương tham gia chiến dịch truyền thông về bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo diễn đàn trao đổi sâu rộng giữa các nhà khoa học, nhà quản lý, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về sản xuất, kinh doanh rượu, thực phẩm rau, thịt theo pháp luật. Quản lý kinh doanh rau, thịt, thủy sản tươi sống trong các chợ đầu mối, cửa hàng chuyên doanh, các siêu thị, chợ bán lẻ, các cơ sở sản xuất, nhập khẩu rượu, rau, thịt, thủy sản tươi sống.

- Phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức xã hội, các phương tiện truyền thông thích hợp để phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm, các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp về an toàn thực phẩm; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và kiến thức khoa học về VSATTP, tác hại của thực phẩm không an toàn; giám sát, hướng dẫn các mô hình sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; mở rộng diện tích trồng rau an toàn, tăng các khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung bảo đảm an toàn thực phẩm; tuyên truyền vận động nhân dân trong việc tố giác các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng tạp chất, chất cấm, tiêu thụ, vận chuyển thực phẩm không an toàn đến các cơ quan chức năng.

- Phối hợp với các cơ quan báo chí thông tin đến người dân kết quả thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm, trong đó công khai tên các cơ sở cung cấp rượu, các sản phẩm rau, thịt không đảm bảo an toàn và biểu dương các cơ sở cung cấp sản phẩm rau, thịt đảm bảo an toàn.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của UBND các cấp, trách nhiệm của cộng đồng bao gồm trách nhiệm của cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh, của người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm nói chung và bảo đảm an toàn rượu, thực phẩm rau, thịt, thủy sản tươi sống nói riêng.

2.2. Tại địa phương

Sở Y tế phối hợp với các Sở, ban ngành, tổ chức chính trị, xã hội tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo đài, tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về an toàn thực phẩm. Huy động hệ thống loa truyền thanh xã phường tham gia tuyên truyền an toàn thực phẩm.

2.3. Đối tượng ưu tiên truyền thông

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, sơ chế/giết mổ, chế biến, nhập khẩu, xuất khẩu, kinh doanh rượu, rau, thịt, thủy sản tươi sống.

- Chính quyền các cấp, quản lý nhà hàng, quán ăn, ban quản lý chợ, siêu thị, chợ đầu mối, khu du lịch, khu công nghiệp.

- Người tiêu dùng.

2.4. Nội dung truyền thông

- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cách sản xuất, sơ chế, bảo quản và tiêu dùng rượu, rau, thịt, thủy sản an toàn: Nói không với sử dụng hóa chất, cồn công nghiệp trong sản xuất rượu, chất cấm trong chăn nuôi; thực hiện tốt các quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, phụ gia; điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến rau, thịt, thủy sản tươi sống; vệ sinh cá nhân trong việc phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; tuyên truyền phòng ngừa ngộ độc rượu.

- Tuyên truyền, phổ biến, tăng cường nhận thức, làm rõ trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

- Gửi tin bài về hoạt động triển khai Tháng hành động tại địa phương để đăng trên website của các Bộ, ngành.

3. Hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017 (xem Phụ lục II).

3.1. Tại Trung ương

Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương tổ chức các Đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Trung ương trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm của các Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm địa phương, quy định trách nhiệm của chính quyền cơ sở cấp quận/huyện, xã/phường trong việc quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu; cơ sở sản xuất, kinh doanh, sơ chế, chế biến từ rau, thịt trên địa bàn quản lý; kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu; cơ sở sản xuất, kinh doanh, sơ chế, chế biến từ rau, thịt, thủy sản tươi sống, việc thực hiện các cam kết bảo đảm ATTP theo quy định của pháp luật.

Kết thúc đợt thanh tra, kiểm tra, các đoàn thanh tra, kiểm tra nhận xét, đánh giá kết quả việc thực hiện Chỉ thị 34/CT-TTg ngày 11/12/2014; Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và việc triển khai Tháng hành động năm 2017 đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của quản lý nhà nước về ATTP từ Trung ương đến địa phương.

3.2. Tại địa phương

Căn cứ vào Kế hoạch triển khai Tháng hành động năm 2017 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, các Bộ ngành liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP tỉnh chỉ đạo các Sở Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Tháng hành động tại địa phương và thực hiện từ tuyến tỉnh đến quận/huyện, phường/xã; chuẩn bị nội dung báo cáo của địa phương với các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành VSATTP Trung ương; tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch đã xây dựng.

Các đoàn thanh tra, kiểm tra tổ chức cần đầy đủ thành phần, chuyên môn và đủ thẩm quyền, chuẩn bị đầy đủ các văn bản có liên quan, trang thiết bị kỹ thuật lấy mẫu, dụng cụ kiểm tra nhanh tại hiện trường, xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rượu; sản xuất, kinh doanh, sơ chế, chế biến rau, thịt, thủy sản tươi sống. Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản đã được xếp loại C trong các đợt kiểm tra theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/1/2014 về việc quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, nông lâm sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

4. Công tác báo cáo tổng kết Tháng hành động

Kết thúc Tháng hành động năm 2017, Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP các địa phương và các Ban, ngành, đoàn thể liên quan, báo cáo kết quả hoạt động (theo mẫu 1 đính kèm) về Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP Trung ương (Cục An toàn thực phẩm) số 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: (04) 38464489 số máy lẻ 5070; Fax: (04) 38463739.

Email: phongtruyenthong@vfa.gov.vn trước ngày 25/5/2017 để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

V. NGUỒN LỰC

1. Kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp cho Bộ, Ngành ở Trung ương;UBND tỉnh/ thành phố của Chương trình mục tiêu Y tế - dân số.

- Kinh phí hỗ trợ của địa phương hoặc của các tổ chức phi Chính phủ trong và ngoài nước.

- Kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

2. Tài liệu

-    Đĩa tiếng: Thông điệp của Tháng hành động năm 2017.

-    Đĩa hình: Thông điệp của Tháng hành động năm 2017.

- Các địa phương chủ động xây dựng tài liệu truyền thông cho địa phương dựa trên tài liệu tham khảo đăng trên trang điện tử của Cục ATTP (địa chỉ http://vfa.gov.vn) và của các đơn vị của các Bộ,Ngành liên quan ( Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương...).

VI. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI

1. Cơ quan chủ trì

1.1. Tại Trung ương

- Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về Vệ sinh an toàn thực phẩm (Bộ Y tế là cơ quan thường trực, đặt tại Cục An toàn thực phẩm).

1.2. Tại địa phương

- Ban chỉ đạo liên ngành về Vệ sinh an toàn thực phẩm các tỉnh/thành phố.

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã, xã, phường.

- Cơ quan thường trực: Sở Y tế các tỉnh/thành phố, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, phòng Y tế quận, huyện, Trung tâm y tế quận, huyện, Trạm Y tế xã, phường, thị trấn.

2. Cơ quan phối hợp

Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài Chính, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan có liên quan.

3. Các tổ chức, đoàn thể, quần chúng

Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Liên hiệp Hội Thanh niên Việt Nam; Hội Chữ thập đỏ, Hội Khoa học kỹ thuật ATTP Việt Nam; Hiệp hội Thực phẩm chức năng, Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp triển khai Tháng hành động.

VII. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN

1. Xây dựng kế hoạch “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017 và phân công tổ chức triển khai thực hiện.

-    Tại Trung ương:         Trước ngày 25/03/2017

-    Tại địa phương:          Trước ngày 30/03/2017

2. Cấp phát tài liệu: Trước ngày 30/03/2017

3. Triển khai chiến dịch tuyên truyền: Từ 01/04 đến 15/05/2017.

4. Tổ chức Lễ phát động, Hội nghị, Hội thảo: Từ 15/04 đến 20/04/2017.

5. Tổ chức thanh tra, kiểm tra: Từ 15/04 đến 15/05/2017.

6. Báo cáo, tổng kết: Từ 15/05 đến 30/05/2017.

 

 

Nơi nhận:
- TTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- PTT Vũ Đức Đam (để b/c);
- VP Chính phủ (để b/c);
- Các bộ: Y tế, NN&PTNT, Công Thương;
- Các cơ quan, tổ chức tại mục 2, 3 phần VI của KH này;
- Thành viên BCĐTƯ về VSATTP;
- Vụ KH&CN, Cục QLTT, Bộ Công Thương;
- Cục QLCLNLS&TS, Cục Thú y, Bộ NN và PTNT;
- Viện kiểm nghiệm ATVSTP QG, DD, VSYTCC, Pasteur Nha trang, VSDT Tây nguyên;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Các Chi cục ATVSTP;
- Báo SKĐS, Trung tâm TTGDSK Bộ Y tế;
- VP Bộ Y tế, Vụ KHTC, TTr Bộ Y tế;
- website Bộ Y tế, website Cục ATTP;
- Lưu: VT, ATTP.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 273/KH-BCĐTƯVSATTP về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” ngày 13/03/2017 do Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.224

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.68.86