Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 23/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Bùi Văn Cửu
Ngày ban hành: 19/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 19 tháng 02 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2019

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Giảm tỷ lệ mắc và t vong do các bệnh truyền nhiễm, khống chế kp thời dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra góp phn bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

- Phát hiện và xử lý kịp thời ca bệnh đầu tiên, giảm số người mắc và tử vong do một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh, khống chế kịp thời không để dịch bùng phát.

- Tăng cường năng lực hệ thống giám sát, phòng chống bệnh truyền nhiễm tại các tuyến.

- Đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt trên 95% quy mô xã, phường, thị trấn; tiêm chủng các loại vc xin khác trong tiêm chủng mở rộng đạt tỷ lệ cao theo kế hoạch của chương trình tiêm chủng mở rộng; duy trì thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, tiến tới loại trừ bệnh sởi và bệnh sốt rét.

- Tăng cường công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm và truyền thông nâng cao sức khỏe tại cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, chú trọng truyền thông nguy cơ, truyền thông trực tiếp.

- Tăng cường sự phối hợp liên ngành trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch như: truyền thông, chia sẻ thông tin, tổ chức triển khai các hoạt động chủ động phòng chống dịch, kiểm tra, giám sát hỗ trợ các hoạt động phòng chống dịch tại địa phương.

- Đảm bo về nhân lực, trang thiết bị cần thiết, tại chỗ; sẵn sàng ứng phó một cách có hiệu qukhi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh.

3. Các chỉ tiêu chính:

- 100% Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh tại địa phương.

- 100% ca bệnh, vụ dịch mới phát sinh được phát hiện và xử lý kịp thời, đặc biệt là bệnh nhóm A.

- 100% cán bộ làm công tác phòng, chng dịch được cập nhật kiến thức mới về giám sát và phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm qua nhiều kênh thông tin: tập huấn, văn bản, internet,...

- 100% các huyện, thành phố thực hiện công tác truyền thông về bệnh Dại. Đảm bảo cung ứng nguồn vắc xin Dại không để xảy ra trường hợp tvong do Dại.

- Không để dịch lớn xảy ra, giữ vững thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, tiến tới loại trừ bệnh sởi và bệnh sốt rét.

- 100% các huyện, thành phố đảm bảo kinh phí, thuốc, dịch truyền, trang thiết bị, hóa chất đáp ứng kịp thời công tác phòng chống dịch.

- 100% Trạm y tế xã thực hiện công tác truyền thông phòng chng dịch bệnh truyền nhiễm và truyền thông nâng cao sức khỏe tại cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, chú trọng truyền thông nguy cơ, truyền thông trực tiếp.

- 100% các cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở y tế dự phòng trên địa bàn tnh thực hiện khai báo, báo cáo bệnh truyền nhiễm bằng phần mềm trực tuyến theo quy định của Bộ Y tế; 100% các cơ sở tiêm chủng đóng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình triển khai thực hiện hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia.

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch và xây dựng kế hoạch phòng chống dịch

- Rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, khi có thay đổi nhân sự.

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong triển khai công tác phòng chống dịch; xây dựng kế hoạch phòng chống dịch năm 2019. Kế hoạch phòng chống dịch phải cụ thể trên cơ sở thực tiễn tình hình dịch bệnh của địa phương, đơn vị; đề ra được các phương án đáp ứng chống dịch phù hợp.

2. Công tác tuyên truyền

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và hình thành thói quen cho cộng đồng để nâng cao tinh thần chủ động của người dân về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh và khai báo cho cơ quan y tế địa phương khi mắc bệnh.

- Đa dạng hóa các hình thức truyền thông: qua Đài truyền hình, báo đài của tỉnh Hòa Bình; qua hệ thống đài truyền thanh huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn; qua pano, tờ rơi, tờ gấp và tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng. Nội dung và phương pháp tuyên truyền phải phong phú, ngắn gọn, cụ th, súc tích, hấp dẫn để mọi người dân dễ tiếp thu và thực hiện, chú trọng tuyên truyền những bệnh pháp phòng chống dịch.

- Thông tin kịp thời, chính xác diễn biến dịch bệnh cũng như các hoạt động phòng, chống dịch của tỉnh để nhân dân chủ động áp dụng các biện pháp phòng dịch bệnh nhưng không hoang mang, lo lng.

- Thực hiện truyền thông nguy cơ, phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm cho các đối tượng lãnh đạo, quản lý, người tham gia trực tiếp phòng chống dịch và toàn thể người dân trong cộng đồng.

3. Công tác giám sát, xử lý dịch

- Tiếp tục củng cố, bố trí đủ, ổn định và nâng cao năng lực của các cán bộ y tế tham gia hệ thống giám sát dịch từ tỉnh đến cơ sở với mục tiêu phát hiện sớm, đáp ứng kịp thời trước mọi diễn biến của bệnh dịch không để dịch lan rộng. Đảm bảo sẵn sàng trang thiết bị, vật tư, hóa chất cho công tác xử lý ổ dịch.

- Phát huy hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế thôn bản, y tế cơ quan, xí nghiệp, trường học, đặc biệt mạng lưới cộng tác viên y tế - dân số trong việc phát hiện, thông tin, báo cáo kịp thời ca bệnh dịch để tổ chức xử lý dịch kịp thời, triệt để và huy động hiệu quả sự tham gia của cộng đồng trong công tác phòng chống dịch.

- Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm để chủ động triển khai các biện pháp phòng bệnh dịch lây từ động vật sang người; dịch bệnh truyền qua thực phẩm.

- Từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát, thu thập, quản lý, thống kê số liệu dịch bệnh, tiêm chủng và các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn tnh tế để phục vụ dự báo, cảnh báo nhanh, đầy đủ, kịp thời.

4. Công tác thu dung điều trị bệnh nhân

- Tăng cường năng lực cho bệnh viện các tuyến, tổ chức phân tuyến điều trị, thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn phòng lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

- Tập huấn thường xuyên về phác đồ điều trị một số bệnh truyền nhiễm gây dịch, phác đồ chống sốc, chống kháng thuốc.

- Phối hợp chặt chẽ giữa hệ điều trị và hệ dự phòng trong việc chia sẻ thông tin, lấy mẫu bệnh phẩm và phòng chống dịch trong bệnh viện cũng như khu vực xung quanh bệnh viện.

- Tổ chức các đội cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân mắc bệnh dịch tại cộng đồng cũng như tăng cường nhân lực cho tuyến dưới khi có yêu cu.

- Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện chẩn đoán, cấp cứu, điều trị bệnh nhân để giảm tử vong do bệnh dịch.

5. Công tác đào tạo, tập huấn

- Tập huấn cho cán bộ làm công tác phòng chống dịch về giám sát, phát hiện ca bệnh dịch; công tác khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhim và trang bị kỹ năng truyền thông phòng chống dịch cho cộng đồng.

- Thường xuyên cập nhật các quy định, quy trình về giám sát, xử lý dịch, phác đồ điều trị các bệnh mới nổi có nguy cơ xâm nhập và triển khai tập hun cho cán bộ, nhân viên y tế.

6. Công tác tiêm chủng vắc xin

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiêm chng mở rộng: đảm bảo các đối tượng được tiêm đủ mũi, đúng thời gian. Tăng cường kiểm tra việc đảm bảo an toàn trong tiêm chủng theo chỉ đạo của Bộ Y tế và quy định của Chính phủ tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định về hoạt động tiêm chng.

- Tổ chức tập huấn thực hành an toàn tiêm chủng và cấp giấy chứng nhận tham gia tập huấn thường xuyên, đảm bảo tất cả cán bộ làm công tác tiêm chủng phải có đầy đủ kỹ năng theo quy định.

- Ứng dụng quản lý đối tượng, lịch sử tiêm chủng của người dân và thống kê báo cáo tiêm chủng mở rộng bằng phần mềm. Thường xuyên rà soát, nắm bắt đối tượng và tiền sử tiêm chng để không bỏ sót mũi tiêm.

- Triển khai tốt tiêm vắc xin phòng một số dịch, bệnh trên gia súc, gia cầm như: Bệnh dại trên chó, mèo; cúm gia cầm; bệnh tai xanh trên lợn; lmồm long móng trên gia súc...

7. Công tác đảm bảo hậu cần cho phòng chống dịch

- Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, hóa chất, thuốc men cho công tác phòng chống dịch.

- Đảm bảo cung ứng đủ vắc xin phòng dịch ở người cũng như vắc xin phòng dịch cho gia súc, gia cầm.

- Bố trí đủ giường bệnh, dịch truyền, thuốc men sẵn sàng cấp cứu, điều trị bệnh nhân hạn chế thấp nhất tử vong do dịch.

8. Công tác kiểm tra, giám sát

- Kiểm tra định kỳ: Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp có kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống dịch của các huyện, thành phố; huyện, thành phố tổ chức kiểm tra việc thực hiện của các xã, phường, thị trấn; xã, phường, thị trấn tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn thường xuyên, liên tục (tùy theo điều kiện của từng đơn vị đxây dựng thời gian phù hợp).

- Căn cứ vào diễn biến dịch bệnh Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp tổ chức kiểm tra đột xuất để kịp thời chỉ đạo công tác phòng chống dịch.

- Các Sở, ngành đoàn thể tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch của các đơn vị trực thuộc và tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. SY tế

- Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh chủ động trên địa bàn tỉnh.

- Ban hành kế hoạch chủ động: phòng, chống dịch bệnh của ngành và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp triển khai thực hiện.

- Tổ chức giám sát chặt chẽ các trường hợp nghi ngờ tại cộng đồng, tại các cơ sở điều trị, tăng cường khám sàng lọc bệnh nhân, tổ chức thu dung, điều trị, cách ly kịp thời theo quy định. Chđạo các cơ sở điều trị sẵn sàng thu dung và điều trị bệnh nhân, hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong.

- Thực hiện chế độ thường trực chống dịch và chế độ báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Giám sát chặt chẽ bệnh trên đàn gia cầm, tại các cơ sở chăn nuôi, các cơ sở giết m, mua bán, ấp nở gia cầm, nơi có dịch cũ.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc giết mổ, mua bán, vận chuyển gia cầm, đặc biệt là các loại gia cầm không rõ nguồn gốc.

- Phối hợp với ngành y tế xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người.

3. SCông thương

- Phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi mua bán, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm sản xuất, mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng, các hiện tượng đầu cơ ngâm hàng, nâng giá bất hợp lý, gian lận thương mại, nhất là đối với mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng vật tư, trang thiết bị y tế, thuc chữa bệnh,...

- Phối hợp với các ngành quản lý giá các mặt hàng thiết yếu, chống hàng giả, hàng kém chất lượng và chống tư thương lợi dụng dịch, bệnh để tăng giá các mặt hàng liên quan.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chđạo các nhà trường chủ động phối hợp với ngành y tế tuyên truyền và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm cho học sinh và cán bộ giáo viên nhà trường.

- Khi có dịch bệnh xảy ra tại nhà trường cần phối hợp với lực lượng y tế thực hiện các biện pháp cách ly, xử lý tại chỗ theo quy định của chuyên môn để hạn chế tối đa sự lây lan.

- Cung cấp thông tin kịp thời về trường hợp dịch bệnh trong trường học cho ngành Y tế để phối hợp xử lý.

5. Các Sở, ban ngành, đoàn thể

Theo chức năng nhiệm vụ chđộng xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy him của ngành, đơn vị mình và phối hợp với ngành Y tế thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Ban hành kế hoạch chủ động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn quản lý; sẵn sàng hỗ trợ địa phương bạn khi cần thiết.

- Đảm bảo các nguồn lực sẵn sàng ứng phó và chđộng phòng, chống dịch bệnh của địa phương.

IV. ĐẢM BẢO HẬU CẦN

1. Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh và chỉ đạo của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh, Sở Y tế tổng hợp dự toán chi tiết nhu cầu kinh phí phục vụ công tác phòng, chng dịch bệnh của tỉnh gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh xem xét quyết định.

2. Khuyến khích thực hiện xã hội hóa các nguồn lực tham gia phòng, chng dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể tnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện; báo cáo Ủy ban nhân dân tnh (qua Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh) để tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Cục Y tế dự phòng;
- Viện Vệ sinh dịch tễ Trung Ương;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể tỉnh;
- Chánh, Phó Ch
ánh VPUBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
- Lưu: VT, KGVX. (Vu.50
b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH





Bùi Văn Cửu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 23/KH-UBND ngày 19/02/2019 về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.607

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.186.139