Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 194/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 10/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 194/KH-UBND

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ IX, NĂM HỌC 2015 - 2016

Thực hiện Quyết định số 2336/QĐ-BGD&ĐT ngày 6/7/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX - Năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 5760/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX thành phố Hà Nội năm học 2015 -2016;

UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX thành phố Hà Nội năm học 2015-2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trong học sinh phổ thông; động viên học sinh thường xuyên luyện tập và tham gia thi đấu các môn thể thao để nâng cao sức khỏe, phát triển th chất góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện;

- Đánh giá kết quả công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường phổ thông; phát hiện và tuyển chọn những học sinh có năng khiếu thể thao để bồi dưỡng đào tạo thành vận động viên tài năng cho Thủ đô và đất nước;

- Tổ chức trang trọng, vui tươi, hiệu quả, tiết kiệm và đảm bảo an toàn.

II. TỔ CHỨC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG

1. Đối tượng tham dự

Là học sinh: Tiểu học, THCS và THPT trong các trường phổ thông công lập, ngoài công lập và Trung tâm Giáo dục thường xuyên có độ tuổi từ 6 đến 18 tuổi. Đối tượng cụ thể được qui định tại Điều lệ.

2. Đơn vị dự thi

Mỗi trường THPT; mỗi Trung tâm Giáo dục thường xuyên; mỗi quận, huyện, thị xã là một đơn vị tham dự các môn thi đấu do Thành phố tổ chức theo Điều lệ qui định.

3. Nội dung thi đấu

Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX thành phố Hà Nội năm học 2015 - 2016 sẽ tổ chức thi đấu 16 môn thể thao: Bơi, Điền kinh, Cờ vua, Cờ tướng, Bóng rổ, Bóng đá, Bóng bàn, Cầu lông, Đá cầu, Karatedo, Taekwondo, Pencak Silat, Wushu, Vật tự do, Thể dục (aerobic) và Vovinam. Nội dung thi của từng môn đã được quy định cụ thể trong Điều lệ.

4. Thời gian tổ chức Hội khỏe Phù Đổng

- Cấp trường, Trung tâm GDTX: Hoàn thành trước 15 tháng 01 nám 2016.

- Cấp quận, huyện, thị xã: Hoàn thành trong tháng 01, tháng 02 năm 2016.

- Cấp thành phố: Từ tháng 01 đến tháng 4 năm 2016, thời gian tổ chức thi đấu các môn thể thao (lịch thi đấu) của Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố được đính kèm trong Điều lệ.

- Dự thi khu vực và toàn quốc: Tháng 4, tháng 5/2016 và tháng 7, tháng 8/2016.

- Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng Thành phố: Dự kiến vào cuối tháng 3 năm 2016.

- Tổng kết Hội khỏe Phù Đổng thành phố: Tháng 10/2016.

5. Địa điểm

- Địa điểm tổ chức Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng Thành phố năm 2016 tại Cung Điền kinh Hà Nội.

- Địa điểm Tổng kết Hội khỏe Phù Đổng Thành phố năm 2016 tại trường THPT Hà Nội -Amsterdam.

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ

1. Công tác tuyên truyền

Tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức và đa dạng về nội dung của Hội khỏe Phù Đổng thành phố lần thứ IX, năm học 2015 - 2016; tập trung vào mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của Hội khỏe Phù Đổng, gắn với chào mừng Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Kỷ niệm 70 năm ngày Thể thao Việt Nam. Biểu dương những đơn vị, cá nhân điển hình, có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục thể chất.

Đối tượng tuyên truyền chủ yếu là cán bộ, giáo viên, học sinh ngành giáo dục và đào tạo, các tầng lớp nhân dân thành phố Hà Nội.

2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ

Hướng dẫn, tổ chức tập luyện cho học sinh tham dự Hội khỏe từ cơ sở đến Thành phố và tham dự Hội khỏe Phù Đổng khu vực II và toàn quốc;

Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho trọng tài; tổ chức chuyên đề cho giáo viên thể dục, cán bộ chuyên trách TDTT về phương pháp tổ chức Hội khỏe cấp trường, quận, huyện, thị xã;

Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng cấp nào do cấp đó qui định, dựa trên những qui định của Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng thành phố lần thứ IX, năm học 2015 - 2016, tuỳ theo tình hình và điều kiện thực tế của địa phương mà ấn định thời gian, môn thi phù hợp. Khuyến khích các đơn vị tổ chức thi đấu các môn mang tính đặc thù, truyền thống của địa phương.

3. Cơ sở vật chất

Sử dụng tối đa cơ sở vật chất, trang thiết bị thể dục thể thao hiện có của các trường học, các Trung tâm Thể dục Thể thao trên địa bàn thành phố để phục vụ nhu cầu tập luyện và thi đấu của học sinh. Huy động mọi nguồn nhân lực tài chính từ nhân dân và các cơ quan, đoàn thể đóng góp cho việc tổ chức các hoạt động thể dục thể thao và Hội khỏe. Tránh gây lãng phí trong việc tổ chức.

4. Công tác tổng kết, khen thưởng

- Về công tác tổng kết, báo cáo

Tổng kết công tác tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các cấp được tiến hành t cấp trường trở lên, báo cáo được gửi về BTC cấp trên. Nội dung cần tập trung vào các vấn đề sau:

- Tổng số học sinh tập luyện và tham gia thi đấu trong Hội khỏe Phù Đổng ở các cp, tỷ lệ (%); Số trường tổ chức Hội khỏe Phù Đổng từng địa bàn quản lý; tỷ lệ (%); Tng s môn thi, nội dung thi trong Hội khỏe Phù Đổng từng cấp; thành tích, thứ hạng các đơn vị dự thi.

- Đánh giá ưu, khuyết điểm về việc tổ chức HKPĐ của cấp mình, đề xuất kiến nghị với cấp trên.

- Về khen thưởng

Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng ở cấp nào chịu trách nhiệm khen thưởng thành tích cho tập thể, cá nhân, HLV và VĐV tham dự ở cấp đó. Hình thức khen thưởng là cờ, bằng khen, giấy khen và phần thưởng. Việc trao tặng huy chương cho các VĐV đạt thành tích chỉ thực hiện tại Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố.

Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng Thành phố lần thứ IX, năm học 2015 -2016 sẽ tặng cờ cho các đơn

vị tổ chức tốt Hội khỏe Phù Đổng các cấp.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp nào do cấp đó tự chịu trách nhiệm, bao gồm các nguồn: Ngân sách nhà nước, đóng góp của các tổ chức và tài trợ của các cá nhân.

V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

Là đơn vị thường trực, chịu trách nhiệm trước UBND thành phố Hà Nội về công tác tổ chức và các

hoạt động theo yêu cầu của Hội khỏe Chủ động phối hp với các đơn vị có liên quan: Sở Văn hóa và Thể thao, Tài chính, Y tế, Công an, các bộ phận trong Ban chỉ đạo và Ban tổ chức, các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã, trường THPT, Trung tâm GDTX, Trung tâm Thể dục Thể thao để tổ chức thành công Lễ Khai mạc, Bế mạc, tổ chức thi đấu các môn của Hội khỏe Phù Đổng Thành phố năm học 2015 - 2016. Cụ thể:

- Thay mặt Ban chỉ đạo ra Quyết định ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng thành phố lần thứ IX, năm học 2015 - 2016;

- Thống nhất với Sở Văn hóa và Thể thao rà soát, chốt danh sách HLV và VĐV tham dự thi đấu Khu vực II vào trung tuần tháng 3/2016 và chung kết toàn quốc vào trung tuần 5/2016;

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao triển khai công tác chuyên môn trong quá trình t chc Hội khỏe; tổ chức tập huấn cho VĐV, đảm bảo các yêu cu chuyên môn k thuật theo Điều lệ của Hội khỏe Phù Đổng Thành phố và Toàn quc;

- Xây dựng dự toán kinh phí và tổng hp các dự toán gồm: tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc Hội khỏe cấp Thành phố, đảm bảo nơi ăn, nghỉ và phương tiện đi, lại của đoàn VĐV dự thi tại khu vực và chung kết toàn quốc trình UBND Thành phố phê duyệt;

- Phối hp với các đơn vị hữu quan vận động tài trợ kinh phí cho Hội khỏe Phù Đổng. Thanh toán kinh phí tổ chức các nội dung trên theo chế độ hiện hành, quyết toán theo quy định của Nhà nước.

2. Sở Văn hóa và Thể thao

Là đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố Hà Nội về chuyên môn cho các hoạt động của Hội khỏe Phù Đổng Thành phố, khu vực và toàn quốc. Chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các bộ phận trong Ban chỉ đạo và Ban tổ chức, các đơn vị liên quan:

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, cổ động trên những tuyến phố chính diễn ra các hoạt động của Hội khỏe Phù Đổng thành phố;

- Tổ chức tập huấn VĐV đảm bảo các yêu cầu chuyên môn kỹ thuật theo Điều lệ HKPĐ Toàn quốc lần thứ IX - năm 2016;

- Tuyển chọn những VĐV xuất sắc nhất để đưa vào đội tuyển; huấn luyện, chỉ đạo chuyên môn trong quá trình thi đấu tại Khu vực II và toàn quốc;

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tốt chỗ ăn, nghỉ cho đoàn VĐV Hà Nội tham gia thi đấu để đạt thành tích cao nhất trong Hội khỏe Phù Đổng khu vực II và chung kết toàn quốc;

- Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức, địa điểm, trọng tài thi đấu cấp thành phố; trang thiết bị tập luyện, tập huấn và tuyển chọn vận động viên tham dự thi đấu Hội khỏe Phù Đổng khu vực II và chung kết toàn quốc trình UBND Thành phố phê duyệt;

- Thanh toán kinh phí bồi dưỡng cho HLV và VĐV trong thời gian tập theo chế độ hiện hành, quyết toán theo quy định của Nhà nước.

3. Công an Thành phố

Chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố Hà Nội về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong quá trình diễn ra công tác tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc và thi đấu, cụ thể:

- Chỉ đạo lực lượng Công an các địa phương, đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ trong quá trình diễn ra giải;

- Tổ chức sắp xếp đảm bảo giao thông thông suốt, thuận lợi cho các đại biểu và các đoàn về dự khai mạc Hội khỏe Phù Đổng Thành phố và tham gia thi đấu đúng lịch của Ban tổ chức.

4. Sở Y tế

Chỉ đạo các Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã, trung tâm cấp cứu 115 đảm bảo công tác chuyên môn, phối hợp với các địa phương và có phương án hỗ trợ Ban tổ chức các cấp trong thời gian tổ chức các môn thi và Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng.

5. Sở Tài chính

Hướng dẫn, đôn đốc việc lập dự toán kinh phí của các đơn vị; bố trí kinh phí để đảm bảo tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng Thành phố, bồi dưỡng vận động viên tập huấn và thi đấu Hội khỏe Phù Đổng Khu vực II, chung kết toàn quốc đạt kết quả cao. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện chi và thanh quyết toán theo quy định của Nhà nước.

6. UBND các quận, huyện, thị xã

UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng của địa phương mình quản lý. Vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, phong cách giao tiếp văn minh lịch sự, chấp hành pháp luật, văn minh nơi công cộng.

7. Văn phòng UBND Thành phố

Là đầu mối tham mưu giúp UBND Thành phố đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao, tổng hp tình hình, báo cáo lãnh đạo UBND Thành phố.

8. Các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình Hà Nội

Chủ động đưa tin, tuyên truyền, cổ vũ cho Hội khỏe Phù Đổng Thành phố lần thứ IX-Năm học 2015-2016.

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội bố trí thời lượng phát sóng tuyên truyền và truyền hình trực tiếp Lễ Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng Thành phố năm học 2015 - 2016. Kinh phí thực hiện sử dụng từ nguồn thu để lại của Đài.

9. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ trên

Chủ động tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Lập dự toán kinh phí phối hp với Sở Tài chính tổng hợp trình UBND Thành phố phê duyệt; tổ chức thực hiện chi và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những khó khăn vướng mắc vượt quá khả năng và thẩm quyn, các đơn vị báo cáo UBND Thành phố đ xem xét, quyết định.

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT;
-
Thường trực Thành Ủy; để báo cáo
-
Thường trực HĐND TP; để báo cáo
-
Đ/c Chủ tịch UBND TP; để báo cáo
-
Các đ/c PCT UBND TP;
-
Thành viên BCĐ, BTC HKPĐ;
-
Các Sở, ngành: GD&ĐT, VHTH, TC, CA, YT;
-
Báo, đài: Báo HNM. Đài PT và TH HN;
-
UBND quận, huyện, th xã;
-
VPUBTP: CPVP, các đ/c PCVP;
Ph: VX, NC, XDGT, KT, TH;
-
Lưu VT, VXchien.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 194/KH-UBND ngày 10/11/2015 tổ chức Hội khỏe Phù Đổng thành phố Hà Nội lần thứ IX, năm học 2015-2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.020

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.161.98.96