Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 175/KH-UBND năm 2017 thực hiện "Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2025"

Số hiệu: 175/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Văn Phong
Ngày ban hành: 20/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 175/KH-UBND

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 6 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2017 - 2025”

Trong những năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, công tác chăm sóc người cao tuổi của tỉnh Bắc Ninh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, đối tượng người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi được ngân sách tỉnh hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế và hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng (sớm hơn so với quy định của Trung ương 10 tuổi). Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 136.000 người cao tuổi, chiếm khoảng 11,5% dân số.

Tuy nhiên, trước xu hướng chung của sự già hóa dân số, tuổi thọ bình quân tăng đã tác động sâu sắc đến mọi khía cạnh của cá nhân, gia đình, cộng đồng và của toàn xã hội. Người cao tuổi thường phải đối mặt với nhiều nguy cơ tiềm ẩn của bệnh tật, như mạch vành, tăng huyết áp, đột quỵ, đái tháo đường, ung thư, tắc nghẽn mạch phổi, thoái hóa khớp, loãng xương, sa sút trí tuệ,…

Để đảm bảo chất lượng cuộc sống, phát huy được tri thức, kinh nghiệm, nguồn lực của người cao tuổi và tăng khả năng tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Người cao tuổi năm 2009;

- Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi;

- Quyết định số 1781/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020;

- Quyết định số 7618/QĐ-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025”;

- Thông tư số 35/2011/TT-BYT ngày 15/10/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi;

- Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18/02/2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú, chúc thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi;

- Công văn số 1439/BYT-TCDS ngày 24/3/2017 của Bộ Y tế về việc xây dựng và triển khai Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thích ứng với giai đoạn già hóa dân số, góp phần thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi; Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản; Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

Mục tiêu 1: Nâng cao nhận thức, tạo môi trường đồng thuận trong xã hội và phong trào toàn xã hội tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Các chỉ tiêu đến năm 2025:

- Các cấp ủy Đảng chính quyền, ban ngành đoàn thể được cung cấp đầy đủ thông tin về già hóa dân số, thực trạng, nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; căn cứ tình hình của địa phương, ban hành văn bản chỉ đạo và kế hoạch về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

- 100% người cao tuổi, cộng đồng và người thân trực tiếp chăm sóc người cao tuổi biết thông tin về già hóa dân số, quyền được chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi và các kiến thức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Mục tiêu 2:

Nâng cao sức khỏe người cao tuổi trên cơ sở nâng cao kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi.

Các chỉ tiêu đến năm 2025:

- 100% số người cao tuổi có khả năng tự chăm sóc được cung cấp kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe bản thân.

- 100% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 01lần/năm và được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe.

Mục tiêu 3: Đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám, chữa bệnh của người cao tuổi với chất lượng ngày càng cao, chi phí và hình thức phù hợp tại các cơ sở y tế, tại gia đình…

Các chỉ tiêu đến năm 2020:

- 100% người cao tuổi khi bị bệnh được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh thành lập khoa (hoặc Trung tâm) Lão khoa trực thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

- 100% bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh (trừ Bệnh viện Sản Nhi) và Bệnh viện đa khoa tuyến huyện có tổ chức khoa Lão khoa hoặc có một số giường (đơn nguyên) điều trị người bệnh là người cao tuổi.

- 100% người cao tuổi (đủ 65 tuổi trở lên) có thẻ bảo hiểm y tế.

Các chỉ tiêu đến năm 2025:

- Thành lập Bệnh viện Lão khoa trực thuộc Sở Y tế.

- Phấn đấu 100% người cao tuổi (đủ 60 tuổi trở lên) có thẻ bảo hiểm y tế.

Mục tiêu 4: Từng bước đáp ứng ngày càng đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe dài hạn của người cao tuổi tại gia đình, cộng đồng và trong cơ sở chăm sóc sức khỏe tập trung.

Các chỉ tiêu đến năm 2025:

- 100% người cao tuổi không có khả năng tự chăm sóc, được chăm sóc sức khỏe tại gia đình và cộng đồng.

- Tăng ít nhất 02 lần số người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, không còn khả năng tự chăm sóc, không có người trợ giúp tại nhà và có điều kiện chi trả được chăm sóc trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe tập trung.

III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

3.1. Phạm vi, địa bàn thực hiện

Triển khai tại 100% các xã, phường, thị trấn trên phạm vi toàn tỉnh.

3.2. Đối tượng

- Đối tượng thụ hưởng: Người cao tuổi, gia đình có người cao tuổi.

- Đối tượng tác động: Cấp ủy Đảng, chính quyền và ban, ngành đoàn thể, cán bộ y tế, dân số; tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện Kế hoạch; cộng đồng người cao tuổi đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

3.3. Thời gian thực hiện

Từ năm 2017 đến năm 2025, chia làm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (2017-2020)

- Tập trung triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng, tăng cường các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ quản lý sức khỏe người cao tuổi tại trạm y tế cấp xã.

- Tăng cường năng lực khám chữa bệnh cho người cao tuổi tại các cơ sở y tế; thực hiện các quy chuẩn chuyên môn, kỹ thuật trong các dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

- Tổ chức đào tạo về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi; thực hiện các hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại các cơ sở y tế và cộng đồng.

- Xây dựng tổ chức, quản lý chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; thí điểm xây dựng phong trào xã/phường/thị trấn phù hợp với người cao tuổi.

b) Giai đoạn 2 (2021-2025)

- Tổng kết giai đoạn 1, lựa chọn mô hình hiệu quả để nhân rộng, đẩy mạnh các hoạt động của Đề án đã trong giai đoạn 1.

+ Nhân rộng các mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi, ưu tiên cho các mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng; tạo môi trường thân thiện cho người cao tuổi thông qua việc thúc đẩy phong trào xã/phường/thị trấn phù hợp với người cao tuổi; tổ chức, quản lý các cơ sở chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; huy động các nguồn lực bao gồm cả tư nhân trong việc thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

+ Tiếp tục đẩy mạnh năng lực khám chữa bệnh cho người cao tuổi của các cơ sở y tế; thành lập cơ sở y tế chuyên sâu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tuyến tỉnh (Bệnh viện Lão khoa trực thuộc sở Y tế).

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, tạo môi trường xã hội đồng thuận chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

1.1. Nội dung truyền thông

- Cung cấp đầy đủ, thường xuyên các thông tin về tình trạng già hóa dân số, thực trạng, nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cho lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và những người có uy tín trong cộng đồng. Thông tin về tình hình triển khai, kết quả thực hiện, những khó khăn vướng mắc thực hiện kế hoạch hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

- Tuyên truyền, giáo dục thay đổi nhận thức, hành vi của người dân về quyền và nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, xóa bỏ định kiến về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong các cơ sở tập trung (nhà dưỡng lão); trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và gia đình đối với người cao tuổi; giúp đỡ, chăm sóc sức khỏe và phát huy vai trò người cao tuổi; nghĩa vụ, trách nhiệm phụng dưỡng người cao tuổi của các thành viên trong gia đình; trách nhiệm thực hiện và giám sát việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người cao tuổi.

1.2. Các hoạt động chủ yếu

- Định kỳ tổ chức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Ninh xây dựng các chuyên mục, phóng sự, chuyên trang về người cao tuổi; Đài Phát thanh cấp huyện, Đài cơ sở thường xuyên tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

- Biên tập, phát hành các sản phẩm truyền thông, tư vấn mẫu (tài liệu, sách, tờ rơi, áp phích, băng rôn, cẩm nang…) về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Tổ chức truyền thông trực tiếp hướng dẫn chăm sóc và người cao tuổi tự chăm sóc sức khỏe bản thân.

- Định kỳ tổ chức các sự kiện truyền thông, các hội thảo, hội nghị, hội thi, hội diễn về người cao tuổi.

- Triển khai thí điểm mô hình tư vấn và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi qua sử dụng mạng điện tử (internet), viễn thông.

- Lồng ghép truyền thông chăm sóc sức khỏe người cao tuổi với các hoạt động truyền thông khác.

2. Xây dựng, phát triển phong trào chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

- Giai đoạn 2017-2020: Căn cứ hướng dẫn của Trung ương về tiêu chí xã, phường, thị trấn phù hợp với người cao tuổi để tiến hành triển khai thí điểm tại một số xã, phường, thị trấn và phát động phong trào thực hiện xã, phường, thị trấn phù hợp với người cao tuổi.

- Giai đoạn 2021-2025: Căn cứ vào kết quả triển khai điểm của giai đoạn 2017-2020, tiếp tục triển khai phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với người cao tuổi trong toàn tỉnh.

3. Củng cố, hoàn thiện hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cho người cao tuổi

3.1. Nâng cao năng lực cho hệ thống y tế cơ sở trong thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại gia đình và cộng đồng

a) Giai đoạn 2017-2020

- Định kỳ hằng năm tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cho cán bộ y tế cơ sở.

- Bổ sung trang thiết bị thiết yếu cho y tế cơ sở, bao gồm cả trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và phục hồi chức năng cho người cao tuổi tại cộng đồng.

- Thường xuyên tổ chức thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại trạm y tế xã, phường, thị trấn theo quy định

- Định kỳ hằng năm tổ chức các đợt khám sức khỏe người cao tuổi tại trạm y tế để sàng lọc một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi và lập hồ sơ quản lý, theo dõi sức khỏe cho người cao tuổi. Tổ chức cập nhật thường xuyên tình hình sức khỏe người cao tuổi để quản lý theo hồ sơ sức khỏe cá nhân.

b) Giai đoạn 2021-2025

- Tiếp tục triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, khám sàng lọc và quản lý sức khỏe cá nhân của người cao tuổi tại trạm y tế xã, phường, thị trấn.

- Tiếp tục triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại các trạm y tế và tại cộng đồng.

- Căn cứ đánh giá kết quả hoạt động giai đoạn 2017-2020, duy trì và bổ sung các hoạt động phù hợp với giai đoạn 2021-2025.

3.2. Nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho người cao tuổi tại các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh, bệnh viện đa khoa tuyến huyện

a) Giai đoạn 2017-2020

- Tiến hành rà soát nhân lực, trang thiết bị, nhu cầu khám chữa bệnh cho người cao tuổi tại các bệnh viện. Từng bước đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các phòng khám, khoa có giường điều trị cho người cao tuổi; khoa Lão khoa của các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh, tuyến huyện để thực hiện khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Các bệnh viện đa khoa tuyến huyện, chuyên khoa tuyến tỉnh (Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng) thành lập đơn nguyên Lão khoa; thành lập khoa Lão khoa (hoặc Trung tâm Lão khoa) trực thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh.

- Tổ chức thực hiện việc đào tạo chuyển giao kỹ thuật và tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật chuyên ngành lão khoa giữa các bệnh viện, nâng cao năng lực khám, điều trị, cấp cứu các bệnh chuyên ngành lão khoa.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho các cán bộ khám chữa bệnh, chăm sóc người bệnh cao tuổi tại các bệnh viện.

b) Giai đoạn 2021-2025

- Tiếp tục củng cố hệ thống khám chữa bệnh cho người cao tuổi.

- Thành lập Bệnh viện Lão khoa, trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở khoa Lão khoa/Trung tâm Lão khoa của Bệnh viện đa khoa tỉnh (Xây dựng đề án độc lập trình cấp có thẩm quyền phê duyệt).

- Tiếp tục triển khai các hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật nâng cao năng lực chuyên môn cho các bệnh viện trong khám chữa bệnh chuyên ngành lão khoa. Tiếp tục bổ sung trang thiết bị, hoàn thiện cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người cao tuổi tại các cơ sở y tế.

4. Xây dựng và phổ biến mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi

4.1. Xây dựng và duy trì hoạt động của đội ngũ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại gia đình

Phát triển đội ngũ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại gia đình nhằm thực hiện quản lý sức khỏe người cao tuổi của trạm y tế, lồng ghép với quản lý sức khỏe cộng đồng, quản lý sức khỏe cá nhân, quản lý các bệnh mạn tính, bệnh không lây nhiễm tại gia đình.

a) Giai đoạn 2017-2020

- Triển khai thực hiện điểm việc thành lập tổ tình nguyện viên chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở cấp xã (Tổ trưởng, cán bộ dân số và đại diện Hội người cao tuổi xã là Tổ phó; mỗi thôn, làng, khu phố có từ 3 đến 5 người tình nguyện viên là cộng tác viên dân số, y tế thôn, hội viên Hội người cao tuổi và thành viên một số ban ngành ở thôn/làng/khu phố).

- Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho mạng lưới tình nguyện viên về kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

- Trang bị một số thiết bị thiết yếu phục vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cho tình nguyện viên.

- Duy trì các hoạt động của tổ tình nguyện viên ở cấp xã, phường, thị trấn, bao gồm: Thực hiện kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại hộ gia đình. Theo dõi, ghi chép tình hình sức khỏe của người cao tuổi để cập nhật thông tin sức khỏe cá nhân trên hệ thống quản lý hồ sơ của trạm y tế. Tổ chức các buổi họp, giao ban định kỳ hàng tháng.

b) Giai đoạn 2021-2025

- Tiếp tục duy trì các hoạt động giai đoạn 2017-2020, mở rộng việc thành lập tổ tình nguyện viên chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

4.2. Xây dựng các câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, lồng ghép các nội dung tự chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vào các câu lạc bộ liên thế hệ và các loại hình câu lạc bộ của người cao tuổi khác

Xây dựng các câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi hoặc lồng ghép nội dung chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vào sinh hoạt của câu lạc bộ liên thế hệ, các loại hình câu lạc bộ của người cao tuổi với sự tham gia của người cao tuổi và thân nhân của người cao tuổi nhằm thúc đẩy cung cấp kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi và kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cho gia đình có người cao tuổi.

a) Giai đoạn 2017-2020

- Xây dựng và duy trì hoạt động của câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng.

- Lồng ghép nội dung chăm sóc sức khỏe vào các loại hình câu lạc bộ của người cao tuổi khác.

- Tổ chức tập huấn về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cho người nhà người cao tuổi, chủ nhiệm câu lạc bộ để hướng dẫn người cao tuổi tự chăm sóc sức khỏe.

- Tổ chức các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ tập trung tại nhà văn hóa thôn, làng, khu phố hoặc các cơ sở khác để:

+ Hướng dẫn kiến thức về rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe và phòng bệnh, đặc biệt là phòng các bệnh thường gặp ở người cao tuổi.

+ Hướng dẫn, cung cấp một số dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi đơn giản, dễ thực hiện cho người nhà người cao tuổi.

+ Chăm sóc sức khỏe tinh thần thông qua tổ chức các hoạt động, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao.

b) Giai đoạn 2021-2025

- Tiếp tục duy trì các hoạt động giai đoạn 2017-2020, triển khai bổ sung mở rộng địa bàn và một số hoạt động theo hướng dẫn của Trung ương và điều kiện thực tế của tỉnh.

4.3. Các mô hình thí điểm xã hội hóa chăm sóc y tế cho người cao tuổi tại các cơ sở chăm sóc tập trung

a) Giai đoạn 2017-2020

- Mở rộng trung tâm nuôi dưỡng người có công và bảo trợ xã hội tỉnh tiếp nhận nuôi dưỡng người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa.

- Khảo sát về thực trạng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tập trung.

- Nghiên cứu, đánh giá chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Trung tâm dưỡng lão và hướng nghiệp, phát triển tài năng trẻ Phật Tích, thuộc tập đoàn Vingroup tại xã Phật tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh để có giải pháp phát triển mô hình phù hợp.

b) Giai đoạn 2021-2025

Triển khai điểm mô hình xã hội hóa Trung tâm dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dài hạn và mô hình xã hội hóa Trung tâm dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ban ngày.

- Đánh giá kết quả, triển khai mở rộng mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức, quản lý Trung tâm dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dài hạn và mô hình xã hội hóa Trung tâm dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

5. Phát triển nguồn nhân lực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

- Đảm bảo nguồn nhân lực chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện và trạm y tế xã, phường, thị trấn.

- Tăng cường đào tạo chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ y tế chuyên ngành lão khoa; bác sĩ chuyên khoa lão khoa; đào tạo cho Điều dưỡng, kỹ thuật viên về theo dõi, chăm sóc người bệnh cao tuổi.

- Tổ chức đào tạo kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cho nhóm đối tượng có nhu cầu.

6. Thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện chính sách pháp luật về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Rà soát, bổ sung, hoàn thiện và ban hành các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, các văn bản liên quan đến việc xây dựng, phát triển phong trào chăm sóc sức khỏe người cao tuổi phù hợp thực tế tại địa phương.

7. Nghiên cứu, hợp tác quốc tế

- Triển khai các nghiên cứu khoa học liên quan đến chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở địa phương.

- Tăng cường hợp tác quốc tế về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tranh thủ sự trợ giúp kỹ thuật, kinh nghiệm, nguồn lực song phương và đa phương của các tổ chức phi chính phủ để thực hiện Đề án.

8. Củng cố, phát triển hệ thống chỉ báo thống kê về quản lý chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

- Sử dụng các chỉ tiêu thống kê và chỉ tiêu chỉ tiêu báo cáo, quản lý, giám sát chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo quy định của Trung ương.

- Ứng dụng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu điện tử quản lý công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

- Thực hiện đánh giá đầu kỳ, giữa kỳ và cuối kỳ các mục tiêu của Đề án, các hoạt động quản lý Đề án.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Ngân sách Trung ương;

- Ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch theo từng năm, từng giai đoạn (2017 - 2020 và 2021 - 2025) đảm bảo hiệu quả; thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch; xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; hằng năm xây dựng kế hoạch và dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính thẩm định cấp kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Thành lập Ban Quản lý Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cấp tỉnh do Lãnh đạo Sở Y tế làm Trưởng ban, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình làm Phó Ban Thường trực, thành viên là các đơn vị có liên quan.

Ban quản lý Đề án cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Giám đốc sở Y tế xây dựng kế hoạch theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các quy định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức triển khai thực hiện.

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất củng cố, mở rộng hệ thống khám chữa bệnh cho người cao tuổi.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Ninh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung của Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

- Định kỳ hằng năm phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, đề xuất ngân sách thực hiện phù hợp với tình hình thực tế.

- Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện gửi về UBND tỉnh và Bộ Y tế theo quy định.

2. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc quản lý và sử dụng kinh phí theo quy định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan huy động nguồn lực đầu tư cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo kế hoạch đã được phê duyệt.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về người cao tuổi; quá trình già hóa dân số, quyền được chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi; các kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và người cao tuổi tự chăm sóc.

5. Sở Lao động - Thương binh và xã hội

- Phối hợp với Sở Y tế triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng, đặc biệt chăm sóc người già neo đơn, không nơi nương tựa; đồng thời lồng ghép các hoạt động trong các chương trình, kế hoạch của ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao để thực hiện các mục tiêu, nội dung của kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu thành lập hoặc bổ sung chức năng cho đơn vị thực hiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dài hạn phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh theo từng giai đoạn.

6. Các Sở, ban, ngành tỉnh

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp triển khai lồng ghép các hoạt động liên quan để góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Đề án và Kế hoạch của UBND tỉnh.

7. Đề nghị UB MTTQ và các đoàn thể nhân dân tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đặc biệt là người cao tuổi thuộc diện chính sách, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa.

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quKế hoạch tại địa phương; đưa chỉ tiêu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm; thực hiện việc hỗ trợ, bổ sung kinh phí cho các hoạt động của Đề án trên địa bàn đảm bảo phù hợp.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, phối hợp với Sở Y tế triển khai thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch; chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường phối hợp đẩy mạnh các giải pháp chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2025.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện; định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 05/6 và 05/12 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế theo quy định.

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế (b/c);
- TT TU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân tỉnh;
- Báo Bắc Ninh, Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phong

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 175/KH-UBND năm 2017 thực hiện "Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2025"

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


190
DMCA.com Protection Status

IP: 52.90.59.110