Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 15/KH-SYT Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Lương Viết Thuần
Ngày ban hành: 02/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH HÀ GIANG
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/KH-SYT

Hà Giang, ngày 02 tháng 02 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC DƯỢC VÀ MỸ PHẨM NĂM 2016

Căn cứ Thông tư số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phthuộc tỉnh;

Căn cứ kết quả hoạt động công tác dược và mỹ phẩm năm 2015 và Kế hoạch hoạt động ngành Y tế Hà Giang năm 2016;

Sở Y tế xây dựng Kế hoạch Công tác dược và mỹ phẩm năm 2016 như sau:

Phần I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2015

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Hệ thống tổ chức về dược

*Hệ thống quản lý nhà nước.

- Tuyến tỉnh: Phòng Nghiệp vụ Dược và Thanh tra dược (Thanh tra Y tế);

- Tuyến huyện: Bộ phận dược - Phòng Y tế các huyện, thành phố.

* Hệ thống dược sự nghiệp:

- Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh; Khoa dược của các bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện tuyến huyện; Bộ phận dược của các trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh, TTYT huyện, thành phố.

* Hệ thống sản xuất, kinh doanh:

Công ty dược đóng trên địa bàn tỉnh: 10; Nhà thuốc: 43; Quầy thuốc: 186; Đại lý bán thuốc cho doanh nghiệp: 20; Tủ thuốc trạm y tế: 16

2. Nhân lực dược trong đơn vị hành chính, sự nghiệp

Ngành Y tế quản lý 280 cán bộ dược, trong đó cán bộ có trình độ sau đại học: 08 (02 thạc sĩ, 05 CKI), Dược sỹ đại học: 57, Cao đẳng dược: 05, Trung cấp dược: 203, Dược tá: 07.

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2015

1. Công tác quản lý nhà nước về dưc

Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các Ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh (quý I/2015).

Tham mưu cho UBND tỉnh về quản lý, thu mua và tiêu thụ các loại dược liệu được thu hái, nuôi trồng trên địa bàn các huyện.

Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành về lĩnh vực dược.

Tổ chức tập huấn nâng cao quản lý công tác dược cho các trạm y tế xã, Tập huấn về lập kế hoạch cung ứng thuốc hàng năm cho lãnh đạo, trưởng khoa dược các bệnh viện.

Chỉ đạo các đơn vị y tế thực hiện các văn bản pháp quy của Bộ Y tế (Thông tư số 22/2011/TT-BYT, số 23/2011/TT-BYT, s 21/2013/TT-BYT, s 19/2014/TT-BYT).

Tổ chức đấu thầu thuốc tập trung đảm bảo đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả và chỉ đạo các đơn vị cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao theo đúng kết quả đấu thầu đáp ứng kịp thời nhu cầu khám chữa bệnh và phòng bệnh dịch.

Xây dựng các quy trình về thủ tục hành chính lĩnh vực hành nghề dược trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

* Đánh giá: Triển khai đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về dược mới ban hành. Các cơ sở y tế đã thực hiện tốt những nội dung chỉ đạo của Sở Y tế về lĩnh vực dược. Phòng Y tế các huyện, thành phố tổ chức thanh kim tra các cơ sở kinh doanh thuốc, mỹ phẩm theo đúng kế hoạch đề ra trong năm.

2. Hướng dẫn triển khai và giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn

Thông báo, giám sát đy đủ các thuốc kém chất lượng, thuốc bị đình chỉ lưu hành, thuốc không rõ nguồn gốc do Cục Quản lý Dược thông báo tới các cơ sở y tế và kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh.

Giao Kế hoạch lấy mẫu thuốc kiểm tra chất lượng cho Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh và chỉ đạo tổ chức kiểm tra giám sát các cơ sở kinh doanh thuốc, mỹ phẩm trong toàn tỉnh:

- Tổng số mẫu thuốc lấy kiểm tra: 609/600 mẫu đạt 102% KH giao; Số mẫu đạt tiêu chuẩn chất lượng: 605/609 mẫu; 04 mẫu không đạt chất lượng đã được đình chỉ và tiến hành thu hồi trên toàn địa bàn tỉnh.

- Tổng số mẫu mỹ phẩm lấy kiểm tra: 30 mẫu, trong đó 28 mẫu đạt chất lượng, 02 mẫu không đạt chất lượng

* Đánh giá: Chất lượng thuốc, mỹ phẩm lưu hành trên địa bàn tỉnh đã được kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Trong năm các thuốc, mỹ phẩm không đạt chất lượng đã được phát hiện kịp thời và đình chỉ lưu hành.

3. Chỉ đạo, triển khai công tác quản lý kinh doanh thuốc, hành nghề dược, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, cấp số công bố mỹ phẩm theo đúng quy định

- Chỉ đạo Phòng Y tế tổ chức tập huấn, đào tạo về thực hành tốt nhà thuốc - GPP cho các cơ sở bán lẻ là Nhà thuốc, quầy thuốc đóng trên địa bàn.

- Xét duyệt cấp mới và gia hạn chứng chỉ hành nghề Dược được 108 cá nhân; Thẩm định cấp mới, gia hạn, đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề kinh doanh thuốc cho 21 cơ slà nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý, tủ thuốc trạm Y tế xã theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế. Kết quả đạt được đến hết tháng 12 năm 2015: có 43/43 nhà thuốc và 46 quầy thuốc cấp mới và cấp lại giấy chng nhận đạt GPP, 03 công ty kinh doanh thuốc được cấp lại Giấy chứng nhận đạt GDP

- Xây dựng các quy trình về thủ tục hành chính lĩnh vực hành nghề dược trình y ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

* Đánh giá: Hoạt động kinh doanh thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh đã được kiểm tra, giám sát thường xuyên. Tổ chức xét cấp hành nghề dược, thẩm định cơ sở hành nghề cơ bản đã theo đúng quy định.

4. Thực hiện quản lý giá thuốc, đấu thầu theo quy đnh của pháp luật

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế đã tổ chức đấu thầu thuốc tập trung đảm bảo đúng quy định. Trong năm 2015 đã tchức xong đấu thầu với 2.497 mặt hàng trúng thầu, Cụ thể: Thuốc theo tên generic là 793 mặt hàng; Biệt dược 06 mặt hàng; Thuốc đông y, thuốc từ dược liệu 91 mặt hàng; Vị thuốc YHCT 349 mặt hàng; Vật tư y tế tiêu hao 358 mặt hàng; Vật tư thay thế 220 mặt hàng; Dụng cụ nội soi 83 mặt hàng; Hóa chất xét nghiệm 418 mặt hàng; Hóa chất sinh phẩm y tế khác 179 mặt hàng. Tổng giá trị gói thầu là 418.577.447.868 đồng.

Với các mặt hàng không trúng thầu, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị mua ngoài thầu đảm bảo đủ thuốc phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh.

* Đánh giá: Công tác đấu thầu thuốc đã thực hiện đúng theo các quy định của nhà nước, đảm bảo cung ứng đủ thuốc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn tchức thc hin công tác dược bệnh viện và các nhiệm vụ khác theo đúng thẩm quyền được phân cấp

5.1. Công tác quản lý cung ứng và sử dụng thuốc an toàn hp lý

* Quản cung ứng thuốc

Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh lập kế hoạch cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao theo đúng kết quả đấu thầu của Sở Y tế, đáp ứng kịp thời nhu cầu khám chữa bệnh và phòng bệnh dịch.

Tiếp tục thực hiện bảo quản thuốc theo nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc” đi với bệnh viện. Đảm bảo tất cả thuốc từ các nguồn cấp về bệnh viện được tiến hành kiểm nhập và quản lý tập trung tại kho dược;

* Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý

Hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị, của Đơn vị thông tin thuốc đã tập trung vào nội dung sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả trong điều trị.

Các bệnh viện đã thành lập tổ dược lâm sàng và cử cán bộ đi tập huấn nâng cao kiến thức về dược lâm sàng.

* Đánh giá: Việc cung ứng thuốc, vật tư y tế tiêu hao đầy đủ kịp thời giúp đáp ứng nhu cầu điều trị, không để người bệnh phải tự mua thuốc và hạn chế phát sinh tiêu cực. Trong năm việc sử dụng thuốc cơ bản hợp lý, an toàn, hiệu quả.

5.2. Quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế

Các đơn vị đã lập sổ theo dõi quản lý trang thiết bị y tế được cấp về từ các nguồn ngân sách khác nhau và đưa vào sử dụng có hiệu quả trong việc hỗ trợ khám chữa bệnh cho người bệnh. Các trang thiết bị lớn đã có lý lịch máy, quy trình vận hành sử dụng.

* Đánh giá: Cơ bản trang thiết bị y tế cấp về các đơn vị đã được vào sổ theo dõi quản lý và đưa vào sử dụng có hiệu quả, tuy nhiên một số đơn vị chưa thực hiện tốt bảo dưỡng định kỳ.

5.3. Công tác kiểm tra, giám sát

- Chỉ đạo Phòng Y tế tham mưu cho Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc, mỹ phẩm tại các chợ vùng cao biên giới..

- Sở Y tế thành lập đoàn tổ chức phúc tra tại địa bàn các huyện đông dân cư, có nhiều cơ sở kinh doanh thuốc và mỹ phm: Năm 2015 tchức kim tra tại địa bàn các huyện: Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên, TP Hà Giang, Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc.

* Đánh giá: Công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực dược đã được tổ chức thường xuyên kịp thời. Các cơ sở bán thuốc, mỹ phẩm cơ bản đã tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh dược. Hiện tượng bán thuốc không rõ nguồn gốc đã giảm nhiều tại các chợ phiên trên địa bàn tỉnh.

Phần II

CÔNG TÁC DƯỢC VÀ MỸ PHẨM NĂM 2016

I. Mục tiêu chung

Đảm bảo chất lượng thuốc, mỹ phẩm trong quá trình lưu thông phân phi trên địa bàn tỉnh.

Cung ứng thuc đủ thuốc thiết yếu đáp ng nhu cầu của các cơ sở y tế và người dân, sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả trong công tác phòng và điều trị cho người bệnh.

II. Mục tiêu cụ thể

1. Tổ chức đấu thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao đảm bảo về thời gian, đúng quy định.

2. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng thuốc, mỹ phẩm lưu hành trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo 100% thuc đưa vào sử dụng tại các cơ sở y tế đáp ứng yêu cu về chất lượng.

3. Đẩy mạnh hoạt động Hội đồng thuốc và Điều trị; Đơn vị thông tin thuốc. Nhằm hướng tới việc nâng cao chất lượng kê đơn và sử dụng thuốc hp lý, an toàn, hiệu quả trong điều trị.

4. Tăng cường công tác quản lý thuốc tại bệnh viện theo tiêu chuẩn GSP và trạm y tế xã theo tiêu chuẩn GPP.

5. Duy trì mạng lưới các đại lý, tủ thuốc trạm y tế xã tại các xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa, đảm bảo đủ thuốc thiết yếu phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

III. Nội dung hoạt động chủ yếu năm 2016

1. Công tác quản lý nhà nước về dược:

Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các Ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phtăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu cho UBND tỉnh về triển khai chương trình hợp tác với các công ty về phát triển dược liệu tại một số huyện trên địa bàn tỉnh.

Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành về lĩnh vực dược.

Tổ chức đấu thầu thuốc tập trung đảm bảo đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả và chỉ đạo các đơn vị cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao theo đúng kết quả đấu thầu đáp ứng kịp thời nhu cầu khám chữa bệnh và phòng bệnh dịch.

Xây dựng các quy trình về thủ tục hành chính lĩnh vực hành nghề dược trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Hướng dẫn triển khai và giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm trên đa bàn

Giao chỉ tiêu kế hoạch kiểm nghiệm mẫu thuốc năm 2016 cho Trung tâm Kiểm nghiệm để kiểm tra chất lượng thuốc tại các cơ sở kinh doanh, sản xuất, tồn trữ và sử dụng thuốc trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra các mẫu thuốc từ dược liệu, vị thuc YHCT.

Hướng dẫn các đơn vị kiểm tra giám sát các thuốc kém chất lượng theo thông báo của Cục quản lý dược và các thuốc đang lưu thông phân phối trên thị trường, chú trọng giám sát chất lượng các vị thuốc YHCT.

Tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh, các cơ sở kinh doanh thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh.

3. Chỉ đạo, triển khai công tác quản lý kinh doanh thuốc, hành nghề dược, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, cấp số công bố mỹ phẩm theo đúng quy định

- Chỉ đạo Phòng Y tế tổ chức tập huấn, đào tạo về thực hành tốt nhà thuốc - GPP cho các cơ sở bán lẻ là Nhà thuốc, quầy thuốc đóng trên địa bàn.

-Tchức xét duyệt cấp phép về lĩnh vực hành nghề dược theo các quy trình đã được y ban nhân dân tỉnh phê duyệt và thời gian cấp rút ngắn ít nhất 40% so với thời gian quy định của Bộ Y tế.

4. Thực hiện quản lý giá thuốc, đấu thầu theo quy định của pháp luật

- Tiếp tục trình UBND tỉnh phương án đấu thầu thuốc tập trung tại Sở Y tế.

- Tổ chức đấu thầu đảm bảo đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả, trên cơ sở đó thống nhất giá thuốc cung ứng cho toàn bộ các cơ sở y tế.

- Chỉ đạo các đơn vị cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao theo đúng kết qu đu thầu đáp ứng kịp thời nhu cầu khám chữa bệnh và phòng bệnh dịch.

- Tăng tỷ lệ sử dụng thuốc sản xuất trong nước toàn tỉnh từ 54,8% (năm 2015) lên 60% (năm 2016).

5. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác dược bệnh viện và các nhiệm vụ khác theo đúng thẩm quyền đưc phân cấp

5.1. Công tác quản lý cung ứng và sử dụng thuốc an toàn hợp lý

* Quản lý cung ng thuốc

- Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh lập kế hoạch cung ứng, sử dụng thuốc trong năm trên cơ sở kết quả đấu thầu thuốc của Sở Y tế.

- Tiếp tục duy trì bảo quản thuốc theo nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc” đối với bệnh viện.

- Xây dựng phần mềm quản lý xuất, nhập, tồn thuốc tại các bệnh viện.

* Sử dụng thuốc an toàn, hợp

-Tiếp tục thực hiện Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế về Hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh; Thông tư số 31/2012/TT-BYT ngày 20/12/2012 hướng dẫn hoạt động Dược lâm sàng trong bệnh viện

- Tăng cường hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị, chú trọng nội dung về đánh giá sử dụng thuốc hợp lý an toàn thông qua bình bệnh án và giám sát sử dụng thuốc tại các khoa phòng điều trị. Xây dựng và tiếp nhận các hướng dẫn điều trị dùng tại bệnh viện.

- Đi mới hoạt động của Đơn vị thông tin thuốc, tăng cường hướng dẫn sử dụng thuốc theo các tài liệu chính thng được phép ban hành của Bộ Y tế.

- Đẩy mạnh hoạt động Dược lâm sàng của tổ dược lâm sàng tại các bệnh viện.

5.2. Quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế

- Duy trì việc mở sổ sách theo dõi quản lý trang thiết bị y tế được cấp về từ các nguồn ngân sách khác nhau.

- Thực hiện tốt việc bảo dưỡng định kỳ các trang thiết bị y tế, đặc biệt là các trang thiết bị lớn, có cấu tạo vi mạch đin tử.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ về sử dụng và bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị y tế được cấp,

5.3. Công tác kiểm tra, giám sát

- Chỉ đạo Phòng Y tế tham mưu cho Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành kim tra hoạt động kinh doanh thuốc, mỹ phẩm tại các chợ vùng cao biên giới..

- Tổ chức phúc tra tại địa bàn các huyện đông dân cư có nhiều cơ sở kinh doanh thuốc và mỹ phm.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý cung ứng và sử dụng thuốc tại các cơ sở y tế, đặc biệt tại trạm y tế xã (có phụ lục kèm theo).

5.4. Công tác đào tạo, tập huấn

- Tiếp tục liên kết với trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên, Đại học Y - Dược Thái Bình, Đại học Dược Hà Nội để đào tạo: Dược sỹ chuyên tu đại học, Dược sỹ chuyên khoa I, Dược lâm sàng.

- Tổ chức tập huấn về quản lý cung ứng và sử dụng thuốc cho cán bộ khoa dược các bệnh viện.

- Tập huấn về quản lý thuốc, trang thiết bị y tế tại các trạm y tế xã, phường cho các huyện thành phố: TP Hà Giang, huyện Vị Xuyên, huyện Bắc Quang, huyện Quang Bình.

Trên đây là Kế hoạch công tác Dược và mỹ phẩm năm 2016 của Sở Y tế Hà Giang./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- BGĐ sở;
- Các phòng thuộc sở;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, NVD.

GIÁM ĐỐC
Lương Viết Thuần

 

PHỤ LỤC

CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VỀ DƯỢC - TTBYT NĂM 2016
(Kèm theo K
ế hoạch Công tác dược và mỹ phm năm 2016)

THỜI GIAN

NỘI DUNG KIM TRA

ĐỊA ĐIM

THÀNH PHN ĐOÀN KIM TRA

SỐ LẦN TỔ CHỨC

QUÝ I

Hoạt động kinh doanh thuốc tại các cơ sbán lẻ đã được cấp phép và hoạt động bán thuốc tự do tại các chợ phiên.

Các huyện: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, VXuyên, Bắc Quang, TP HG.

Lãnh đạo Sở Y tế, phòng NVD, Thanh tra, phòng Y tế các huyện (phối hợp).

Tổ chức 2 đợt kiểm tra:

- Đợt 1 kiểm tra Thành phố Hà Giang, huyện Vị Xuyên, Bắc Quang: Dự kiến 4 ngày.

- Đợt 2 kiểm tra huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc; Dự kiến 4 ngày.

QUÝ II

- Quản lý, cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao,

- Quản lý, cung ứng, sử dụng thuốc, trang thiết bị y tế tại các trạm y tế xã.

- Các bệnh viện tuyến huyện.

- Trạm y tế xã

Phòng NVD, phòng NVY, Thanh tra, Trung tâm kiểm nghiệm.

- Đợt 1: Các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc.

- Đợt 2: Các huyện Bắc Mê, Vị Xuyên, Bắc Quang, Thành phố HG.

- Đợt 3: Các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quang Bình.

QUÝ III

- Tổ chức, hoạt động của khoa dược bệnh viện.

- Quản lý, cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao.

- Hoạt động của Hội đồng thuốc và Điều trị.

- Các bệnh viện tuyến tỉnh: Đa khoa tỉnh, Lao và Bệnh phổi, Điều dưỡng, Y dược cổ truyền, Mắt.

- Phòng NVD, phòng NVY, phòng KH-TC, Thanh tra.

- Tchức 1 đợt kiểm tra, giám sát: Mỗi đơn vị 1 ngày.

QUÝ IV

- Kiểm tra công tác dược cuối năm 2016

- Các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện

- Các công ty dược đóng trên địa bàn

- Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh.

Lãnh đạo Sở Y tế, phòng NVD, Thanh tra.

- Kiểm tra các bệnh viện theo đoàn kiểm tra y tế cuối năm của SYT.

- Các đơn vị còn lại tổ chức 1 đợt kiểm tra: Mỗi đơn vị ½ ngày.

Ghi chú:

- Một số từ ngữ viết tắt: NVD (Nghiệp vụ Dược); NVY (Nghiệp vụ Y); KH-TC (Kế hoạch tài chính).

- Các đt kiểm tra sẽ có kế hoạch cụ thể chi tiết gửi tới các đơn vị sau.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 15/KH-SYT về công tác dược và mỹ phẩm ngày 02/02/2016 do Sở Y tế tỉnh Hà Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.834

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.96.43