Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 143/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Tử Quỳnh
Ngày ban hành: 28/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 143/KH-UBND

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 8 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI HIV/AIDS GIAI ĐOẠN 2014-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

Thực hiện Quyết định số 570/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh xây dựng kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh, với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Nâng cao nhận thức và hành động cho toàn xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Tăng cường đầu tư nguồn lực và đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Đảm bảo trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được chăm sóc, tư vấn thích hợp, tiếp cận với các dịch vụ giáo dục, y tế, vui chơi giải trí, các chính sách xã hội theo quy định hiện hành; được sống an toàn cùng bố mẹ, anh chị em ruột hoặc người thân hoặc được sống ở những cơ sở chăm sóc thay thế; trẻ em nhiễm HIV trong diện quản lý được chuẩn đoán, điều trị các bệnh có liên quan đến HIV/AIDS và các bệnh khác.

2. Các mục tiêu đến năm 2020

- Phấn đấu 90% trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong diện quản lý được cung cấp các dịch vụ về y tế, giáo dục, tư vấn, hỗ trợ dinh dưỡng và phát triển thể chất, chăm sóc thay thế, vui chơi giải trí và các chính sách xã hội theo quy định;

- Phấn đấu 90% cơ sở trợ giúp trẻ em, cơ sở chăm sóc và điều trị cho trẻ em nhiễm HIV, các tổ chức xã hội có liên quan đến trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- 100% trường học tạo cơ hội cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được đi học theo nhu cầu.

II. ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG

Là trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV bao gồm:

1. Trẻ nhiễm HIV;

2. Trẻ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi HIV: Trẻ em mồ côi do bố và mẹ hoặc bố hoặc mẹ chết vì lý do liên quan đến HIV/AIDS; trẻ em sống với bố, mẹ hoặc người nuôi dưỡng nhiễm HIV;

3. Trẻ em có nguy cơ cao nhiễm HIV: Trẻ em sử dụng ma tuý; trẻ em là con của người mua dâm, bán dâm, sử dụng ma tuý; trẻ em sống trong các cơ sở trợ giúp trẻ em.

III. CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

- Tăng cường vai trò chỉ đạo của các cấp chính quyền đối với công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Tăng cường sự phối hợp liên ngành trong chỉ đạo, giám sát, phát triển các dịch vụ xã hội cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Triển khai thực hiện có hiệu quả hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng thời xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Xây dựng và vận hành hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá về tình hình trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

2. Cung cấp thông tin, kiến thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

- Bổ sung tài liệu, cung cấp các thông tin, kiến thức về bảo vệ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cho đối tượng có liên quan;

- Tổ chức thực hiện truyền thông về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Hằng năm, tổ chức các chiến dịch truyền thông, vận động trực tiếp, gián tiếp tại gia đình, cộng đồng, trường học về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cho cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục, sinh viên các trường sư phạm, học sinh các trường phổ thông, người làm công tác chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại cộng đồng, người cung cấp dịch vụ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

3. Hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em

- Củng cố, hoàn thiện các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và xây dựng mạng lưới liên kết các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại cộng đồng. Kịp thời có biện pháp quản lý, tác động cần thiết bảo đảm cho việc nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả của các dịch vụ;

- Hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em: gói dịch vụ điều trị và chăm sóc cơ bản dành cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, tư vấn xét nghiệm HIV; thực thi các chính sách về giáo dục cho trẻ em theo quy định; chăm sóc tâm lý, dinh dưỡng, phát triển thể chất và chăm sóc tại gia đình, cộng đồng; tiếp cận với dịch vụ vui chơi giải trí và các chính sách xã hội khác;

- Thí điểm mô hình kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại cộng đồng; mô hình chăm sóc thay thế cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và một số mô hình trợ giúp khác.

4. Củng cố, kiện toàn và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em

Củng cố, kiện toàn và tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ của các ngành, các tổ chức chính trị xã hội các cấp, các nhà cung cấp dịch vụ, các nhóm đồng đẳng có liên quan đến trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

Cung cấp thông tin, kiến thức cho người làm công tác quản lý, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS về các dịch vụ, các chế độ chính sách xã hội có liên quan đến trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

5. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

Huy động sự tham gia rộng rãi của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, cộng đồng, cá nhân tham gia công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS như đối tượng trẻ em bị thiệt thòi, dễ tổn thương nhất.

VI. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các sở, ngành, địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và huy động từ cộng đồng, các nguồn tài trợ, viện trợ hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn tổ chức triển khai Kế hoạch trên phạm vi toàn tỉnh;

- Tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm cung cấp thông tin, kiến thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Phối hợp với các, ngành, các địa phương tổ chức thí điểm xây dựng mô hình kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại cộng đồng, mô hình chăm sóc thay thế cho trẻ em;

- Đảm bảo các dịch vụ về phúc lợi xã hội cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá về tình hình thực hiện kế hoạch và các chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Định kỳ 6 tháng, hàng năm, báo cáo tình hình kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

2. Sở Y tế

- Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, cung cấp gói dịch vụ điều trị và chăm sóc cơ bản dành cho trẻ em bị nhiễm HIV và trẻ phơi nhiễm HIV, tư vấn xét nghiệm HIV;

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Lồng ghép với các hoạt động của ngành Y tế.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Triển khai hỗ trợ về giáo dục cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, tạo điều kiện cho trẻ hòa nhập (nếu có nhu cầu);

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Triển khai các hoạt động chống kỳ thị, phân biệt đối xử trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong trường học và lồng ghép với các hoạt động của ngành Giáo dục và đào tạo.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, tuyên truyền đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/ADIS; chống kỳ thị phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/ADIS trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính tham mưu việc phân bổ kinh phí; hướng dẫn các cơ quan liên quan sử dụng các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trong việc triển khai Kế hoạch (nếu có).

6. Sở Tài chính tham mưu việc phân bổ kinh phí thực hiện Kế hoạch theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước.

7. Đề nghị Uỷ ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình, tham gia thực hiện tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong tổ chức mình; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Trên cơ sở Kế hoạch này và theo hướng dẫn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, xây dựng kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020 của địa phương; chủ động lồng ghép việc thực hiện Kế hoạch này với các chương trình khác có liên quan trên địa bàn; bố trí ngân sách thực hiện Kế hoạch trên địa bàn đảm bảo các mục tiêu đề ra; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thí điểm xây dựng mô hình kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại cộng đồng, mô hình chăm sóc thay thế cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và một số mô hình trợ giúp khác; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá và định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch tại địa phương.

Trên cơ sở nội dung của Kế hoạch này, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch của đơn vị mình (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp).

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo về UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH (b/c);
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, VX, PVPVX, CVP.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 143/KH-UBND ngày 28/08/2014 hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.766

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.115.215