Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 1428/KH-BVHTTDL tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII tại tỉnh Lào Cai năm 2016 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 1428/KH-BVHTTDL Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 26/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1428/KH-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC NGÀY HỘI VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VÙNG TÂY BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ XIII TẠI TỈNH LÀO CAI, NĂM 2016

Thực hiện Quyết định số 4686/QĐ-BVHTTDL, ngày 31 ngày 12 tháng 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức định kỳ "Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số" theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Công văn số 4404/UBND-VX ngày 12 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc đăng cai tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII tại tỉnh Lào Cai, năm 2016; Quyết định số 103/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII tại tỉnh Lào Cai, năm 2016;

Sau khi thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và các tỉnh tham gia tổ chức Ngày hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII tại tỉnh Lào Cai, năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIII năm 2016 là một hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và di sản văn hóa các dân tộc trong vùng.

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc về ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn công tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch với những mục tiêu kinh tế - xã hội.

- Đảm bảo hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các dân tộc vùng Tây Bắc.

- Các chương trình chuẩn bị chu đáo, có nội dung đặc sắc, hình thức phong phú, phù hợp và có tính nghệ thuật cao, có nhiều nét mới, đáp ứng nhu cầu sáng

- Các chương trình chuẩn bị chu đáo, có nội dung đặc sắc, hình thức phong phú, phù hợp và có tính nghệ thuật cao, có nhiều nét mới, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ của nhân dân. Gắn hoạt động văn hóa, thể thao với quảng bá tiềm năng thu hút phát triển du lịch của các tỉnh trong khu vực Tây Bắc.

II. QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC NGÀY HỘI

1. Quy mô: 08 tỉnh

Gồm 06 tỉnh vùng Tây Bắc: Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái và 02 tỉnh Phú Thọ, Hà Giang.

2. Thời gian:

Ngày hội sẽ diễn ra chính thức trong 03 ngày (không kể thời gian đi và về); dự kiến tháng 10 năm 2016 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).

3. Địa điểm: Tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

III. CƠ QUAN CHỈ ĐẠO VÀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN

1. Cơ quan chỉ đạo

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

2. Cơ quan phối hợp

- Ban Tuyên Giáo Trung ương.

- Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

- Ủy ban Dân tộc.

- Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Đài Truyền hình Việt Nam.

- Đài Tiếng nói Việt Nam.

- Thông tấn xã Việt Nam.

- Ủy ban nhân dân 08 tỉnh tham gia Ngày hội.

3. Các đơn vị thực hiện

- Các đơn vị chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Vụ Văn hóa dân tộc; Tổng cục Du lịch; Tổng cục Thể dục thể thao; Văn phòng Bộ; Cục Văn hóa cơ sở; Vụ Thi đua - Khen thưởng; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Lào Cai;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08 tham gia Ngày hội;

- Các nhà quản lý, nghiên cứu văn hóa nghệ thuật, dân tộc học thuộc các cơ quan, Cục, Vụ, Viện ở Trung ương và tỉnh Lào Cai.

- Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội.

- Nội dung: Thông báo các hoạt động của Ngày hội.

- Thành phần dự: Đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ VHTTDL, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

* Phần Lễ:

1. LKhai mạc: (có kịch bản riêng)

- Ban Tổ chức và tỉnh Lào Cai chuẩn bị 01 chương trình nghệ thuật, thời lượng 60 phút; các tỉnh tham gia chuẩn bị 01 tiết mục đặc sắc tiêu biểu với thời lượng từ 5-7 phút trong màn nghệ thuật biểu diễn Lễ Khai mạc, tiết mc của các tnh thực hiện theo chủ đề đã được la chn trong Kch bản của Ban Tổ chức. (Lý do: để tránh trường hợp các tỉnh tự lựa chọn tiết mục tham gia không thể hiện được nét đặc sắc tiêu biểu của địa phương, rời rạc và không thống nhất với kịch bản chung của Chương trình nghệ thuật. Vì vậy khi xây dựng kịch bản tổng thể cần nghiên cứu đặc trưng của từng tỉnh để chỉ định tiết mục tham gia).

- Địa điểm: Quảng trường Kim Tân, thành phố Lào Cai

- Thành phần: Đại biểu, Ban Tổ chức, các đoàn tham gia Ngày hội và công chúng.

- Chủ trì: Ban Tổ chức Ngày hội

- Đơn vị đầu mối: Vụ Văn hóa dân tộc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, 08 tỉnh tham gia Ngày hội.

2. Lễ Bế mạc: (có kịch bản riêng)

- Địa điểm: Quảng trường Kim Tân, thành phố Lào Cai

- Nội dung: Tổng kết, trao giải, trình diễn trang phục dân tộc, lựa chọn một số trang phục truyền thống đẹp, đặc sắc của các dân tộc trong các đoàn tham gia Bế mạc Ngày hội, Trao cờ đăng cai Ngày hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIV, năm 2019 (dự kiến tỉnh Sơn La) đề nghị tỉnh nhận cờ đăng cai chuẩn bị 01 tiết mục biểu diễn khi nhận cờ); lửa trại múa xòe giã bạn.

- Thành phần: Đại biểu, Ban Tổ chức, các đoàn tham gia Ngày hội và công chúng.

- Chủ trì: Ban Tổ chức Ngày hội

- Đơn vị đầu mối: Vụ Văn hóa dân tộc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, 08 tỉnh tham gia Ngày hội.

* Phần Hội và các Hoạt động

1. Hoạt động văn hóa

1.1. Trình din, giới thiệu nghi thức, sinh hoạt văn hóa

- Thành phần: 08 tỉnh tham gia Ngày hội.

- Địa điểm: Tại Quảng trường Kim Tân, thành phố Lào Cai.

- Nội dung: Mỗi tỉnh lựa chọn và trình diễn 01 trích đoạn lễ hội hoặc 01 trích đoạn nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống đặc sắc của địa phương mình.

- Thời lượng tham gia: Không quá 30 phút

- Chủ trì: Ban Tổ chức Ngày hội

- Đơn vị đầu mối: Vụ Văn hóa dân tộc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.

Yêu cầu: Lễ hội, nghi thức, sinh hoạt văn hóa truyền thống phải mô phỏng một cách khái quát đặc trưng văn hóa tín ngưỡng dân gian của các dân tộc, thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy các yếu tố tích cực và loại bỏ yếu tố tiêu cực, lạc hậu, không còn phù hợp với đời sống văn hóa hiện nay.

Ban tổ chức sẽ họp và thống nhất về nội dung trình diễn trong trích đoạn lễ hội hoặc giới thiệu nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống cụ thể đối với từng địa phương nhằm làm phong phú, nổi bật nội dung này trong khuôn khổ Ngày hội.

1.2. Trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc Tây Bắc

- Thành phần: 08 tỉnh tham gia Ngày hội.

- Địa điểm: Tại Quảng trường Kim Tân, thành phố Lào Cai.

- Chủ trì: Ban Tổ chức Ngày hội

- Đơn vị đầu mối: Vụ Văn hóa dân tộc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.

- Yêu cầu: Mỗi tỉnh lựa chọn trang phục của 03 dân tộc đặc trưng của tỉnh để trình diễn giới thiệu trang phục truyền thống, số lượng người gồm 03 nam, 03 nữ, riêng tỉnh Lào Cai (tỉnh đăng cai) 10 người gồm 5 nam, 5 nữ.

1.3. Chương trình biểu diễn nghệ thuật quần chúng: dân ca, dân vũ, dân nhạc... (30 phút)

- Thành phần: 08 tỉnh tham gia Ngày hội.

- Địa điểm: Quảng trường Kim Tân, thành phố Lào Cai.

- Thời lượng trình diễn của mỗi đoàn: không quá 30 phút.

- Nội dung: Lựa chọn dân ca, dân vũ, dân nhạc thể hiện đặc trưng văn hóa dân tộc ở địa phương.

1.4. Trại trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch

- Thành phần: 08 tỉnh tham gia Ngày hội.

- Địa điểm: Quảng trường Kim Tân, thành phố Lào Cai.

- Nội dung: Mỗi tỉnh lựa chọn các ấn phẩm văn hóa, hiện vật tiêu biểu, sản phẩm quà lưu niệm, ẩm thực truyền thống trưng bày tại không gian trại có diện tích 27m2;

- Chủ trì: Ban Tổ chức Ngày hội

- Đơn vị đầu mối: Vụ Văn hóa dân tộc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.

1.5. Xe tuyên truyền, cổ động và Dâng hương lên Tượng Đài Bác Hồ

- Thành phần: 08 tỉnh tham gia Ngày hội.

- Nội dung: Mỗi tỉnh chuẩn bị 01 xe, riêng tỉnh Lào Cai chuẩn bị 10 xe có gắn băng zôn, khẩu hiệu và biển đoàn tham gia đưa các diễn viên, vận động viên của các đoàn tham gia Đoàn tuyên truyền cổ động và dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ (công viên Hồ Chí Minh, Phố Mới, TP Lào Cai)

- Địa điểm: Các trục đường lớn trong thành phố Lào Cai và tập kết dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ.

- Chủ trì: Ban Tổ chức Ngày hội

- Đơn vị đầu mối: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.

1.6. Không gian triển lãm, trưng bày, giới thiệu ảnh nghệ thuật về con người và tiềm năng vùng Tây Bắc trong quá trình hội nhập và phát triển

- Địa điểm: Sảnh Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai.

- Thành phần: 08 tỉnh tham gia Ngày hội.

- Chủ trì: Ban Tổ chức

- Đơn vị đầu mối: Vụ Văn hóa dân tộc, Trung tâm triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.

- Nội dung: Với chủ đề “Sắc màu Tây Bắc, mỗi tỉnh lựa chọn 12 tác phẩm ảnh nghệ thuật tiêu biểu, kích thước rộng 40cm x 60cm, lồng khung và gửi về Thường trực Ban Tổ chức chậm nhất ngày 30/8/2016; riêng tỉnh đăng cai 30 ảnh tham gia triển lãm, các gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch các huyện, thành phố của tỉnh. Đồng thời chịu trách nhiệm nhận tác phẩm, trưng bày, chấm giải và trao giải thưởng (trích từ nguồn kinh phí của tỉnh Lào Cai).

1.7. Trưng bày hiện vật Bảo tàng Lào Cai

- Địa điểm: Sảnh Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai.

- Chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

- Đơn vị thực hiện: Bảo tàng tỉnh Lào Cai.

2. Hoạt động thể thao các dân tộc vùng Tây Bắc

Đơn vị chủ trì: Vụ Thể dục thể thao quần chúng - Tổng cục Thể dục thể thao soạn thảo, xây dựng nội dung Điều lệ thi đấu cụ thể cho 7 môn thể thao và gửi 08 tỉnh tham gia Ngày hội, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức các hoạt động thể thao của Ngày hội.

2.1. Môn kéo co: (với các nội dung nam, nữ)

2.2. Môn Đẩy gậy: (với các nội dung nam, nữ và hạng cân)

2.3. Môn Bắn nỏ: (với các nội dung nam, nữ)

2.4. Môn Tung còn: (với các nội dung nam, nữ)

2.5. Môn Tù Lu: (với các nội dung nam)

2.6. Môn Việt dã: (với các nội dung nam, nữ)

2.7. Võ cổ truyền: (Thi đấu đối kháng nam, nữ)

Ghi chú: Số người tham gia sẽ thực hiện theo điều lệ thi đấu (lịch thi đấu các môn, địa điểm tổ chức thi đấu của từng môn sẽ có lịch được thông báo sau)

3. Hot đng Du lch - Hi ch.

Đơn vị chủ trì: Tổng cục Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai xây dựng quy chế, kế hoạch, chương trình tổ chức và các hoạt động du lịch trước và trong quá trình Ngày hội diễn ra.

3.1. Hội Thảo khoa học

Chủ đề: “Bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa dân tộc với phát triển du lịch bền vững vùng Tây Bắc”.

Ban Tổ chức mời mỗi tỉnh 04 Đại biểu, và mời một số nhà nghiên cứu khoa học về văn hóa dân tộc tham dự, số lượng 100 đại biểu.

- Địa điểm: Phòng Hội thảo - Trung tâm Hội nghị thành phố Lào Cai.

- Chủ trì: Tổng Cục Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh vùng Tây Bắc mở rộng, các Công ty lữ hành, các Nhà quản lý, nghiên cứu khoa học.

- Mỗi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh vùng Tây Bắc mở rộng chuẩn bị 01 bài tham luận tại Hội thảo.

3.2. Liên hoan các làng du lịch cộng đồng khu vực Tây Bắc

- Thành phần: Các làng/bản du lịch cộng đồng tiêu biểu của 08 tỉnh tham gia Ngày hội (mỗi tỉnh lựa chọn 1 làng/bản du lịch cộng đồng tiêu biểu để tham dự với số lượng không quá 20 người/tỉnh).

- Nội dung:

+ Hội trại Văn hóa: Triển lãm, giới thiệu không gian văn hóa và chào bán các sản phẩm, mặt hàng lưu niệm đặc trưng của mỗi làng du lịch cộng đồng.

+ Tổ chức thi các kỹ năng du lịch cộng đng nhằm tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm phục vụ khách du lịch: Kỹ năng chào đón khách; kỹ năng thuyết minh, giới thiệu về điểm đến; tìm hiểu về những kiến thức cơ bản phục vụ tại các cơ sở homestay;

+ Thi chế biến các món ăn ẩm thực dân tộc phục vụ du lịch: Các làng du lịch sẽ chế biến các món ăn dân tộc phục vụ khách ngay trong không gian Hội trại để tạo sản phẩm phục vụ khách tham gia sự kiện.

+ Thi tổ chức các hoạt động văn nghệ - thể thao để giới thiệu và giao lưu với khách ngay trong không gian Hội trại.

(sẽ có tiêu chí và thể lệ của mỗi cuộc thi riêng)

- Đơn vị đầu mối: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh tham gia Ngày hội.

* Yêu cầu chung:

- Trên cơ sở Kế hoạch tổng thể của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lch, các đơn vị, địa phương tham gia Ngày hội xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động của đơn vị, địa phương mình trong khuôn khổ Ngày hội và gửi về Thường trực Ban Tổ chức Ngày hội (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, Vụ Văn hóa dân tộc) trước ngày 10/7/2016 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch chỉ đạo và phối hợp thực hiện hiệu quả.

- Lịch trình, thời gian cụ thể đối với các nội dung hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội, Ban Tổ chức sẽ gửi đến các đơn vị, địa phương trong tháng 8 năm 2016.

VI. KINH PHÍ TỔ CHỨC NGÀY HỘI

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm nhận kinh phí thực hiện các nội dung:

Thực hiện theo Quyết định số 103/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 01 năm 2016 về việc tổ chức Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII tại tỉnh Lào Cai năm 2016.

- Kinh phí sự nghiệp của các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch tham gia Ngày hội:

+ Vụ Văn hóa dân tộc gồm: Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức (theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ VHTTDL); Hội đồng thẩm định; Khen thưởng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao; Kinh phí khen thưởng kèm theo Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ trong ngân sách hoạt động sự nghiệp năm 2016.

+ Tổng cục Thể dục thể thao: Xây dựng dự toán kinh phí liên quan đến hoạt động chuyên môn thể dục thể thao trong khuôn khổ Ngày hội.

+ Tổng cục Du lịch: Xây dựng dự toán kinh phí liên quan đến hoạt động du lịch trong khuôn khổ Ngày hội từ nguồn kinh phí của Tổng cục Du lịch.

+ Văn phòng Bộ: Duyệt dự toán kinh phí tổ chức Ngày hội do Vụ Văn hóa dân tộc dự toán, đảm bảo phương tiện đi lại và cơ sở vật chất thuộc phạm vi trách nhiệm của Văn phòng Bộ phục vụ Ngày hội; kinh phí tổ chức Họp báo tại Hà Nội.

+ Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam: Kinh phí tổ chức thực hiện việc hỗ trợ nguyên vật liệu, trang thiết bị lắp đặt 08 gian trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch cho 08 tỉnh tham gia Ngày hội; gian trưng bày triển lãm di sản văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đảm nhận kinh phí thực hiện các nội dung:

- Công tác tuyên truyền, quảng bá Ngày hội tại địa phương

- Toàn bộ kinh phí thực hiện phục vụ chương trình Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc Ngày hội.

- Kinh phí truyền hình, truyền thanh trực tiếp Lễ Khai mạc Ngày hội và các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội.

- Đón tiếp, bố trí ăn nghỉ cho: Đại biểu, khách mời Trung ương, các tỉnh thành, Ban Tổ chức, Hội đồng thẩm định, Ban Trọng tài và phóng viên, báo chí về tham dự Ngày hội (theo danh sách mời của tỉnh đăng cai).

- Họp Ban Tổ chức tại địa phương.

- Đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông trên địa bàn.

- Kinh phí khen thưởng (tỉnh khen).

3. Kinh phí các tỉnh tham gia Ngày hội do Ủy ban nhân dân tỉnh đảm nhận, gồm:

- Duyệt chi ngân sách của tỉnh cho các đoàn của địa phương mình tham gia Ngày hội: Tập luyện, đi lại, ăn ở, phương tiện, khen thưởng...

4. Kinh phí từ nguồn xã hội hóa: Tỉnh chủ động trong việc vận động tài trợ cho Ngày hội.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1.1. V Văn hóa dân tc

Vụ Văn hóa dân tộc làm đầu mối tham mưu cho lãnh đạo Bộ:

- Quyết định tổ chức Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII năm 2016.

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII năm 2016.

- Quyết định thành lập Ban Tổ chức cấp Trung ương, Hội đồng thẩm định nghệ thuật các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội.

- Công văn đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam thực hiện truyền hình, truyền thanh trực tiếp.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai chuẩn bị kế hoạch, nội dung kịch bản tổng thể Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Ngày hội. Trình Bộ trưởng ký văn bản phân công nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc tham gia các hoạt động tại Ngày hội; phối hợp và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh vùng Tây Bắc mở rộng thực hiện Kế hoạch tổ chức Ngày hội.

- Chuẩn bị Bài phát biểu Khai mạc Ngày hội của lãnh đạo Bộ. Phối hợp với Văn phòng Bộ chuẩn bị nội dung Họp báo.

- Đề xuất cơ cấu khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong khuôn khổ Ngày hội.

- Là đầu mối phối hợp với các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện trực thuộc Bộ, xây dựng kế hoạch, chương trình và các nội dung liên quan đến Ngày hội.

- Là cơ quan cầu nối giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với tỉnh đăng cai và các tỉnh tham gia Ngày hội.

- Phối hợp với Tổng cục Du lịch và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa dân tộc với phát triển du lịch bền vững vùng Tây Bắc”.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan lên danh sách khách mi các Ban, Bộ, ngành liên quan, các Tổng cục, Vụ, Cục, Viện và đơn vị thuộc Bộ.

1.2. Tổng cục Du lịch

- Ch trì, phối hợp với Ban chỉ đạo du lịch 08 tỉnh Tây Bắc mở rộng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa dân tộc với phát triển du lịch bền vững vùng Tây Bắc”.

- Chủ trì, phối hợp với Ban chỉ đạo du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mrộng tổ chức Liên hoan các làng văn hóa du lịch cộng đồng Tây Bắc;

- Xây dựng dự toán kinh phí liên quan đến các hoạt động du lịch trong khuôn khổ Ngày hội.

1.3. Tổng cục Thể dục thể thao

- Chủ trì và phối hợp hướng dẫn các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh vùng Tây Bắc tham gia các hoạt động thể dục thể thao của Ngày hội.

- Xây dựng Điều lệ các giải thi đấu thể dục, thể thao và phối hợp cử trọng tài điều hành các giải đấu trong Ngày hội.

- Xây dựng dự toán kinh phí liên quan đến các hoạt động thể dục thể thao trong khuôn khổ Ngày hội.

1.4. Văn phòng Bộ

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị kế hoạch và tổ chức Họp báo tại Hà Nội, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc chuẩn bị Bài phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Lãnh đạo Bộ.

- Duyệt dự toán kinh phí do Vụ Văn hóa dân tộc dự toán đề xuất, đảm bảo phương tiện và cơ sở vật chất thuộc phạm vi trách nhiệm của Văn phòng.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan lên danh sách khách mời Trung ương và mời các đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc Ngày hội.

1.5. Vụ Thi Đua - Khen thưởng

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc và các đơn vị liên quan thuộc Bộ dự toán kinh phí, cơ cấu khen thưởng của Ngày hội, hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ trưởng khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích theo quy định.

1.6. Cục Văn hóa Cơ sở

- Tham gia Hội đồng thẩm định các hoạt động Ngày hội

- Chỉ đạo và hướng dẫn Trung tâm Văn hóa các tỉnh vùng Tây Bắc chuẩn bị tốt chương trình nội dung tham gia Ngày hội.

1.7. VKế hoạch, Tài chính

- Bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ cho Vụ Văn hóa dân tộc qua Văn phòng Bộ duyệt dự toán kinh phí tổ chức Ngày hội diễn ra thành công theo đúng kế hoạch.

1.8. Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam

- Tổ chức Trưng bày, Triển lãm ảnh về đất nước, con người vùng Tây Bắc trong quá trình hội nhập và phát triển.

- Chuẩn bị và hỗ trợ nguyên vật liệu, trang thiết bị, cử cán bộ và nhân viên kỹ thuật lên Lào Cai xây dựng, lắp ráp hệ thống trưng bày cho các đơn vị tham gia Ngày hội; tư vấn giúp các đơn vị về triển lãm, trưng bày.

1.9. Các cơ quan báo chí của Bộ

Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền về Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII năm 2016 tại tỉnh Lào Cai.

2. Đề nghị các Ban, Bộ, ngành Trung ương

2.1. Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

- Chỉ đạo, góp ý, cho ý kiến để tổ chức Ngày hội thành công tốt đẹp.

- Hỗ trợ kinh phí khen thưởng cho các địa phương tham gia Ngày hội.

2.2. Ủy ban Dân tộc

- Cử thành viên tham gia Hội đồng thẩm định các hoạt động của Ngày hội.

- Hỗ trợ, tặng quà cho các đơn vị, địa phương tham dự Ngày hội.

2.3. Bộ Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí Trung ương tuyên truyền trước, trong và sau Ngày hội.

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức họp báo giới thiệu Ngày hội.

2.4. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam

- Xây dựng kế hoạch tổ chức truyền hình, truyền thanh trực tiếp Lễ Khai mạc và kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau Ngày hội.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai (tỉnh đăng cai)

- Xây dựng kinh phí thực hiện nhiệm vụ tổ chức Ngày hội.

- Lựa chọn Tổng đạo diễn và phê duyệt, triển khai thực hiện Kịch bản chi tiết, chương trình Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc Ngày hội.

- Tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cho các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức Ngày hội.

- Làm việc và thống nhất về nội dung, kinh phí với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam để thực hiện truyền hình, truyền thanh trực tiếp chương trình Lễ Khai mạc, bế mạc Ngày hội và các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội.

- Duyệt chi ngân sách cho các hoạt động của tỉnh đăng cai, kinh phí bắn pháo hoa...

- Đón tiếp Đại biểu, khách mời Trung ương, các tỉnh và phóng viên tham dự Ngày hội.

- Sắp xếp nơi ăn, nghỉ cho khách mời Trung ương, Ban Tổ chức, Hội đồng thẩm định, Ban Trọng tài và khách mời về tham dự Ngày hội.

- Tổ chức các Hội nghị do Ban Tổ chức yêu cầu.

- Xây dựng phương án và tổ chức lực lượng, phương tiện đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông trên địa bàn.

* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai

- Là cơ quan thường trực Ban Tổ chức có nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Tổ chức chỉ đạo toàn bộ các hoạt động trong chương trình Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII năm 2016.

- Xây dựng kế hoạch, dự thảo nội dung các hoạt động văn hóa, ththao và du lịch để báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì Hội nghị giữa tỉnh đăng cai, cơ quan trực thuộc Bộ, các tỉnh trong khu vực và các đơn vị liên quan nhằm thống nhất kế hoạch, nội dung, chương trình hoạt động của Ngày hội.

- Xây dựng kế hoạch, nội dung tổ chức các hoạt động văn hóa, ththao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng năm 2016 trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và phê duyệt.

- Phối hợp với các cơ quan tuyên truyền của tỉnh xây dựng chương trình tổ chức họp báo về giới thiệu Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII, năm 2016 tại Lào Cai.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan và các địa phương tổ chức tuyên truyền quảng bá trên các ấn phẩm, đặc san, tạp chí, các cụm cổ động, panô, áp phích, băng rôn, treo cờ Tổ quốc, cờ Hồng kỳ, dựng các cổng chào, kết đèn hoa tại địa bàn thành phố Lào Cai, các huyện lân cận, điểm diễn ra các hoạt động của Ngày hội.

- Hướng dẫn và chỉ đạo các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền quảng bá cho Ngày hội.

- Phối hợp vi Vụ Văn hóa dân tộc và các đơn vị liên quan tổ chức Ngày hội xây dựng kịch bản tổng thể chương trình Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và các nội dung hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong Ngày hội.

- Phối hợp làm việc với các bộ phận: tác giả, âm nhạc, đạo diễn, biên đạo múa, tổ chức chỉ đạo, luyện tập màn múa hát biểu diễn nghệ thuật tại Lễ Khai mạc và Bế mạc theo yêu cầu của Ban Tổ chức.

- Chun bị sân khấu, âm thanh, ánh sáng, trang trí khánh tiết phục vụ các hoạt động của Ngày hội.

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị và in giấy mời đại biểu, phù hiệu Ban Tổ chức, Hội đồng thẩm định nghệ thuật, diễn viên, vận động viên... Cờ đăng cai Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIV. Chuẩn bị bài phát biểu chào mừng của lãnh đạo tỉnh Lào Cai, báo cáo tổng kết Ngày hội và các văn bản theo yêu cầu của Ban Tổ chức Ngày hội. Tổ chức tiếp đón đại biểu, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh bạn, các đoàn, các phóng viên, báo chí về tham gia Ngày hội.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp, lữ hành, khách sạn, nhà nghỉ chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu phục vụ ăn, nghỉ và tham quan của đại biểu và du khách.

- Thống nhất với Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai lên sơ đồ trưng bày gian hàng của các tỉnh vùng Tây Bắc, bố trí địa điểm và điều kiện về điện, nước phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong Ngày hội.

- Lắp đặt khung và phương tiện liên quan đến Trại Văn hóa và trưng bày Triển lãm nh nghệ thuật, Hội chợ văn hóa, ẩm thực.

- Phối hợp với các đơn vị tham gia thực hiện, sắp xếp lịch biểu diễn cho các đoàn nghệ thuật theo yêu cầu của Ban Tổ chức.

- Đề xuất khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

4. Ủy ban nhân dân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh vùng Tây Bắc mở rộng:

- Căn cứ kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai các hoạt động tham gia Ngày hội, thành lập đoàn và tổ chức tập luyện các nội dung, tiết mục có hiệu quả, chất lượng cao.

- Tham gia đầy đủ các nội dung hoạt động của Ngày hội theo Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Tự đảm bảo kinh phí (phương tiện đi lại, ăn, nghỉ và các chi phí khác của đoàn) trong suốt quá trình chuẩn bị và trong thời gian tham gia các hoạt động trong Ngày hội.

- Chỉ đạo xây dựng 01 tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa dân tc (5-7 phút) tham gia vào LKhai mạc Ngày hội theo Kịch bản của Ban tổ chức.

Riêng tỉnh nhận cờ đăng cai Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bc ln thứ XIV (tỉnh Sơn La) dàn dựng một chương trình nghệ thuật (khoảng 15 phút) tham gia trình diễn trong Lễ Bế mạc và nhận cờ đăng cai.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII, tại tỉnh Lào Cai năm 2016. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Ủy ban nhân dân các tỉnh vùng Tây Bắc mở rộng và các cơ quan, đơn vị có liên quan quan tâm phối hợp, chỉ đạo thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có sự thay đổi, điều chỉnh về nội dung, Ban Tổ chức Ngày hội sẽ báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo lãnh đạo Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch điều chỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái (để chỉ đạo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam;
-
Ủy ban Dân tộc;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Thông tấn xã Việt Nam;
- Các đơn vị liên quan của Bộ VHTTDL;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai;
- Trưởng BTC Ngày hội;
- UBND, Sở VHTTDL các tỉnh tham gia Ngày hội;
- Lưu: VT, VHDT; L45.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1428/KH-BVHTTDL tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII tại tỉnh Lào Cai năm 2016 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.348
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.239.56