Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 115/KH-UBND năm 2015 thực hiện Chương trình “Cộng đồng chung tay phòng, chống dịch bệnh” tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2020

Số hiệu: 115/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Dung
Ngày ban hành: 23/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 10 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “CỘNG ĐỒNG CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH” TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2015-2020

Thực hiện Quyết định số 2958/QĐ-BYT ngày 16/7/2015 của Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình “Cộng đồng chung tay phòng, chống dịch bệnh” giai đoạn 2015-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

Huy động các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội, từng gia đình và toàn xã hội chủ động tham gia đầy đủ, có hiệu quả các hoạt động phòng chống dịch bệnh góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân.

2. Mục tiêu cụ thể:

Mục tiêu 1: Tăng cường sự tham gia của chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, các doanh nghiệp, tư nhân, cộng đồng dân cư trong các hoạt động chủ động phòng chống dịch bệnh..

Mục tiêu 2: Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và trách nhiệm của người dân, cộng đồng để chủ động phòng chống dịch, bệnh theo khuyến cáo, hướng dẫn của ngành y tế.

Mục tiêu 3: Huy động sự đầu tư, đóng góp nguồn lực của toàn xã hội và các tổ chức quốc tế cho các hoạt động phòng chống dịch.

II. CÁC CHỈ TIÊU

1. Thực hiện mục tiêu 1: Tăng cường sự tham gia của chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, tư nhân, cộng đồng dân cư trong các hoạt động chủ động phòng chống dịch bệnh.

- 100% các xã, phường, khu dân cư có kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình “Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh”.

- 95% các ban, ngành, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp hưởng ứng, xây dựng kế hoạch và triển khai Chương trình “Cộng đng chung tay phòng chống dịch bệnh”; lồng ghép các nội dung chương trình vào các hoạt động, nội dung sinh hoạt của hội, đoàn thể tại cộng đồng, trường học, nơi làm việc, địa điểm công cộng.

- Trên 80% các hộ gia đình chủ động tham gia thực hiện tốt các khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng.

- Trên 95% trường học thực hiện tốt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng chống bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục ban hành kèm theo Thông tư số 46/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Btrưởng Bộ Y tế.

- Trên 90% doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ quan, tổ chức trên địa bàn có kế hoạch, chủ động triển khai các hoạt động thuộc Chương trình Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh.

2. Thực hiện mục tiêu 2: Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và trách nhiệm của người dân, cộng đồng để chủ động phòng chống dịch, bệnh theo khuyến cáo, hướng dẫn của ngành y tế.

- Trên 90% học sinh và người trưởng thành nhận thức được việc chủ động tham gia phòng chống dịch bệnh là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình, cơ quan và tổ chức.

- Trên 90% học sinh và người trưởng thành hưởng ứng tham gia các chiến dịch, chương trình, phong trào có liên quan đến phòng chống dịch bệnh tại địa phương và thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế.

Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và trách nhiệm của người dân, cộng đồng để chủ động phòng chống dịch, bệnh theo khuyến cáo, hướng dẫn của ngành y tế;

3. Thực hiện mục tiêu 3: Huy động sự đầu tư, đóng góp nguồn lực của toàn xã hội và các tổ chức quốc tế cho các hoạt động phòng chống dịch.

- Trên 90% các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp có bố trí nguồn lực cho hoạt động phòng chống dịch tại địa phương, đơn vị.

- Huy động tối đa các tổ chức quốc tế hỗ trợ kinh phí, kỹ thuật cho công tác phòng chống dịch bệnh tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

III. NỘI DUNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự tham gia của chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức chính tr- xã hội, các doanh nghiệp, tư nhân, cộng đồng dân cư trong các hoạt động phòng chống dịch bệnh:

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh xây dựng kế hoạch và chỉ đạo quyết liệt thực hiện Chương trình “Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh”, kiểm soát các yếu tố nguy cơ, không để xảy ra dịch bệnh lớn tại địa phương.

- Tổ chức hội thảo liên ngành y tế với các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các doanh nghiệp tổ chức tọa đàm, giao lưu trực tuyến trên phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông cơ sở nhằm cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh và nêu cao vai trò, trách nhiệm phối hợp liên ngành trong công tác phòng chống dịch bệnh.

- Lồng ghép có hiệu quả việc thực hiện Chương trình “Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh” trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” của thôn, làng, bn, tổ dân phố, nhằm khơi dậy những nét đẹp văn hóa, giữ gìn nếp sống văn minh, thực hiện những hành vi có lợi cho sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe trong cộng đồng.

- Tổ chức ngày vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh cố định hàng tuần để huy động toàn thể nhân dân tham gia lấp hố nước đọng và loại bỏ các vật dụng phế thải chứa nước; lật úp các vật dụng chứa nước không cần thiết; diệt muỗi phòng bệnh, không để có bọ gậy (lăng quăng), vệ sinh đường làng, ngõ xóm, cơ quan, trường học, công sở. Phát huy vai trò, sức mạnh, tính sáng tạo của Đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện “Thứ bảy tình nguyện ”, Chủ nhật xanh ” về vệ sinh môi trường, vận động nhân dân sử dụng nguồn nước sạch, sinh hoạt hợp vệ sinh, hướng đến xây dựng làng, xã xanh - sạch - đẹp, hưởng ứng Chương trình “Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh”.

- Tăng cường công tác phòng chống dịch, bệnh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch ”, duy trì sinh hoạt câu lạc bộ “Bà mẹ nuôi, dy con tốt” và hoạt động của các câu lạc bộ tại cơ sở do các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động ở từng thôn, tổ. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhn thức của hội viên phụ nữ về xây dựng môi trường xanh, sạch, về sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh, rửa tay với xà phòng để phòng chống dịch bệnh.

- Huy động các đoàn thể xã hội nhất là Hội phụ nữ, chính quyền thôn, tổ tham gia vận động và tổ chức tốt những đợt tiêm chủng hàng tháng và các chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng bệnh cho trẻ em tại các khu dân cư, thôn, bản đảm bảo trẻ được tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch.

- Đẩy mạnh công tác phòng chống dịch, bệnh trong phong trào Sạch ruộng, sạch đường, sạch làng”, “Ba không: Không sản xuất rau không an toàn; không giết mổ gia súc, gia cầm không an toàn; không kinh doanh phụ gia thực phẩm không có trong danh mục; xây dựng mô hình chăn nuôi an toàn, phòng chống dịch bệnh lây từ động vật sang người do Hội nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ phát động và huy động gia đình hội viên tham gia ký cam kết và thực hiện.

- Vận động các cơ sở kinh doanh, các hộ gia đình ký cam kết không vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm bị bệnh hoặc không rõ nguồn gốc với chính quyền địa phương; xây dựng các mô hình Chợ an toàn ở những cơ sở kinh doanh buôn bán tập trung.

- Xây dựng và tiếp tục nhân rộng Mô hình vệ sinh tổng thể do cộng đồng làm chủ, vận động các hộ gia đình chủ động xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng nguồn nước sạch, tiến ti việc xóa bỏ phóng uế ra môi trường, không dùng phân tươi tưới cây và nuôi trồng thủy sản và lồng ghép các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng “Nông thôn mới”... đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số.

- Vận động các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, công trường xây dựng... ký cam kết với chính quyền thôn, ấp, khu dân cư và thực hiện gia đình, cơ sở không có bọ gậy (lăng quăng), thông qua hoạt động tầm soát và diệt bọ gậy hàng tuần, không vứt rác bừa bãi, giữ vệ sinh môi trường, xử lý chất thải và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế.

- Thực hiện triệt để các hoạt động phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh nguồn nước, vệ sinh môi trường, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người lao động, giám sát các yếu tố nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm tại nơi làm việc trong phong trào xây dựng Nơi làm việc lành mạnh” không dịch bệnh.

- Các cơ sở giáo dục tại địa phương triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh theo Thông tư s46/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng chống bệnh truyền nhim trong các cơ sở giáo dục trong phong trào xây dựng “Trường học nâng cao sức khỏe”.

- Thực hiện tốt quy định về thông tin, khai báo các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm tại hộ gia đình, khu dân cư, trường học, cơ quan, công trường, cơ sở khám chữa bệnh...và thực hiện triệt để các biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh ngay từ khi phát hiện các ca bệnh đầu tiên.

2. Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và trách nhiệm của người dân, cộng đồng đchủ động phòng chống dịch, bệnh theo khuyến cáo, hướng dẫn của ngành y tế:

- Tổ chức phát động Chương trình “Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh” các cấp từ Tỉnh đến cơ sở hàng năm theo các chủ để ưu tiên để giải quyết các vấn đề cấp thiết về phòng chống dịch, bệnh với sự chủ trì của ngành y tế và sự phối hợp của các cơ quan truyền thông, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức trong xã hội.

- Tổ chức các hoạt động, các buổi phát động hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước, vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết, rửa tay bng xà phòng phòng chống dịch bệnh và các phong trào phòng chống dịch bệnh khác tại đa phương.

- Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng internet, truyền thông cơ sở, trong các bui sinh hoạt nhà trường, cộng đồng dân cư, lồng ghép các mô hình hoạt động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên nhằm khơi dậy ý thức, trách nhiệm, vai trò chủ thvà huy động toàn thể người dân, hộ gia đình tham gia các hoạt động phòng chống dịch, bệnh nâng cao sức khỏe cộng đồng: tăng cường vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm, rửa tay với xà phòng, diệt bọ gậy, lăng quăng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, đưa trẻ đi tiêm chủng vc xin đy đủ và đúng lịch... Thường xuyên phổ biến các chủ trương, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống dịch bệnh; Luật phòng chống bệnh truyền nhim; khai báo các bệnh truyền nhiễm. Đẩy mnh truyền thông vào các thời điểm trước mùa dịch và những đợt chiến dịch phòng chống dịch bệnh cao điểm.

- Xây dựng các mô hình điểm về truyền thông phòng chống dịch bệnh phù hợp với học sinh và cộng đồng; phù hợp đối với người di biến động như lực lượng quân đội, công an, người lao động tại các công trường, nông trường, người lao động nước ngoài, người nhập cảnh và xuất cảnh qua các ca khu biên giới.

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, viết bài về phòng chống dịch, bệnh cho học sinh và cộng đồng.

- Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực truyền thông cho cán bộ truyền thông, các ban ngành, đoàn thể các cấp, cộng tác viên, truyền thông cơ sở.

- Xây dựng chuyên mục trên website của Sở Y tế về Chương trình “Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh”.

- Nêu cao những tấm gương tập thể, cá nhân tích cực tham gia các hoạt động phòng chống dịch bệnh.

3. Tăng cường sự đầu tư, đóng góp các nguồn lực ca toàn xã hội, các tổ chức quốc tế cho công tác phòng chống dịch bệnh:

- Tăng cường, bố trí và lồng ghép các nguồn lực của địa phương, chương trình mục tiêu quốc gia như Chương trình “Xây dựng nông thôn mới”, “Giảm nghèo bền vững”, phong trào phát động của các tổ chức xã hội trong cộng đồng, dân cư, trường học, cơ sở nơi làm việc trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh.

- Thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốn để đảm bảo kinh phí cho các hoạt động của đán xây dựng chương trình “Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh”: từ nguồn Ngân sách nhà nước, kinh phí phòng chống dịch các cấp trung ương và địa phương, kinh phí huy động cộng đồng, các tổ chức xã hội, cá nhân, đơn vị tham gia các hoạt động hưởng ứng Chương trình “Cộng đồng chung tay phòng chống dịch, bệnh”, huy động các nguồn kinh phí xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

- Xây dựng các đề án hợp tác, huy động nguồn lực, thực hiện xã hội hóa từ các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, tổ chức phi Chính phủ thực hiện các hoạt động, xây dựng các mô hình phối hợp liên ngành trong phòng chống dịch bệnh lây từ động vật sang người, mô hình vệ sinh nước sạch phòng bệnh lây qua đường tiêu hóa, mô hình nhà tiêu hợp vệ sinh, rửa tay với xà phòng, mô hình truyền thông trên truyền hình, phát thanh và các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin cơ sở khác hưởng ứng Chương trình “Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh”.

4. Hoạt động kiểm tra, sơ kết, tổng kết và biểu dương, khen thưởng:

- Xây dựng quy chế khen thưởng đối với cá nhân, tập thể tham gia tích cực các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại khu dân cư; tổ chức, cá nhân và nhóm nòng cốt làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh.

- Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông cơ sở về các tấm gương điển hình trong phòng, chống dịch bệnh.

- Định kỳ hàng năm các đơn vị tổ chức sơ kết, đánh giá các hoạt động phong trào “Cộng đồng chung tay phòng chống dịch, bệnh.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn ngân sách trung ương và địa phương;

- Huy động cộng đồng, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân, đơn vị tham gia Chương trình;

- Huy động nguồn kinh phí hỗ trợ của các tổ chức quốc tế;

- Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

V. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. SY tế:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tổ chức chỉ đạo, triển khai các nội dung của Kế hoạch đã được phê duyệt trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao; tổ chức Phát động Chương trình “Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh” hàng năm và hướng dẫn triển khai các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin cơ sở tổ chức triển khai Chương trình “Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh” trên địa bàn tnh.

- Đào tạo nâng cao năng lực về truyền thông nguy cơ cho cán bộ làm công tác truyền thông các cấp tại tỉnh.

- Căn cứ các nội dung đã được phê duyệt, lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, cân đối để tham mưu UBND tỉnh xem xét, phân bkinh phí theo quy định.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe tỉnh, Trung tâm y tế các huyện, thị xã và thành phố Huế, Trạm y tế các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch để triển khai công tác phòng chống dịch theo nhiệm vụ được phân công.

- Chủ trì chỉ đạo các đơn vị theo dõi, giám sát và đánh giá các hoạt động thực hiện Chương trình “Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh”, tổ chức sơ kết, tổng kết.

- Định kỳ 06 tháng, năm tổng hợp báo cáo kết quả UBND tỉnh và Bộ Y tế kết quả thực hiện theo quy định.

2. Sở Tài chính: Trên cơ sở đề nghị của Sở Y tế, thẩm định, rà soát tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí đảm bảo thực hiện Kế hoạch.

3. SThông tin và Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp với Sở y tế, các sở, ban ngành liên quan xây dựng kế hoạch thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn thường xuyên phối hp với Sở Y tế thực hiện hoạt động thông tin truyền thông thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh.

4. Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện thị xã và thành phố Huế căn cứ các nội dung kế hoạch, phối hợp với Sở y tế để tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung của Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế; (để b/c)
-
Viện Pasteur Nha trang;
-
Viện Vệ sinh dịch t Trung ương;
-
CT và các PCT UBND tnh;
-
Các đơn vị có tên tại Mục V;
-
VP: CVP, các PCVP; các CV(gửi qua mạng);
-
Lưu: VT, YT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. C
HTỊCH
PHÓ CHỦ
TỊCH
Nguyễn Dung

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 115/KH-UBND năm 2015 thực hiện Chương trình “Cộng đồng chung tay phòng, chống dịch bệnh” tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.077

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.142.104