Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 11438/KH-UBND năm 2014 thực hiện Đề án “Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Số hiệu: 11438/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Nguyễn Thành Trí
Ngày ban hành: 08/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 11438/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 08 tháng 12 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN THỂ LỰC, TẦM VÓC NGƯỜI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2030” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030”; Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Nhằm phát triển thể lực, tầm vóc con người Đồng Nai trong 20 năm tới góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, từng bước nâng cao chất lượng và tăng cường tuổi thọ khỏe mạnh của người Việt Nam.

b) Tăng cường sự quản lý của các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng và sự tham gia của toàn xã hội về phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng phê duyệt Đề án “Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030” lồng ghép với các kế hoạch, đề án, dự án, các chương trình mục tiêu liên quan đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

b) Quán triệt sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền trong toàn xã hội về kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030” trong tỉnh Đồng Nai thành phong trào của toàn xã hội cùng chăm lo phát triển thể lực, tầm vóc con người.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu đến năm 2020

a) Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, giảm mạnh tỷ lệ suy dinh dưỡng để cải thiện các chỉ số cơ bản của trẻ em 05 tuổi và đảm bảo các tiêu chí đánh giá thể lực, tầm vóc thân thể của thanh niên Đồng Nai lứa tuổi trưởng thành ngang bằng với thể lực, tầm vóc người Việt Nam; đến năm 2020 triển khai chương trình sữa học đường ở tất cả các cơ sở mầm non và học sinh từ lớp một đến lớp ba của các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.

b) Thực hiện chỉ đạo điểm về dinh dưỡng và thể dục thể thao, gồm 03 đơn vị đại diện các vùng, miền:

- Thành phố Biên Hòa (đơn vị đại diện thành phố, thị xã).

- Huyện Định Quán (đơn vị đại diện vùng miền núi, dân tộc).

- Huyện Long Thành (đơn vị đại diện vùng đồng bằng).

Mỗi đơn vị chọn làm thí điểm 02 trường Mẫu giáo, 02 trường Tiểu học, 02 trường Trung học Cơ sở và 02 trường Trung học Phổ thông.

c) Cải thiện thể lực, đặc biệt là sức bền và sức mạnh của đa số thanh niên có bước phát triển rõ rệt theo các tiêu chí của Đề án; đặc biệt chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe trẻ em, người chưa thành niên và thanh niên nhằm giảm thiểu các bệnh về tim mạch, bệnh béo phì, bệnh gây bất bình thường về chiều cao thân thể, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

2. Mục tiêu đến năm 2030

a) Nhân rộng những thành quả của mục tiêu đến năm 2020 và mở rộng trong toàn tỉnh.

b) Cải thiện tầm vóc thân thể của thanh niên Đồng Nai đạt nhịp độ tăng trưởng ổn định theo các tiêu chí của Đề án.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ

a) Xây dựng các chỉ số sinh học và tổng hợp các tiêu chí, tiêu chuẩn phát triển thể lực, tầm vóc và đề xuất khả năng can thiệp cải thiện thể lực, tầm vóc con người.

b) Đảm bảo dinh dưỡng hợp lý cho bà mẹ mang thai, trẻ sơ sinh, nhi đồng, thiếu niên, thanh niên đến 18 tuổi.

c) Nâng cao chất lượng giờ học thể dục chính khóa; tổ chức các hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa, hướng dẫn học sinh tự luyện tập thể dục thể thao để tăng cường thể lực, cải thiện chiều cao thân thể. Đến năm 2020 đạt 60% số trường phổ thông các cấp có câu lạc bộ thể dục thể thao, có hệ thống cơ sở vật chất đủ phục vụ cho hoạt động thể dục thể thao, có đủ giáo viên và hướng dẫn viên thể dục thể thao, thực hiện dạy thể dục nội khóa kết hợp với hoạt động thể thao ngoại khóa.

d) Thông tin, giáo dục, truyền thông, tiếp thị xã hội nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi xã hội và huy động sự tham gia của toàn xã hội trong các hoạt động để phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam.

2. Giải pháp

a) Cơ chế, chính sách

- Xây dựng quy hoạch phát triển cơ sở vật chất ngành thể dục thể thao, bổ sung chức năng hỗ trợ giáo dục thể chất trường học đối với các cơ sở tập luyện, thi đấu của ngành thể dục thể thao các cấp. Các cơ sở này phải có kế hoạch phục vụ miễn phí cho giáo dục thể chất trường học tại các địa phương;

- Ban hành các quy định khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học, xây dựng công trình thể dục thể thao trường học, các công trình dịch vụ thể dục thể thao, tham gia tài trợ, hỗ trợ cho việc thực hiện các mục tiêu của kế hoạch, các nhiệm vụ của từng chương trình;

- Xây dựng chế độ kiểm tra, đánh giá định kỳ và cơ chế giám sát thực hiện các mục tiêu của kế hoạch, các nhiệm vụ của từng chương trình.

b) Huy động nguồn lực

- Tăng cường đầu tư kết hợp với huy động kinh phí từ nguồn xã hội hóa để thực hiện kế hoạch. Ngân sách nhà nước ưu tiên cho các đối tượng vùng sâu, vùng xa;

- Huy động nguồn nhân lực từ các Trường Đại học Đồng Nai, Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, các đơn vị sự nghiệp thể dục thể thao của tỉnh, đội ngũ cán bộ, giáo viên thể dục thể thao các trường học; cán bộ y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Sở Y tế thực hiện kế hoạch;

- Khuyến khích và tạo mọi điều kiện để các tổ chức, cá nhân tham gia tài trợ và đẩy mạnh xã hội hóa, huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế - xã hội;

- Huy động sự ủng hộ, tham gia tích cực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh.

c) Giáo dục, truyền thông

- Tăng cường công tác tuyên truyền về Đề án để hình thành phong trào của toàn xã hội cùng chăm lo phát triển thể lực, tầm vóc;

- Xây dựng mạng lưới cộng tác viên tuyên truyền, vận động trực tiếp tới từng hộ gia đình về chế độ dinh dưỡng (trước hết là sữa, trứng) cho trẻ em đủ dinh dưỡng để phát triển thể lực và tầm vóc người Đồng Nai.

d) Kinh phí thực hiện kế hoạch

- Hàng năm trong từng giai đoạn, các đơn vị được phân công làm chủ các chương trình, xây dựng kế hoạch và kinh phí gửi Sở Tài chính. Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Ngân sách các cấp cân đối để xây dựng cơ sở vật chất thể dục thể thao nhằm phát triển giáo dục thể chất và thể thao trong trường học theo quy định.

- Huy động các nguồn lực tài chính xã hội hóa để bổ sung cho việc thực hiện Kế hoạch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm chung

Các sở, ban, ngành được phân công chủ trì các chương trình; UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa có trách nhiệm:

a) Căn cứ nội dung Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, xây dựng kế hoạch và cụ thể hóa, phân kỳ thực hiện nhiệm vụ trong kế hoạch hàng năm.

b) Căn cứ vào mục tiêu của kế hoạch dự toán kinh phí trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện.

c) Các đơn vị phối hợp theo tính chất, nội dung công việc được phân công xây dựng kế hoạch triển khai hoặc lồng ghép với các chương trình mục tiêu liên quan đang triển khai tại đơn vị.

d) Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào 6 tháng đầu năm và cuối năm.

2. Trách nhiệm cụ thể

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai Kế hoạch này; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát; định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, tổ chức thực hiện Chương trình 3 “Phát triển thể lực, tầm vóc bằng giải pháp tăng cường giáo dục thể chất đối với học sinh từ 03 tuổi đến 18 tuổi”, Chương trình 4 “Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi xã hội về phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam” của Đề án quốc gia tại địa phương.

b) Sở Y tế chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện Chương trình 1 “Nghiên cứu triển khai, ứng dụng những yếu tố chủ yếu tác động đến thể lực, tầm vóc người Việt Nam” và Chương trình 2 “Chăm sóc dinh dưỡng kết hợp với các chương trình chăm sóc sức khỏe, chất lượng dân số có liên quan” của Đề án quốc gia tại địa phương.

c) Sở Giáo dục và Đào tạo

- Cải thiện và tăng cường điều kiện hoạt động thể dục thể thao trong trường học (tổ chức quản lý, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị…) nâng cao chất lượng giờ học thể dục chính khóa; tổ chức các hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa, hướng dẫn học sinh tự luyện tập thể dục thể thao để tăng cường thể lực, cải thiện chiều cao thân thể;

- Khảo sát thực trạng thể dục thể thao trường học, thể chất và sức khỏe học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông;

- Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ban ngành liên quan tổ chức các lớp tập huấn phòng chống tai nạn thương tích trong học đường cho cán bộ, giáo viên để hướng dẫn các em học sinh tự bảo vệ bản thân tránh các tai nạn có thể xảy ra, nhất là tai nạn đuối nước trong mùa hè;

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông thiết lập cơ sở dữ liệu về phát triển thể lực, tầm vóc người Đồng Nai ở các trường học trong tỉnh;

- Chuẩn hóa, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất về giáo dục thể chất đối với các trường thí điểm.

d) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

- Tham mưu UBND tỉnh cân đối nguồn vốn ngân sách tỉnh để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất thể dục thể thao theo quy định;

- Bố trí kinh phí để thực hiện kế hoạch từ năm 2015 theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; phối hợp các các sở, ban, ngành, địa phương để bố trí ngân sách phù hợp trong dự toán chi hàng năm thực hiện các chương trình trong kế hoạch.

đ) Sở Thông tin và Truyền Thông

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương cung cấp nội dung thông tin về việc tuyên truyền tạo sự hiểu biết của xã hội về kế hoạch để hình thành phong trào của toàn xã hội cùng chăm lo phát triển thể lực, tầm vóc con người Đồng Nai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh.

e) Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế các ngành liên quan và các địa phương chăm lo phát triển thể lực đối với người khuyết tật và trẻ em trên toàn tỉnh.

g) Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai

Phối hợp các các sở, ban, ngành liên quan xây dựng chuyên mục tuyên truyền nội dung và kết quả phát triển thể lực, tầm vóc con người Đồng Nai, qua đó vận động thanh, thiếu niên tập luyện thể dục thể thao thường xuyên để phát triển về thể lực và chiều cao.

h) Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp các cơ quan chức năng triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch.

i) Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các phong trào cho thanh niên; vận động thanh niên nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

k) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa

- Triển khai thực hiện kế hoạch hàng năm và từng giai đoạn phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bố trí ngân sách cho các hoạt động;

- Chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện các chương trình của kế hoạch liên quan đến địa phương mình.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án “Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được phân công. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc; đề nghị các đơn vị, địa phương chủ động phản ảnh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, TXLK và TPBH;
- Chánh, PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX, TTCB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Trí

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 11438/KH-UBND năm 2014 thực hiện Đề án “Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.201

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113