Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 03/KH-BCĐTƯVSATTP triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2015 do Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm ban hành

Số hiệu: 03/KH-BCĐTƯVSATTP Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 21/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH TRUNG ƯƠNG VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/KH-BCĐTƯVSATTP

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2015

Trong năm 2014, công tác thanh tra, kiểm tra về ATTP đã được triển khai mạnh mẽ trên phạm vi cả nước, từ các hoạt động thanh tra, kiểm tra đã góp phần ngăn chặn và xử lý nhiều vụ vi phạm về ATTP từ đó góp phần làm thị trường thực phẩm an toàn hơn, đồng thời qua công tác thanh tra, kiểm tra năm 2014 cũng giúp Ban chỉ đạo liên ngành TƯ về VSATTP có những chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế về hành lang pháp lý, năng lực cán bộ, tổ chức bộ máy hoạt động BĐATTP, biểu dương kịp thời những cơ sở, đơn vị, địa phương thực hiện tốt việc BĐATTP.

Phát huy những kết quả đã đạt được đồng thời hạn chế những tồn tại, yếu kém. Công tác thanh tra, kiểm tra BĐATTP của BCĐLNTƯ về VSATTP năm 2015 được triển khai như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

a) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ATTP, thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về ATTP, hạn chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm;

b) Đánh giá thực trạng việc bảo đảm ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, bảo quản, vận chuyển thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố (gọi chung là cơ sở thực phẩm), kịp thời ngăn chặn, phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm, từng bước đưa các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, bảo quản, vận chuyển thực phẩm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật;

c) Đánh giá thực trạng về ATTP một số nhóm hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường nhằm phát hiện và cảnh báo các mối nguy mất ATTP;

d) Thông qua việc thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở thực phẩm, đánh giá công tác quản lý của các cơ quan nhà nước được giao chức năng quản lý về ATTP, đặc biệt là việc cấp các loại giấy phép về ATTP (Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy/Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP; Giấy Xác nhận nội dung quảng cáo).

2. Yêu cầu

a) Thanh tra, kiểm tra toàn diện việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP của các cơ sở thực phẩm. Thông qua việc thanh tra tại cơ sở thực phẩm tiến hành đánh giá công tác quản lý về ATTP các cấp;

b) Triển khai thanh tra, kiểm tra liên tục 12/12 tháng tại tất cả các tuyến từ Trung ương đến xã/phường;

c) Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng có liên quan, các cấp từ trung ương đến địa phương nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, tránh sự chồng chéo hoặc bỏ sót đối tượng thanh tra, nâng cao hiệu quả quản lý.

II. NỘI DUNG

1. Triển khai mô hình điểm mạng lưới thanh tra chuyên ngành ATTP:

Mô hình mạng lưới thanh tra chuyên ngành ATTP thực hiện tại tuyến huyện, tuyến xã tại 05 thành phố trực thuộc trung ương, bao gồm: Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng.

2. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm:

Tập trung xem xét việc thực hiện các quy định về:

a) Công bố hợp quy/công bố phù hợp quy định ATTP đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm thực phẩm (gọi tắt là sản phẩm thực phẩm) theo quy định tại Luật ATTP, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP và Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 09/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định ATTP;

b) Ghi nhãn sản phẩm thực phẩm theo quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, Thông tư liên tịch số 34/2014 ngày 27/10/2014 về hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn;

c) Quảng cáo sản phẩm thực phẩm theo quy định tại Luật Quảng cáo năm 2012, Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Quảng cáo các Thông tư của Bộ Y tế, Bộ NNPTNT, Bộ Công thương hướng dẫn quản lý quảng cáo thực phẩm;

d) Điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển thực phẩm, phụ gia thực phẩm theo quy định của Luật ATTP, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP và Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về điều kiện chung bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, các Thông tư của Bộ Y tế, Bộ NNPTNT, Bộ Công thương quy định điều kiện bảo đảm ATTP;

đ) Chất lượng của sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm thực phẩm so với tiêu chuẩn đã công bố;

e) Việc thực hiện các quy định về bảo đảm ATTP thực phẩm nhập khẩu. Trong đó chú trọng phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm về vận chuyển, kinh doanh thực phẩm nhập lậu, nhất là việc vận chuyển, kinh doanh các loại gia cầm, sản phẩm gia cầm không được phép nhập khẩu.

3. Đối với cơ sở dịch vụ ăn uống:

Tập trung xem xét việc thực hiện các quy định bảo đảm ATTP đối với tất cả các loại hình cơ sở dịch vụ ăn uống theo quy định tại Luật ATTP, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP , Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố và Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn quản lý ATTP đối với cơ sở dịch vụ ăn uống:

+ Cơ sở chế biến suất ăn sẵn;

+ Căn tin kinh doanh ăn uống; bếp ăn tập thể; bếp ăn, nhà hàng ăn uống của khách sạn, khu nghỉ dưỡng; nhà hàng ăn uống;

+ Cửa hàng ăn uống;

+ Cửa hàng, quầy hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín.

4. Đối với cơ sở thức ăn đường phố

Tập trung xem xét các quy định về bảo đảm ATTP theo đúng quy định của Luật ATTP, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP và Thông tư số 30/2012/NĐ-CP ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố, bao gồm các điều kiện về:

+ Địa điểm, trang thiết bị, dụng cụ;

+ Người kinh doanh thức ăn đường phố.

5. Đối với cơ quan quản lý về ATTP

a) Việc triển khai công tác bảo đảm ATTP thuộc phạm vi quản lý;

b) Việc cấp giấy tiếp nhận công bố hợp quy/giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP;

c) Việc cấp giấy xác nhận đăng ký quảng cáo sản phẩm thực phẩm;

d) Việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP;

đ) Việc thực hiện kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu;

e) Việc triển khai công tác thông tin giáo dục truyền thông ATTP;

g) Việc triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về ATTP thuộc phạm vi quản lý,...

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

1. Đối tượng

a) Đối với cơ sở thực phẩm: Năm 2015, thanh tra, kiểm tra tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, bảo quản, vận chuyển, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Trong đó, tập trung thanh tra, kiểm tra các cơ sở thực phẩm đã có nhiều vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm;

b) Đối với sản phẩm thực phẩm: Thanh tra, kiểm tra tất cả các nhóm hàng thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm, trong đó tập trung ưu tiên thanh tra, kiểm tra các nhóm thực phẩm có nhiều sai phạm được phát hiện hoặc cảnh báo năm 2014 như:

+ Thực phẩm chức năng; nước uống đóng chai; sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, phụ gia thực phẩm...;

+ Thịt, sản phẩm từ thịt; gia cầm và sản phẩm gia cầm, đặc biệt là gia cầm, sản phẩm gia cầm không được phép nhập khẩu; thủy sản; thực phẩm có nguồn gốc thực vật không được phép nhập khẩu...;

+ Rau củ quả và sản phẩm rau, chè cà phê,...

+ Sữa; rượu, đặc biệt là rượu sản xuất thủ công; nước giải khát; dầu ăn; bánh kẹo...;

+ Phụ gia thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thực phẩm;

+ Các loại thực phẩm khác không bảo đảm an toàn.

c) Đối với cơ quan quản lý: Tùy theo tình hình thực tế yêu cầu công tác quản lý, các Bộ quản lý chuyên ngành, các địa phương quy định cụ thể việc thanh tra, kiểm tra đối với các cơ quan quản lý về ATTP theo nội dung ghi tại phần II của bản kế hoạch này.

2. Phương pháp:

Nội dung triển khai của cơ quan quản lý nhà nước về ATTP các cấp.

Quy trình chung triển khai công tác thanh tra, kiểm tra ATTP như sau:

+ Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP các cấp xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra, thành lập các Đoàn thanh tra kiểm tra, tiến hành thanh tra trực tiếp tại cơ sở.

+ Trong quá trình thanh tra, kiểm tra kết hợp nghe báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP, thu thập tài liệu liên quan, kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển thực phẩm, sản phẩm thực phẩm; lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP; lập biên bản thanh tra, kiểm tra; đánh giá, phân tích hồ sơ quản lý, kết quả kiểm nghiệm để hoàn thành báo cáo.

+ Tiến hành xử lý các trường hợp vi phạm (nếu có) theo quy định.

III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành năm 2015

a) Tại tuyến Trung ương:

Năm 2015, Ban Chỉ đạo liên ngành TƯ về VSATTP tổ chức 03 đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATTP, bao gồm:

+ Đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành ATTP dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi và mùa Lễ Hội năm 2015;

+ Đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành ATTP trong Tháng hành động về ATTP.

+ Đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATTP trong dịp Tết Trung thu.

Ngoài các đợt thanh tra, kiểm tra nêu trên, tùy theo tình hình thực tế, Ban Chỉ đạo liên ngành TƯ về VSATTP sẽ chỉ đạo và tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra đột xuất khi cần thiết.

Trong các đợt thanh tra, kiểm tra diện rộng như đã nêu, Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, các đơn vị liên quan tổ chức các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành, tiến hành thanh tra, kiểm tra tại các tỉnh, thành phố trọng điểm. Các đơn vị tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành bao gồm:

+ Các Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành TƯ về VSATTP và các Bộ, ngành chức năng có liên quan;

+ Các cơ sở kiểm nghiệm ATTP của Bộ Y tế và các Bộ quản lý chuyên ngành, các đơn vị kỹ thuật trực thuộc các cục, tổng cục tham gia quản lý an toàn thực phẩm. Trường hợp cần thiết sẽ trưng tập các la bô khác có khả năng tham gia kiểm nghiệm ATTP để phục vụ công tác quản lý nhà nước về ATTP.

b) Tại các địa phương: Tùy theo tình hình thực tế, Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP địa phương giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo và các ngành liên quan, các cơ sở kiểm nghiệm tham gia, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Đoàn thanh tra, kiểm tra của Trung ương khi thanh tra, kiểm tra trên địa bàn.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra các đoàn sẽ lấy mẫu để kiểm nghiệm, đánh giá các chỉ tiêu ATTP theo quy định.

2. Triển khai thanh tra, kiểm tra trong ngành y tế

2.1. Triển khai thanh tra, kiểm tra về ATTP năm 2015:

+ Thanh tra công tác quản lý nhà nước về ATTP;

+ Thanh tra việc sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và quảng cáo của các cơ sở thực phẩm;

+ Triển khai đề án thí điểm về thanh tra chuyên ngành ATTP;

+ Thanh tra đột xuất theo yêu cầu của công tác quản lý.

a) Triển khai các đoàn thanh tra tại Trung ương:

+ Quý I/2015: Tập trung triển khai thanh tra, kiểm về ATTP trong dịp tết Nguyên đán Ất Mùi; thanh tra, kiểm tra ATTP tại các lễ hội.

+ Quý II/2015: Tập trung thanh tra kiểm tra ATTP trong Tháng hành động quốc gia về ATTP; thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, cơ sở sản xuất, kinh doanh uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên.

+ Quý III/2015: Tập trung thanh tra, kiểm tra ATTP trong dịp Tết Trung thu; thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng.

+ Quý IV/2015: Tập trung thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm, các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, các cơ sở nhập khẩu thực phẩm.

Địa bàn thanh tra, kiểm tra cụ thể sẽ do Cục ATTP chủ động đề xuất trên cơ sở căn cứ yêu cầu của công tác quản lý và các yếu tố nguy cơ mất ATTP được cảnh báo.

b) Đối với các địa phương: Căn cứ Kế hoạch chung của Ban Chỉ đạo liên ngành TƯ về VSATTP và tình hình thực tế tại địa phương, Sở Y tế phê duyệt kế hoạch và chỉ đạo Chi cục ATVSTP phối hợp với Thanh tra Sở và các đơn vị liên quan triển khai thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở thực phẩm thuộc phạm vi quản lý.

Ngoài các tỉnh, thành phố đã được Đoàn thanh tra liên ngành Trung ương triển khai, tùy theo tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu công tác quản lý, Bộ Y tế tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra tại các tỉnh, thành phố khác và có kế hoạch cụ thể.

2.2. Lấy mẫu, kiểm nghiệm mẫu và đánh giá kết quả

a) Lấy mẫu kiểm nghiệm

+ Tại tuyến trung ương, Bộ Y tế giao Cục ATTP chủ trì thống nhất với các đoàn kiểm tra, các cơ quan kiểm nghiệm quy định cụ thể số lượng, chủng loại mẫu cần lấy, chỉ tiêu kiểm nghiệm cho từng đoàn thanh tra, kiểm tra.

+ Tại các địa phương, việc lấy mẫu do các Sở Y tế quy định hoặc giao Chi cục ATVSTP thống nhất với các đoàn thanh tra, kiểm tra và các cơ quan kiểm nghiệm của địa phương để quy định cụ thể số lượng, chủng loại mẫu cần lấy, chỉ tiêu kiểm nghiệm cho từng đoàn, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

b) Kiểm nghiệm mẫu

+ Tại tuyến trung ương: Việc kiểm nghiệm mẫu do các viện khu vực của Bộ Y tế thực hiện hoặc các phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn khác để kiểm nghiệm.

+ Tại các địa phương: Việc kiểm nghiệm mẫu do Sở Y tế giao cụ thể cho các đơn vị kiểm nghiệm theo hướng dẫn tại Thông tư số 13/2011 ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn phân tuyến các nhiệm vụ, chỉ tiêu kiểm nghiệm và quy trình kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về CLVSATTP trong ngành y tế.

c) Đánh giá kết quả: Kết quả kiểm nghiệm mẫu được đánh giá theo tiêu chuẩn do cơ sở tự công bố. Trường hợp tiêu chuẩn cơ sở không phù hợp với quy chuẩn tương ứng hoặc các quy định hiện hành thì phải căn cứ quy chuẩn tương ứng và các quy định hiện hành sau đó phải xem xét lại hồ sơ công bố tiêu chuẩn/công bố hợp quy/công bố phù hợp quy định bảo đảm ATTP.

3. Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra trong ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

a) Triển khai các đoàn thanh tra tại Trung ương:

+ Quý I/2015: Tập trung triển khai thanh tra, kiểm về ATTP trong dịp tết Nguyên đán Ất Mùi; thanh tra, kiểm tra ATTP thịt và sản phẩm từ thịt.

+ Quý II/2015: Tập trung thanh tra kiểm tra ATTP trong Tháng hành động quốc gia về ATTP; thanh tra, kiểm tra ATTP đối với rau củ quả và sản phẩm rau, chè cà phê, ca cao, tiêu, điều và các nông sản thực phẩm, các chợ đầu mối bán buôn thực phẩm nông lâm thủy sản.

+ Quý III/2015: Tập trung thanh tra, kiểm tra ATTP trong dịp Tết Trung thu; thanh tra, kiểm tra ATTP sản phẩm ngũ cốc, trứng và sản phẩm từ trứng, mật ong.

+ Quý IV/2015: Tập trung thanh tra, kiểm tra ATTP thủy sản và các sản phẩm thủy sản, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công.

Địa bàn thanh tra, kiểm tra cụ thể sẽ do Cục QLCLNLS&TS, Cục Thú y, Cục BVTV chủ động đề xuất trên cơ sở căn cứ yêu cầu của công tác quản lý và các yếu tố nguy cơ mất ATTP được cảnh báo.

b) Đối với các địa phương: Căn cứ Kế hoạch chung của Ban Chỉ đạo liên ngành TƯ về VSATTP và tình hình thực tế tại địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kế hoạch và chỉ đạo Chi cục QLCLNLS&TS, Chi cục Thú y, Chi cục BVTV phối hợp với Thanh tra Sở và các đơn vị liên quan triển khai thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở thực phẩm thuộc phạm vi quản lý.

4. Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra trong ngành Công Thương

a) Triển khai các đoàn thanh tra tại Trung ương:

- Quý I/2015: Tập trung triển khai thanh tra, kiểm về ATTP trong dịp tết Nguyên đán Ất Mùi.

- Quý II/2015: Tập trung thanh tra kiểm tra ATTP trong Tháng hành động quốc gia về ATTP; Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành cơ sở sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với các loại rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột và tinh bột và các thực phẩm khác theo quy định của Chính phủ.

- Quý III/2015: Tập trung thanh tra, kiểm tra ATTP trong dịp Tết Trung thu; Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành cơ sở sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với các loại rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột và tinh bột và các thực phẩm khác theo quy định của Chính phủ.

- Quý IV/2015: Tập trung thanh tra, kiểm tra hậu kiểm các cơ sở sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với các loại rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột và tinh bột và các thực phẩm khác theo quy định của Chính phủ.

Địa bàn thanh tra, kiểm tra cụ thể sẽ do các Vụ/Cục chức năng của Bộ Công Thương chủ động đề xuất trên cơ sở căn cứ vào:

- Phân công của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Yêu cầu của công tác quản lý;

- Các yếu tố nguy cơ mất ATTP được cảnh báo.

b) Đối với các địa phương: Căn cứ Kế hoạch chung của Ban Chỉ đạo liên ngành TƯ về VSATTP và tình hình thực tế tại địa phương, Sở Công thương phê duyệt kế hoạch và chỉ đạo Chi cục QLTT phối hợp với Thanh tra Sở và các đơn vị liên quan triển khai thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở thực phẩm thuộc phạm vi quản lý.

5. Xử lý vi phạm

+ Trong quá trình thanh tra, kiểm tra các đoàn thanh tra, kiểm tra phải kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm theo quy định. Trường hợp cần thiết, các đoàn của tuyến trên chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm đã được phát hiện cho tuyến dưới (Ủy ban nhân dân hoặc Thanh tra chuyên ngành, Công an, Quản lý thị trường..,) nơi có cơ sở được thanh tra, kiểm tra để xử lý và theo dõi việc khắc phục sai phạm.

+ Các Đoàn thanh tra, kiểm tra, các cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tại địa phương có trách nhiệm xử lý các trường hợp vi phạm do mình phát hiện, do các đoàn của tuyến trên chuyển hồ sơ theo quy định, tuyệt đối không để thực phẩm không đảm bảo an toàn, không rõ nguồn gốc, không có nhãn hoặc có nhãn sai quy định hoặc chưa công bố hợp quy/phù hợp quy định ATTP, các tài liệu, ấn phẩm quảng cáo sai được phát hiện tiếp tục lưu thông trên thị trường, các cơ sở thực phẩm vi phạm tiếp tục hoạt động khi chưa có biện pháp khắc phục có hiệu quả.

6. Báo cáo kết quả

Các Bộ quản lý chuyên ngành (Y tế, NNPTNT, Công thương) và các Bộ, ngành liên quan (khi được phân công thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra), các địa phương (Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP) có trách nhiệm báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra ATTP theo từng đợt, 6 tháng, cả năm về Bộ Y tế, trong đó:

+ Đối với các đợt thanh tra trong Tháng cao điểm về ATTP, Tháng hành động quốc gia về ATTP, Tết trung thu và các đợt thanh tra đột xuất (nếu có), các đoàn thanh tra của Trung ương và các địa phương gửi báo cáo về Bộ Y tế (Cục ATTP) theo thời gian quy định ghi trong các bản Kế hoạch chi tiết triển khai thanh tra, kiểm tra của từng đợt.

+ Báo cáo 6 tháng: Trước ngày 15/7/2015;

+ Báo cáo năm 2015:

● Báo cáo nhanh trước ngày 15/12/2015;

● Báo cáo đầy đủ trước ngày 15/01/2016.

Trên cơ sở báo cáo của các Bộ quản lý chuyên ngành và các bộ, ngành liên quan, các địa phương, Bộ Y tế có trách nhiệm tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra ATTP theo từng đợt, 6 tháng, cả năm, báo cáo Ban Chỉ đạo liên ngành TƯ về VSATTP, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

IV. BẢO ĐẢM KINH PHÍ

Kinh phí phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra lấy từ kinh phí Chương trình mục tiêu bảo đảm VSATTP năm 2015 và các nguồn kinh phí khác của Trung ương, địa phương cho công tác bảo đảm ATTP.

Việc sử dụng kinh phí thực hiện theo các quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- PTT. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo)
- Thành viên BCĐ liên ngành TƯ về VSATTP;
- Thành viên Tổ Công tác LNTƯ về VSATTP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Sở Y tế, các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Các Viện: DD, KNATVSTPQG, YTCC Tp. HCM, Pasteur Nha Trang, VSDT Tây Nguyên;
- Báo SKĐS, Trung tâm TTGDSK Bộ Y tế;
- Website Cục ATTP;
- Lưu: VT, ATTP.

TL. TRƯỞNG BAN
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC
THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Nguyễn Thanh Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 03/KH-BCĐTƯVSATTP triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2015 do Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.505
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144