Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Chỉ thị 9/CT-UBND 2021 ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo y tế điện tử tỉnh Bắc Giang

Số hiệu: 9/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 02/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 02 tháng 6 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG KHAI BÁO Y TẾ ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các cấp, các ngành, địa phương trên toàn tỉnh đã được triển khai tích cực, đồng bộ bằng nhiều giải pháp. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh hiện nay, ngoài việc tăng cường kiểm soát chặt chẽ nguồn lây bệnh, sẵn sàng phương án cách ly, điều trị trên diện rộng, phát động toàn dân nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe... thì biện pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch là hết sức cần thiết. Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, tổng tiến công toàn lực, thần tốc để chặn đứng, đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, nhanh chóng dập dịch, ổn định tình hình và khôi phục sản xuất, kinh doanh bền vững; thực hiện phương châm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ "5K + vắc xin + công nghệ", Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu như sau:

1. Các cấp, các ngành cần quán triệt, chỉ đạo quyết liệt đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân có sử dụng điện thoại thông minh phải thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone và khai báo y tế điện tử; đồng thời, yêu cầu người thân cùng thực hiện (Phụ lục 01 kèm theo).

Yêu cầu tại các địa điểm kinh doanh, làm việc; nơi tập trung đông người cần trang bị thiết bị quét mã QR hoặc bố trí nhân viên có điện thoại thông minh, phục vụ kiểm soát khách, người ra, vào bằng cách quét mã QR; mọi cá nhân, tổ chức đến liên hệ công tác tại cơ quan, đơn vị địa phương mình phải cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone và thực hiện khai báo y tế điện tử.

UBND cấp xã chỉ đạo Tổ Covid cộng đồng thực hiện theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hướng dẫn và đề nghị người dân có điện thoại thông minh trên địa bàn cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone và khai báo y tế điện tử. Thường xuyên kiểm tra việc khai báo y tế điện tử của người dân để kịp thời nắm bắt các phản ánh về tình trạng dịch bệnh trên địa bàn quản lý.

2. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan của Bộ Y tế sử dụng các giải pháp kỹ thuật, công nghệ để truy xuất, tích hợp dữ liệu từ ứng dụng Bluezone và dữ liệu khai báo y tế điện tử để Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan khai thác phục vụ công tác quản lý và truy vết. Nghiên cứu, triển khai giải pháp QR code để kiểm tra việc khai báo y tế và quản lý, giám sát, ghi nhận việc người dân ra/vào ở các địa điểm kinh doanh, làm việc; nơi tập trung đông người.

- Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan sử dụng hệ thống Bluezone và hệ thống bản đồ dịch tễ Covid-19([1]), cơ sở dữ liệu khai báo y tế điện tử trong quản lý, truy vết.

- Phối hợp với Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tuyên truyền, yêu cầu các doanh nghiệp tổ chức triển khai để toàn thể người lao động của đơn vị mình có điện thoại thông minh phải cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone và khai báo y tế điện tử; các doanh nghiệp truy cập vào địa chỉ website: https://bacgiang.atalink.com/ khai báo trực tuyến nội dung báo cáo đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại doanh nghiệp, coi đây là yêu cầu bắt buộc khi tham gia hoạt động sản xuất.

- Phối hợp với Sở Công Thương: Chỉ đạo, yêu cầu các cơ sở kinh doanh, trung tâm thương mại hướng dẫn, khuyến nghị, yêu cầu người dân khi tham gia dịch vụ hoặc ra/vào phải cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone và khai báo y tế; tổ chức, doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp truy cập vào địa chỉ website: https://bacgiang.atalink.com/ khai báo trực tuyến nội dung báo cáo đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19. Phối hợp với Công ty điện lực Bắc Giang triển khai nhắn tin cho khách hàng qua Zalo, SMS đề nghị cài đặt Bluezone và khai báo y tế điện tử.

- Yêu cầu các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã triển khai các biện pháp tuyên truyền để vận động người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone và khai báo y tế điện tử (Phụ lục 02 kèm theo). Tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt trên các kênh thông tin chính thống của tỉnh Bắc Giang, trang Zalo “Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang”. Phối hợp với các doanh nghiệp Viễn thông triển khai nhắn tin qua Zalo, SMS đề nghị cài đặt Bluezone và khai báo y tế điện tử.

3. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phát động phong trào cài đặt, hỗ trợ tất cả đoàn viên, hội viên trong tổ chức mình cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone và khai báo y tế điện tử.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện nội dung trên. Giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai và tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Các Bộ: Y tế, Thông tin và Truyền thông;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các ban, cơ quan thuộc Tỉnh uỷ;
- Các ban, cơ quan của HĐND tỉnh;
- UBMTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội;
- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn;
- Báo Bắc Giang, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Huyện uỷ, thành uỷ, UBND huyện, thành phố;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hiệp hội Bất động sản tỉnh; Hội Doanh nghiệp trẻ;
- VPUBND tỉnh: LĐVP, các phòng, đơn vị;
- Lưu: VT, KGVX.Cường.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Sơn

 

PHỤ LỤC 01

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG ỨNG DỤNG BLUEZONE VÀ KHAI BÁO Y TẾ ĐIỆN TỬ
(Kèm theo Chỉ thị số 9/CT-UBND ngày 02/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG BLUEZONE

- Bước 1: Vào kho ứng dụng Google Play (với các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android) hoặc App Store (với các thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS). Gõ từ khóa “Bluezone” trong mục tìm kiếm. Chọn ứng dụng Bluezone - Khẩu trang điện tử (Cục tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông) rồi cài đặt.

- Bước 2: Nhập số điện thoại để xác thực, sau đó nhấn “Tiếp tục”.

- Bước 3: Mở ứng dụng và tại giao diện chính, Bluezone yêu cầu quyền truy cập Bluetooth, nhấn “Đồng ý/OK”.

- Bước 4: Tiếp theo, chọn mục “Quét xung quanh”.

- Bước 5: Sau vài giây, nếu bạn đã tiếp xúc gần với các trường hợp nhiễm (F0), hoặc các ca F1, F2 mà có dùng ứng dụng Bluezone thì hệ thống sẽ thông báo để người sử dụng biết được và có biện pháp cách ly, phòng ngừa lây lan ra cộng đồng.

II. HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ ĐIỆN TỬ

Chọn một trong những cách khai báo sau:

1. Khai báo trên ứng dụng Bluezone

Trên ứng dụng Bluezone đã tích hợp khai báo y tế trực tuyến, người sử dụng đã cài đặt ứng dụng Bluezone có thể thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng.

- Bước 1: Cài đặt và mở ứng dụng Bluezone.

- Bước 2: Chọn mục Khai báo y tế và thực hiện khai báo thông tin theo yêu cầu.

2. Khai báo trên ứng dụng Ncovi

- Bước 1: Tải ứng dụng Ncovi trên thiết bị di động (qua CHPlay trên Android và Appstore trên iOS). Kích vào phần cài đặt để cài đặt.

- Bước 2: Sau khi cài đặt xong, mở ứng dụng lên và thực hiện khai báo các thông tin theo yêu cầu.

3. Khai báo trên trang https://tokhaiyte.vn

- Bước 1: Truy cập vào địa chỉ https://tokhaiyte.vn

- Bước 2: Vào mục Khai báo toàn dân và thực hiện khai báo cáo nội dung theo yêu cầu của tờ khai.

4. Khai báo trên trang Zalo “Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang”

- Bước 1: Truy cập vào trang Zalo “Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang”

- Bước 2: Vào mục Khai báo y tế và chọn các hình thức: Ncovi, Bluezone, Tờ khai Y tế để thực hiện khai báo.

 

PHỤ LỤC 02

CÁC BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN VỀ CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG ỨNG DỤNG BLUEZONE VÀ KHAI BÁO Y TẾ ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG
(Kèm theo Chỉ thị số 9/CT-UBND ngày 02/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Để có thể nhanh chóng hỗ trợ công tác kiểm soát dịch Covid-19 tại Bắc Giang, UBND tỉnh Bắc Giang đã xác định một số giải pháp cụ thể để triển khai trên diện rộng ứng dụng Bluezone và khai báo y tế điện tử, cụ thể như sau:

1. Các cơ quan nhà nước phải gương mẫu làm trước. Cơ quan nhà nước phải duy trì được trạng thái hoạt động bình thường thì Chính quyền và các hoạt động phòng chống dịch mới tiếp tục hoạt động hiệu quả. Từng cán bộ phải gương mẫu cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone và khai báo y tế điện tử cho mình và người thân. Cơ quan cử người kiểm soát, ghi nhận các hoạt động vào ra của trụ sở, yêu cầu mọi người đến làm việc phải cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone và khai báo y tế điện tử.

2. Chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone và khai báo y tế điện tử, đồng thời vẫn đảm bảo giãn cách an toàn.

3. Đoàn Thanh niên tỉnh Bắc Giang phát động phong trào cài đặt Bluezone và khai báo y tế điện tử. Đồng thời, hỗ trợ người dân cài Bluezone và khai báo y tế điện tử.

4. Các trường học trên địa bàn tỉnh yêu cầu tất cả giáo viên cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone và khai báo y tế điện tử. Hướng dẫn học sinh, sinh viên có điện thoại di động thông minh cài Bluezone, khai báo y tế điện tử và cài cho người thân thông qua các lớp học trực tuyến.

6. Người dân ngoại tỉnh khi đến Bắc Giang cần nhận được ngay thông báo cài đặt Bluezone, khai báo y tế điện tử trên điện thoại. Hành khách trên các phương tiện công cộng đến Bắc Giang (xe khách, tàu hoả…) nhận được thông báo cài đặt Bluezone, khai báo y tế điện tử.

7. Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông nhắn tin và gọi điện cho người dân để hướng dẫn, đề nghị cài đặt Bluezone, khai báo y tế điện tử và định kỳ nhắc lại. Nhắn tin và truyền thông trên Zalo và các kênh truyền thông xã hội khác.

8. Tổ chức đưa tin và định kỳ nhắc lại trên các phương tiện truyền hình, phát thanh, các báo của tỉnh Bắc Giang.

9. Triển khai tuyên truyền đến người dân trên địa bàn thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở (xã, phường) và định kỳ nhắc lại.

10. Triển khai poster in và dán nơi công cộng, điểm đông người. Poster điện tử chiếu ở các địa điểm công cộng. Chính quyền địa phương kêu gọi các doanh nghiệp truyền thông, quảng cáo, hỗ trợ tăng thời lượng hiển thị nội dung tuyên truyền cài đặt Bluezone.

Về nội dung định hướng tuyên truyền: Cần định hướng cho người dân hiểu và nhận thức đúng về lợi ích trực tiếp khi cài đặt Bluezone, khai báo y tế điện tử; sớm giúp người dân quay trở lại cuộc sống sinh hoạt, sản xuất kinh doanh bình thường. Cụ thể, việc mỗi người dân đều cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone và khai báo y tế điện tử sẽ giúp thu hẹp phạm vi cách ly, giảm hiện tượng cách ly nhầm hoặc cách ly phạm vi rộng, từ đó giúp xã hội duy trì được hoạt động bình thường. Các doanh nghiệp, nhà hàng, khu công nghiệp vẫn duy trì được hoạt động kinh doanh sản xuất, chung sống với dịch bệnh. Để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, từng người dân hãy tuân thủ cài đặt, hướng dẫn người thân cài đặt và yêu cầu người tiếp xúc với mình cùng cài đặt. Các phương tiện truyền thông cần liên tục lặp lại các thông điệp về Bluezone để nhắc nhở./.[1] Tại địa chỉ website: https://covidmaps.bacgiang.gov.vn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 9/CT-UBND ngày 02/06/2021 về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo y tế điện tử phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


721

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!