Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 37/CT-UBND năm 2009 về triển khai thực hiện phòng chống tác hại của thuốc lá do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 37/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Ngô Hòa
Ngày ban hành: 31/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/CT-UBND

Huế, ngày 31 tháng 12 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Ngày 21 tháng 8 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1315/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá, trong đó có quy định "Nghiêm cấm hút thuốc lá từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 ở lớp học, nhà trẻ, các cơ sở y tế, thư viện, rạp chiếu phim, nhà hát, nhà văn hóa, các khu vực sản xuất và nơi làm việc trong nhà, nơi có nguy cơ cháy nổ cao và trên các phương tiện giao thông công cộng". "Từng bước hoàn thiện các quy định cấm hút thuốc lá nơi công cộng, tiến tới cấm hút thuốc lá tại tất cả những nơi công cộng trong nhà vào năm 2010".

Để nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của các cấp chính quyền, cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân về việc thực hiện phòng chống tác hại thuốc lá, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh:

a) Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12/2007/CT-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá và Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, hội viên các tổ chức đoàn thể nhân dân phải là những người gương mẫu không hút thuốc lá.

c) Chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền quản lý treo biển có chữ hoặc biểu tượng "cấm hút thuốc lá" tại những khu vực cấm theo quy định và tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý việc thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại thuốc lá.

2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Huế:

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1315/QĐ-TTg .

b) Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng chống tác hại của thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các cơ quan, công sở và cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân để phòng chống tác hại thuốc lá.

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm theo quy định hiện hành.

3. Sở Công thương chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường hoạt động kiểm soát kinh doanh các sản phẩm thuốc lá, trong đó tập trung kiểm tra việc kinh doanh, bán buôn, đại lý bán buôn, bán lẻ thuốc lá; kiên quyết chống kinh doanh thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả, thuốc lá nhái nhãn mác, thuốc lá kém chất lượng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác thông tin, giáo dục truyền thông; đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tác hại thuốc lá nhằm thay đổi hành vi hút thuốc lá.

5. Đề nghị Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng thời lượng, tần suất, mở chuyên trang, chuyên mục về phòng, chống tác hại thuốc lá.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo việc phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học.

7. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về cấm quảng cáo, khuyến mãi, tiếp thị và tài trợ gắn với mục đích sản xuất, kinh doanh thuốc lá.

8. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với các cơ quan tích cực tuyên truyền, giáo dục hội viên và người dân, để mọi người thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại thuốc lá.

9. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ban, ngành liên quan tham mưu việc bố trí ngân sách, bảo đảm nguồn kinh phí cho việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại thuốc lá theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1315/QĐ-TTg ; hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng kinh phí theo quy định hiện hành.

10. UBND các huyện, thành phố Huế:

a) Xây dựng Kế hoạch triển khai Quyết định số 1315/QĐ-TTg của Chính phủ trong phạm vi quản lý của địa phương.

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai các nội dung về phòng, chống tác hại thuốc lá. Tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa không sử dụng các sản phẩm thuốc lá trong đám cưới, đám tang, lễ hội và trong các cuộc vui gia đình, bè bạn.

c) Cân đối, bố trí ngân sách, xây dựng kế hoạch thực hiện và chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý và nhân dân địa phương.

d) Phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể quần chúng cùng cấp tích cực vận động hội viên, người dân thực hiện tốt chủ trương phòng, chống tác hại thuốc lá và tham gia giám sát có hiệu quả việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá, kiểm soát thuốc lá.

Căn cứ Chỉ thị này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị lập Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, hàng năm báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Y tế) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 37/CT-UBND năm 2009 về triển khai thực hiện phòng chống tác hại của thuốc lá do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.429

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85