Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 32/CT-UBND năm 2012 về tăng cường giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 32/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành: 26/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 11 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ

Công tác khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh ta trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành tích quan trọng; các cơ sở khám, chữa bệnh đã được cải tạo và nâng cấp cả về cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế. Nhiều dịch vụ y tế kỹ thuật cao đã được áp dụng có hiệu quả như: chụp mạch can thiệp, nong mạch vành, xạ trị gia tốc, phẫu thuật thần kinh, mổ tim hở, phẫu thuật nội soi, mổ phaco, thụ tinh trong ống nghiệm, các cấp cứu chuyên sâu nội khoa và ngoại khoa vv, đã góp phần tích cực về nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao của nhân dân, tiết kiệm kinh phí cho ngân sách và người bệnh và giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương.

Tinh thần thái độ phục vụ người bệnh và quy tắc ứng xử của cán bộ, nhân viên y tế cũng được thường xuyên quan tâm hơn.

Công tác XHH về lĩnh vực khám, chữa bệnh đã có nhiều đóng góp tích cực, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn và giảm tải cho các bệnh viện công lập.

Tuy nhiên; công tác khám bệnh, chữa bệnh còn một số mặt hạn chế: cơ sở vật chất trang thiết bị khám, chữa bệnh vẫn còn thiếu thốn, nhất là tuyến y tế cơ sở. Một số đơn vị vẫn chưa thực hiện nghiêm quy chế bệnh viện; tình trạng lạm dụng trong xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, kê đơn thuốc vẫn còn xảy ra, gây tốn kém lãng phí cho người bệnh và nguồn ngân sách; y đức của một số cán bộ y tế giảm sút ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân v.v. Công tác thanh, quyết toán quỹ BHYT cho các cơ sở KCB vẫn chưa kịp thời.

Để khắc phục tình hình trên, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân về khám, chữa bệnh; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Y tế phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Trước hết cần quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng về nâng cao y đức cho cán bộ y tế gắn nội dung “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với thực hiện lời dạy của Bác đối với ngành y tế “Thầy thuốc như mẹ hiền” vào sinh hoạt thường xuyên của đơn vị.

2. Tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật chuyên sâu, tạo thuận lợi cho người dân được hưởng thụ nền y học tiên tiến, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, giảm chi phí cho người bệnh.

3. Cải tiến quy trình, thủ tục hành chính giảm phiền hà cho người bệnh, tập trung như:

- Tổ chức tiếp đón, hướng dẫn, tránh gây phiền hà đối với người bệnh. Kiểm soát tốt các quy trình chuyên môn, kỹ thuật, y lệnh điều trị. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình tiếp nhận, khám bệnh, quản lý người bệnh nằm viện, quản lý hồ sơ bệnh án v.v .

- Yêu cầu bắt buộc công khai giá dịch vụ y tế trên các bảng thông tin, tại khu vực dễ quan sát, dễ đọc, kịp thời giải đáp những thắc mắc của người dân liên quan đến giá dịch vụ y tế. Quán triệt tinh thần Chỉ thị 05 CT-BYT ngày 10/9/2012 của Bộ Y tế: “không được thu thêm của người bệnh các chi phí để thực hiện các dịch vụ ngoài mức thu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho đơn vị (trừ các chi phí chưa tính vào giá dịch vụ, phần đồng chi trả của người bệnh có thẻ BHYT theo quy định hoặc phần chênh lệch giữa giá thanh toán với cơ quan BHXH và giá KCB theo yêu cầu).

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, chống lạm dụng thuốc, kỹ thuật cao và xét nghiệm, đi đôi với việc tăng cường sử dụng thuốc hợp lý và hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

4. Phối hợp với BHXH tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch hàng năm về phân bổ thẻ KCB - BHYT ban đầu, trên cơ sở đánh giá các tiêu chí của từng cơ sở KCB, Sở Y tế chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về năng lực và chất lượng của các cơ sở được KCB ban đầu; đặc biệt chú ý nhu cầu và chất lượng KCB - BHYT tại các phòng khám bệnh đa khoa tư nhân, các trạm y tế; thực hiện tốt Thông tư số 10/2009/TT-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; đảm bảo chất lượng và quyền lợi cho người tham gia BHYT.

5. BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế thường xuyên theo dõi, giám sát chất lượng KCB - BHYT; cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người bệnh và thực hiện đúng quy định về chế độ tạm ứng và thanh quyết toán BHYT; giải quyết kịp thời các vướng mắc thuộc thẩm quyền đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT.

6. Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh quản lý tốt công tác tài chính theo quy định. Tăng cường thực hiện có hiệu quả Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm phải đi đối với việc tăng cường quản lý nhà nước, tránh sai sót, tùy tiện và tiêu cực trong quá trình tổ chức thực hiện.

7. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, BHXH tỉnh và các ngành có liên quan căn cứ chức năng và nhiệm vụ phối hợp với Sở Y tế để hướng dẫn và tạo điều kiện cho các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên.

8. Giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra (kể cả các cơ sở KCB ngoài công lập); kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh thực hiện theo quy định; đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm về tinh thần thái độ, về quy chế chuyên môn, về quản lý tài chính và tổ chức v.v.; định kỳ tập hợp báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế (để BC);
- TT tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để BC);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để BC);
- Các ngành có liên quan;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 32/CT-UBND năm 2012 về tăng cường giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.551

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89