Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 30/CT-UBND năm 2017 về thực hiện nghiêm quy định về tham quan, du lịch, giao lưu, học tập kinh nghiệm hoặc chương trình khác không thuộc lĩnh vực chuyên môn trong nước và nước ngoài; nghỉ việc để đi khám và chữa bệnh do thành phố Hải Phòng ban hành

Số hiệu: 30/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 27/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 27 tháng 10 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH VỀ THAM QUAN, DU LỊCH, GIAO LƯU, HỌC TẬP KINH NGHIỆM HOẶC CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÁC KHÔNG THUỘC LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI; NGHỈ VIỆC ĐỂ ĐI KHÁM VÀ CHỮA BỆNH

Thời gian qua, một số cán bộ, công chức, viên chức đi tham quan, du lịch, giao lưu, học tập kinh nghiệm hoặc tham gia các chương trình khác không thuộc lĩnh vực chuyên môn trong nước và nước ngoài, nghỉ việc để đi khám và chữa bệnh nhưng không thực hiện chế độ báo cáo theo phân cấp quản lý cán bộ và chưa được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt, chưa chấp hành nghiêm quy định có liên quan làm ảnh hưởng đến hoạt động công vụ, phục vụ của tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân, giảm hiệu lực hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố, cá biệt một số trường hợp vi phạm quy định đến mức phải xử lý kỷ luật.

Để chấn chỉnh kịp thời việc cán bộ, công chức, viên chức đi tham quan, du lịch, giao lưu, học tập kinh nghiệm hoặc các chương trình khác không thuộc lĩnh vực chuyên môn trong nước và nước ngoài, nghỉ việc để đi khám và chữa bệnh, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm quy định đi tham quan, du lịch, giao lưu, học tập kinh nghiệm hoặc các chương trình khác không thuộc lĩnh vực chuyên môn trong nước và nước ngoài; nghỉ việc để đi khám và chữa bệnh, tại các văn bản: Quyết định số 717-QĐ/TU ngày 18/3/2008 của Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ; Công văn số 836-CV/TU ngày 04/4/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chấn chỉnh đi công tác, học tập, nghiên cứu, khảo sát, tham quan, du lịch nước ngoài; Công văn số 1066-CV/TU ngày 18/01/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện chế độ báo cáo khi cán bộ đi công tác, học tập, tham quan, du lịch trong nước, nước ngoài; Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 26/9/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 3294/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài, quản lý, sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố; Quyết định số 674-QĐ/TU ngày 18/9/2017 của Thành ủy Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tại thành phố Hải Phòng và các quy định của pháp luật liên quan.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức khi có nhu cầu phải báo cáo và được cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố hoặc cơ quan chủ quản cho phép đi tham quan, du lịch, giao lưu, học tập kinh nghiệm hoặc các chương trình khác không thuộc lĩnh vực chuyên môn trong nước và nước ngoài, nghỉ việc để đi khám và chữa bệnh thì mới được đi.

3. Yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện nghiêm túc việc rà soát, xây dựng quy định nội bộ về quản lý cán bộ, công chức, viên chức ra nước ngoài đã được Ủy ban nhân dân thành phố quy định tại khoản 3 Điều 9 Quyết định số 3294/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016.

4. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm về các vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức trong phạm vi quản lý; không bao che các hành vi vi phạm liên quan đến nội dung trên; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm hoặc thực hiện trái các quy định của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố về việc trên.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
CHỦ TỊCH
Nguy
ễn Văn Tùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 30/CT-UBND năm 2017 về thực hiện nghiêm quy định về tham quan, du lịch, giao lưu, học tập kinh nghiệm hoặc chương trình khác không thuộc lĩnh vực chuyên môn trong nước và nước ngoài; nghỉ việc để đi khám và chữa bệnh do thành phố Hải Phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


530
DMCA.com Protection Status

IP: 52.90.59.110