Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2014 tăng cường thực thi quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Số hiệu: 28/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Cao Thị Hải
Ngày ban hành: 13/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/CT-UBND

Thái Bình, ngày 13 tháng 11 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC THI QUY ĐỊNH CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Nhằm giảm thiểu thiệt hại do thuốc lá gây ra đối với sức khỏe, môi trường và sự phát triển kinh tế - xã hội, ngày 18 tháng 6 năm 2012, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Luật PCTH thuốc lá); Luật PCTH thuốc lá có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2013.

Những năm qua, các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã triển khai các biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá; hầu hết các cơ quan, đơn vị đã thực hiện các quy định về cấm hút thuốc lá trong công sở và nơi công cộng. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân hút thuốc lá tại nơi làm việc, trường học, cơ sở y tế (gọi tắt nơi m việc), đám cưới, đám tang, sinh hoạt tập thể vẫn còn khá phổ biến; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm và nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật PCTH của thuốc lá.

Để tăng cường thực hiện các quy định của Luật PCTH thuốc lá trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về tác hại của thuốc lá, các quy định của Luật PCTH thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các cơ quan, công sở, trường học và cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong việc phòng, chống tác hại của thuốc lá;

b) Thực thi nghiêm quy định cấm hút thuốc lá ở nơi làm việc, trong bệnh viện, trường học và nơi công cộng. Phải treo biển có chữ hoặc biểu tượng “cấm hút thuốc lá” tại khu vực cấm hút thuốc lá. Tại các nhà hàng, quán bar, karaoke, khách sạn, tàu thủy, nơi lưu trú du lịch,... phải bố trí khu vực dành riêng cho người hút thuốc lá tách biệt với khu vực cấm hút thuốc lá, có biển báo dễ nhìn, dễ quan sát và có dụng cụ chứa các mẩu tàn thuốc lá, phương tiện phòng cháy, chữa cháy;

c) Đưa nội dung PCTH thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế của cơ quan, đơn vị. Bố trí lực lượng thường xuyên nhắc nhở công dân đến liên hệ công tác thực hiện quy định cấm hút thuốc tại khuôn viên trụ sở cơ quan, đơn vị.

2. Sở Y tế:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá trên phạm vi toàn tỉnh;

b) Tổ chức truyền thông, giáo dục sức khỏe về phòng, chống tác hại của thuốc lá, tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, phương pháp cai nghiện thuốc lá; lồng ghép hoạt động truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá vào các chương trình chăm sóc sức khỏe do ngành y tế quản lý;

c) Hướng dẫn quy trình cai nghiện thuốc lá do Bộ Y tế ban hành; chỉ đạo việc cai nghiện thuốc lá và nghiên cứu, tư vấn về cai nghiện thuốc lá;

d) Xây dựng kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, thanh tra theo thẩm quyền việc thực hiện các quy định của Luật PCTH thuốc lá và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm bảo đảm theo đúng các quy định hiện hành.

3. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật và xây dựng chuyên mục, chuyên đề về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, kết quả hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá trên Cổng thông tin điện tử tỉnh;

b) Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy định cấm quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và xử phạt nghiêm các hành vi quảng cáo các sản phẩm thuốc lá trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ việc nghiêm cấm các hình thức quảng cáo sản phẩm thuốc lá trên các loại hình nghệ thuật, các giải thể thao; quy định việc hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, truyền hình;

b) Chỉ đạo các cơ sở văn hóa, thể thao, du lịch, dịch vụ thực hiện nghiêm các quy định cấm hút thuốc lá. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy định về cấm hút thuốc lá tại địa điểm thuộc quyền quản lý (Quán bar, karaoke, vũ trường, khách sạn và cơ sở lưu trú du lịch,...);

c) Tổ chức đưa thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá và các biện pháp hạn chế sử dụng thuốc lá vào trong các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và đời sống gia đình; đưa các nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào tiêu chí “Thôn, làng, tổ dân phố văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng các mô hình sinh hoạt cộng đồng, đám cưới, đám tang “không thuốc lá”.

5. Sở Công Thương:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục sắp xếp, tổ chức, quy hoạch mạng lưới đại lý bán buôn, bán lẻ các sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh. Kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh bán buôn hoặc đại lý bán buôn sản phẩm thuốc lá theo quy định hiện hành. Thực hiện hiệu quả việc phòng, chống các vi phạm như: Buôn lậu thuốc lá, kinh doanh thuốc lá giả, không in cảnh báo sức khỏe, không dán tem theo quy định và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục cho học sinh, sinh viên, cán bộ, viên chức trong toàn ngành về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tiếp tục chỉ đạo, xây dựng mô hình trường học không khói thuốc. Nghiên cứu đưa các nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào chương trình giảng dạy của các cấp học, bậc học trên địa bàn toàn tỉnh.

7. Công an tỉnh có trách nhiệm tổ chức việc xử lý vi phạm đối với hành vi hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá và hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành cho công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội: Phối hợp với chính quyền địa phương tích cực vận động các đoàn viên, hội viên tham gia tích cực cuộc vận động phòng, chống tác hại của thuốc lá, thực hiện không hút thuốc tại nơi làm việc và nơi công cộng theo quy định pháp luật.

10. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

Chỉ đạo các cấp, các ngành, các đoàn thể ở địa phương; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống tác hại của thuốc lá; đưa nội dung hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá và việc thực hiện các quy định cấm hút thuốc lá vào nội quy, quy chế của các cơ quan, đơn vị và hương ước của địa phương.

Nhận Chỉ thị này, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện; Sở Y tế có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương thường xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội;
- UBND huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VX, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Thị Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 28/CT-UBND ngày 13/11/2014 tăng cường thực thi quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.431

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.203.87
server251