Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 21/1999/CT-TTg về đẩy mạnh các hoạt động bảo đảm thực hiện mục tiêu thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh và khống chế bệnh sởi vào năm 2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 21/1999/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 31/07/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21/1999/CT-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 1999

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO THỰC HIỆN MỤC TIÊU THANH TOÁN BẠI LIỆT, LOẠI TRỪ UỐN VÁN SƠ SINH VÀ KHỐNG CHẾ BỆNH SỞI VÀO NĂM 2000

Từ năm 1985 đến nay, "Chương trình tiêm chủng mở rộng" đã được triển khai liên tục trong cả nước. Uỷ ban nhân dân các cấp đã chỉ đạo sát sao, các Bộ, ngành, các tổ chức xã hội đã phối hợp chặt chẽ và tham gia tích cực. Với sự ủng hộ kịp thời và hiệu quả của Chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế, sự hưởng ứng của đông đảo các bà mẹ và nhân dân trong cả nước, công tác thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh và khống chế bệnh sởi đã thu được những thành tựu to lớn, đã làm giảm rõ rệt số trẻ em mắc bệnh và chết do các bệnh này. Đến nay, cả nước không xảy ra trường hợp nào nhiễm vi rút bại liệt hoang dại, chỉ còn 7/610 huyện, thị chưa đạt tiêu chuẩn loại trừ uốn ván sơ sinh, tỷ lệ mắc bệnh sởi trong năm 1998 giảm 11,3 lần so với năm 1985. Như vậy, nước ta có khả năng thực hiện được mục tiêu đã cam kết với cộng đồng quốc tế là thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh và khống chế bệnh sởi vào năm 2000.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số khó khăn: về dịch tễ, bệnh bại liệt, uốn ván sơ sinh và sởi đang có những diễn biến phức tạp; việc triển khai công tác tiêm chủng mở rộng ở các địa phương miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa... còn nhiều hạn chế, trong khi thời hạn phải thực hiện mục tiêu còn quá ngắn. Vì vậy, các hoạt động tiêm chủng mở rộng trong năm 1999 và năm 2000 có tầm quan trọng đặc biệt.

Để thực hiện mục tiêu nói trên và thực hiện thắng lợi chiến dịch"Những ngày tiêm chủng bổ sung" trong năm 1999 tại 11 tỉnh miền Trung, 19 tỉnh miền Nam, 3 tỉnh Tây Nguyên và 13 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Bộ Y tế xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và tổ chức triển khai chiến dịch "Những ngày tiêm chủng bổ sung", đảm bảo cung cấp đủ, kịp thời vẵcxin, dụng cụ bảo quản lạnh và dụng cụ tiêm chủng, tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác tiêm chủng mở rộng ở các địa phương, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số miền núi, hải đảo và vùng bị ảnh hưởng nặng của thiên tai...

2. Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan tài chính các cấp đảm bảo ngân sách đã bố trí trong dự toán về tiêm chủng mở rộng.

3. Bộ Văn hoá - Thông tin chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng các cấp tổ chức tuyên truyền nhằm làm cho cộng đồng nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh và khống chế bệnh sởi vào năm 2000, để mọi người tự giác tham gia hoạt động tiêm chủng mở rộng.

4. Các Bộ, ngành có liên quan cần phối hợp và hỗ trợ ngành y tế để chiến dịch "Những ngày tiêm chủng bổ sung" năm 1999 đạt kết quả cao. Đặc biệt, Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng quân y phối hợp triển khai công tác tiêm chủng mở rộng ở các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, miền núi, hải đảo, vùng đồng bào các dân tộc ít người và những vùng bị ảnh hưởng nặng của thiên tai... để dịch vụ tiêm chủng mở rộng đến được từng gia đình ở mọi miền đất nước.

5. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế và các cơ quan liên quan của địa phương huy động các nguồn lực, tổ chức và triển khai thực hiện chiến dịch "Những ngày tiêm chủng bổ sung" năm 1999, đảm bảo 100% trẻ em dưới 5 tuổi được uống đủ 2 liều vắc xin bại liệt và kết hợp tiêm vét vắc xin sởi, tiêm vắc xin uốn ván cho phụ nữ có thai, phụ nữ trong độ tuổi 15 đến 35 ở các vùng trọng điểm, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu tiêm chủng mở rộng đã đăng ký cho năm 1999 và năm 2000.

6. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, động viên hội viên, đoàn viên tích cực tham gia chiến dịch này.

7. Giao Bộ Y tế làm đầu mối, phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này.

 

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 21/1999/CT-TTg

Hanoi, July 31, 1999

 

DIRECTIVE

ON STEPPING UP ACTIVITIES TO ACHIEVE THE TARGETS OF ERADICATING POLIO AND INFANT TETANUS AND CHECKING MEASLE BY THE YEAR 2000

Since 1985, the "enlarged vaccination program" has been implemented continuously throughout the country, with the close direction by the People’s Committees at various levels, the close cooperation and active participation by ministries, branches and social organizations, with the timely and effective support from various countries and international organizations as well as the active response from mothers and people throughout the country, the polio and infant tetanus eradication and the measle control has gained great achievements, markedly reducing the rates of children suffering from and dying of such diseases. Up to now, in the whole country not any case of the wild polio virus infection has been recorded; only 7 of the 610 districts and provincial towns have still below the mark of infant tetanus eradication; the rate of measle sufferers in 1998 dropped 11.3 times as compared with 1985. So, our country can achieve the targets pledged before the international community, that is to eradicate polio and infant tetanus and control measle by the year 2000.

However, there still remain some difficulties: Regarding epidemics, polio, infant tetanus and measle have seen complicated developments and the implementation of enlarged vaccination in the mountainous, border, deep-lying and distant localities’ has been hit with many limitations while the time-limit for attaining the targets is running out. So, the enlarged vaccination activities in 1999 and 2000 are of special importance.

To achieve the above-mentioned targets and successfully carry out the "Supplementary Vaccination Days" campaign in 1999 in 11 central provinces, 19 southern provinces, 3 central highlands provinces and 13 northern border mountainous provinces, the Prime Minister hereby instructs:

1. The Ministry of Health to plan, direct and organize the implementation of the "Supplementary Vaccination Days" campaign, ensure to supply adequately and in time vaccines, cooling preservation facilities and vaccination instruments; continue to raise the quality and efficiency of the enlarged vaccination in localities, especially in the deep-lying, distant, border and mountainous regions, areas of ethnic minorities, islands and in the regions hard hit by natural calamities.

2. The Ministry of Finance to direct the financial agencies at all levels to ensure the budget already included in the estimate for the enlarged vaccination.

3. The Ministry of Information and Culture to direct the mass media agencies at all levels to organize propaganda in order to make the entire community fully aware of the importance of the eradication of polio and infant tetanus and the control of measle by the year 2000, so that people voluntarily take part in activities for the enlarged vaccination.

4. The concerned ministries and branches to co-ordinate with and support the health service so as to make the "Supplementary Vaccination Days" campaign a big success. Especially, the Ministry of Defence shall direct the army medical corps to co-ordinate its activities in carrying out the enlarged vaccination in deep-lying, distant, border and mountainous regions, islands, ethnic minority regions and regions seriously affected by natural calamities’ in order that the enlarged vaccination service can reach every family in every corner of the country.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 21/1999/CT-TTg về đẩy mạnh các hoạt động bảo đảm thực hiện mục tiêu thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh và khống chế bệnh sởi vào năm 2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.240
DMCA.com Protection Status