Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2016 về nâng cao y đức và chất lượng phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân do tỉnh Phú Yên ban hành

Số hiệu: 17/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Hoàng Văn Trà
Ngày ban hành: 30/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Phú Yên, ngày 30 tháng 8 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ NÂNG CAO Y ĐỨC VÀ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN

Trong thời gian qua, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tựu quan trọng. Ngành Y tế đã chủ động triển khai thực hiện các dịch vụ, kỹ thuật y tế mới; xây dựng cơ sở vật chất và đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế mới, hệ thống y tế được tiếp tục củng cố, mở rộng và phát triển; quy trình khám bệnh, chữa bệnh tại khoa khám bệnh được cải tiến, chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ngày càng được nâng cao; chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách xã hội đã được thực hiện tốt hơn; mức độ hưởng thụ và tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân được tăng lên, qua đó góp phần thực hiện cơ bản các chỉ tiêu tổng quát của tỉnh đề ra về chăm sóc sức khỏe của người dân. Kết quả hoạt động của ngành đã đóng góp một phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong công tác khám bệnh, chữa bệnh vẫn còn hạn chế nhất định. Một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa quan tâm đúng mức các điều kiện phục vụ người bệnh cũng như nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; công tác giáo dục y đức thực hiện chưa thường xuyên; còn tình trạng vi phạm các quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật, quy tắc ứng xử của ngành; thiếu tinh thần trách nhiệm, thậm chí có lúc, có nơi còn có biểu hiện thờ ơ, vô cảm với người bệnh nên đã để xảy ra một số vụ việc gây bất bình trong dư luận xã hội. Đã có những ý kiến phản ánh của người bệnh về chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và tinh thần, thái độ phục vụ tại một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Những biểu hiện trên, tuy chỉ xảy ra ở một bộ phận cán bộ y tế nhưng đã làm ảnh hưởng lớn đến danh dự của người thầy thuốc, uy tín của ngành và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng phục vụ người bệnh đối với ngành y tế.

Để khắc phục tình trạng trên, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên ngành y tế, đáp ứng ngày càng tốt hơn sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Y tế:

a) Quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao y đức  trách nhiệm của cán bộ y tế; xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, yêu nghề, nhiệt tình phục vụ nhân dân, tôn trọng chuyên môn, y đức; đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Thầy thuốc phải như mẹ hiền”; thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế và trách nhiệm tổ chức thực hiện của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của Bộ Y tế; xây dựng mỗi cán bộ lãnh đạo ngành Y tế là một tấm gương về y đức để cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành noi theo, xứng đáng với niềm tin của nhân dân và sự tôn vinh của xã hội đối với người thầy thuốc.

b) Tiếp tục củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở; rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân lực của ngành từ tỉnh đến cơ sở, ưu tiên bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ phù hợp đối với chuyên môn được đào tạo; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và triển khai tốt chính sách đãi ngộ nhằm khuyến khích cán bộ y tế về công tác tuyến cơ sở, đặc biệt đối với các Bệnh viện huyện, thị xã, thành phố và các Trạm y tế xã, phường, thị trấn đang thiếu hoặc chưa có bác sĩ theo quy định.

c) Tăng cường sự phối hợp với các ngành, các cấp trong các hoạt động y tế và thực hiện các văn bản pháp luật, chính sách y tế; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để tạo được sự chuyển biến căn bản trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

d) Tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các bệnh viện, đơn vị y tế trên địa bàn về chuyên môn kỹ thuật y tế, chính sách bảo hiểm y tế và các hoạt động liên doanh, liên kết, xã hội hóa các dịch vụ y tế; phát hiện, làm rõ trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức trong và ngoài ngành Y tế có sai phạm và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

đ) Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân (theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020); thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; xây dựng kế hoạch hàng năm về phân bổ thẻ khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu phù hợp; thực hiện tốt quy định về hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT; thực hiện đúng quy định về chế độ tạm ứng và thanh quyết toán BHYT, giải quyết kịp thời các vướng mắc thuộc thẩm quyền, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT.

e) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng tham mưu cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị, đảm bảo các điều kiện tối thiểu đáp ứng yêu cầu chuyên môn của ngành Y tế; tăng cường giám sát, đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các công trình xây dựng, thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng, bảo trì công trình xây dựng và trang thiết bị.

g) Hoàn thành các Đề án thuộc lĩnh vực ngành quản lý theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh trình cấp thẩm quyền phê duyệt; thực hiện kế hoạch luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh, có tính khả thi, hiệu quả, đảm bảo quyền lợi và điều kiện cho cán bộ hoàn thành nhiệm vụ, phục vụ tốt nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân.

h) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến chủ động triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.

i) Đẩy mạnh xã hội hóa về đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, huy động sự tham gia tích cực của toàn xã hội trong công tác khám bệnh, chữa bệnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn phù hợp thực hiện đầu tư công các dự án ngành y tế để phục vụ cho công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

3. Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh trong việc bố trí dự toán NSNN hàng năm theo phân cấp quản lý NSNN cho sự nghiệp y tế để đảm bảo hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

4. Sở Xây dựng phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh lập quy hoạch các cơ sở Y tế trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy mô và phân tuyến kỹ thuật.

5. Các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương phối hợp với ngành y tế trong việc theo dõi, chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn; đồng thời phản ánh kịp thời những ý kiến của người dân, nhất là những ý kiến về tinh thần, thái độ và ứng xử của cán bộ y tế với người bệnh; tùy theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền xử lý hoặc kiến nghị xử lý đúng mức những tổ chức và cá nhân có sai phạm.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức hội, đoàn thể các cấp trong tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí thường xuyên quan tâm, hợp tác, tạo điều kiện giúp đỡ ngành y tế, kịp thời động viên, khuyến khích những gương tốt, việc tốt trong phục vụ người bệnh và giám sát, phản ánh những tồn tại, tiêu cực để kịp thời chấn chỉnh.

Các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương phối hợp triển khai thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN và hội, đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành liên quan;

- UBND các huyện, thị xã, TP;
- Chánh, PVP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (Ty-2b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2016 về nâng cao y đức và chất lượng phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân do tỉnh Phú Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


920
DMCA.com Protection Status

IP: 52.55.186.225