Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 15/CT-CTUBND năm 2006 tăng cường công tác Y Dược cổ truyền do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 15/CT-CTUBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Thị Thanh Bình
Ngày ban hành: 13/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-CTUBND

Quy Nhơn, ngày 13 tháng 12 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC Y DƯỢC CỔ TRUYỀN

Nước ta có một nền Y Dược học cổ truyền (YDHCT) lâu đời. YDHCT là một di sản văn hóa của dân tộc, có vai trò và tiềm năng to lớn trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chỉ đạo việc kế thừa, bảo tồn và phát triển YDHCT, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, xây dựng nền y học Việt Nam hiện đại, khoa học, dân tộc và đại chúng.

Căn cứ Quyết định số 222/2003/QĐ-TTg ngày 03/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chính sách quốc gia về Y Dược học cổ truyền đến năm 2010, Quyết định số 765/QĐ-BYT ngày 22/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Chính sách quốc gia về Y Dược học cổ truyền đến năm 2010; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 22/5/2006 về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chính sách quốc gia về Y Dược học cổ truyền đến năm 2010 của tỉnh Bình Định.

Để tổ chức triển khai thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. UBND các huyện, thành phố:

- Tổ chức triển khai quán triệt Chính sách Quốc gia về YDHCT và Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 22/5/2006 về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chính sách quốc gia về Y Dược học cổ truyền đến năm 2010 của tỉnh Bình Định đến các phòng, ban, hội, đoàn thể; các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã).

- Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chính sách Quốc gia về YDHCT của huyện, thành phố phù hợp với mục tiêu, chỉ tiêu của tỉnh và điều kiện thực tế của địa phương; trên cơ sở đó có các giải pháp thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác YDHCT trên địa bàn huyện, thành phố.

- Chỉ đạo việc hoàn thiện hệ thống quản lý YDHCT ở tuyến huyện, thành phố; bố trí 1 cán bộ theo dõi công tác YDHCT thuộc Phòng Y tế.

- Chỉ đạo việc củng cố và hoàn thiện mạng lưới tổ chức khám, chữa bệnh Y học cổ truyền (YHCT) ở tuyến xã:

+ Thành lập Phòng chẩn trị YHCT thuộc Trạm Y tế xã, bố trí cán bộ chuyên trách (thuộc định biên hoặc lương y lồng ghép) để thực hiện công tác khám chữa bệnh YHCT. Đến năm 2010, 100% số xã có cán bộ chuyên trách YHCT thuộc định biên Trạm Y tế;

+ Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ y tế xã đi học chuyên môn về YHCT, ưu tiên tuyển dụng cán bộ có chuyên môn YHCT vào định biên Trạm Y tế xã. Đối với Trạm Y tế chưa có cán bộ chuyên môn YHCT thì tăng cường lồng ghép đưa lương y vào hoạt động tại Trạm và có chính sách hỗ trợ phù hợp để tạo điều kiện cho lương y hoạt động có hiệu quả;

+ Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các phòng chẩn trị YHCT trong Trạm Y tế xã, bổ sung trang thiết bị đáp ứng được yêu cầu triển khai công tác khám chữa bệnh YHCT tại Trạm Y tế xã.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Đông y, các tổ chức nghề nghiệp thuộc lĩnh vực YDHCT hoạt động và phát triển. Sắp xếp, bố trí nơi làm việc cho Thường trực Hội Đông y huyện, thành phố; nơi có điều kiện thì bố trí một cơ sở vừa làm Văn phòng Thường trực Hội, vừa làm cơ sở cho Hội mở phòng chẩn trị Đông y để tạo nguồn thu cho Hội hoạt động. Hàng năm, UBND huyện, thành phố bố trí kinh phí từ ngân sách cho Hội hoạt động theo phương thức hỗ trợ các hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước.

- Tăng cường quản lý hành nghề y dược tư nhân lĩnh vực YHCT; thường xuyên kiểm tra và hướng dẫn các cơ sở hành nghề YDHCT trên địa bàn thực hiện tốt những quy định của pháp luật và quy chế chuyên môn hiện hành; hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho những người có chuyên môn về YDHCT khi có đủ tiêu chuẩn, điều kiện được tham gia hành nghề.

- Chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp với các hội, đoàn thể cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân nuôi trồng, sử dụng thuốc nam và các phương pháp không dùng thuốc trong phòng và chữa bệnh.

2. Sở Y tế:

- Căn cứ nguồn kinh phí được duyệt hàng năm, phối hợp với các sở, ngành liên quan có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng cán bộ YDHCT, tăng  chỉ tiêu giường bệnh và kinh phí hoạt động cho lĩnh vực YDHCT để đảm bảo tiến độ thực hiện các chỉ tiêu về giường bệnh, nhân lực, chỉ tiêu khám chữa bệnh và sử dụng thuốc YHCT theo  kế hoạch đã đề ra.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng các đề án về xây dựng, nâng cấp Bệnh viện YHCT; cải tạo, nâng cấp khoa Đông y thuộc các Bệnh viện đa khoa trong tỉnh.

- Phối hợp vớí các ngành liên quan trong nghiên cứu phát triển việc sản xuất, chế biến, cung ứng thuốc YHCT trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp vớí các sở, ban, ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước, các quy chế chuyên môn trong các cơ sở khám chữa bệnh và sản xuất, kinh doanh thuốc YHCT.

- Đẩy mạnh việc sưu tầm, nghiên cứu, kế thừa, phát huy thế mạnh của YDHCT trong phòng và chữa bệnh cho nhân dân.

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông và xã hội hóa YDHCT.

3. Các sở, ban, ngành liên quan:

Theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công tại Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 22/5/2006 về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chính sách quốc gia về Y Dược học cổ truyền đến năm 2010 của tỉnh Bình Định, phối hợp với ngành Y tế để xây dựng và thực hiện các đề án nhằm hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý và mạng lưới khám chữa bệnh YHCT trong tỉnh; quy hoạch, phát triển các vùng nuôi, trồng dược liệu; tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chính sách Quốc gia về YDHCT, lợi ích của YDHCT trong chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ; các phương pháp nuôi trồng, sử dụng thuốc YHCT và các phương pháp không dùng thuốc trong phòng và chữa bệnh đến nhân dân trong tỉnh.

Giao Giám đốc Sở Y tế theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này ./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Bình

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 15/CT-CTUBND năm 2006 tăng cường công tác Y Dược cổ truyền do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.440

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.188.254