Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2016 về tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp tỉnh Hòa Bình tiến tới Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018

Số hiệu: 13/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 30/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Hòa Bình, ngày 30 tháng 9 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO CÁC CẤP TNH HÒA BÌNH TIẾN TỚI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII NĂM 2018

Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Hòa Bình có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đy phát triển sự nghiệp Thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh; thông qua tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp, các ngành tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020.

Đtổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Hòa Bình đạt kết quả; nâng cao chất lượng phong trào tập luyện thể dục thể thao quần chúng, tiếp cận và phát triển các môn thể thao thành tích cao; đồng thời, chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên của tỉnh tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. S Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Là cơ quan thường trực, tham mưu, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Hòa Bình; Ban hành Điều lệ chung và Điều lệ thi đấu từng môn thi đấu;

- Tuyên truyền nâng cao ý thức tập luyện, thi đấu và trách nhiệm cho các Huấn luyện viên, Vận động viên, phục vụ tổ chức Đại hội Thể dục thể thao đạt kết quả tốt;

- Chuẩn bị lực lượng trọng tài có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức đáp ứng công tác chuyên môn, điều hành thi đấu chính xác, công bằng và khách quan;

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và chủ động phối hợp với các Sở, Ban, ngành, các huyện, thành phố chuẩn bị cơ sở vật chất, sân bãi, phương tiện kỹ thuật, dụng cụ tập luyện; triển khai thực hiện các kế hoạch, Điều lệ thi đấu để tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao các cấp;

- Tuyển chọn lực lượng vận động viên có thành tích thi đu xuất sắc tại Đại hội Thể dục thể thao của tỉnh để tập huấn tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình và các Sở, Ban, ngành có liên quan tham mưu cho Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Hòa Bình để tổ chức tốt Lễ khai mạc và Lễ bế mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VI năm 2018.

2. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất nguồn kinh phí tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hòa Bình lần thứ VI năm 2018; kinh phí Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.

- Hướng dẫn thực hiện kinh phí tổ chức Đại hội Thể dục thể thao đối với các cấp, các ngành trong tỉnh; thực hiện việc thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

3. Bộ chỉ huy Quân sự tnh và Công an tỉnh

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, đảm bảo giao thông; phương án bảo vệ Đại hội Thể dục thể thao cấp;

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao của từng đơn vị; bố trí lực lượng tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hòa Bình lần thứ VI năm 2018.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì phối hợp với Tỉnh Đoàn thanh niên, tổ chức huy động lực lượng học sinh, sinh viên tham gia thi đấu, phục vụ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VI năm 2018.

5. Sở Nội vụ: Hướng dẫn các hình thức khen thưng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Hòa Bình.

6. Sở Y tế: Xây dựng kế hoạch bảo vệ chăm sóc sức khỏe và an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hòa Bình lần thứ VI năm 2018. Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở lưu trú, bếp ăn tập thể, nơi ở của các Đoàn vận động viên tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hòa Bình lần thứ VI năm 2018.

7. Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp của tnh;

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng chương trình truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hòa Bình lần thứ VI năm 2018.

8. Các Sở, Ban, ngành có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Hòa Bình lần thứ VI năm 2018.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban chuyên môn và các tổ chức xã hội tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở và tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện xong trước 20 tháng 12 năm 2017; tuyển chọn, tập huấn lực lượng vận động viên tập huấn đi tham gia thi đấu Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hòa Bình lần thứ VI năm 2018;

10. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên vận động cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia tập luyện thể dục thể thao và tham gia diễu hành, biểu dương lực lượng tại Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hòa Bình lần thứ VI năm 2018.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND;
- Đoàn ĐBQH tnh;
- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND tnh;
- UBMTTQVN tnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn th tnh;
- Chánh, Phó Chánh VPUBND tnh;
- Lưu: VT, VX (Vu 50b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2016 về tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp tỉnh Hòa Bình tiến tới Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


900

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.200.74