Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Chỉ thị 12/CT-UBND 2020 quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới Ninh Thuận

Số hiệu: 12/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lê Văn Bình
Ngày ban hành: 06/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 12/CT-UBND

Ninh Thuận, ngày 06 tháng 5 năm 2020

 

CHỈ THỊ

TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Trong thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chđạo của tất ccác cấp, các ngành và địa phương, tạo được những chuyển biến rõ rệt, tích cực. Trách nhiệm của chính quyền các cấp, nhất là chính quyền cơ sở và của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm được nâng cao. Những vấn đề gây bức xúc dư luận xã hội đã được kiểm soát giảm cả số lượng, mức độ và hiện tượng; công tác thông tin, tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh. Tuy nhiên, việc bảo đảm an toàn thực phẩm vẫn còn khó khăn, thách thức do sản xuất nhỏ lẻ vẫn còn nhiều. Thói quen lạm dụng, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, vật tư nông nghiệp không đúng quy trình, không rõ nguồn gốc còn khá phổ biến. Qun lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ với nhiều nguy cơ không bảo đảm an toàn còn khó khăn. Thực phẩm lậu, thực phẩm giả, thực phẩm không an toàn vẫn còn nhiều. Việc kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chức năng không đúng quy định, đặc biệt là kinh doanh thực phẩm qua mạng xã hội diễn biến phức tạp, khó quản lý.

Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm, tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, bo đảm an toàn thực phẩm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thsố 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Chỉ th:

1. Các Sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm được phân cấp; tăng cường công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm, kể cả về hình sự các tchức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn thực phm, gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân lơ là, thiếu trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm.

b) Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối đa thời gian, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đóng trên địa bàn tnh.

c) Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm; biểu dương các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn; công khai tchức, cá nhân vi phạm an toàn thực phẩm bị xử lý theo quy định.

d) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chương trình phối hợp số 926/KH- UBND-MTTQ ngày 20/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

đ) Ưu tiên nguồn lực cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm theo đúng quy định.

2. Sở Y tế

a) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở thực phẩm thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt chú trọng các cơ sở cung cấp thực phẩm cho nhiều người và hoạt động kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm các trường hp vi phạm theo quy định của pháp luật.

b) Tiếp tục giám sát chặt chẽ, nghiêm túc tình hình ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Giám sát các nguy cơ và cảnh báo, xử lý nhanh, có hiệu quả các sự cố về mất an toàn thực phẩm; củng cố, kiện toàn đội điều tra và báo cáo ngộ độc thực phẩm.

c) Duy trì hoạt động đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của nhân dân, báo chí về những vi phạm an toàn thực phẩm.

d) Hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; định kỳ phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát công tác quản lý an toàn thực phẩm của Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tuyến dưới. Làm đầu mối tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Y tế theo quy định.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Hướng dẫn, triển khai các biện pháp nhằm phát triển các vùng sản xuất thực phẩm an toàn, sản xuất kinh doanh thực phẩm theo chuỗi, làng nghề thực phẩm, chợ đầu mối nông sản thực phẩm an toàn; thúc đẩy việc áp dụng các quy trình quản lý chất lượng tiên tiến.

b) Tăng cường quản lý thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi, hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm.

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy đnh của pháp luật đối với các cơ sở thực phẩm thuộc phạm vi quản lý. Đặc biệt chú trọng các cơ sở giết m gia súc, gia cm nhỏ lẻ. Xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

d) Tuyên truyền, vận động các hộ dân, chủ trang trại, doanh nghiệp thực hiện tốt việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; ký cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành quản lý nhằm phát hiện và kịp thời cảnh báo về những trường hợp không đảm bảo an toàn thực phẩm, hạn chế thấp nhất về ô nhiễm thực phẩm.

đ) Duy trì hoạt động đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của nhân dân, báo chí về vi phạm an toàn thực phẩm.

4. Sở Công Thương

a) Hướng dẫn, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm để quản lý hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với các nhóm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý; chỉ đạo phát triển hệ thống phân phối thực phẩm an toàn; qun lý chợ an toàn thực phm.

b) Qun lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh đa cấp, thương mại điện tử đối với thực phẩm, chú trọng nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưng.

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các sản phẩm thuộc trách nhiệm quản lý. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

d) Tổ chức lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành quản lý nhằm phát hiện và kịp thời cảnh báo về những trường hợp không đm bảo an toàn thực phẩm, hạn chế thấp nhất về ô nhiễm thực phẩm.

đ) Duy trì hoạt động đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của nhân dân, báo chí về vi phạm an toàn thực phẩm.

5. Cục Quản lý thị trường

a) Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý thị trường, phòng chng các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, lưu thông thực phm gi, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thực phẩm nhập lậu, kém chất lượng, quá hạn sử dụng. Xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm theo quy định của pháp lut.

b) Kết hợp tuyên truyền, thông tin cho người tham gia kinh doanh thực phẩm các quy định mới của pháp luật về an toàn thực phẩm.

c) Duy trì hoạt động đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của nhân dân, báo chí về vi phạm an toàn thực phẩm.

6. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ và công an các địa phương phối hợp các S, ngành chức năng tăng cường công tác điều tra, xử lý hình sự đối với các vụ việc, các tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm. Tăng cường các biện pháp giáo dục, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân nhằm chủ động phòng ngừa, đồng thời tập trung các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp các lực lượng tổ chức đấu tranh bắt giữ các trường hợp vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

b) Duy trì hoạt động đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của nhân dân, báo chí về vi phạm an toàn thực phẩm.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận

a) Tăng cường thông tin, tuyên truyền về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, lựa chọn, tiêu dùng thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm; chú trọng truyền thông để chuyển đổi hành vi, tập quán lạc hậu không bảo đảm an toàn thực phẩm, hướng vào đối tượng sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, nhân dân ở vùng sâu, vùng xa.

b) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các Sở chuyên ngành kiểm soát hoạt động quảng cáo thực phẩm, bảo đảm thông tin quảng cáo trên báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử và môi trường mạng chính xác, trung thực, khách quan, đặc biệt hoạt động kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chức năng trên mạng xã hội đang có diễn biến phức tạp, khó quản lý.

8. Sở Tài chính: Hướng dẫn, bố trí nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn thực phẩm tại địa phương theo quy định.

9. Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội:

Tùy theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể của các cơ sở giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành, đặc biệt là việc lồng ghép các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm trong công tác xây dựng kế hoạch và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương,

b) Triển khai phát triển các vùng sản xuất thực phẩm an toàn; thúc đẩy việc áp dụng các quy trình quản lý chất lượng tiên tiến, các mô hình sản xuất thực phẩm theo chuỗi, hệ thống phân phối thực phẩm an toàn, các làng nghề, chợ thực phẩm... trên địa bàn quản lý.

c) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý, chú trọng các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố, các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trên địa bàn. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

d) Bảo đảm kinh phí cho các hoạt động về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp số 926/KH-UBND-MTTQ của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về thực hiện vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017-2020; phối hợp vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân cùng tham gia công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Chỉ thị này; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tnh trước ngày 05 tháng 12 hàng năm (thông qua SY tế). Giao Sở Y tế theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp, báo cáo kết quả cho Chtịch Ủy ban nhân dân tnh./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tnh (b/c);
- CT và các PCT UBND t
nh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Các CQTW trên địa bàn tỉnh;
-
UBND huyện, thành phố;
- VP
UB: LĐ;
- Lưu: VT, VXNV. NNN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 06/05/2020 về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


892

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.76.25
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!