Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 11/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Đỗ Hữu Lâm
Ngày ban hành: 03/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Long An, ngày 03 tháng 6 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2016

Do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, những năm gần đây thời tiết, thiên tai diễn biến hết sức bất thường, phức tạp, khó lường. Dự báo trong thời gian tới tần suất các cơn bão ở Biển Đông xuất hiện ngày càng nhiều; mưa giông, gió lốc, lũ lụt, sạt lở đất có thể diễn ra nhiều hơn và phức tạp hơn.

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 03/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 - 2020; Chỉ thị số 2039/CT-BNN-TCTL ngày 15/3/2016 và Chỉ thị số 2569/CT-BNN-TCTL ngày 01/4/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý đê điều, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lụt năm 2016 và tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2016.

Để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời và có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt một số việc sau:

I. Về nhiệm vụ chung

1. Tổ chức triển khai Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn đến các cấp, các ngành, đặc biệt là cấp cơ sở (xã, phường; ấp, khu phố). Các cấp, các ngành, địa phương và các đơn vị thực hiện rà soát các loại hình thiên tai (quy định tại Luật Phòng, chống thiên tai) để xác định cụ thể các loại hình thiên tai thường xảy ra trên địa bàn của từng địa phương, đơn vị mình. Trên cơ sở đó chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống và phương án ứng phó tương ứng từng loại hình, cấp độ rủi ro thiên tai.

2. Tăng cường tập huấn, tuyên truyền, cảnh báo thiên tai đến từng phường, xã, ấp và đến tận người dân, đặc biệt người dân ở vùng sâu, vùng xa để người dân sẵn sàng ứng phó trước các tình huống thiên tai bất thường, cực đoan.

3. Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015; tổ chức rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) các cấp, các ngành; nâng cao năng lực, trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra của Ban Chỉ huy nhằm đảm bảo thống nhất và phối hợp chặt chẽ từ tỉnh đến các địa phương, cơ sở. Chủ động đối phó và xử lý kịp thời mọi tình huống xấu xảy ra. Đồng thời tổ chức tập huấn, diễn tập các phương án phòng, chống lụt, bão và các loại hình thiên tai khác.

4. Tiếp tục củng cố lực lượng, nâng cấp, hiện đại hóa phương tiện, thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai. Quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ). Có kế hoạch phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quân đội, công an, lực lượng thanh niên xung kích,... để chủ động gia cố nhà cửa, dự phòng lương thực, thực phẩm, chất đốt, nước sạch, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác đến từng xã, ấp.

5. Chỉ đạo rà soát, tăng cường quản lý việc xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là công trình giao thông, thủy lợi, các hệ thống tiêu thoát nước, khu dân cư, đô thị tại khu vực ven sông,... đảm bảo hạn chế tác động do thiên tai. Chủ động lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển của ngành, lĩnh vực.

6. Tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các công trình cống đập đầu mối, đê sông, các thiết bị phục vụ vận hành trong mùa lũ, phương tiện, vật tư dự phòng để chủ động ứng phó khi có sự cố và đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa, bão, lũ.

7. Bảo đảm mạng lưới thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo, dự báo hoạt động thông suốt trong mùa mưa, bão và trong mọi tình huống. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban 24/24 giờ khi thiên tai xảy ra và trong suốt mùa mưa, bão để chủ động xử lý kịp thời các tình huống do thiên tai gây ra.

8. Phối hợp với các đơn vị thi công tổ chức kiểm tra, rà soát các công trình đang thi công khi có cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới, mưa, lũ để tiến hành lập rào chắn và cắm biển cảnh báo tại các vị trí hố móng, các công trình bị ngập nước do ảnh hưởng mưa, lũ gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân.

9. Báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh các nội dung về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của địa phương, cơ quan, đơn vị mình; chủ động xử lý, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền khi xảy ra các tình huống thiên tai.

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Rà soát, cập nhật, xác định những khu vực nguy hiểm (chú trọng các khu vực xung yếu ngập lụt do bão, lũ; các khu vực dân cư sinh sống tại vùng ven sông có nguy cơ sạt lở đất; các khu vực thoát lũ vùng ĐTM...) ảnh hưởng khi xảy ra thiên tai để đưa vào kế hoạch, phương án đối phó với thiên tai của địa phương mình. Bố trí lãnh đạo, lực lượng chuyên môn theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai công tác phòng, chống thiên tai ở những vùng trọng điểm, xung yếu.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành kế hoạch tu bổ, sửa chữa đê, công trình thủy lợi đầu mối (cửa van cống)... trước mùa mưa lũ, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư dự phòng để sẵn sàng đối phó khi mưa, bão, lũ lớn và các loại thiên tai khác xảy ra.

- Theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thiên tai, chủ động tổ chức việc phòng tránh, xây dựng phương án ứng phó, cứu hộ, cứu nạn trước khi thiên tai xảy ra nhằm đảm bảo tính mạng, tài sản, ổn định đời sống, sản xuất của người dân khi có thiên tai xảy ra. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ để hạn chế thiệt hại do thiên tai.

- Chỉ đạo UBND cấp xã, các đơn vị thuộc địa phương quản lý phối hợp với các đơn vị quản lý công trình thủy lợi, cấp nước đô thị trên địa bàn triển khai thực hiện theo phương án phòng chống hạn và xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân.

- UBND các huyện vùng hạ (Cần Đước, Cần Giuộc, Châu Thành, Tân Trụ) thống kê, quản lý chặt chẽ số lượng tàu, thuyền và người dân địa phương có hoạt động đánh bắt thủy hải sản; kiểm tra, rà soát công tác đăng ký, đăng kiểm tàu cá, tàu vận tải, du lịch; tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về công tác phòng, chống thiên tai, chủ động trang bị đầy đủ phao cứu sinh, thiết bị thông tin liên lạc đảm bảo liên lạc thông suốt trong mùa mưa, bão, đảm bảo an toàn trên các tàu, thuyền trước khi ra khơi. Chủ động nắm chắc số lượng tàu thuyền và ngư dân của địa phương còn hoạt động trên biển khi có bão, áp thấp nhiệt đới để hướng dẫn di chuyển tránh, trú bão an toàn. Tiến hành rà soát các vùng nuôi trồng thủy sản và đề ra biện pháp bảo vệ cụ thể, hạn chế thiệt hại khi xảy ra bão, nước dâng, triều cường. UBND các huyện báo cáo danh sách số tàu thuyền đang hoạt động đánh bắt thủy hải sản về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để theo dõi chung.

2. Đối với các sở, ngành, đơn vị

2.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình phòng, chống thiên tai. Tổ chức quản lý khai thác và vận hành chặt chẽ các công trình thủy lợi đầu mối phục vụ cho việc tiêu úng, phòng, chống lũ và ngăn triều cường. Tổ chức tốt việc kiểm soát dịch bệnh và tiêm phòng cho gia súc, gia cầm trong mùa mưa lũ. Tăng cường công tác bảo vệ thực vật. Kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 ở các địa phương. Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về các loại hình thiên tai và biện pháp phòng tránh.

Chỉ đạo các địa phương có kế hoạch sản xuất nông nghiệp hợp lý; phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất, mùa vụ, bảo vệ sản xuất ở các vùng thường xuyên bị thiên tai (đặc biệt chú trọng đến tình hình hạn hán, xâm nhập mặn). Có kế hoạch nuôi trồng, thu hoạch thủy sản hợp lý để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

2.2. Sở Giao thông Vận tải: Có kế hoạch đảm bảo giao thông thông suốt các tuyến đường trọng điểm của tỉnh khi xảy ra thiên tai. Kịp thời sửa chữa hệ thống giao thông đường bộ khi có sự cố, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện vận tải thủy, bộ để hỗ trợ di tản, cứu hộ khi cần thiết. Thông báo tạm ngưng giao thông tại các đoạn đường bị ngập lũ và thông tin các phương tiện vận chuyển thay thế.

2.3. Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Xây dựng kế hoạch, phương án chuẩn bị lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn để sẵn sàng ứng phó kịp thời mọi tình huống xảy ra do thiên tai như: lũ, bão, vỡ đê... Phối hợp với chính quyền các địa phương ven biển kiểm tra việc trang bị phương tiện đảm bảo an toàn cho ngư dân hoạt động trên biển theo quy định, nắm chắc số lượng, vị trí tàu thuyền trên biển, hướng dẫn di chuyển khi có bão, áp thấp nhiệt đới;

Đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an ninh vùng biên giới. Quản lý, bảo quản tốt các phương tiện, vật chất phục vụ tìm kiếm, cứu nạn, sẵn sàng tham gia các hoạt động cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

2.4. Sở Giáo dục và Đào tạo: Theo dõi sát tình hình thực tế, quyết định việc bố trí thời gian học cho học sinh phù hợp với tình hình thực tế mùa lũ, có phương án bảo vệ cơ sở vật chất trong mùa mưa, lũ.

2.5. Sở Y tế: Dự trù đủ cơ số thuốc dự phòng, tổ chức kiểm tra và bố trí lực lượng phòng, chống dịch bệnh cho người dân; nhanh chóng dập tắt các ổ dịch bệnh ngay từ khi mới phát sinh. Thực hiện tốt việc sơ, cấp cứu và chữa trị cho nhân dân khi có dịch bệnh và tai nạn vùng có thiên tai xảy ra.

2.6. Sở Công Thương: Chỉ đạo về việc cung cấp hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết sẵn sàng cung cấp cho vùng bị thiên tai khi có yêu cầu. Phối hợp với các địa phương tuyên truyền phát động trong dân tự dự trữ lương thực thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết đủ để sử dụng và dự phòng ở từng hộ gia đình trong mùa mưa, bão, lũ.

2.7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Kịp thời tổ chức thăm hỏi, chủ động chỉ đạo thực hiện việc cứu trợ theo chế độ quy định đối với các gia đình, hộ nhân dân gặp khó khăn do bị ảnh hưởng thiên tai: lũ, lốc xoáy, bão... Triển khai thực hiện tốt chính sách cứu trợ xã hội theo quy định.

2.8. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, Báo Long An: Theo chức năng, nhiệm vụ từng đơn vị, tăng cường công tác thông tin, phổ biến kịp thời các chủ trương, chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai, các dự báo khí tượng thủy văn, tình hình thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về thiên tai và phòng tránh thiên tai, nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng trong công tác phòng, chống thiên tai, hạn chế và khắc phục hậu quả thiên tai, tuyên truyền cho người dân tự dự trữ lương thực, thực phẩm. Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mùa mưa, bão, lũ.

2.9. Công ty Điện lực Long An: Có kế hoạch cung cấp điện liên tục, kiểm tra hệ thống điện trước mùa mưa, bão, lũ và phải có phương án xử lý ngay các sự cố hệ thống điện, bảo đảm an toàn tuyệt đối hệ thống điện. Tổ chức kiểm tra, bắt buộc các tổ chức, các hộ dân phải nâng cấp ngay hệ thống đường dây điện không an toàn ở nông thôn, nhất là các đường điện cắt ngang sông rạch phải có trụ điện thật chắc chắn và đảm bảo độ cao an toàn.

2.10. Đài Khí tượng Thủy văn Long An: Tổ chức theo dõi thường xuyên tình hình khí tượng thủy văn, thiên tai để cung cấp thông tin kịp thời, bảo đảm phòng, chống thiên tai có hiệu quả.

2.11. Sở Tài chính: Có trách nhiệm hướng dẫn giải quyết kinh phí phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm kịp thời và có hiệu quả, xuất quỹ dự phòng để cứu trợ nhân dân khi thiên tai lớn xảy ra. Các sở, ngành tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố có nhu cầu kinh phí về phòng, chống thiên tai phải lập dự toán chi ngân sách và đưa vào kế hoạch ngay từ đầu năm, đối với các trường hợp đề nghị đột xuất thì gửi Sở Tài chính để được thẩm định, đề xuất ý kiến trình UBND tỉnh giải quyết cụ thể từng trường hợp. Sở Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi kết quả chi ngân sách và chỉ đạo thực hiện quyết toán việc sử dụng kinh phí ở các cơ quan, đơn vị.

2.12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập huấn nâng cao kiến thức về phòng, chống thiên tai cho hội viên, đoàn viên và trong cộng đồng, khuyến cáo người dân phải quan tâm chăm sóc người già, trẻ em trong mùa mưa, lũ, không để xảy ra tình trạng trẻ em té nước do bất cẩn. Khuyến cáo và vận động mỗi gia đình nên bố trí một vài vị trí trú tránh bão an toàn để chủ động đề phòng ứng phó khi bão đổ bộ vào đất liền.

2.13. Các sở, ngành tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trong phạm vi đơn vị mình. Đồng thời phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để tham gia việc phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Trong trường hợp khẩn cấp, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp được phép trưng dụng phương tiện, nhân lực của các cơ quan, đơn vị và nhân dân để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn do thiên tai.

2.14. Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh

- Kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; làm tốt công tác tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương trong việc rà soát kiểm kê lại các chủng loại, phương tiện, vật tư phục vụ công tác PCTT và TKCN hiện có của địa phương, đơn vị. Có kế hoạch bổ sung kịp thời về số lượng, chủng loại vật tư, phương tiện cần thiết để thực hiện công tác PCTT và TKCN, đặc biệt ưu tiên cho các địa phương thường xuyên ảnh hưởng bởi thiên tai.

- Hướng dẫn lập, kiểm tra, rà soát phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 của các địa phương, chú trọng xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai; phương án di dời dân; phương án chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ”; tiến hành kiểm tra kế hoạch tập huấn, phương án PCTT và TKCN để chủ động thực hiện hiệu quả công tác PCTT và TKCN khi thiên tai xảy ra.

- Thường xuyên theo dõi, giám sát, chỉ đạo các địa phương, đơn vị về công tác phòng chống thiên tai trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, đồng thời phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành liên quan kiểm tra các đề xuất hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai đối với các địa phương, đơn vị trình UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ khi có thiệt hại do thiên tai gây ra.

2.15. Thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) liên hệ chặt chẽ với Ban chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương và phối kết hợp với các Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cơ sở để theo dõi, thông tin và tham mưu xử lý kịp thời diễn biến khí tượng thủy văn, thiên tai để các cấp, các ngành chủ động ứng phó, đồng thời tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh về công tác này trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp kịp thời tình hình, dự báo tình huống; đề xuất các giải pháp ứng phó và tổ chức thực hiện hiệu quả, thường xuyên cập nhật và đưa các thông tin về phòng, chống thiên tai trên website http:\\pctt.longan.gov.vn.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Báo cáo định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất khi có thiên tai, các cơ quan, đơn vị có liên quan về Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (Trụ sở tại Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão tỉnh (số 02, đường Mai Thị Tốt, phường 2, thành phố Tân An, điện thoại: 3521 750, fax: 3522 400 - 3839737) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai./.

 

 

Nơi nhận:
- BCĐ TW về PCTT “b/c”;
- Chi cục PCTT khu vực Miền Nam “b/c”;
- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn “b/c;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TT.TU, TTTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố;
- Đài Khí tượng thủy văn;
- Công ty Điện lực tỉnh Long An;
- Thành viên BCH PCTT và TKCN tỉnh;
- VPTT BCHPCTT và TKCN tỉnh (CCTL);
- Phòng NCKT;
- Lưu: VT, SNN, Nh.
CHI THI PCLB 2016

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 11/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngày 03/06/2016 tỉnh Long An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.887

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.79