Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 05/2006/CT-UBND triển khai thực hiện công tác phòng chống mù lòa do bệnh đục thủy tinh thể tỉnh Ninh Bình

Số hiệu: 05/2006/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Bùi Văn Thắng
Ngày ban hành: 22/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2006/CT-UBND

Ninh Bình, ngày 22 tháng 5 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG MÙ LOÀ DO BỆNH ĐỤC THUỶ TINH THỂ TỈNH NINH BÌNH

Trong những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nói chung, chương trình phòng chống mù lòa do bệnh đục thủy tinh thể nói riêng đã được các cấp, các ngành, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần làm giảm tỷ lệ mù lòa, nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phòng chống mù lòa do đục thủy tinh thể ở tỉnh ta còn nhiều hạn chế đó là: Việc triển khai Chương trình phẫu thuật thay thủy tinh thể cho nhân dân còn chậm, chưa có kế hoạch tổng thể; số người bị mắc bệnh đục thủy tinh thể chưa được phẫu thuật vẫn còn cao, toàn tỉnh hiện nay còn khoảng 8000 người, trong đó có khoảng trên 2000 người thuộc diện nghèo. Công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng chống mù lòa do bệnh đục thủy tinh thể cho các tầng lớp nhân dân còn hạn chế. Nguyên nhân của tình trạng trên là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của ngành Y tế chưa sâu sát, chưa chặt chẽ; sự phối kết hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác phòng chống bệnh đục thủy tinh thể cho nhân dân còn hạn chế; đội ngũ phẫu thuật viên, kỹ thuật viên còn thiếu về số lượng, yếu về chuyên môn nghiệp vụ; trang thiết bị kỹ thuật lạc hậu.

Để khắc phục những tồn tại và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình phòng chống mù lòa do bệnh đục thủy tinh thể cho nhân dân, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đối với công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung, chương trình phòng chống mù lòa do bệnh đục thủy tinh thể nói riêng, để từng bước giải quyết cơ bản số bệnh nhân bị mắc bệnh đục thủy tinh thể trên địa bàn tỉnh, nhất là đối tượng là bệnh nhân nghèo; hạn chế tối đa tình trạng bệnh nhân bệnh đục thủy tinh thể không được điều trị dẫn đến mù lòa.

2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các ngành chức năng có liên quan của tỉnh và UBND các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch phòng chống mù lòa do bệnh đục thủy tinh thể cho nhân dân trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt xong trước ngày 30/5/2006; tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch trên. Trước mắt cần tập trung triển khai thực hiện tốt Chương trình phẫu thuật nhân đạo cho 2000 bệnh nhân nghèo do Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh tài trợ, đảm bảo đúng đối tượng, đạt yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ. Thời gian hoàn thành trước quý II năm 2007.

3. Các cơ quan thông tin đại chúng: Sở Văn hóa - Thông tin, Đài phát thanh Truyền hình, Báo Ninh Bình phối hợp với Sở Y tế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục với các nội dung và hình thức phong phú, phù hợp, tạo sự chuyển biến về nhận thức đối với các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa và tác dụng của việc phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo, tránh được mù lòa. Công tác tuyên truyền giáo dục cần đi sâu vào nội dung cụ thể, thiết thực phù hợp với các tầng lớp dân cư, tuyên truyền cần đi đôi với thuyết phục, động viên, lôi cuốn mọi người tham gia thực hiện.

4. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Y tế căn cứ kế hoạch phòng chống mù lòa do bệnh đục thủy tinh thể đã được UBND tỉnh phê duyệt, xây dựng kế hoạch ngân sách trình UBND tỉnh quyết định để tổ chức thực hiện.

5. UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể trên địa bàn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đưa các đối tượng bị bệnh đục thủy tinh thể đi khám và phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, phương tiện vận chuyển bệnh nhân để chương trình phẫu thuật nhân đạo thực hiện đảm bảo an toàn, hiệu quả.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể quần chúng chỉ đạo các đoàn viên, hội viên tích cực tham gia tuyên truyền vận động và giúp đỡ đưa các bệnh nhân nghèo đi phẫu thuật thay thuỷ tinh thể nhân tạo, tránh bị mù lòa.

Trên đây là một số nhiệm vụ quan trọng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân nhất là bệnh nhân nghèo, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trên. Sở Y tế có nhiệm vụ theo dõi đôn đốc và tổng hợp tình hình thường xuyên báo cáo kết quả về UBND tỉnh./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/2006/CT-UBND triển khai thực hiện công tác phòng chống mù lòa do bệnh đục thủy tinh thể tỉnh Ninh Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.940
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.186.19