Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 03/2006/CT-BYT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Thị Trung Chiến
Ngày ban hành: 24/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2006/CT-BYT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2006 

 

CHỈ THỊ

VỀ BẢO ĐẢM CÔNG TÁC Y TẾ PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ X CỦA ĐẢNG VÀ NĂM HỘI NGHỊ APEC 2006

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng sẽ được tổ chức vào đầu quý II năm 2006 và Diễn đàn kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC) được Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ diễn ra trong tháng 11 năm 2006 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của nhiều cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, Đoàn Nguyên thủ Quốc gia, các quan chức cao cấp, khách mời quốc tế. Đây là Đại hội và Hội nghị chính trị quan trọng nhất của nước ta trong năm 2006.

Để thực hiện nhiệm vụ của Tiểu Ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và Văn phòng Chính phủ giao về công tác chuẩn bị, phục vụ Đại hội, Hội nghị, nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm và tổ chức thường trực cấp cứu, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho các Đại biểu tham dự, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị:

1. Bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh

a) Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và giám sát dịch tễ, phát hiện sớm các ca bệnh đặc biệt là các bệnh dịch cúm gia cầm, SARS, sốt xuất huyết … để phát hiện sớm, xử lý kịp thời những trường hợp mắc đầu tiên tại các tuyến, các cửa khẩu, nhà ga sân bay quốc tế, khu vực Hội trường và phòng họp của Đại hội, Hội nghị.

b) Bảo đảm vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch, không để có ruồi, muỗi, chuột, dán, các loại côn trùng trung gian truyền bệnh trong khu vực nhà hàng, khách sạn phục vụ Đại hội, Hội nghị tại Hà Nội và các tỉnh có các Đoàn quốc tế tới thăm và làm việc.

c) Tổ chức thường trực phòng dịch và thực hiện nghiêm túc việc thông tin, báo cáo dịch theo Quyết định số 4880/2002/QĐ-BYT ngày 6/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Riêng trong thời gian diễn ra Đại hội và Hội nghị phải thực hiện báo cáo công tác phòng chống dịch hàng ngày.

d) Bảo đảm nhân lực, trang thiết bị, thuốc, hoá chất và các phương tiện cần thiết để sẵn sàng xử lý các vấn đề liên quan đến vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Công tác vệ sinh môi trường, giám sát dịch phải được tiến hành liên tục, trước, trong và sau Đại hội, Hội nghị.

Cục Y tế dự phòng Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức tập huấn chuyên môn và kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt những nhiệm vụ trên.

2. Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm

a) Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 08/1999/CT-TTg ngày 15/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là các tỉnh) chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các Ban ngành có liên quan tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu thu mua nguyên liệu ban đầu đến quá trình vận chuyển, bảo quản, chế biến và sử dụng thực phẩm. Đẩy mạnh các hoạt động bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, thức ăn đường phố, gắn với phong trào xây dựng gia đình, làng, khu phố văn hoá - sức khỏe.

b) Các nhà khách, khách sạn phục vụ Đại hội, Hội nghị phải cam kết thực hiện nghiêm túc các qui định về vệ sinh cơ sở, có nguồn cung cấp thực phẩm sạch và an toàn, vệ sinh trong quá trình chế biến thực phẩm, vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ chế biến, chế độ khám sức khỏe và vệ sinh cá nhân để bảo đảm an toàn thực phẩm cho các Đoàn Đại biểu, khách quốc tế tham dự Đại hội, Hội nghị.

c) Tổ chức giám sát việc kiểm thực 3 bước (trước khi nhập nguyên liệu, thực phẩm, trước khi chế biến và trước khi ăn) tại các nhà hàng trong suốt thời gian phục vụ Đại hội, Hội nghị; chuẩn bị và sẵn sàng xử trí khi xảy ra ngộ độc thực phẩm hàng loạt và các bệnh lây truyền qua thực phẩm. Mọi trường hợp ngộ độc (nếu có) phải được xử trí và báo cáo kịp thời.

Cục An toàn vệ sinh thực phẩm có trách nhiệm chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn chuyên môn và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị, địa phương, kể cả trước, trong và sau thời gian Đại hội, Hội nghị.

3. Bảo đảm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Đại biểu và dự phòng, xử trí thảm họa

a) Có kế hoạch bảo đảm công tác thường trực cấp cứu để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Quan chức, cán bộ, nhân viên các Đoàn đại biểu trong nước và quốc tế, khách mời, phóng viên các nước tại các địa điểm tổ chức các hoạt động của Đại hội, Hội nghị, tại nơi lưu trú của các đoàn và xây dựng các phương án ứng phó trong trường hợp xảy ra thảm hoạ, ngộ độc hàng loạt.

b) Bảo đảm đủ cơ số thuốc, trang thiết bị, dụng cụ và phương tiện vận chuyển tại các điểm thường trực cấp cứu. Các cán bộ, nhân viên y tế được lựa chọn tham gia phục vụ phải đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm, nêu cao tính chủ động và hợp tác tốt trong thời gian phục vụ.

c) Các Bệnh viện trên địa bàn Hà Nội xây dựng kế hoạch và chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thuốc, giường bệnh để sẵn sàng tiếp nhận người bệnh và sẵn sàng tham gia cấp cứu khi có lệnh điều động.

Vụ Điều trị có trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra các bệnh viện thực hiện các yêu cầu theo điều động của Ban Điều hành công tác Y tế phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và năm Hội nghị APEC 2006; tổ chức tập huấn chuyên môn, chuẩn bị cơ số thuốc, máu, trang thiết bị y tế và phương tiện vận chuyển; xây dựng các phương án để bảo đảm sẵn sàng đối phó với các tình huống có thể xảy ra.

4. Bảo đảm vật chất, hậu cần:

a) Văn phòng Bộ Y tế chịu trách nhiệm bố trí phương tiện, xe ô tô, thông tin liên lạc sẵn sàng phục vụ khi có yêu cầu của Ban Điều hành công tác Y tế phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và năm Hội nghị APEC 2006.

b) Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn và bố trí kinh phí chi cho các hoạt động y tế của các đơn vị tham gia phục vụ, bảo đảm phục vụ Đại hội và Hội nghị tốt nhất và tiết kiệm.

5. Tổ chức triển khai thực hiện

Ban Điều hành công tác Y tế phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và năm Hội nghị APEC 2006 là đầu mối kiểm tra, theo dõi và báo cáo Bộ trưởng trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Vụ Điều trị, Cục Y tế dự phòng Việt Nam, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm chịu trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công. Các Vụ, Cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ kết hợp chỉ đạo thực hiện những nội dung công việc có liên quan.

Sở Y tế Hà Nội và các tỉnh, thành phố có cửa khẩu đón khách quốc tế và cóđoàn đại biểu các nước tới thăm, làm việc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch trình UBND tỉnh, thành phố phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện, để bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác cấp cứu, dự phòng, xử trí tai nạn, thảm họa tại địa phương như qui định tại điểm 1, 2 và 3 của Chỉ thị này.

Sở Y tế các tỉnh nơi không diễn Đại hội, Hội nghị cần tiếp tục duy trì và phát huy kết quả trong công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường chỉ đạo công tác giám sát dịch tễ, không để dịch bệnh lây lan; phát động phong trào vệ sinh môi trường, làm sạch đẹp đường phố đồng thời sẵn sàng chi viện hỗ trợ chuyên môn khi được điều động.

Thời gian tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và Hội nghị APEC 2006 đang đến gần, vì vậy, các đơn vị phải khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện. Ban Điều hành công tác Y tế phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và năm Hội nghị APEC 2006 chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế về kết quả thực hiện Chỉ thị này cho đến khi kết thúc Đại hội, Hội nghị.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Trần Thị Trung Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 03/2006/CT-BYT ngày 24/03/2006 về bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và năm Hội nghị APEC 2006 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.620

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.237.61
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!