Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 02/2005/CT-UBND về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm tỉnh Tuyên Quang

Số hiệu: 02/2005/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Lê Thị Quang
Ngày ban hành: 19/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2005/CT-UB

Tuyên Quang, ngày 19 tháng 01 năm 2005

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện khẩn số 61/TTg-NN ngày 14/01/2005, văn bản số 65/TTg-NN ngày 17/01/2005 về việc phòng chống dịch cúm gia cầm. Căn cứ Công điện số 01-BNN/CĐ ngày 11/01/2005 của Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm về việc triển khai phòng, chống dịch cúm gia cầm khẩn cấp và Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 19/01/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm;

Để chủ động phòng, chống và ngăn chặn không để dịch cúm gia cầm lây lan vào địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Nghiêm cấm việc vận chuyển gia cầm (bằng mọi hình thức) từ ngoài tỉnh vào địa bàn tỉnh cho tới khi toàn quốc thông báo không có dịch cúm gia cầm và có văn bản chỉ đạo cụ thể của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Giám đốc các ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh tập trung mọi lực lượng, chỉ đạo quyết liệt để tổ chức thực hiện ngay một số nhiệm vụ cấp bách sau:

2.1- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo:

Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các thôn bản, tổ nhân dân tổ chức ngay việc tổng vệ sinh môi trường tất cả các khu dân cư, đường làng, ngõ xóm, chuồng trại chăn nuôi...; phun thuốc khử trùng nơi giết mổ gia cầm, những nơi dễ phát sinh dịch bệnh, nơi có chăn nuôi gia cầm số lượng lớn và những nơi năm trước đã có gia cầm phải tiêu hủy. Hoàn thành công việc trên trước ngày 30/01/2005.

Cấm thả rông gia cầm (toàn bộ gia cầm phải nuôi nhốt tại chuồng), mọi người dân nếu phát hiện gia cầm có hiện tượng bị bệnh phải báo ngay cho cán bộ thú y cơ sở hoặc trưởng thôn, bản để báo cáo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; xử lý tiêu hủy cả đàn gia cầm nếu phát hiện có con bị bệnh, đồng thời thực hiện tiêu trùng, khử độc và các biện pháp ngăn chặn khác theo hướng dẫn của cán bộ thú y, cán bộ y tế. Các gia đình, cơ sở chăn nuôi phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch đối với gia cầm và phòng hộ cho người khi tiếp xúc với gia cầm.

Các Trạm Kiểm dịch động vật trên địa bàn phải bố trí đủ lực lượng làm việc 24/24 giờ để thực hiện kiểm dịch vận chuyển động vật. Tiến hành kiểm tra, khử trùng tất cả các phương tiện vận tải từ ngoài tỉnh vào địa bàn tỉnh. Kiên quyết không cho vận chuyển gia cầm từ ngoài tỉnh vào địa phương.

Đối với các xã giáp ranh với tỉnh khác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phải trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ không để vận chuyển gia cầm từ ngoài tỉnh vào địa bàn.

2.2- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Triển khai ngay kế hoạch phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh. Chịu trách nhiệm trong việc theo dõi, khống chế dịch, chẩn đoán bệnh và có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện dịch bệnh ở gia cầm.

Phối hợp với Sở Thương mại và Du lịch chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi Thú y, Chi cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, hướng dẫn hoạt động ở các chợ, cơ sở kinh doanh, cá nhân giết mổ gia cầm, cơ sở dịch vụ ăn uống để đảm bảo vệ sinh thú y và vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm theo đúng Chỉ thị này.

2.3- Sở Y tế: Chỉ đạo các cơ sở y tế từ tuyến xã đến tuyến tỉnh chủ động, tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho sức khỏe của nhân dân; chuẩn bị đủ lực lượng cán bộ, thiết bị và vật tư y tế để chữa trị kịp thời khi có người nhiễm bệnh.

Kiểm tra, đôn đốc các huyện, thị xã trong việc thực hiện vệ sinh môi trường, phun thuốc khử trùng nơi giết mổ gia cầm...theo chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.4- Sở Văn hóa-Thông tin, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Tuyên Quang: Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền đến mọi người dân về sự nguy hiểm của bệnh cúm gia cầm và các phương pháp phòng ngừa, xử trí đối với bệnh cúm ở gia cầm, phương pháp phòng chống lây bệnh cúm sang người.

2.5- Công an tỉnh, Chi cục quản lý thị trường: Có trách nhiệm cử cán bộ tham gia vào các tổ công tác tại các Trạm Kiểm dịch động vật để thực hiện nhiệm vụ kiểm dịch vận chuyển động vật.

2.6- Sở Giao thông Vận tải: Tổ chức cho các lái xe vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh cam kết không vận chuyển gia cầm trên phương tiện vận tải hành khách.

3. Tổ chức chỉ đạo và chế độ thông tin, báo cáo:

3.1- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

Tổ chức cho tất cả các thôn (xóm, bản, tổ nhân dân) học tập, nắm vững nội dung Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh, hiểu rõ tính nguy hiểm của bệnh cúm gia cầm; từng thôn, xóm, bản, tổ nhân dân tích cực phòng chống có hiệu quả dịch cúm gia cầm với phương châm: Phòng bệnh là chính; an toàn từng nhà, từng thôn, bản.

Thành lập các tổ công tác để kiểm tra đến cá nhân, hộ gia đình, đơn vị... trên địa bàn việc thực hiện chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng chống dịch cúm gia cầm; hàng ngày báo cáo tình hình với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã.

3.2- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã.

Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cúm gia cầm cấp huyện, xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp làm Trưởng ban để khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị này của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bố trí riêng một máy điện thoại và bố trí cán bộ có chuyên môn thường trực 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý thông tin, báo cáo về tình hình dịch cúm gia cầm và bệnh cúm ở người; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh vào 16 giờ hàng ngày bằng điện thoại, FAX (số máy điện thoại trực nhận thông tin 24/24 giờ của tỉnh: 822484; số máy FAX: 822897).

Yêu cầu các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm Chỉ thị này của Ủy ban nhân dân tỉnh. Mọi tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chỉ thị này được phổ biến tới toàn dân trong tỉnh để thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (Báo cáo)
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (Báo cáo)
- Bộ Y tế (Báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy (Báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh (Báo cáo)
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh
- Các Ban Đảng Tỉnh ủy, VP TU
- Các Ban HĐND tỉnh
- UB MTTQ và các tổ chức đoàn thể
- Các Huyện, Thị ủy (P/h chỉ đạo)
- Các Sở, Ban, ngành (thực hiện)
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (thực hiện)
- Công an tỉnh (thực hiện)
- UBND các huyện, thị xã (thực hiện)
- UBND các xã, phường, thị trấn (thực hiện)
- Chi cục CN Thú y, Chi Cục QLTT (thực hiện)
- Trung tâm YTDP (thực hiện)
- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã (thực hiện)
- Đài PTTH tỉnh, Báo Tuyên Quang
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh
- Các CV; Lưu VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
CHỦ TỊCH
Lê Thị Quang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/2005/CT-UBND về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm tỉnh Tuyên Quang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


320

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.131.116