Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 02/2003/CT-TTg về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 02/2003/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 24/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2003/CT-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 2003

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

Hơn 10 năm qua, công tác phòng, chống HIV/AIDS đã được triển khai trong cả nước và đã thu được một số kết quả khả quan : hệ thống tổ chức phòng, chống HIV/AIDS được hình thành và sớm đi vào hoạt động; các biện pháp can thiệp trong lĩnh vực y tế được triển khai đồng bộ; nhận thức về HIV/AIDS và công tác phòng, chống HIV/AIDS của nhân dân đã có những chuyển biến tích cực.... Mặc dù vậy, dịch HIV/AIDS vẫn đang tiếp tục gia tăng và lan rộng trên khắp các tỉnh, thành phố, 80% số huyện và hơn 50% số xã trên toàn quốc. Theo báo cáo của Bộ Y tế, hiện nay cả nước đã có trên 59.000 người nhiễm HIV, trong đó trên 8.700 người đã tiến triển thành bệnh AIDS và hơn 4.800 người bị chết do AIDS.

Số người bị nhiễm HIV/AIDS tăng nhanh chủ yếu là do sự gia tăng của các tệ nạn xã hội, đặc biệt là mại dâm, ma túy; sự phối hợp về phòng, chống HIV/AIDS giữa các Bộ, ngành, địa phương chưa chặt chẽ; sự nhìn nhận của cộng đồng đối với người bị nhiễm HIV/AIDS chưa đầy đủ; việc quản lý, chăm sóc, điều trị người bị nhiễm HIV/AIDS chưa vào nề nếp, công tác tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS chưa được sâu rộng, các biện pháp phòng ngừa còn yếu, các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS ở cơ sở chưa thật sự hiệu quả.

Để khắc phục các tồn tại nói trên, nhằm tăng cường hiệu quả các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Bộ Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân tăng cường công tác thông tin, giáo dục, truyền thông với các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp, nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống HIV/AIDS; hướng dẫn nhận thức của cộng đồng theo hướng cảm thông, chia sẻ, không phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS; tránh tâm lý sợ hãi trong nhân dân; gia đình thương yêu, chăm sóc người thân bị nhiễm HIV/AIDS; giáo dục lối sống lành mạnh, thực hành và duy trì các hành vi tình dục và tiêm, chích an toàn trong nhân dân, nhất là trong giới trẻ.

2. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em nghiên cứu, xây dựng cơ chế quản lý trẻ em, người mại dâm, người nghiện ma túy bị lây nhiễm HIV/AIDS đang ở trong các cơ sở giáo dưỡng, giáo dục, trại giam, trại tạm giam và nhà tạm giữ; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các biện pháp can thiệp dự phòng có hiệu quả nhằm giảm sự lây nhiễm HIV/AIDS từ các nhóm người có nguy cơ cao ra cộng đồng.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em nghiên cứu, xây dựng cơ chế quản lý, chăm sóc, giáo dục đối với trẻ em, người mại dâm, người nghiện ma túy bị lây nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng; chỉ đạo cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội ở địa phương, phối hợp với cơ quan y tế cùng cấp quản lý, tư vấn, chăm sóc người bị nhiễm HIV/AIDS ở cộng đồng và trong các cơ sở chữa bệnh được thành lập theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, Trung tâm Bảo trợ xã hội.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thẩm định dự toán và cấp đầy đủ, kịp thời kinh phí cho các hoạt động của chương trình phòng, chống HIV/AIDS theo kế hoạch ngân sách được Chính phủ phê duyệt hàng năm; ưu tiên đầu tư cho công tác phòng, chống HIV/AIDS, đặc biệt trong lĩnh vực y tế và các biện pháp can thiệp ở cộng đồng. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài trợ trong và ngoài nước cho công tác phòng, chống HIV/AIDS; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra việc quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư cho công tác phòng, chống HIV/AIDS.

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các Bộ, ngành xây dựng chương trình với nội dung phù hợp về phòng, chống HIV/AIDS và tổ chức giảng dạy trong tất cả các loại trường học.

6. Bộ Y tế có trách nhiệm:

a) Củng cố, kiện toàn tổ chức phòng, chống HIV/AIDS từ Trung ương đến địa phương, đảm bảo thống nhất một đầu mối, nhằm đạt hiệu quả cao trong chỉ đạo và hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

b) Tăng cường các hoạt động can thiệp giảm thiểu tác hại, hạn chế lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng. Đẩy mạnh công tác giám sát dịch tễ HIV/AIDS, an toàn truyền máu, điều trị, dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS từ mẹ sang con; phòng, chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục; tăng cường phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS qua các dịch vụ y tế.

c) Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý, chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS. Tổ chức nghiên cứu và xây dựng dự án sản xuất thuốc điều trị HIV/AIDS trình Chính phủ phê duyệt.

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và có kiến nghị bổ sung, sửa đổi Pháp lệnh phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). Thực hiện đúng các cam kết quốc gia, quốc tế của Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng, chống HIV/AIDS.

7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các Ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Y tế tổng hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-------

No: 02/2003/CT-TTg

Hanoi, February 24, 2003

 

DIRECTIVE

ON ENHANCING THE WORK OF HIV/AIDS PREVENTION AND COMBAT

Over the past 10 years, the work of HIV/AIDS prevention and combat has been deployed nationwide and gained some encouraging results: the system of HIV/AIDS-prevention and -combat organizations has been set up and put into operation soon; medical methods have been applied synchronously; peoples awareness of HIV/AIDS as well as the HIV/AIDS prevention and combat have positively changed However, HIV/AIDS-infected cases continue to rise and the epidemic has spread to all provinces and cities, 80% of rural districts and more than 50% of communes nationwide. According to the Health Ministrys reports, today, more than 59,000 people are infected with HIV/AIDS all over the country, of whom over 8,700 people have suffered from, and over 4,800 people have died of, AIDS.

The number of people infected with HIV/AIDS increases rapidly mostly due to the increase of social evils, especially prostitution and drug addiction; the coordination in HIV/AIDS prevention and combat between the ministries, branches and localities remains loose; the communitys perception about people infected with HIV/AIDS is still incomprehensive; the management, care and treatment of people infected with HIV/AIDS have not yet got into groove, the propagation on HIV/AIDS prevention and combat has not yet been implemented extensively and intensively; preventive methods remain weak and HIV/AIDS prevention and combat activities at the grassroots level have failed to yield practical results.

In order to overcome the above-said shortcomings and raise the effectiveness of HIV/AIDS prevention and combat activities, the Prime Minister instructs:

1. The Ministry of Culture and Information shall assume the prime responsibility and coordinate with the ministries, branches, provincial/municipal Peoples Committees, socio-political organizations and mass associations in enhancing the work of information, education and communication in diversified and appropriate forms, with a view to raising the responsibilities of the Party Committees of various levels and local administrations for HIV/AIDS prevention and combat; guiding the communitys perception along the direction of sympathizing with, and not discriminating against, people infected with HIV/AIDS; clearing the psychology of fear among people; encouraging families to love and take care of their HIV/AIDS-infected members; and educating people, especially youngsters, in healthy lifestyle as well as the practices of safe sex and injection.

2. The Ministry of Public Security shall assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Health, the Ministry of Finance, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs and the Committee for Population, Families and Children in studying and formulating mechanisms for management of children, prostitutes and drug addicts infected with HIV/AIDS, who are in reformatories or education camps, jails, detention camps and houses; to formulate the plans and organize the efficient application of prophylactic methods with a view to reducing the spread of HIV/AIDS from groups of people highly prone to HIV/AIDS infection to others within the communities.

3. The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Public Security, the Ministry of Finance and the Committee for Population, Families and Children in studying and formulating the mechanism for management, care and education of children, prostitutes and drug addicts infected with HIV/AIDS living in the communities; direct the local Labor, War Invalids and Social Affairs offices in coordinating with health agencies of the same level in managing, advising and taking care of people infected with HIV/AIDS living in communities, medical treatment establishments set up under the Ordinance on Handling of Administrative Violations and social relief centers.

4. The Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance shall have to appraise cost estimates and adequately and timely allocate funding for the implementation of the HIV/AIDS prevention and combat programs according to annual budgetary plans approved by the Government; to give investment priority to the work of HIV/AIDS prevention and combat, especially in the medical domain and the application of medical methods to communities. To mobilize and efficiently use domestic and foreign aid for the work of HIV/AIDS prevention and combat; to coordinate with the concerned ministries, branches and the provincial-level Peoples Committees in inspecting the management and use of investment capital sources for the work of HIV/AIDS prevention and combat.




..................................................

..................................................

..................................................




Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.



Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/2003/CT-TTg về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.585

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.24.208