Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Báo cáo số 341/BC-BYT về công tác cải cách hành chính tháng 4 năm 2009 do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 341/BC-BYT Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 15/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 341/BC-BYT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2009

 

BÁO CÁO

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 4 NĂM 2009

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Thực hiện yêu cầu của Bộ Nội vụ tại công văn số 415/BNV-CCHC ngày 20 tháng 02 năm 2009 về việc báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính, Bộ Y tế xin báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính tháng 4 năm 2009 như sau:

I. CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỂ CHẾ:

1. Tình hình thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về y tế:

Bộ Y tế đang tiến hành việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về y tế được ban hành trong năm 2008, đến nay đã rà soát được 70 trên tổng số 99 văn bản.

2. Về xây dựng và hoàn thiện thể chế trong quản lý nhà nước về y tế:

Trong tháng 4 năm 2009, Bộ Y tế không có Đề án đăng ký trình Chính phủ, Thủ tướng. Tuy nhiên, Bộ Y tế đã là cơ quan chủ trì, tham mưu và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành:

- Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật xã hội hoá để nầng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Quyết định số 46/2009/QĐ-TTg ngày 31/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện C Đà Nẵng thuộc Bộ Y tế, các phòng bảo vệ sức khoẻ Trung ương 1, 2, 2B, 3 và 5, Khoa A11 Viện Y học cổ truyền quân đội.

3. Về cải cách quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật về y tế:

Hiện Bộ Y tế đang chờ văn bản hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tiến hành cải cách quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật về y tế.

4. Tình hình thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVNISO 9001:2000 vào hoạt động của đơn vị

- Trong tháng, 5 đơn vị đã được cấp chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 đã phối hợp với chuyên gia đánh giá của tổ chức GIC chuẩn bị cho đánh giá giámsát hệ thống của 5 đơn vị lần 2 (6 tháng/ lần).

- 10 đơn vi vụ, cục, Thanh tra Bộ còn lại đang tiếp tục xem xét để chuẩn bị ban hành 18 quy trình.

II. CÔNG TÁC CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH:

1. Về tổ chức bộ máy

a. Về xác định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị

- Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy định chức năng, nhiệm vụ của các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, trong tháng Văn phòng Bộ và Thanh tra Bộ, Cục YTDP và Môi trường đã ban hành Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng của từng đơn vị

b. Về thành lập các tổ chức mới: Trong tháng Bộ Y tế tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Đề án thành lập Trung tâm Thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc Quốc gia trực thuộc Trường đại học Dược Hà Nội và Tổ chức thẩm định các đề án xếp hạng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ.

c. Đổi mới cơ chế quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp y tế

- Trong tháng 4, Bộ Y tế đang tập trung xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Kết luận số 42-KL/TW ngày 01/4/2009 của Bộ Chính trị về đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính (trong đó có tiền lương và giá dịch vụ y tế) đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập, đặc biệt là xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính (trong đó có tiền lương và giá dịch vụ y tế) đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

2. Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

a. Về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức:

- Trong tháng Bộ Y tế tiếp tục ra quyết định tuyển dụng sinh viên trúng tuyển nội trú năm 2009 về làm việc tại các Bệnh viện trực thuộc Bộ và chuẩn bị kế hoạch để tuyển dụng các khoá nội trú tiếp theo.

b. Về chế độ chính sách đối với cán bộ

- Bộ Y tế tập trung hướng dẫn các đơn vị thực hiện Quyết định số 46/2009/QĐ-TTg ngày 31/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện C Đà Nẵng thuộc Bộ Y tế, các phòng bảo vệ sức khoẻ Trung ương 1, 2, 2B, 3 và 5, Khoa A11 Viện Y học cổ truyền quân đội.

- Tổ chức triển khai Quyết định số 29/2008/QĐ-BYT về ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ y tế và cuộc vận động học tập và làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong lĩnh vực Y tế dự phòng, khámchữa bệnh.

- Tiếp tục triển khai xây dựng Đề án trách nhiệm và nghĩa vụ xã hội của cán bộ y tế.

IV. Công tác cải cách tài chính công

1. Tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước

So với các tháng trước tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Bộ Y tế chưa có sự thay đổi. Bộ Y tế kính đề nghị Bộ Nội vụ cho phép báo cáo nội dung này vào cuối năm 2009

2. Tình hình thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Bộ Y tế đã phê duyệt phương án giao thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP đối với 03 đơn vị (Viện Chiến lược và chính sách Y tế, Trung tâm nghiên cứu sản xuất vắc-xin sinh phẩm y tế và Viện Trang thiết vị và Công trình Y tế). Các đơn vị còn lại sẽ tiếp tục rà soát để xem xét và quyết định trong Quý II năm 2009.

Trên đây là báo cáo tháng 4 năm 2009 về công tác cải cách hành chính ở Bộ Y tế tính đến ngày 15/4/2009, Bộ Y tế xin gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Báo cáo số 341/BC-BYT về công tác cải cách hành chính tháng 4 năm 2009 do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.600
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233