Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4-LB/TT Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Bộ Thuỷ sản Người ký: Đặng Hữu, Nguyễn Công Tạn, Nguyễn Tấn Trịnh
Ngày ban hành: 22/03/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

 

BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG-BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM-BỘ THUỶ SẢN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4-LB/TT

Hà Nội , ngày 22 tháng 3 năm 1995

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

SỐ 4-LB/TT NGÀY 22-3-1995 HƯỚNG DẪN THI HÀNH CHỈ THỊ SỐ 151-TTG NGÀY 11-3-1995 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TẬP TRUNG LỰC LƯỢNG NHẰM NHANH CHÓNG DIỆT TRỪ NẠN ỐC BƯƠU VÀNG.

Thực hiện Chỉ thị số 528-TTg ngày 29-9-1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm nuôi và trừ diệt ngay loại ốc bươu vàng; Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm đã cùng các Bộ hữu quan và chính quyền các địa phương, các cấp thực hiện huỷ bỏ các cơ sở nuôi ốc bươu vàng công nghiệp, thu bắt được 150 tấn ốc và 14 tấn trứng ốc bươu vàng. Nhưng nạn ốc bươu vàng vẫn còn là hiểm hoạ đe doạ sản xuất nông nghiệp. Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị (lần thứ 2) số 151-TTg ngày 11-3-1995 về việc tập trung lực lượng nhằm nhanh chóng diệt trừ nạn ốc bươu vàng, liên Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm - Thuỷ sản - Khoa học, Công nghiệp và Môi trường hướng dẫn thực hiện Chỉ thị trên đây như sau:

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

- Liên Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Thuỷ sản, Khoa học, Công nghệ và Môi trường coi ốc bươu vàng là đối tượng kiểm dịch thực vật, phải trừ diệt triệt để.

- Liên Bộ nói trên phối hợp với nhau, tổ chức kiểm tra, nghiên cứu và hoàn thiện các biện pháp trừ diệt ốc bươu vàng.

- Ba Bộ huy động lực lượng theo hệ thống ngành dọc của mình ở cả trung ương và địa phương, phối hợp với chính quyền địa phương các cấp để diệt trừ ốc bươu vàng.

II. CÁC BIỆN PHÁP DIỆT TRỪ ỐC BƯƠU VÀNG

A. PHÒNG TRỪ ỐC BƯƠU VÀNG.

1. Nghiêm cấm không cho nhập ốc bươu vàng.

2. Nghiêm cấm di chuyển ốc bươu vàng từ vùng này sang vùng khác.

3. Nghiêm cấm mua, bán, trao đổi ốc bươu vàng ở các chợ, cửa hàng ăn uống.

B. TRỪ DIỆT ỐC BƯƠU VÀNG.

1. Cấm mọi tổ chức, cá nhân nuôi ốc bươu vàng dưới bất cứ hình thức nào, phải huỷ diệt triệt để ốc bươu vàng ở các cơ sở nuôi, chậm nhất đến hết tháng 4 năm 1995 phải làm xong.

2. Thu bắt ốc, trứng ốc trên ruộng.

3. Thả vịt vào ruộng trước khi cấy cho vịt ăn ốc, nhất là ốc non. Làm rãnh quanh ruộng sâu 20cm để ốc tập trung, dễ bắt. Cắm cọc ở ruộng để ốc đẻ rồi thu diệt trứng.

4. ở các ao, hồ, đầm, kênh, mương v.v... thì tổ chức lực lượng bắt ốc và trứng ốc, thả vịt vào để ăn ốc. Những ao, hồ có bờ kín thì thả cá trắm đen (có tên khoa học là Mylopharyngodow piceus) để chúng ăn ốc.

5. Dùng lưới, phên chắn ở các dòng chảy để ngăn ốc lan truyền và ốc tập trung rồi bắt.

6. Nơi có mật độ ốc cao, khi cần thiết thì dùng thuốc thảo mộc Rotec hoặc Padan 95% để trừ ốc, có sự hướng dẫn trực tiếp của các cán bộ bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật để có hiệu quả, tránh độc hại và bảo vệ môi trường, gây hại cho cá.

III. TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

1. Lập Ban chỉ đạo diệt trừ nạn ốc bươu vàng:

- Ở Trung ương: Gồm lãnh đạo cấp vụ của 3 Bộ do một Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm làm Trưởng ban.

- Ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Gồm đại diện của các Sở Nông nghiệp, Thuỷ sản, Khoa học, Công nghệ và Môi trường do lãnh đạo Sở Nông nghiệp chủ trì, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Ở cấp huyện, quận: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận làm Trưởng ban; các thành viên gồm đại diện phòng nông nghiệp, các phòng ban có liên quan.

- Ở cấp xã, phường: Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân xã làm Trưởng ban, các thanh viên gồm các trưởng thôn (ấp, bản...) và các tổ chức có liên quan.

2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:

- Hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp trừ diệt ốc bươu vàng.

- Giúp chính quyền địa phương tổng hợp, báo cáo định kỳ vào ngày 30 hàng tháng và tổng kết chiến dịch trừ diệt ốc bươu vàng báo cáo về Ban chỉ đạo cấp trên.

- Đề nghị các cấp có thẩm quyền xử phạt những tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

3. Thời gian hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp: Từ tháng 3 năm 1995 đến tháng 6 năm 1995.

Trước mắt tổ chức 2 đợt tập trung mọi lực lượng (nhân dân, học sinh, quân đội v.v...) diệt ốc bươu vàng vào cuối tháng 3, tháng 4, mỗi đợt từ 5 đến 7 ngày. Các hộ gia đình phải tự bắt diệt ốc ở ruộng, ao, hồ, đầm... thuộc quyền sử dụng của mình. Các lực lượng được huy động thì tập trung bắt, diệt ốc ở các ao, hồ, đầm, kênh, mương nơi công cộng và hỗ trợ cho những gia đình có khó khăn.

Trong quá trình thực hiện Thông tư này, các ngành, các địa phương có gì vướng mắc, hoặc đề xuất, cần phản ánh kịp thời về Ban chỉ đạo trừ diệt ốc bươu vàng Trung ương (Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm) để giải quyết.

Đặng Hữu

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Trịnh

(Đã ký)

Nguyễn Công Tạn

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
THE MINISTRY OF AQUATIC RESOURCES
THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------

No: 04-LB/TT

Hanoi, March 22, 1995

 

CIRCULAR

GUIDING THE IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE No.151-TTg ON THE 11TH OF MARCH, 1995 OF THE PRIME MINISTER TO CONCENTRATE FORCES TO QUICKLY ERADICATE THE YELLOW SNAIL PEST

In execution of Directive No.528-TTg on the 29th of September, 1994 of the Prime Minister "to ban the raising and to eradicate immediately the yellow snails (scientific name: Pamecca Canalicunata)", the Ministry of Agriculture and Food Industry has, together with the concerned ministries and the administration at various levels in the localities, effected the dismantlement of the industrial farms raising yellow snails, and gathered 150 tons of snails and 14 tons of their eggs. But this pest remains a great disaster and a major threat to agricultural production. The Prime Minister has issued a second directive, Directive No.151-TTg on the 11th of March, 1995, ordering the "concentration of forces to quickly eradicate the yellow snail pest". The Ministry of Agriculture and Food Industry, the Ministry of Aquatic Resources, and the Ministry of Science, Technology and Environment provide the following guidance for the execution of the above-said Directive:

I. GENERAL PRINCIPLE:

- The Ministry of Agriculture and Food Industry, the Ministry of Aquatic Resources, and the Ministry of Science, Technology and Environment regard the yellow snail as an object of botanical quarantine, which needs to be eradicated thoroughly.

- The above-said Ministries shall coordinate with one another to organize their investigation and research, in order to perfect the measures for eradication of the yellow snails.

- The three Ministries shall mobilize the forces within their jurisdiction at both the center and in the localities, and shall cooperate with the local administration at all levels to eradicate the yellow snails.

II . MEASURES TO ERADICATE THE YELLOW SNAILS:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The importation of yellow snails is strictly banned.

2. It is strictly forbidden to transport yellow snails from one region to another.

3. It is strictly forbidden to buy, sell or exchange yellow snails at the markets and restaurants.

B. Eradication of yellow snails:

1. No organization and no individual are allowed to breed yellow snails in any form. All the yellow snails at the snail breeding farms must have been destroyed by the end of April 1995 at the latest.

2. To collect and gather snails and their eggs in the fields.

3. To release ducks on the fields before the transplanting of rice seedlings, so that they may eat snails, especially young snails. To dig a ditch 20 cm deep around field plots, in order to concentrate the snails for easy collection. To plant stakes in the fields for the snails to lay their eggs in order to collect them and destroy their eggs.

4. To organize forces to collect snails and their eggs in the ponds, lakes and canals. To release ducks to eat the snails. Where the ponds and lakes are closely embanked, to release black trout (scientific name: Mylopharyngodow piceus) to eat the snails.

5. To erect nets and bamboo walls on the streams to prevent the snails from spreading, and to concentrate them for easy collection.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.III. ORGANIZATION OF GUIDANCE WORK IN IMPLEMENTATION:

1. To set up the Steering Committee for Eradication of Yellow Snails:

- At the center: composed of department-level officials of the three Ministries, and headed by a Vice Minister of the Ministry of Agriculture and Food Industry.

- In the provinces and cities directly under the Central Government: composed of representatives of the Agriculture Service, the Aquaculture Service and the Science, Technology and Environment Service headed by the Head of the Agriculture Service, and placed under the direct leadership of the President of the provincial People's Committee.

- At the districts: headed by the President of the district People's Committee, and including representatives of the Agriculture Section, and the concerned sections and commissions.

- At the communes and wards: headed by the President of the commune or ward People's Committee, and including the Heads of hamlets or villages, and representatives of the organizations concerned.

2. Tasks of the Steering Committee:

- To direct the localities to carry out measures for eradicating yellow snails.

- To assist the local administrations to compile general reports, and send them periodically on the 30th of each month, and sum up the campaign of eradication of yellow snails to report to the higher-level Steering Committee.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Operational period of the Steering Committees at various levels: from March 1995 to June 1995.

In the immediate future, two drives of concentrated activity shall be launched, concentrating all forces (population, pupils, army) to destroy the yellow snails in March and April, each drive lasting from five to seven days. All households have to collect yellow snails in the fields, lakes and ponds under their right to use. The mobilized forces shall concentrate the gathering and destruction of yellow snails in the public ponds, lakes and canals, and to aid the families who cannot gather the snails by their own forces and means.

In the process of carrying out this Circular, if some difficulties arise, or if they have to make any proposal, the branches and localities shall send their opinions in time to the Central Steering Committee for Eradication of Yellow Snails (the Ministry of Agriculture and Food Industry) for settlement.

 

THE MINISTER OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
Dang Huu

THE MINISTER OF AQUATIC RESOURCES

Nguyen Tan Trinh

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY
Nguyen Cong Tan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên bộ 4-LB/TT ngày 22/03/1995 hướng dẫn chỉ thị 151-TTG 1995 về việc tập trung lực lượng nhằm nhanh chóng diệt trừ nạn ốc bươu vàng do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Công nghiệp và Thực phẩm, Bộ Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.301

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.86