Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 56/2005/TT-BNN sửa đổi 47/2001/TT-NN-CS chính sách đầu tư hưởng lợi HGĐ CN xã tham gia dự án khu vực lâm nghiệp QL rừng phòng hộ đầu nguồn

Số hiệu: 56/2005/TT-BNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hứa Đức Nhị
Ngày ban hành: 09/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 56/2005/TT-BNN

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2005 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ SỐ 47/2001/TT-NN-CS NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 2001 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Quyết định số 141/2000/QĐ-TTg, ngày 11/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ “về chính sách đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cá nhân và các xã tham gia dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Thanh Hoá, Quảng Trị, Phú Yên, Gia Lai theo Hiệp định tín dụng số 1515-VIE (SF)”';
Căn cứ Quyết định số 28/2001/QĐ-TTg, ngày 9/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ về “sửa đổi, bổ sung Quyết định số 141/2000/QĐ-TTg, ngày 11 tháng 12 năm 2000 về chính sách đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cá nhân và các xã tham gia dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Thanh Hoá, Quảng Trị, Phú Yên, Gia Lai theo Hiệp định tín dụng số 1515- VIE(SF)”;
Căn cứ Thông tư số 47/2001/TT-BNN-CS ngày 19/4/2001 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 28/2001/QĐ-TTg, ngày 9/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cá nhân và các xã tham gia dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Thanh Hoá, Quảng Trị, Phú Yên, Gia Lai theo Hiệp định tín dụng số 1515- VIE(SF)”;
Căn cứ theo ý kiến đề nghị của Ngân hàng Phát triển Châu á (ADB) tại biên bản ghi nhớ ngày 4/2/2005 và văn bản ngày 30/5/2005 của Ông Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp, Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Tổng Vụ Mêkông, Ngân hàng Phát triển Châu á;
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 47/2001/TT/BNN-CS, ngày 19/4/2001 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:

1. Điểm 1.2 khoản 1 Mục II (Trồng mới và khoanh nuôi tái sinh có kết hợp với trồng bổ sung cây lâm nghiệp) nay bổ sung sửa đổi như sau:

“Suất đầu tư trồng rừng phòng hộ, khoanh nuôi có trồng bổ sung áp dụng theo Văn bản số 3859/BNN-PTLN ngày 25/9/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về điều chỉnh suất đầu tư, bổ sung chi phí thiết kế cho dự án ADB”.

2. Điểm 2.2.2 khoản 2 Mục II (Trồng cây nông lâm kết hợp: Trồng cây lâm nghiệp, cây hàng rào xanh, cây cải tạo đất trong khu vực canh tác theo phương thức nông lâm kết hợp) được bổ sung, sửa đổi như sau: “Hỗ trợ không quá 1,8 triệu đồng/ha (tăng 0,3 triệu đồng/ha) và áp dụng mức này đối với diện tịch trồng năm 2005 và diện tích đã trồng những năm trước còn thời gian chăm sóc trong năm 2005”.

3. Khoản 4 Mục II (Cải tạo, xây dựng các công trình hạ tầng) được bổ sung như sau: “Tăng tỷ lệ vốn đầu tư cho cơ sở hạn tầng tối đa 50% so với tổng mức vốn đầu tư của dự án tỉnh ở những xã có dự án và trong khuôn khổ kế hoạch phát triển xã đã được phê duyệt”.

4. Mục III (về cơ chế quản lý vốn đầu tư) được sửa đổi như sau: "Cơ chế quản lý vốn đầu tư và hỗ trợ thực hiện theo Thông tư số 78/2001/TT-BTC ngày 28/9/2001 và Thông tư 103/2002/TT-BTC ngày 13/11/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính cho dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ nguồn do ADB tài trợ”.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo Chính phủ.

Những quy định tại Thông tư số 47/2001/TT-BNN-CS, ngày 19/4/2001 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 141/2000/QĐ-TTg, ngày 11/12/2000 và Quyết định số 28/2001 /QĐ-TTg, ngày 9/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ không trái với quy định của Thông tư này vẫn có hiệu lực thi hành. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị có liên quan cần phản ánh kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tiếp tục bổ sung và hoàn chỉnh Thông tư này./.

 

Hứa Đức Nhị

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 56/2005/TT-BNN ngày 09/09/2005 Sửa đổi Thông tư 47/2001/TT-NN-CS về chính sách đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cá nhân và các xã tham gia dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Thanh Hoá, Quảng Trị, Phú Yên, Gia Lai theo Hiệp định tín dụng số 1515- VIE(SF) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.686

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.82.149