Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 84/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về môi trường du lịch Tràng An do ảnh hưởng của việc khai thác nguyên liệu và sản xuất của các nhà máy xi măng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 84/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 16/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 84/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ MÔI TRƯỜNG DU LỊCH TRÀNG AN DO ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC KHAI THÁC NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN XUẤT CỦA CÁC NHÀ MÁY XI MĂNG

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (văn bản số 445- TB/VPTW ngày 16 tháng 6 năm 2008) và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng (văn bản số 4339/VPCP-ĐP ngày 2 tháng 7 năm 2008), ngày 20 tháng 2 năm 2009, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp về môi trường khu du lịch Tràng An do ảnh hưởng của việc khai thác nguyên liệu và sản xuất của các nhà máy xi măng tại khu vực này. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư và Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Văn phòng Chính phủ, Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường (đơn vị đầu tư khu du lịch Tràng An). Sáng ngày 20 tháng 2 năm 2009, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và đại diện lãnh đạo các Bộ và Văn phòng Chính phủ đã khảo sát thực tế tại các Nhà máy sản xuất xi măng và khai thác nguyên liệu gần khu du lịch Tràng An.

Sau khi nghe báo cáo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Thời gian qua Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tuân thủ đúng quy hoạch đã được duyệt; phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác bảo vệ và xây dựng khu du lịch Tràng An.

2. Khu Du lịch Tràng An gắn liền với một giai đoạn phát triển lịch sử quan trọng của dân tộc, chúng ta phải giữ gìn, tôn tạo vì trách nhiệm với tổ tiên, đồng thời để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và phát triển du lịch, văn hoá và sinh thái. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tại Thông báo số 41/TB - VPCP ngày 26 tháng 2 năm 2004, cụ thể như sau: "về Dự án khu du lịch Tràng An, Chính phủ hỗ trợ toàn bộ nguồn vốn để đầu tư hạ tầng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, bố trí vốn để tỉnh triển khai dần trong một số năm; song song, tỉnh có cơ chế kêu gọi đầu tư huy động vốn để làm các sản phẩm du lịch, hướng tới đề nghị UNESCO công nhận là Di sản văn hoá thế giới".

Vì vậy, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, phải khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và các cơ quan liên quan nghiên cứu, lập điều chỉnh quy hoạch để khu du lịch này được công nhận là Di sản văn hoá thế giới; hoàn thiện Hồ sơ và trình thẩm định đề án điều chỉnh quy hoạch chung khu du lịch Tràng An trước ngày 20 tháng 4 năm 2009.

3. Trong quy hoạch điều chỉnh cần phân tích rõ lợi ích, thiệt hại, hậu quả về kinh tế, văn hoá, du lịch, tác động môi trường thiên nhiên, cảnh quan, động, thực vật của việc quy hoạch các nhà máy xi măng tại khu vực này theo các phương án sau:

- Giữ nguyên hiện trạng các nhà máy xi măng, khu vực khai thác nguyên liệu để sản xuất xi măng (300 ha núi đá vôi);

- Giữ nguyên hiện trạng các nhà máy sản xuất xi măng nhưng thay đổi khu vực khai thác nguyên liệu sản xuất;

- Di dời một hoặc toàn bộ các nhà máy sản xuất xi măng và thay đổi khu vực khai thác nguyên liệu để không ảnh hưởng tới các di tích lịch sử trong khu du lịch Tràng An theo quy hoạch được điều chỉnh.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, đánh giá làm rõ tác động về môi trường của các nhà máy sản xuất xi măng và việc khai thác nguyên liệu đối với khu du lịch Tràng An; đặc biệt hai nhà máy xi măng Duyên Hà và Hệ Dưỡng theo đúng quy định tại Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2008 về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020 làm cơ sở cho điều chỉnh quy hoạch chung khu du lịch Tràng An.

5. Trong thời gian Quy hoạch điều chỉnh khu du lịch Tràng An chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo không cấp thêm giấy phép khai thác và sử dụng nguyên liệu làm xi măng tại khu vực này.

6. Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình có trách nhiệm quản lý chặt chẽ việc khai thác nguyên liệu và sản xuất xi măng ở các nhà máy theo đúng quy hoạch đã được duyệt, tích cực phối hợp với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư và Văn hoá, Thể thao và Du lịch để các Bộ hoàn thành điều chỉnh quy hoạch Khu Du lịch Tràng An, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 4 năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTg;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Các Bộ: VHTTDL,KHĐT, XD, TNMT;
- UBND tỉnh Ninh Bình; DN Xuân Trường;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, ĐP, KTTH, TH, cổng TTĐT;
-Lưu: VT, KGVX (5), DVT 29
 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 84/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về môi trường du lịch Tràng An do ảnh hưởng của việc khai thác nguyên liệu và sản xuất của các nhà máy xi măng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.450
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.211.150