Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 5714/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát đối với công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 5714/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Trần Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 18/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 5714/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2010

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Ngày 15 tháng 10 năm 2010, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chủ trì họp rà soát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu của Bộ. Tham dự cuộc họp có đại diện các Vụ: Tổ chức cán bộ, Tài chính; Văn phòng Bộ; Các Tổng cục: Lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản; Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Sau khi nghe Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường báo cáo về công tác tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu của Bộ; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Bộ trưởng Cao Đức Phát kết luận:

1. Trong thời gian qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các đơn vị trong ngành đã tích cực tổ chức thực hiện nhiệm vụ về thích ứng với biến đổi khí hậu, tuy nhiên kết quả đạt được chưa đáp ứng yêu cầu của Bộ.

2. Để đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu thuộc nhiệm vụ của Bộ, Bộ giao nhiệm vụ cho các đơn vị như sau:

a) Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

+ Chủ trì thực hiện chức năng quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu của Bộ;

+ Đầu mối triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (phần nhiệm vụ thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ);

+ Quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Chương trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ các quyết định: điều chỉnh thành viên Ban chỉ đạo; điều chỉnh thành lập và nhân sự của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo (hoàn thành trong tháng 10 năm 2010).

c) Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị trong ngành thực hiện kế hoạch hành động thích ứng với biến đổi khí hậu và các nhiệm vụ được giao thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.

Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các Vụ: TCCB, KHCN&MT, HTQT, TC;
- Các Tổng cục, Cục, đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Trần Quốc Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 5714/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát đối với công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.612
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.186.19