Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 5652/TB-BNN-VP kết luận của Thứ trưởng Hà Công Tuấn tại cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án Trung ương dự án "Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 5652/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Việt
Ngày ban hành: 19/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5652/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG HÀ CÔNG TUẤN TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN TRUNG ƯƠNG DỰ ÁN "PHỤC HỒI VÀ QUẢN LÝ BỀN VỮNG RỪNG PHÒNG HỘ"

Ngày 9 tháng 11 năm 2012, Thứ trưởng Hà Công Tuấn đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương dự án "Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ" (Dự án JICA2). Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban quản lý các dự án lâm nghiệp, Giám đốc Ban quản lý Dự án JICA2 các tỉnh và đại diện một số cơ quan có liên quan. Sau khi nghe đại diện Ban quản lý dự án JICA2 Trung ương trình bày tóm tắt kết quả công tác chuẩn bị, triển khai thực hiện, đề xuất một số nhiệm vụ chủ yếu của Dự án; ý kiến các đại biểu dự họp, Thứ trưởng Hà Công Tuấn - Trưởng Chỉ đạo Trung ương Dự án JICA2 kết luận như sau:

1. Ghi nhận và đánh giá cao sự giúp đỡ có hiệu quả của các Bộ: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA); Ủy ban nhân dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh trong vùng dự án đã thường xuyên, phối hợp với các cơ quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xây dựng, thẩm định, phê duyệt thành công Dự án này.

2. Về triển khai Dự án

a) Thống nhất thông qua các công việc còn lại Quý IV/2012 của Dự án do Ban quản lý dự án JICA2 Trung ương trình bày tại Hội nghị. Ban quản lý Trung ương Dự án JICA2 khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức Hội nghị khởi động Dự án cùng với họp Ban Chỉ đạo Trung ương Dự án JICA2 trong tháng 12/2012 tại Bình Thuận để thông qua Quy chế tổ chức thực hiện dự án (bao gồm cả Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo).

b) Về Kế hoạch năm 2013

- Nguyên tắc chung các Tiểu dự án phải tuân theo Văn kiện dự án được duyệt. Vì vậy, các Tiểu dự án tỉnh phải xây dựng kế hoạch và gửi Ban quản lý dự án JICA2 Trung ương tham gia ý kiến trước khi trình Ban Chỉ đạo dự án tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Ban quản lý Dự án JICA2 các cấp xem xét tính toán kỹ việc bố trí cơ cấu vốn (vốn trong nước, vốn nước ngoài) phù hợp với tỷ lệ quy định vốn đối ứng trong nước không quá 20%; đảm bảo sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, đúng mục đích.

c) Ban quản lý JICA2 Trung ương

- Xem xét chi tiết bản mô tả công việc từng vị trí chuyên gia tư vấn và đẩy nhanh việc thực hiện gói thầu Hợp phần Tư vấn cho toàn Dự án. Trong quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng phải gắn tỷ lệ giải ngân vốn Tư vấn với tỷ lệ giải ngân vốn vay của Dự án, đảm bảo sử dụng vốn vay có hiệu quả.

- Làm rõ các hoạt động nâng cao năng lực nêu trong Văn kiện dự án và hướng dẫn Ban quản lý dự án JICA2 các tỉnh tổ chức thực hiện. Làm việc với Nhà tài trợ và các cơ quan liên quan để sớm thực hiện các hoạt động: Phát triển rừng phòng hộ; mua sắm thiết bị phòng chống cháy rừng; đầu tư cơ sở hạ tầng lâm sinh để đảm bảo tính bền vững và phát huy hiệu quả đầu tư. Việc mua sắm các thiết bị phòng cháy chữa cháy tuân thủ theo văn kiện dự án và căn cứ nhu cầu thực tế do Ban quản lý dự án JICA2 các tỉnh đề xuất.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán công tác rà phá bom mìn và tẩy rửa chất độc hóa học trong năm 2012 để triển khai công tác rà phá bom mìn và tẩy rửa chất độc hóa học trong năm 2013.

3. Một số vấn đề khác

a. Đồng ý về nguyên tắc đề nghị được hỗ trợ kinh phí để triển khai các hoạt động của Dự án từ Quỹ TFF. Ban quản lý JICA2 Trung ương làm việc với Quỹ TFF để hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

b. Vụ Hợp tác quốc tế của Bộ chủ trì, phối hợp với Ban quản lý dự án Lâm nghiệp, làm việc với Nhà tài trợ có kế hoạch sử dụng và điều chỉnh phù hợp đối với khoản trượt giá trong dự án đầu tư (khoản 44,5% tổng vốn vay) vào thời điểm phù hợp sau khi dự án thực hiện.

Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin thông báo để các đơn vị biết theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng JICA tại Hà Nội;
- Thành viên Ban Chỉ đạo;
- Website: http//www.omard.gov.vn;
- Lưu: VT, TH (CNQ40).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 5652/TB-BNN-VP kết luận của Thứ trưởng Hà Công Tuấn tại cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án Trung ương dự án "Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.631

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.206.122