Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5142/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Minh Nhạn
Ngày ban hành: 21/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5142/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP BÀN VỀ PHÁT TRIỂN NUÔI TÔM

Ngày 14/9/2010 Bộ trưởng Cao Đức Phát chủ trì cuộc họp bàn về định hướng phát triển nuôi tôm. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu, đại diện Tổng cục Thủy sản, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo và thảo luận đánh giá về hiện trạng, những tồn tại thách thức, triển vọng và định hướng phát triển nuôi các đối tượng tôm sú, tôm thẻ chân trắng, tôm hùm, tôm càng xanh, Bộ trưởng đã kết luận như sau:

Tôm là mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam hiện đang rất được giá và chiếm lĩnh thị trường. Trong những năm gần đây công tác quản lý nuôi tôm được chú trọng nên đã giảm thiểu dịch bệnh, năng suất và sản lượng liên tục tăng. Một số tồn tại chủ yếu cần phải giải quyết đó là về quy hoạch, đầu tư thủy lợi và cơ sở hạ tầng cho vùng nuôi tập trung; cơ chế chính sách khuyến khích phát triển, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm cơ sở cho công tác quản lý; giải quyết giống tốt sạch bệnh, phổ biến công nghệ nuôi để giảm diện tích nuôi quảng canh tăng diện tích nuôi bán thâm canh; quản lý các yếu tố đầu vào sản xuất như chất lượng con giống, chất lượng thức ăn, thuốc thú y, chế phẩm sinh học xử lý môi trường để nâng cao hiệu quả nghề nuôi; tổ chức liên kết sản xuất và chứng nhận cơ sở/vùng nuôi đạt quy chuẩn GAP, GlobalGAP đáp ứng yêu cầu thị trường, v.v. Để phát triển nuôi tôm bền vững đề nghị các đơn vị thực hiện một số công việc:

- Văn phòng Bộ yêu cầu Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II gửi Báo cáo quy hoạch nuôi tôm nước lợ để họp lấy ý kiến các đơn vị vào ngày 21/9/2010, hoàn chỉnh vào cuối tháng 9, sau đó lấy ý kiến theo quy định và hoàn chỉnh lại để trình Thủ tướng phê duyệt trong năm 2010, lưu ý phải nêu được danh mục các Dự án ưu tiên.

- Vụ Kế hoạch rà soát lại chương trình đầu tư hạ tầng thủy sản và làm báo cáo chuyên đề về chương trình thủy lợi cho nuôi trồng thủy sản trình Bộ trưởng vào Thứ Sáu ngày 17/9/2010.

- Tổng cục Thủy sản:

+ Khẩn trương rà soát xây dựng một chương trình đầu tư cho thủy sản, trong đó làm rõ các dự án ưu tiên để làm cơ sở bố trí đầu tư năm 2011. Các dự án phải được phê duyệt trước 30/10 theo đúng quy định.

+ Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý về giống thể hiện các nội dung về điều kiện về sản xuất giống, xã hội hóa kiểm nghiệm.

+ Rà soát để kiến nghị điều chỉnh mức thu phí hợp lý trong Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản.

+ Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý về giống thể hiện các nội dung về điều kiện về sản xuất giống, xã hội hóa kiểm nghiệm.

+ Rà soát để kiến nghị điều chỉnh mức thu phí hợp lý trong Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính quy định về độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản.

+ Xây dựng thông tư về kiểm tra, chứng nhận chất lượng thức ăn thủy sản.

+ Xây dựng quy chuẩn về trại sản xuất tôm giống, tiêu chuẩn về chất lượng thức ăn nuôi tôm.

+ Tổ chức đào tạo tập huấn công tác quản lý sản xuất kinh doanh giống, áp dụng GAP, GlobalGAP.

+ Đề xuất về chính sách khuyến khích phát triển nuôi tôm.

+ Chuẩn bị để họp với các địa phương triển khai thực hiện các chủ trương này vào đầu tháng 12/2010.

+ Kết hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia xây dựng Danh mục khuyến ngư tập trung vào các vấn đề trọng tâm của ngành, xây dựng các mô hình áp dụng GAP, GlobalGAP.

+ Kết hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường tham mưu lựa chọn các đề tài/dự án phục vụ cho thực tiễn sản xuất đang yêu cầu, quan tâm tới công nghệ tạo giống có chất lượng cao, sạch bệnh và kháng bệnh, công nghệ nuôi năng suất cao, xử lý môi trường, phòng và trị các loại bệnh nguy hiểm cho tôm.

- Cục Thú y chuẩn bị nội dung cuộc họp xem xét làm rõ lại các phân công thực hiện nhiệm vụ quản lý thú y thủy sản giữa các đơn vị liên quan để tổ chức vào chiều Thứ Ba ngày 17/9/2010.

Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin thông báo tới các đơn vị liên quan để cùng phối hợp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tổng cục Thủy sản, TC Thủy lợi.
- Cục Thú y, Cục NAFIQAD;
- Vụ Kế hoạch, Vụ KHCN&MT;
- Viện NCNTTS II;
- Trung tâm KNKN Quốc gia (t/h);
- VASEP, Hội nghề cá;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Minh Nhạn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 5142/TB-BNN-VP ngày 21/09/2010 kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp bàn về phát triển nuôi tôm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.141

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!