Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 37/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp nghe báo cáo xây dựng Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 37/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 24/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2019

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUỘC HỌP NGHE BÁO CÁO XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TỔNG THỂ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 120/NQ-CP NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2017 VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Ngày 07 tháng 01 năm 2019, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo việc xây dựng Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu (Chương trình hành động tổng thể). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban dân tộc, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kết luận như sau:

1. Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, nhất là khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tích cực, chủ động phối hợp với các Bộ, cơ quan xây dựng Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ.

2. Để phù hợp với các quy định pháp luật về quy hoạch, bảo đảm tính khả thi của Chương trình hành động tổng thể, yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ và cơ quan có liên quan khẩn trương rà soát dự thảo Chương trình hành động tổng thể, trong đó tập trung một số nội dung sau:

a) Rà soát các nhiệm vụ trong dự thảo Chương trình hành động tổng thể, đảm bảo các nhiệm vụ rõ ràng, ngắn gọn, phù hợp với quy định của pháp luật về quy hoạch và các quy định của pháp luật khác có liên quan, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, công thương, xây dựng, tài nguyên và môi trường...

b) Rà soát các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng cơ chế chính sách cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, tập trung xây dựng một số chính sách thực sự cần thiết, tính khả thi cao, tránh dàn trải.

c) Xác định rõ cơ quan thực hiện, cấp có thẩm quyền ban hành thời gian thực hiện các nhiệm vụ theo tng giai đoạn từ nay đến năm 2020, 2021 đến 2030 và định hướng giai đoạn sau năm 2030 phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực để thực hiện. Trong đó cần khẩn trương hoàn thiện, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành, chuyên ngành về đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

d) Chỉ ghi nguồn vốn đã có kế hoạch bố trí vốn cho những nhiệm vụ đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTgCP;
- Các Bộ: TNMT, CT, Y tế, KHĐT, GTVT,
KHCN, NN&PTNT, TC, GDĐT, LĐTBXH; Ủy ban dân tộc;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,
các Vụ: KTTH, KGVX, PL, CN, QHĐP, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3). THANH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 37/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp nghe báo cáo xây dựng Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.855

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36