Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 272/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về công tác thăm dò quặng urani khu Pà Lừa – Pà Rồng, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 272/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 27/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 272/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ CÔNG TÁC THĂM DÒ QUẶNG URANI KHU PÀ LỪA – PÀ RỒNG, HUYỆN NAM GIANG, TỈNH QUẢNG NAM

Trong hai ngày 20 và 21 tháng 7 năm 2012, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì kiểm tra công tác thăm dò quặng urani khu Pà Lừa – Pà Rồng, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Tham gia đoàn công tác có đại diện Lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo và kiểm tra thực địa các công trình thăm dò, khu xử lý mẫu công nghệ thu hồi sản phẩm urani kỹ thuật; nghe ý kiến của Bộ, ngành, địa phương, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rất nỗ lực, phối hợp tốt với các cơ quan liên quan và địa phương triển khai Đề án thăm dò quặng urani khu Pà Lừa – Pà Rồng, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Để tiếp tục hoàn thành tốt Đề án thăm dò này cũng như thăm dò các khu vực khác và công tác nghiên cứu công nghệ chế biến quặng urani tiếp theo, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan cần tiếp tục thực hiện các công việc sau đây:

1. Ở Việt Nam, mức độ điều tra cơ bản về quặng urani chưa cao, tài nguyên quặng urani đã phát hiện được không nhiều; vì vậy cần có kế hoạch thăm dò nhằm xác định trữ lượng tin cậy và chất lượng quặng urani đã phát hiện, đồng thời tăng cường công tác điều tra để phát hiện thêm các khu vực quặng urani mới làm cơ sở hoạch định chiến lược, chính sách quốc gia về khai thác thương mại quặng urani.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thành báo cáo tổng kết Lô A (Lô thử nghiệm) khu Pà Lừa – Pà Rồng. Trên cơ sở kết quả thăm dò Lô A, tiếp tục triển khai thăm dò các lô còn lại của Đề án đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả. Đồng thời xây dựng Đề án thăm dò cho khu tiếp theo để triển khai sau khi hoàn thành Đề án thăm dò khu Pà Lừa – Pà Rồng nhằm đạt mục tiêu trữ lượng 8.000 tấn U3O8 cấp 122 theo Quyết định số 114/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020. Bộ Tài chính cân đối, cấp đủ kinh phí để thực hiện đề án thăm dò quặng urani khu Pà Lừa – Pà Rồng đúng tiến độ.

3. Chế biến, thu hồi các sản phẩm urani là khâu quan trọng phục vụ cho chương trình điện hạt nhân cũng như ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các lĩnh vực có đóng góp trực tiếp và hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ cần tập trung đầu tư nghiên cứu công nghệ chế biến, thu hồi các sản phẩm urani đảm bảo hiệu quả, an toàn về môi trường, phóng xạ, phù hợp đặc điểm, chất lượng quặng urani ở Việt Nam.

4. Kỹ thuật và công nghệ trong điều tra, thăm dò, khai thác và chế biến quặng urani ở Việt Nam còn hạn chế. Cho phép Bộ Tài nguyên và Môi trường được tìm hiểu, hợp tác với các đối tác nước ngoài theo quy định trong quá trình thăm dò để nâng cao hiệu quả công tác thăm dò và chuẩn bị cơ sở khoa học cho việc thiết kế khai thác, chế biến sau này.

5. Về chế độ đặc thù đối với ngành địa chất nhằm khuyến khích, động viên, thu hút nhân lực cho công việc nặng nhọc, môi trường độc hại và thường xuyên lưu động này, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan sớm xây dựng chế độ, gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- UBND tỉnh Quảng Nam;
- Tổng cục Địa chất và Khoáng sản;
- Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 272/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về công tác thăm dò quặng urani khu Pà Lừa – Pà Rồng, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.773

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13