Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 259/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp về tiến độ triển khai công tác xác định, bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Gang thép Hưng nghiệp Formosa gây ra do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 259/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 29/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 259/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG HÒA BÌNH TẠI CUỘC HỌP VỀ TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC XÁC ĐỊNH, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN DO CÔNG TY TNHH GANG THÉP HƯNG NGHIỆP FORMOSA GÂY RA

Ngày 29 tháng 8 năm 2016, tại Trụ sở Chính ph, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì cuộc họp về tiến độ triển khai công tác xác định, bồi thường thiệt hại và hỗ trợ khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, chuyển đổi nghề cho người dân bị ảnh hưng bởi sự cố môi trường biển. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo, ý kiến góp ý của các đại biểu, Phó Thủ tưởng Trương Hòa Bình có ý kiến kết luận như sau:

1. Về việc xây dựng tiêu chí, nguyên tắc, phương pháp xác định, bồi thường, hỗ trợ thiệt hại:

a) Đồng ý bổ sung các đối tượng gián tiếp bị thiệt hại là chủ tàu và người lao động làm thuê trên tàu cá lắp máy công suất từ 90CV trở lên; chủ các cơ sở và người lao động làm thuê tại cơ sở (thu mua) tạm trữ thủy sản có kho đông, kho lạnh, cơ sở chế biến nước mắm, làm mắm tôm, các cơ sở nuôi trồng thủy sản phải tạm dừng sản xuất do nguồn nước biển bị ô nhiễm tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

b) Đồng ý cho Ủy ban Nhân dân 04 tnh lùi thời hạn gi các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính kết quả tổng hợp, xác định tổng mức thiệt hại và kinh phí bồi thường hỗ trợ trên địa bàn đến trước ngày 15 tháng 9 năm 2016.

c) Đối với lượng thủy sản đang lưu trong các kho lạnh, kho cấp đông chưa tiêu thụ được:

Tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm đối với các lô hàng tồn kho. Các lô hàng đảm bảo an toàn thực phẩm thì cấp giấy xác nhận đảm bảo an toàn thực phẩm để lưu thông, tiêu thụ. Các lô hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm thì tổ chức tiêu hủy theo quy định và hỗ trợ theo Quyết định 772/QĐ-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ;

d) Đối với sản phẩm khai thác, nuôi trồng thủy sản sau thời điểm Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố chất lượng môi trường biển (ngày 22 tháng 8 năm 2016): lấy mẫu giám sát công bố chất lượng an toàn thực phẩm để đẩy mnh tiêu thụ trên thị trưng trong và ngoài nước.

2. Để triển khai thực hiện đúng tiến độ các nội dung nêu trên, yêu cầu các Bộ ngành, địa phương liên quan tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ đã được giao, cụ thể như sau:

a) Bộ Y tế tăng cường tổ chức lấy mẫu, kiểm nghiệm và tổng hợp kết quả phân tích mẫu của các Bộ và địa phương; công bố thực phẩm thủy sản an toàn.

b) Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố ngay tọa độ 3 vùng biển chưa an toàn (Sơn Dương- Hà Tĩnh, Cửa Nhật Lệ- Quảng Bình, Hòn Sơn Chà- Thừa Thiên Huế); tiếp tục quan trắc môi trường biển, công bố chất lượng môi trường biển; hướng dẫn các địa phương tiêu hủy các lô hàng thủy sản không đảm bảo an toàn thực phẩm tại các địa phương, tránh ô nhiễm môi trường.

c) Về xử lý lượng hải sản tồn kho

- Bộ Y tế khẩn trương tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm, hướng dẫn các địa phương giám sát an toàn thực phẩm đối với lượng hải sản đang tồn kho tại địa phương, xác đnh rõ và công khai những lô hàng đảm bảo, những lô hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 204/TB-VPCP ngày 28 tháng 7 năm 2016.

- Trên cơ sđó, Bộ Công Thương hướng dẫn các địa phương giải pháp tiêu thụ lô hàng thủy sản tồn kho đảm bảo an toàn thực phẩm nêu trên.

- Căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế và hướng dẫn của Bộ Công Thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 04 tỉnh chỉ đạo việc tiêu thụ thủy sản tồn kho đảm bảo an toàn thực phẩm nêu trên.

d) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chđạo Tổng cục Thống kê hưng dẫn các Cục Thống kê phối hp với các đơn vị chức năng của các tỉnh xây dựng định mức thiệt hại, thống kê, cung cấp các số liệu liên quan theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 231/TB-VPCP ngày 12 tháng 8 năm 2016.

đ) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển thôn và các Bộ ngành có liên quan tổ chức tổng hợp, thẩm tra, trình Thủ tướng Chính phủ phương án phân bổ kinh phí bồi thường, hỗ trợ trong tuần cuối tháng 9 năm 2016.

e) Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền về môi trường biển, an toàn thực phẩm đối với thủy sản của 04 tỉnh miền Trung để nhân dân yên tâm sử dụng.

g) Các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế khẩn trương triển khai các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại các văn bản liên quan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTg và các PTTg;
- Văn phòng TW Đảng;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Ban Dân vận TW;
- Các Bộ: TN&MT, NN&PTNT, LĐTB&XH, TT&TT, KH&CN, VHTT&DL, TC, CA, CT, YT;
- Ngân hàng NNVN;
- Ban Tôn giáo CP;
- Tỉnh ủy, UBND các tnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế;
- TTXVN,  VOV, VTV;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP; Các Vụ: KTTH, NC, KGVX, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 259/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp về tiến độ triển khai công tác xác định, bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Gang thép Hưng nghiệp Formosa gây ra do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.107
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76