Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 219/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp lần thứ VII Ban Chỉ đạo về giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 04 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sự cố môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 219/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 12/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 219/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG HÒA BÌNH TẠI CUỘC HỌP LẦN THỨ VII BAN CHỈ ĐẠO VỀ CÁC GIẢI PHÁP ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT, KINH DOANH CHO NHÂN DÂN 04 TỈNH MIỀN TRUNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

Ngày 24 tháng 4 năm 2017, tại Trụ sChính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp lần thứ VII Ban Chỉ đạo về các giải pháp n định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 04 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sự cố môi trường (Ban chỉ đạo) về tình hình xử lý sự cố môi trường biển và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban chỉ đạo; đại diện lãnh đạo các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Quốc phòng, Ngân hàng Chính sách xã hội; đại diện các cơ quan: Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao; đại diện lãnh đạo các cơ quan báo đài: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình có ý kiến kết luận như sau:

I. Với sự cố gắng của các Bộ, ngành, địa phương, sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan liên quan, các cơ quan báo chí, truyền thông, đến nay, tại địa bàn 04 tỉnh miền Trung, nhìn chung tình hình an ninh trật tự ổn định, hoạt động khai thác, nuôi trồng, kinh doanh thủy sản tại 04 tỉnh miền Trung hầu như đã trở lại bình thường, người tiêu dùng đã cơ bản yên tâm tiêu thụ các sản phẩm hải sản biển, công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại đã đạt trên 80% số kinh phí được tạm cấp 3 đợt vừa qua.

Nhiều Bộ, ban, ngành và địa phương đã chủ động, khẩn trương xây dựng, cụ thể hóa các nhiệm vụ/dự án được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2017. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểu dương các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan đã nỗ lực, chủ động triển khai nghiêm túc các quy định, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các nhiệm vụ được giao trong thời gian qua.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan, chủ quan, công tác chi trả bồi thường ở một số nơi chưa đạt yêu cầu đề ra về lượng và tiến độ. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội tại 04 tỉnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, phức tạp, các thế lực thù địch, các đối tượng cực đoan tôn giáo tiếp tục lợi dụng sự cố này để kích động, xúi giục, lôi kéo nhân dân, giáo dân tụ tập đông người gây mất an ninh, trật tự xã hội.

II. Để đảm bảo mục tiêu sớm hoàn thành dứt điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và đề án đã được phê duyệt, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương liên quan tiếp tục triển khai các nhiệm vụ sau:

1. Các địa phương tập trung hoàn thành việc áp giá, định mức, phê duyệt tổng mức thiệt hại và chi trả tiền bồi thường thiệt hại cho người dân theo Quyết định số 1880/QĐ-TTg309/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và lượng kinh phí đã được tạm cấp trước 30 tháng 6 năm 2017; tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bộ Tài chính xem xét ứng tiếp kinh phí cho các địa phương và chủ trì phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Đồng ý giải quyết số hải sản lưu kho theo đề nghị của tỉnh Quảng Bình (3.096,5 tấn trong đó có 134,6 tấn không đảm bảo an toàn thực phẩm đã được tiêu hủy) và tỉnh Quảng Trị (21,05 tấn không đảm bảo an toàn thực phẩm) đã được Bộ Y tế kiểm nghiệm và các tổ công tác liên ngành xác nhận.

3. Đồng ý về chủ trương xem xét việc bổ sung một số đối tượng theo đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Hội nghị này (sau khi các tỉnh hoàn thành việc phê duyệt và chi trả xong các đối tượng chính theo Quyết định số 1880/QĐ-TTg và Quyết định số 309/QĐ-TTg); Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân 04 tỉnh rà soát đúng nếu còn có đối tượng thực sự bị thiệt hại trực tiếp thì đề xuất bổ sung thống kê dự trù cả về lượng và kinh phí dự kiến bồi thường có đủ căn cứ xác minh và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, báo cáo bằng văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Chú ý đây là đợt rà soát bổ sung cuối cùng để giải quyết dứt điểm.

4. Đồng ý hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của đội ngũ cán bộ ở thôn/xóm, xã/phường/ thị trấn trực tiếp tham gia, phục vụ cho công tác quản lý ổn định tình hình, công tác thống kê, thẩm định, chi trả, bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội. Ủy ban nhân dân 04 tỉnh tổng hợp, báo cáo cụ thể về đối tượng và nội dung hỗ trợ gửi Bộ Tài chính, Bộ Tài chính xem xét, hướng dẫn, thực hiện theo quy định.

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo lực lượng Kiểm ngư hỗ trợ và phối hợp với Ủy ban nhân dân 04 tỉnh tăng cường tuần tra, giám sát và vận động ngư dân không sử dụng các nghề khai thác hải sản tầng đáy ở vùng biển 20 hải lý trở vào bờ cho đến khi có kết luận chính thức của Bộ Y tế về hải sản tầng đáy đã đảm bảo an toàn thực phẩm và nguồn lợi hải sản tầng đáy đã cơ bản phục hồi.

6. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục giám sát chặt chẽ, kịp thời đôn đốc Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) hoàn thành việc khắc phục các vi phạm đúng tiến độ yêu cầu đề ra; giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường của FHS.

7. Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ủy ban nhân dân 04 tỉnh tiếp tục theo dõi, cập nhật, công khai chất lượng môi trường biển, an toàn thực phẩm đối với hải sản khai thác tại 04 tỉnh miền Trung.

8. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng giao tại các văn bản liên quan để đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 04 tỉnh miền Trung; phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận, Ủy ban nhân dân 04 tỉnh làm tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng nông thôn mới.

9. Ủy ban nhân dân các tỉnh:

a) Chủ động triển khai thanh tra, kiểm tra công tác bồi thường thiệt hại đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo trước ngày 10 tháng 6 năm 2017.

b) Đôn đốc, đẩy nhanh và nắm tình hình tiêu thụ hàng hải sản đảm bảo an toàn thực phẩm đang lưu kho

c) Tiếp tục triển khai theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nuôi trồng thủy sản, khai thác hải sản, giám sát an toàn thực phẩm và sản xuất muối tại các tỉnh Bắc miền Trung; trong đó, tuyên truyền, khuyến cáo, giám sát ngư dân không sử dụng các nghề khai thác hải sản tầng đáy đkhôi phục, bảo vệ nguồn lợi thủy sn và đảm bảo an toàn thực phẩm, làm yên lòng người tiêu dùng.

10. Về công tác truyền thông

a) Trong thời gian qua công tác truyền thông đã phản ánh đúng tình hình; thực tế về sự cố môi trường biển tại 04 tỉnh miền Trung về công tác xử lý sự cố môi trường của các cơ quan chức năng, bước đầu đã phát huy tác dụng, định hướng được dư luận. Trong thời gian tới, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng với Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường công tác đưa tin, tuyên truyền giúp người dân, xã hội hiểu, nhận thức đúng về quyết tâm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, công tác, kết quả khắc phục sự cố môi trường, bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, đảm bảo an sinh xã hội; tạo tâm lý yên tâm triển khai hoạt động sản xuất, tiêu dùng sản phẩm hải sản, sử dụng dịch vụ du lịch tại 04 tỉnh miền Trung.

b) Các Bộ, ngành, địa phương chủ động cung cấp các thông tin liên quan cho các cơ quan báo chí, truyền thông.

c) Ủy ban nhân dân 04 tỉnh chủ động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động cung cấp cho các cơ quan báo đài trung ương, địa phương các thông tin về công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, khắc phục hậu quả sự cố môi trường, hoạt động khôi phục sản xuất, nhất là tình hình khai thác, nuôi trồng, tiêu thụ hải sản trên địa bàn.

d) Đề nghị Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các các Bộ, ngành liên quan, nhất là Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ban Tôn giáo Chính phủ, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục làm tốt công tác dân vận, công tác tuyên truyền, vận động đường lối chủ trương, chính sách của Nhà nước, xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị, chủ động phòng ngừa thông tin sai sự thật, ổn định tình hình an ninh trật tự.

11. Triển khai Quyết định số 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

a) Các Bộ, ban, ngành, đoàn thể và địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 12/QĐ-TTg chủ động triển khai, định kỳ 06 tháng báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất, kiến nghị gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ

b) Các Bộ, ngành và địa phương khẩn trương xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt các nhiệm vụ/dự án, dự toán kinh phí thực hiện, trước ngày 30 tháng 5 năm 2017 gửi Bộ Tài chính để tổng hợp. Sau khi nhiệm vụ/dự án được phê duyệt, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, phấn đấu các nhiệm vụ/dự án hoàn thành trước khi kết thúc năm 2018.

c) Giao Bộ Tài chính trên cơ sở nhiệm vụ/dự án được phê duyệt, kịp thời đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét tạm cấp kinh phí cho các nhiệm vụ/dự án để các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai nhiệm vụ/dự án.

d) Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở sau khi thực hiện các nhiệm vụ, dự án tại Quyết định số 12/QĐ-TTg vẫn còn dư kinh phí, tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét để đầu tư nâng cấp cơ sở hậu cần, dịch vụ khai thác hải sản cho 04 tỉnh.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Đ/c Tổng Bí thư; (để b/c)
- Đ/c Thường trực Ban Bí thư; (để b/c)
- Đ/c Chủ tịch UBTWMTTQVN; (để b/c)
- TTg, các PTTg;
- Văn phòng TW Đảng;
- VP Chủ tịch nước;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Ban Dân vận TW;
-
UBTW MTTQ VN;
- Thành viên Ban Chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 04 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường;
- Các Bộ: Quốc phòng, GD&ĐT;
- Ngân hàng NN VN;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ban Tôn giáo Chính phủ;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân t
i cao;
- Bộ Tư lệnh biên phòng;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTgCP,
Các V: KTTH, NC, QHĐP, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (03), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 219/TB-VPCP ngày 12/05/2017 kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp lần thứ VII Ban Chỉ đạo về giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 04 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sự cố môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.032

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.28.52