Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 209/TB-BTNMT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Bùi Cách Tuyến
Ngày ban hành: 13/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 209/TB-BTNMT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2010

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

Theo quy định hiện nay, các hồ sơ về thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường (bao gồm: 1) Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung; 2) Hồ sơ đề nghị thẩm định lại báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung; 3) Hồ sơ đề nghị xác nhận về việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức; 4) Hồ sơ dự tuyển thực hiện dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; 5) Hồ sơ đăng ký hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại, điều chỉnh giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại và gia hạn giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại; 6) Hồ sơ đăng ký hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại, điều chỉnh giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại và gia hạn giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại; 7) Hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường) được gửi tới Bộ Tài nguyên và Môi trường, sau đó được chuyển tới Tổng cục Môi trường để xử lý theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, do điều kiện hiện nay, Trụ sở Tổng cục Môi trường cách khá xa Trụ sở của Bộ, để thuận lợi cho công việc và thu ngắn thời gian xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2010, tất cả các hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính về môi trường nói trên được gửi trực tiếp tới Tổng cục Môi trường, số 67 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội để xem xét, xử lý.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Báo TN&MT;
- Website của Bộ, của Tổng cục;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (để phối hợp);
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để phối hợp);
- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Cách Tuyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 209/TB-BTNMT ngày 13/10/2010 tiếp nhận hồ sơ về thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.396

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!